หน้าเว็บ

วันอังคารที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

ความแปลกแยกของมนุษย์ในสังคมทุนนิยม 1

ความแปลกแยกของมนุษย์ในสังคมทุนนิยม 1

 


Bertell Ollman

คาร์ล มาร์คซ์ นักเศรษฐศาสตร์การเมือง อธิบายความแปลกแยกเหินห่างของมนุษย์ในสังคมทุนนิยมว่าเป็น “ความผิดพลาด/จุดอ่อน” ของระบบการผลิตแบบทุนนิยมที่ส่งผลต่อมนุษย์ทั้งทางร่างกายและจิตใจ ทั้งตัวของนายทุนและผู้ใช้แรงงาน

โดย พจนา วลัย
 
ตอนที่ 1 สรุปทฤษฎีความแปลกแยกของคาร์ล มาร์คซ์

บทความนี้ผู้เขียนคิดว่าผู้อ่านน่าจะเป็นกลุ่มผู้ใช้แรงงานในภาคอุตสาหกรรม อย่างไรก็ตามผู้เขียนเขียนเพื่อสนองความอยากรู้ของตัวเองมากกว่าว่า ความสัมพันธ์ของคนในระบบทุนนิยมดำเนินไปอย่างไร มีความขัดแย้งในตัวเองหรือไม่ ก่อให้เกิดความแปลกแยก (Alienation) ออกจากความเป็นมนุษย์ของคนในชนชั้นหลัก 2 ชนชั้นคือชนชั้นกรรมาชีพและนายทุนหรือไม่ อย่างไร  หรือระบบความสัมพันธ์ของคนในสังคมทุนนิยมกำลังบ่อนทำลายความเป็นมนุษย์ใน ตัวเราหรือไม่ เพียงใด โดยในตอนที่ 1 จะเป็นการสรุปความคิดของมาร์คซ์จากหนังสือเรื่อง Alienation: Marx’s Conception of Man in Capitalist Society ของ Bertell Ollman นักรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยนิวยอร์ก (ความแปลกแยก : แนวความคิดของมาร์คซ์ว่าด้วยความเป็นมนุษย์ในสังคมทุนนิยม ตีพิมพ์ครั้งที่ 2 ปี 2519 สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ : ลอนดอน นิวยอร์ก และเมลเบิร์น)

และตอนที่ 2 จะเป็นการนำทฤษฎีความแปลกแยกของมาร์คซ์นี้ไปถกเถียงและประยุกต์ใช้ในการ วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างทุนกับแรงงานในปัจจุบันที่สำนึกของคนเปลี่ยน แปลงไปมาก หลายคนยอมรับทุน แต่อีกหลายคนต้องการปฏิรูป และปฏิวัติระบบให้เป็นสังคมนิยม

ระบบทุนนิยมที่หลายคนอาจมองว่าเป็นเรื่องธรรมชาติของมนุษย์ ไม่ใช่สิ่งประดิษฐ์ของมนุษย์ ก่อให้เกิดการยอมรับในปรัชญาของระบบนี้ไปอย่างสิ้นเชิงและไม่คิดสงสัย หรืออยากจะเปลี่ยนแปลงระบบนี้อย่างถอนรากถอนโคน ในขณะที่อีกซีกโลกหนึ่งในแถบยุโรปกำลังตั้งข้อสงสัยและไม่พอใจกับระบบทุน นิยมอย่างมากเพราะก่อให้เกิดวิกฤตสังคมซ้ำซากและทวีความรุนแรงยิ่งขึ้น  เพราะนายทุนบรรษัทข้ามชาติกับรัฐมีอำนาจกำหนดชะตาชีวิตของคนทำงานมากเกินไป จนชีวิตของคนนั้นขาดความมั่นคง สังคมขาดการคุ้มครอง คนตกงาน ฆ่าตัวตาย และถูกทำให้ไร้ค่า

คาร์ล มาร์คซ์ นักเศรษฐศาสตร์การเมือง อธิบายความแปลกแยกเหินห่างของมนุษย์ในสังคมทุนนิยมว่าเป็น “ความผิดพลาด/จุดอ่อน” ของระบบการผลิตแบบทุนนิยมที่ส่งผลต่อมนุษย์ทั้งทางร่างกายและจิตใจ ทั้งตัวของนายทุนและผู้ใช้แรงงาน แต่ผู้ใช้แรงงานจะได้รับผลกระทบจากความผิดพลาดของระบบนี้รุนแรงกว่านายทุน (หน้า 132) แล้วแต่ว่าอยู่ในตำแหน่งใดและมีรูปแบบการใช้ชีวิตอย่างไร การที่ผู้ใช้แรงงานทุกข์ทรมานกับความแปลกแยกนั้นมาจากกิจกรรมการผลิตที่ผู้ ผลิต (ผู้ใช้ความสามารถในการทำงาน-labor power) ไม่ได้เป็นเจ้าของผลผลิต (labor) นั้น แต่กลับไปเป็นของนายทุนแทบทั้งหมด โดยได้รับเพียงค่าจ้าง/เงินเดือนตอบแทนความสามารถในการทำงานของตัวเอง

