หน้าเว็บ

วันพุธที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2554

สัมภาษณ์ทนายอานนท์ นำภา:นักโทษเสื้อแดงกับสิทธิการประกันตัว
http://www.youtube.com/watch?v=RsQ5x_fzPvw&feature=player_embedded#at=12

คนเสื้อแดงวีรบุรุษติดคุกไร้ข้อหาอุดรธานี ถูกปล่อยตัวจำนวน 22 คน


 http://www.youtube.com/watch?v=Frrwcuvacho&feature=player_embedded

เรื่องเกี่ยวเนื่อง: "ศ.ดร.ธงชัย" วิเคราะห์มาตรา 112นักวิชาการด้านประวัติศาสตร์ ยอมรับว่า กฎหมายอาญามาตรา 112 เป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่สร้างความขัดแย้งให้เกิดขึ้นในสังคม เนื่องจากถูกใช้เป็นเครื่องมือทางการเมือง เพื่อกำจัดฝ่ายตรงข้าม เพราะมีโทษสูงและศาลมักจะไม่อนุญาตให้ประกันตัว แต่หากแก้ไขปัญหานี้ได้อาจกลายเป็นกุญแจสู่ปัญหาอื่นๆ ในสังคมไทย

แม้การรณรงค์ให้แก้ไขกฎหมายอาญามาตรา 112 ว่าด้วยการหมิ่นประมาทสถาบันพระมหากษัตริย์ จะถูกหยิบยกมาเป็นประเด็นในช่วง 3-4 ปีนี้ แต่สำหรับ ศ.ดร.ธงชัย วินิจจะกูล นักประวัติศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยวิสคอนซิน สหรัฐอเมริกา มีความเห็นว่า ควรแก้ไข ปรับปรุง หรือยกเลิกกฎหมายมาตรานี้มานานแล้ว เนื่องจากถูกนำไปใช้เป็นเครื่องมือทางการเมืองหลายครั้ง

ศ.ดร.ธงชัย เชื่อว่าหากมีการถกเถียงเกี่ยวกับการแก้ไขกฎหมายอาญามาตรา 112 อย่างเปิดกว้าง และนำไปสู่การทางออกที่ทุกฝ่ายยอมรับได้ จะกลายเป็นกุญแจสำคัญสู่การแก้ไขปัญหาอื่นๆ ในสังคมไทย

ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 112 ระบุว่า ผู้ใดหมิ่นประมาท ดูหมิ่น หรือแสดงความอาฆาตมาดร้ายพระมหากษัตริย์ พระราชินี รัชทายาท หรือผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่สามปีถึงสิบห้าปี ซึ่งหลังเกิดการรัฐประหารเมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2549 กฎหมายมาตรานี้ถูกนำมาบังคับใช้อย่างเข้มงวด ทั้งการสั่งปิดเว็ปไซต์ และจับกุมตัวบุคคล โดยส่วนใหญ่ไม่ได้รับอนุญาตให้ประกันตัวต่อสู้คดีนอกเรือนจำ เนื่องจากมีโทษสูง