หน้าเว็บ

วันพุธที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

ผิดหวังโอบาม่า ผิดหวังยิ่งลักษณ์??

ผิดหวังโอบาม่า ผิดหวังยิ่งลักษณ์??[ภาพ: obama3.png]
เราไม่เคยหลงเชื่อว่าพรรคเดโมแครดของโอบาม่าเป็น พรรค “ซ้าย” ของคนจน หรือเป็นพรรคของขบวนการแรงงาน เพราะในสหรัฐอเมริกาสองพรรคการเมืองหลักเป็นพรรคของกลุ่มทุนยักษ์ใหญ่อย่าง ชัดเจน มีการใช้เงินมหาศาลในการหาเสียง และมีการร่วมกันเสนอนโยบาย “โดยนายทุนเพื่อนายทุน” เช่น นโยบายลดภาษีให้คนรวย หรือนโยบายจักรวรรดินิยมที่ก้าวร้าวไปทั่ว 

โดย ใจ อึ๊งภากรณ์ 


เราไม่น่าจะผิดหวังอะไรกับผลงานในรอบ 4 ปีที่แล้วของประธานาธิบดีโอบาม่า และไม่น่าจะผิดหวังอะไรกับรัฐบาลยิ่งลักษณ์ด้วย เพราะเราไม่ควรจะมีความหวังกับนักการเมืองฝ่ายนายทุนเหล่านี้ตั้งแต่แรก เราควรมั่นใจมานานแล้วว่าเขาจะหักหลังพวกเราแน่นอน

ในการเลือกตั้งที่สหรัฐ ทั้งๆ ที่ โอบาม่าชนะ แต่เราก็เห็นชัดว่าคนส่วนใหญ่ที่เคยตั้งความหวังกับโอบาม่า ผิดหวังจนคะแนนเสียงของโอบาม่าตกต่ำลง คือโอบาม่าได้คะแนนมากกว่ารอมนี้แค่ 2% เอง เทียบกับปี 2008 เขาได้มากกว่ามะเคน 7% และคนที่ลงคะแนนให้โอบาม่าลดจาก 70 ล้านเสียงเหลือแค่ 60 ล้าน เป็นเพราะอะไร?

   
สำหรับนักสังคมนิยม เราไม่เคยหลงเชื่อว่าพรรคเดโมแครดของโอบาม่าเป็นพรรค “ซ้าย” ของคนจน หรือเป็นพรรคของขบวนการแรงงาน เพราะในสหรัฐอเมริกาสองพรรคการเมืองหลักเป็นพรรคของกลุ่มทุนยักษ์ใหญ่อย่าง ชัดเจน มีการใช้เงินมหาศาลในการหาเสียง และมีการร่วมกันเสนอนโยบาย “โดยนายทุนเพื่อนายทุน” เช่น นโยบายลดภาษีให้คนรวย หรือนโยบายจักรวรรดินิยมที่ก้าวร้าวไปทั่ว นอกจากนี้เราก็จะปฏิเสธด้วยว่ารัฐบาลพรรคเดโมแครดจะเป็นรัฐบาลที่ “แย่น้อยกว่า” รัฐบาลพรรคริพับลิแคนทั้งๆ ที่นักการเมืองพรรคริพับลิแคนมักใช้วาจาของพวกอนุรักษ์นิยมสุดขั้วก็ตาม ถ้าไม่เชื่อก็ต้องดูรูปธรรมของนโยบายทั้งสองพรรคเมื่อเป็นรัฐบาล
   
โอบาม่าชนะการเลือกตั้งในปี 2008 และเข้ามาเป็นประธานาธิบดีท่ามกลางวิกฤตเศรษฐกิจโลกที่ร้ายแรงที่สุดตั้งแต่ ยุค 1930 แต่แทนที่โอบาม่าจะปฏิรูปโครงสร้างระบบทุนนิยมเพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจใน ลักษณะการปรองดองระหว่างทุนกับคนงานกรรมาชีพ อย่างที่ประธานาธิบดีรุสเวลท์เคยทำในยุค 1930 โดยการใช้รัฐสร้างงานและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของสหภาพแรงงาน โอบาม่ากลับเลือกข้างนายทุนฝ่ายเดียว และให้คนทำงานธรรมดาต้องแบกภาระจากวิกฤตที่ตนเองไม่ได้สร้างนโยบายเศรษฐกิจของโอบาม่าเป็นการต่อยอดนโยบายของ รัฐบาลบุชที่มาก่อนหน้านั้น โดยเฉพาะในเรื่องการปล่อยให้ธนาคารดำเนินกิจการและกอบโกยอย่างเสรี อันนี้เป็นการเลือกของโอบาม่า ไม่ใช่ว่าถูกบังคับแต่อย่างใด 

