หน้าเว็บ

วันพฤหัสบดีที่ 17 เมษายน พ.ศ. 2557

เนติวิทย์ ร่อนจม.ถามจุดยืนอมรา-องค์กรสิทธิ กรณีไอเดียตั้งองค์กรเก็บขยะแผ่นดิน

เนติวิทย์ ร่อนจม.ถามจุดยืนอมรา-องค์กรสิทธิ กรณีไอเดียตั้งองค์กรเก็บขยะแผ่นดิน


นี่คือตัวจริงของขยะสังคม ทำให้ประชาธิปไตยสกปรกโสโครก
 
'นพ.เหรียญทอง' ตั้งกองทุนขจัดขยะแผ่นดิน
http://shows.voicetv.co.th/voice-insight/103060.html 


เนติวิทย์ โชติภัทร์ไพศาล ทำจดหมายเปิดผนึก ถามจุดยืน อมรา พงศาพิชญ์ กรรมการสิทธิและองค์กรสิทธิไทยและเทศ ถึงจุดยืนต่อไอเดียตั้ง หวั่นหากเกิดองค์กรดังกล่าวจริงอาจนำไปสู่ 6 ตุลา