หน้าเว็บ

วันจันทร์ที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2557

สี่นิยายเรื่อง ๒๔๗๕

สี่นิยายเรื่อง ๒๔๗๕

 

https://turnleftthai.files.wordpress.com/2014/06/2475-e0b8a3e0b8b2e0b8a9e0b88ee0b8a3.jpg 
โดย ใจ อึ๊งภากรณ์


1. การปฏิวัติ ๒๔๗๕ เป็นการ ชิงสุกก่อนห่าม” 

พวกที่เชื่อนิยายนี้มองว่าประชาชนไทยไม่พร้อมที่จะมีประชาธิปไตย ประยุทธ์กับสลิ่มปฏิกูลก็คงมองแบบนี้เช่นกัน แนวคิดนี้เริ่มต้นจากความเชื่อว่าประชาชนธรรมดาไร้การศึกษาและโง่ แน่นอนผู้ที่ตั้งข้อกล่าวหาดังกล่าวถือว่าตนเองเป็นผู้ที่ฉลาดกว่าพวกคนชั้น ต่ำทั้งหลายเสมอ และเรามักจะได้ยินคำกล่าวหาจากสำนักนี้ว่าสาเหตุที่ระบบประชาธิปไตยไทยใน ปัจจุบันมีการทุจริตซื้อขายเสียงก็เพราะคนยากคนจนขาดการศึกษา แต่แท้ที่จริง การศึกษากับความฉลาดไม่ใช่สิ่งเดียวกัน และการทุจริตกับการซื้อเสียงเป็นสิ่งที่นักการเมืองไทยทุกพรรคเป็นผู้ริ เริ่มทำกันเอง หลัง ๒๔๗๕

ความจริงแล้วถ้าเราพิจารณาการเปลี่ยนแปลงระบบการปกครองไปสู่ระบบรัฐ ธรรมนูญ ในปี ๒๔๗๕แทนที่จะยังไม่ถึงยุคสุกงอม ต้องถือว่าไทยล้าหลังประเทศอื่นพอสมควรเพราะแม้แต่ประเทศจีนก็ปฏิวัติยกเลิก ระบบจักรพรรดิไปแล้ว 21 ปีก่อนการปฏิวัติในไทย

เหล่าประชาชนไทยในยุคก่อน ๒๔๗๕ เห็นด้วยกับการเปลี่ยนแปลงการปกครอง เพราะก่อนหน้านั้นมีการตีพิมพ์บทความและเสนอฎีกาความเห็นจากประชาชนคนสามัญ มากมาย โดยเฉพาะในเรื่องของวิกฤตเศรษฐกิจทุนนิยมที่มีผลกระทบต่อชีวิตประชาชนในสมัย นั้นและความไร้ประสิทธิภาพของรัฐบาลกษัตริย์ในการแก้วิกฤตดังกล่าว

ลอยฝันขึ้นฟ้า ส่งความปรารถนาไปหาระบอบประชาธิปไตย ณ หมุดคณะราษฎร ย่ำรุ่ง 24 มิ.ย.

ลอยฝันขึ้นฟ้า ส่งความปรารถนาไปหาระบอบประชาธิปไตย ณ หมุดคณะราษฎร ย่ำรุ่ง 24 มิ.ย. 

22 มิ.ย.2557 วาด รวี และ พรรคกวีมันสูญ นัดหมาย ณ หมุดคณะราษฎร อ่านบทกวี วางดอกไม้ เขียนความในใจใส่แผ่นกระดาษ ไม่แสดงสัญลักษณ์ต่อต้านเพื่อแสดงความระลึกถึงคุณูปการวันเปลี่ยนแปลงการ ปกครองครบรอบ 82 ปี ณ ลานพระบรมรูปทรงม้า หน้าพระที่นั่งอนันตสมาคม เน้นความสงบ ย้ำไม่แสดงสัญลักษณ์ต่อต้านการรัฐประหาร


๐๐๐๐

ประกาศมันสูญ ฉบับที่ 1
ลอยฝันขึ้นฟ้า ส่งความปรารถนาไปหาคณะราษฎร

เรื่อง ขอเชิญร่วมวางดอกไม้ที่หมุดคณะราษฎร เช้าวันที่ 24 มิถุนายน เวลา 6.00 น.

เรียนประชาชนผู้เชื่อมั่นและศรัทธาในระบอบประชาธิปไตยทุกท่าน เนื่องจาก วันที่ 24 มิถุนายนที่กำลังมาถึงนี้เป็นการเวียนมาถึงวันคล้ายวันเปลี่ยนแปลงการปกครอง ก่อตั้งระบอบประชาธิปไตยของไทยอีกวาระหนึ่ง พรรคกวีมันสูญจะวางดอกไม้และอ่านบทกวีเพื่อระลึกถึงคณะราษฎรและการก่อตั้ง ระบอบประชาธิปไตย ที่หมุดคณะราษฎร ลานพระบรมรูปทรงม้า บริเวณหน้าพระที่นั่งอนันตสมาคม

จึงขอเรียนเชิญประชาชนผู้สนใจ ร่วมวางดอกไม้ และส่งความคิดถึงไปยังคณะราษฎรในกิจกรรมที่เราจะจัดร่วมกัน

อนึ่ง ขอแจ้งให้ทราบว่ากิจกรรมของเราจะมีลักษณะดังนี้

ประการแรก เป็นไปโดยสงบ และคาดว่าใช้เวลาไม่เกินหนึ่งชั่วโมง

ประการที่สอง จุดมุ่งหมายเพื่อรำลึกถึงผู้ก่อตั้งประชาธิปไตยผู้ล่วงลับซึ่งมีคุณูปการต่อสังคมไทยอเนกประการ

ประการที่สาม เพื่อผลสำเร็จของจุดหมายสองประการแรก จะไม่มีการแสดงสัญลักษณ์ต่อต้านหรือแสดงป้ายประท้วงหรือประกอบกิจกรรมต่อต้านใด ๆ ทั้งสิ้น

จึงขอแจ้งให้ทราบโดยทั่วกันและเรียนเชิญมาด้วยความเคารพ ทั้งนี้ ในการร่วมกิจกรรม ขอให้ผู้เข้าร่วมเตรียมตัวดังต่อไปนี้

1.นำดอกไม้ที่สวยที่สุดมาด้วย

2.ไม่แสดงสัญลักษณ์ต่อต้านหรือมีสัญลักษณ์ต่อต้าน

3.ให้เขียนความในใจใส่ในกระดาษแผ่นเล็ก ๆ ไม่เกินฝ่ามือ นำติดตัวมาด้วย

4.เงินยี่สิบบาท (ถ้ามี)

ขอแสดงความนับถือ
วาด รวี
ประมุขพรรคมันสูญคนที่ 1
22 มิถุนายน 2557

(ที่มา)

ประกาศคณะราษฎร ฉบับที่ 1

ประกาศคณะราษฎร ฉบับที่ 1 
ประกาศคณะราษฎร ฉบับที่ 1 พร้อมภาพประกอบ
https://www.youtube.com/watch?v=q2PbgE5K2-0 

21 3 54 ย้อนรอยรัฐประหารไทย ตอน1 ปฎิวัติ 2475
https://www.youtube.com/watch?v=HE0SburUIy4 

เพลงวันชาติ 24 มิถุนายน
https://www.youtube.com/watch?v=yt0OLJH9jwY&feature=kp