ดังนั้น สิ่งที่เราจะเข้าไปดูคือ ความสัมพันธ์ทางการผลิตในระบบทุนนิยม ระบบที่เน้นการผลิตสินค้าเพื่อแลกเปลี่ยน สะสมทุน ความมั่งคั่ง แต่มองข้ามความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์ ธรรมชาติของมนุษย์และการเคารพซึ่งกันและกัน และสุดท้ายเป็นระบบที่นำไปสู่ความสัมพันธ์ที่แตกหักกันระหว่างแรงงานกับทุน โดยมีรัฐทุนนิยมเป็นตัวสร้างความแตกแยกของคนในสังคมทุนนิยมให้แหลมคมมากขึ้น

Wake Up Thailand


Wake Up Thailand
 
3มีนา เลขที่ออก . . .

Wake Up Thailand ประจำวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2556  ตอนที่ 2
3มีนา เลขที่ออก . . . 
http://www.dailymotion.com/video/xxluqd_3y-yy-yyyy 
  

ไขข้อสงสัย พ.ร.บ.ความมั่นคงดับไฟใต้ 


Wake Up Thailand ประจำวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2556 ตอนที่ 1  
ไขข้อสงสัย พ.ร.บ.ความมั่นคงดับไฟใต้ 
 

ปัญหารัฐไทย คือการกระจายอำนาจที่ล่าช้า

Wake Up Thailand ประจำวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2556  ตอนที่ 1
ปัญหารัฐไทย คือการกระจายอำนาจที่ล่าช้า 
http://www.dailymotion.com/video/xxkwpj_y-yyyy  

Divas Cafe

Divas Cafeมี Ren Ren ไม่ต้องง้อ facebook

Divas Cafe ประจำวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2556 
มี Ren Ren ไม่ต้องง้อ facebook
http://www.dailymotion.com/video/xxlvt4_y-ren-ren 


ทำไมต้องนิรโทษกรรม

Divas Cafe ประจำวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2556
ทำไมต้องนิรโทษกรรม
http://www.dailymotion.com/video/xxkypg_yyyyy-yyy 

ชีวิตเบื้องหลัง 16 ศพบาเจาะ เผยมูลเหตุจูงใจจับอาวุธสู้

ชีวิตเบื้องหลัง 16 ศพบาเจาะ เผยมูลเหตุจูงใจจับอาวุธสู้

 


 
นางสือเมาะห์ มะเก๊ะ แม่ของนายสะบือรี โดตะเซะ
 

นางปรัชญา เบ็ญเจ๊ะมูดอ

 
นายมะรอโซ จันทรวดี กับนางรุสนี แมเลาะ ภรรยา
 
โดย มูฮำหมัด ดือราแม สำนักข่าวประชาไท
ฮัสซัน โตะดง โรงเรียนนักข่าวชายแดนใต้(DSJ)

สะบือรี โดตะเซะ : ไม่ทันได้เป็นบัณฑิต พ่อแม่ไม่ทันภูมิใจ

นาย สะบือรี โดตะเซะ อายุ 22 ปี อยู่บ้านเลขที่ 146/6 หมู่ที่ 2 ต.ตะโล๊ะหะลอ อ.รามัน จ.ยะลา เป็นหนึ่งใน 16 ผู้เสียชีวิตจากเหตุโจมตีฐานปฏิบัติการทางทหาร กองร้อยปืนเล็กที่ 2 หน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินที่ 32 บ้านยือลอ ต.บาเระเหนือ อ.บาเจาะ จ.นราธิวาส เมื่อกลางดึกวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2556


หากผ่านพ้นวันนั้นไปโดยที่เขาไม่เป็นอันตรายใดๆ สะบือรีก็จะได้เป็นบัณฑิตจากรั้วมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาในอีกไม่กี่วัน เขายังเหลือสอบวิชาสุดท้ายในสาขาคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตรเท่านั้น