หลังจากที่กระตุ้นเศราฐกิจเล็กน้อย โอบาม่าหันมาใช้ลัทธิเสรีนิยมกลไกตลาดตามเคย ซึ่งเน้นการตัดสวัสดิการและแปรรูปภาครัฐให้เป็นเอกชน

เราเข้าใจได้ดีว่าทำไมโอบาม่าเลือกข้างนายทุน ซึ่งไม่ต่างจากพรรคริพับลิแคนเพราะในหนังสือของโอบาม่าที่ออกมาในปี 2007 เขาเล่าว่าตอนที่เขาเป็นวุฒิสมาชิกในสภา เขาเริ่มคลุกคลีกับพวกนายทุนและคนรวยที่สุด 1% ของประเทศจนตัวเขาเองเริ่มเคารพและคิดเหมือนพวกนั้น

เปลี่ยนประเทศไทย ด้วยการรับจำนำข้าว

เปลี่ยนประเทศไทย ด้วยการรับจำนำข้าวโดย นิธิ เอียวศรีวงศ์

 

ผมไม่มีความเห็นอะไรเกี่ยวกับโครงการรับจำนำข้าวด้วยราคาสูง ของรัฐบาลมานาน เพราะยอมรับว่ายังไม่สู้เข้าใจผลกระทบถ่องแท้นัก จึงได้สดับตรับฟังและตามอ่านความเห็นของคนอื่นตลอดมา

บัดนี้ ผมคิดว่าผมพอจะบรรลุความเห็นอย่างใดอย่างหนึ่งแล้ว

ผู้ ที่คัดค้านเห็นว่าโครงการนี้มีปัญหามาก และปัญหาเหล่านั้นก็เริ่มปรากฏให้เห็นบ้างแล้ว ผมขอแบ่งปัญหาที่กล่าวถึงออกเป็นสองอย่าง คือปัญหาเชิงหลักการกับปัญหาเชิงปฏิบัติ

ในด้านหลักการ ราคาที่รับจำนำนั้นเห็นว่าสูงเกินความเป็นจริง หรือเกินขีดความสามารถของรัฐบาลไทย (ทุกชุด) จะจัดการได้ เริ่มตั้งแต่ไม่มีทางระบายข้าวออกไปได้ เพราะราคาที่รับซื้อสูงเกินราคาตลาดโลกมาก นอกจากยอมระบายออกในราคาที่ขาดทุน เป็นการสิ้นเปลืองงบประมาณ ยิ่งกว่านี้บางคนยังบอกว่า มีส่วนดึงราคาข้าวภายในประเทศให้สูงขึ้นด้วย ซึ่งจะทำความเดือดร้อนแก่คนชั้นกลางระดับล่างในเขตเมือง แต่จนถึงทุกวันนี้ ผลกระทบด้านนี้ยังไม่ปรากฏให้เห็น ค่าครองชีพที่สูงขึ้นนั้นมีส่วนจากราคาข้าวน้อยมาก

ผลกระทบต่อไปก็ คือ ชาวนาย่อมจะลงทุนปลูกข้าวมากขึ้น ซึ่งจะทำให้จำนวนข้าวที่ไหลเข้าสู่โครงการเพิ่มขึ้นด้วย การขยายการปลูกข้าวเพราะแรงกระตุ้นของโครงการ จะทำให้ต้นทุนการผลิตสูงขึ้น เช่น ราคาปุ๋ยและยาฆ่าแมลง ตลอดจนราคาเช่าที่ดิน ค่าขนส่ง, แรงงาน ฯลฯ บางส่วนของต้นทุนการผลิตก็มีราคาสูงขึ้นจริงในฤดูการผลิตใหม่นี้ เช่น ปุ๋ยและยาฆ่าแมลง และค่าเช่าที่ดิน เป็นต้น แต่ก็น่าจะเป็นการขึ้นราคาชั่วคราว ในช่วงที่อุปสงค์และอุปทานไม่สมดุลกันเท่านั้น

ดังนั้น ผู้คัดค้านโครงการจึงเสนอว่า สิ่งที่รัฐบาลน่าจะทำในการช่วยชาวนามากกว่า คือการพัฒนาการเกษตรในเชิงโครงสร้าง ไม่ใช่รับจำนำผลผลิตด้วยราคาสูง เช่น ปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตร ส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ ฯลฯ เป็นต้นปัญหา ในด้านเชิงปฏิบัติ ผู้คัดค้านเห็นว่าโครงการนี้ผู้ที่ได้รับประโยชน์คือชาวนากลางขึ้นไป กับโรงสี ส่วนชาวนาเล็กที่ "ยากจน" (คำนี้มีปัญหาในตัวของมันเองมากนะครับ) เงินไม่ตกถึงมือ เท่าที่ผมทราบ ความเห็นนี้ไม่ได้มาจากการวิจัย แต่เป็นการประมาณเท่านั้น เพราะในขณะเดียวกันก็ต้องยอมรับในตัวเลขว่าทั้งมอเตอร์ไซค์, รถปิกอัพ และวัสดุก่อสร้างขายดีขึ้นในเขตชนบท ซึ่งตลาดของชาวนากลางอย่างเดียวไม่เพียงพอจะอธิบายได้ อีกทั้งความกระตือรือร้นของชาวนาที่จะขยายการเพาะปลูก ก็แสดงให้เห็นอยู่แล้วว่า ชาวนาจำนวนมาก (ทั้งกลางและเล็ก) ตอบสนองต่อโครงการด้วยความยินดี

Wake up Thailand

Wake up Thailand

 


Wake up Thailand ประจำวันพุธที่ 7 พฤศจิกายน 2555   
คนไทยเป็น 'มุนินทร์ ' กันได้แล้ว
http://www.dailymotion.com/video/xuwfr4Wake up Thailand ประจำวันอังคารที่ 6 พฤศจิกายน 2555      
เดินหน้านโยบายเลิกกดหัวคนจน  
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=nd5wAKxCQEE 

The Daily Dose

The Daily Dose


The Daily Dose ประจำวันที่ 7 พฤศจิกายน 2555 
Obama ชนะ Mitt Romney เป็นปธน. อีกสมัย
http://www.dailymotion.com/video/xuwwg8_obama- 


The Daily Dose ประจำวันที่ 6 พฤศจิกายน 2555
มุนินทร์ คือชนบทใหม่ผู้ไม่ศิโรราบ
http://www.dailymotion.com/video/xuvwh3

Divas Cafe

Divas Cafe

 Divas Cafe ประจำวันที่ 7 พฤศจิกายน 2555
คนข้ามเพศ กับ สิทธิการเปลี่ยนสถานะทางกฎหมาย
  

เช็คกระแสจำนำข้าว..ก่อนศึกอภิปรายไม่ไว้วางใจ

Divas Cafe ประจำวันที่ 6 พฤศจิกายน 2555
เช็คกระแสจำนำข้าว..ก่อนศึกอภิปรายไม่ไว้วางใจ
http://www.dailymotion.com/video/xuvnuw_yy

ทำไมพวกเขาถึงไม่ยอมแก้หรือยกเลิก ม.112 ?

ทำไมพวกเขาถึงไม่ยอมแก้หรือยกเลิก ม.112 ?


ฝากรูป

โดย ประวิตร โรจนพฤกษ์
@PravitR1) เพราะพวกเขาเชื่อว่าประชาชนโง่
2) เพราะพวกเขากลัวว่าประชาชนจะฉลาด รู้เท่าทัน
3) เพราะพวกเขาเชื่อว่าประชาชนแยกจริงเท็จไม่ออก
4) เพราะพวกเขาคิดว่าข้อมูล ‘ดีๆ’ ด้านเดียว จำง่ายดี
5) เพราะพวกเขาคิดว่าข้อมูลหลายด้านเป็นอันตราย
6) เพราะพวกเขาคิดว่าประชาชนจะเคยชินกับการมองอะไรดีชั่วแบบสุดขั้ว
7) เพราะเชื่อว่าประชาชน แม้โตหรือแก่แล้ว ก็ยังชอบนิทานก่อนนอน
8) เพราะคิดว่าประชาชนไม่สามารถเข้าใจความสลับซับซ้อนย้อนแย้งของมนุษย์ได้
9) เพราะไม่เชื่อมั่นว่าประชาชนจะชอบบูชาคนเหมือนพระเจ้าได้ตลอดรอดฝั่ง
10) เพราะเชื่อในการควบคุมข้อมูลข่าวสาร
11) เพราะกลัวจะควบคุมข้อมูลข่าวสารไม่ได้
12) เพราะกลัวว่าประชาชนจะแยกแยะจริงเท็จไม่ออก
13) เพราะกลัวว่าประชาชนจะแยกแยะจริงเท็จออก
14) เพราะเขาเห็นประชาชนเป็นเด็ก
15) เพราะประชาชนอาจไม่ใช่เด็กอย่างที่เขาคิด
16) เพราะเขาไม่แน่ใจว่าจะเกิดอะไร หากประชาชนเข้าถึง และพูดถึง ข้อมูลหลากหลายเกี่ยวกับเจ้าได้
17) เพราะเขาเชื่อว่าประชาชนคิดเองไม่เป็น
18) เพราะเขากลัวว่าประชาชนจะคิดเองเป็น
19) เพราะเขาเชื่อว่าประชาชนคิดเองเป็น
20) เพราะเขาไม่รู้ว่าโลกเปลี่ยนแปลงไปถึงไหนแล้ว
21) เพราะเขาไม่สนใจว่าประชาคมโลกจะคิดอย่างไร
22) เพราะเขากลัวความเปลี่ยนแปลง
23) เพราะเขากลัวประชาชนสงสัย
24) เพราะเขากลัวประชาชนสับสน
25) เพราะเขาไม่ไว้ใจประชาชน
26) เพราะเขาปิดตาตนเอง
27) เพราะเขารู้ว่าความจริงไม่เข้าใครออกใคร
28) เพราะพวกเขาอยากให้ประชาชนเชื่อและรักอย่างไม่ต้องลืมหูลืมตา
29) เพราะเขากลัวประชาชนจะลืมหูลืมตา
30) เพราะเขาเชื่อในการสร้างบรรยากาศความกลัวในหมู่ประชาชนที่คิดเท่าทันเจ้า ไปพร้อมๆ กับบรรยากาศซาบซึ้งสุดขั้วอย่างไม่รู้จักพอเพียงในหมู่ผู้รักเจ้า
31) เพราะเขากลัวจนไม่รู้จะทำอย่างไร
32) เพราะเขาเทิดทูนเจ้า จนแทบจะกลายเป็นศาสนา
33) เพราะเขาปิดหูปิดตาตนเอง และดูไม่ออกว่าอะไรเป็นประโยชน์สูงสุดต่อสาธารณะ
34) เพราะพวกเขาไม่สนใจว่าในที่สุด จะเกิดอะไรขึ้นกับบ้านเมืองและประชาชน ที่ถูกปิดหูปิดตาปิดปาก อย่างไม่รู้จักพอเพียงมานานปี

(ที่มา)
http://www.prachatai.com/journal/2012/11/43524

"ประชาชนต้องมีเสรีภาพในการตัดสินใจ"

"ประชาชนต้องมีเสรีภาพในการตัดสินใจ"
 
"คนรักเจ้าไทย ไม่ยอมเข้าใจว่า ในโลกสมัยใหม่ อำนาจ, สถานะ, ความนิยม, การยอมรับ ฯลฯ ของผู้นำประเทศ ไม่ว่าในระดับใด (แม้กระทั่งของ "บุคคลสาธารณะ" ในวงการต่างๆ เช่น นักแสดง นักเขียน ฯลฯ) จะได้มาอย่างมีความชอบธรรม อย่างมีความยั่งยืนแท้จริง จะต้องได้มาโดยเสรี ไม่ใช่ด้วยการบังคับด้วยกฎหมาย ไม่ใช่ด้วยการบังคับยัดเยียดข้อมูลด้านเดียว ตลอด 24 ชม แต่ต้องได้มาโดยที่ปล่อยให้คนที่ไม่ชอบคุณ   เกลียดคุณ  เขาสามารถแสดงออกซึ่งความไม่ชอบของเขาโดยเสรี และในทีสุดแล้ว หากคนส่วนใหญ่ยังคงนิยม ยังคง ยอมรับคุณ นั่นจึงจะเป็นอำนาจ สถานะ ความนิยม ที่ชอบธรรมแท้จริง"
 
สมศักดิ์ เจียมธีรสกุล 
7 พฤศจิกายน 2555

(ที่มา)

เพียงเพราะกลัวกำนันผู้ใหญ่บ้านไปสมทบม็อบเสธอ้าย!!!

เพียงเพราะกลัวกำนันผู้ใหญ่บ้านไปสมทบม็อบเสธอ้าย!!!ยึดติดอำนาจ - ฟาดผลประโยชน์ - โปรดอิทธิพลโดย ใบตองแห้ง


การถอนร่าง พ.ร.บ.ลักษณะปกครองท้องที่ แสดงความ "ขลาด" และ "เขลา" อย่างบัดซบของพรรคเพื่อไทย เพียงเพราะกลัวกำนันผู้ใหญ่บ้านไปสมทบม็อบเสธอ้าย

การรับมือม็อบคลั่งรัฐประหาร ต้องใช้ความกล้าหาญและความนิ่ง มุ่งมั่นทำในสิ่งที่เป็นประโยชน์ กล้าทำเรื่องก้าวหน้า ไม่ใช่เอาแต่ถ่อย ปั่นป่วนรวนเร จนชาวบ้านเบื่อหน่ายมวลชนหมดกำลังใจ

ถ้ามัวแต่กลัว อย่างนี้ก็ตกเป็นฝ่ายรับไปเรื่อย แก้ รธน.ก็จะไม่กล้า อย่าคิดว่าการเป็นฝ่ายรับจะทำให้อยู่รอด เพราะยังไงรัฐบาลนักการเมืองก็มีจุดอ่อน เดี๋ยวก็มีเรื่องนั้นโผล่ เรื่องนี้โผล่

อันที่จริงกระแสเอื้อให้รัฐบาล ประชาชนเกือบทั้งประเทศไม่เห็นด้วยกับรัฐประหาร แต่รัฐบาลบริหารกระแสนี้ไม่เป็น ในด้านหนึ่งก็มุทะลุแบบไม่มีเหตุผล (อย่างตอนเสนอร่างแก้ 291 ที่จริงก็ไม่ได้ปูทางก่อน แล้วอยู่ๆ ก็มี พรบ.ปรองดองมาจากไหนไม่รู้) ในอีกด้านหนึ่ง พอโดนพวกเขาตีโต้ ก็ถอยกรูดไม่เป็นกระบวนท่า

สมมติว่า ม็อบเสธอ้ายยึดทำเนียบ ใครในรัฐบาลที่จะบัญชาการรับมือสถานการณ์ จารุพงศ์หรือ? ออเหลิมหรือ? ยิ่งลักษณ์ไม่ต้องพูดถึง นี่เหมือนกับน้ำท่วมใหญ่ปีที่แล้ว ไม่มีการบัญชาการที่เป็นเอกภาพ ไม่มีประสิทธิภาพ เรื่องม็อบยิ่งต้องเข้าใจความอ่อนไหวทางการเมืองวันต่อวันอีกต่างหาก ปากแบบออเหลิม มีแต่ทำพัง มะเขือเผาแบบจารุพงศ์ ก็คงถอยไปตั้งหลักสุวรรณภูมิโน่น

ทั้งๆที่เป็นม็อบแค่หยิบมือ และประชาชนเกือบทั้งประเทศไม่เอาด้วยแน่นอน แต่รัฐบาลก็จะมีปัญหาในการรับมือ


(ที่มา)
http://www.facebook.com/baitongpost  
 

กำนัน-ผู้ใหญ่นับหมื่นยุติชุมนุม หลังมท.1 รับปากไม่ดันร่าง พ.ร.บ.ปกครองท้องที่เข้าสภา


กำนัน-ผู้ใหญ่ นับหมื่นชุมนุมค้าน ร่าง พ.ร.บ.ลักษณะปกครองท้องที่ฉบับใหม่ ที่กำหนดวาระ 5 ปีและเลือกตั้งโดยตรงจากประชาชน ชี้เป็นการทำลายสถาบันกำนัน-ผู้ใหญ่ มท.1 ยัน ร่างฯ นี้ ไม่เข้าในสมัยการประชุมนี้เด็ดขาด และจะให้กรมการปกครองยกร่างใหม่แบบที่กำนันผู้ใหญ่บ้านต้องการ ไม่มีวาระตำแหน่ง 5 ปี

(ที่มา)

ข่าวค่ำDNN รมว กลาโหม แถลงถอดยศ 'อภิสิทธิ์' 9 พ ย

ข่าวค่ำDNN รมว กลาโหม แถลงถอดยศ 'อภิสิทธิ์' 9 พ ย

 


 

(คลิกฟัง)
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=ne6t_vOyxiQ


'โอ๊ค'เผย12ทหารเอี่ยว'มาร์ค'หนีทหาร "โอ๊ค" โพสต์ "หนีทหาร เดอะซีรี่ย์" ตอน 3 เผยชื่อ 12 ทหารยศนายพัน-นายพล "แพะรับบาป" บกพร่องต่อหน้าที่ต้องถูกดำเนินคดีอาญา ด้าน "มัลลิกา" จี้ "โอ๊ค" โพสต์ขอโทษ พร้อมรูปกราบสวยๆ หากผลสรุป "มาร์ค" ไม่หนีทหาร 

(คลิกฟัง)

บ้านเมืองไม่ใช่ของเรา: ดูการเมืองอเมริกันอย่างไรให้มันส์ ตอนที่ 5

บ้านเมืองไม่ใช่ของเรา: ดูการเมืองอเมริกันอย่างไรให้มันส์ ตอนที่ 5

 

 
การเมืองอเมริกัน ตอน 5 (จบจริง)
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=Y--pakRJ5qA#! 


ตอนสุดท้ายจริงๆ ของซีรีย์ "ดูการเมืองอเมริกันอย่างไรให้มันส์" มาชมกันเพื่อความสนุกสนานและความเข้าใจระบบการเมืองและระบบการเลือกตั้งของสหรัฐอเมริกา ชมการวิเคราะห์การเลือกตั้งประธานาธิบดีก่อนวันหย่อนบัตร 7 พ.ย. กันต่อกับแขกรับเชิญ ดร.สติธร ธนานิธิโชติ จากสถาบันพระปกเกล้า

เทปนี้อาจารย์พิชญ์มีเรื่องราวมาเล่าหลังจากเดินทางไปสัมผัสบรรยากาศการเลือกตั้งถึงโอไฮโอ สหรัฐอเมริกา และมาฟังการวิเคราะห์พฤติกรรมการตัดสินใจเลือกผู้นำ ของอเมริกันชนโดยเฉพาะใน Swing state อย่าง ฟลอริด้า โอไฮโอ ที่อาจเรียกได้เหมือนกันว่า เป็น "สลิ่มอเมริกัน" ที่พร้อมจะเปลี่ยนใจเลือกอีกข้างหนึ่งได้ทันทีแม้ในตอนเช้าของวันเลือกตั้ง

(ที่มา)
http://www.prachatai.com/journal/2012/11/43514


มิตต์ รอมนีย์กล่าวยอมรับชัยชนะเป็นของบารัก โอบามา

 


โดยภาวนาให้ประธานาธิบดีคนต่อไปประสบความสำเร็จในการนำพาประเทศไปอีก 4 ปี ขณะที่ผลคะแนนการเลือกตั้งคณะผู้เลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐนั้น โอบามาได้ 303 เสียงซึ่งเกินเสียงข้างมาก 270 เสียงแล้ว ส่วนรอมนีย์ได้ 203 เสียง และรัฐอะลาสกายังนับไม่เสร็จ

(ที่มา)
http://www.prachatai.com/journal/2012/11/43521