นางสือเมาะห์ มะเกะ อายุ 50 ปี แม่ของนายนายสะบือรี เล่าว่า ไม่อยากจะเชื่อเลยว่าลูกชายจะเสียชีวิตจากเหตุการณ์นี้ เพราะไม่มีสิ่งบ่งบอกใดๆเลยว่า ลูกชายเป็นสมาชิกขบวนการติดอาวุธ ถ้ารู้มาก่อนก็ต้องห้ามแน่นอน ไม่มีพ่อแม่คนไหนที่อยากให้ลูกของตนเองจบชีวิตแบบนี้ แต่ก็ไม่ได้โกรธเขาที่ไม่ได้บอก
นางสือเมาะห์ บอกว่า ไม่ใช่แค่ตนเองเท่านั้นที่ไม่อยากเชื่อ แม้แต่อาจารย์หรือเพื่อนๆของ “อาแบ” ก็ยังไม่เชื่อ เพราะเขานิสัยดีและเรียนเก่ง เวลากลับบ้านก็ไม่เคยออกไปเที่ยวเตร่ไหน มีแต่ออกไปเล่นฟุตบอลเท่านั้น แม่สั่งห้ามเพราะกลัวไปเสพติดน้ำกระท่อม เขาเชื่อฟังและไม่สูบบุหรี่

อาแบ หรือคำเรียกแทนชื่อของนายสะบือรี หลังจากเรียนจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จากโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในพื้นที่เขาก็ใช้เวลาอยู่ที่บ้านน้อยมาก ส่วนใหญ่อาศัยอยู่ที่บ้านเช่าในตัวเมืองยะลาตั้งแต่เข้าไปเรียนต่อที่ โรงเรียนธรรมวิทยามูลนิธิจนจบศาสนาชั้น 7 และสามัญชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 แล้วเข้าเรียนต่อที่มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

นางสือเมาะห์ เล่าอีกว่า ก่อนเกิดเหตุไม่นาน อาแบเคยบอกแม่ว่า อีกไม่วันจะเรียนจบแล้วและมีคนอยากให้ไปทำงานด้วยแล้ว “แม่ไม่ต้องส่งเสียผมอีกต่อไป และผมก็จะส่งเสียน้องให้เรียนสูงๆ เอง แม่ไม่ต้องทำงานหนักอีกต่อไป ไม่ต้องออกไปกรีดยางตอนตี่สามตี่สี่อีก”

(อ่านต่อ)  
http://www.prachatai.com/journal/2013/02/45371

อัยการเลื่อนฟังคำสั่ง คดี 112 ‘สมศักดิ์ เจียมธีรสกุล’ เป็น 3 เม.ย.

อัยการเลื่อนฟังคำสั่ง คดี 112 ‘สมศักดิ์ เจียมธีรสกุล’ เป็น 3 เม.ย.

 

19 ก.พ.56 เว็บไซต์มติชน รายงานว่า อัยการฝ่ายคดีอาญา 5 ได้เลื่อนฟังคำสั่งในคดีที่สมศักดิ์ เจียมธีรสกุล อาจารย์คณะศิลปศาสตร์ ภาควิชาประวัติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ที่ตกเป็นผู้ต้องหาคดีหมิ่นพระบรมเดชานุภาพ ออกไป เป็นวันที่ 3 เม.ย.นี้ เวลา 10.00 น. โดยอัยการให้เหตุผลว่า ขั้นตอนการสอบสวนยังไม่แล้วเสร็จ จึงมีคำสั่งเลื่อนการสั่งคดีออกไป

ทั้งนี้ คดีดังกล่าวเริ่มต้นจากการที่กองทัพบกได้ร้องทุกข์กล่าวโทษ กรณีที่สมศักดิ์ เขียนบทความ 2 ชิ้นลงในเว็บไซต์ต่างๆ มีเนื้อหาเกี่ยวกับการพระราชทานสัมภาษณ์ของจ้าฟ้าหญิงจุฬาภรณ์ในรายงานวู้ ดดี้ เกิดมาคุย  สมศักดิ์รับทราบข้อกล่าวหาเมื่อ 11 พ.ค.54 จากนั้นสมศักดิ์โพสต์ในเฟซบุ๊กเมื่อวันที่ 14 พ.ย.55 แจ้งว่า ตำรวจส่งฟ้องคดีของเขาแล้วและต้องไปรายงานตัวในชั้นอัยการต่อไป

ทนายจำเลยจากเครือข่ายนักกฎหมายสิทธิระบุว่า ก่อนหน้านี้ได้ยื่นหนังสือขอความเป็นธรรมแก่พนักงานอัยการเพื่อขอให้มีคำ สั่งให้พนักงานสอบสวนทำการสอบสวนเพิ่มเติมนักวิชาการ 3 ปาก ได้แก่ นพ.นิรันดร์ พิทักษ์วัชระ กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ, สาวตรี สุขศรี อาจารย์คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และ สุลักษณ์ ศิวรักษ์ เพื่อให้ความเห็นทางกฎหมายและตีความเนื้อหาที่ถูกฟ้องดังกล่าวเพื่อให้ความ เป็นธรรมกับผู้ต้องหา

(ที่มา)
http://www.prachatai.com/journal/2013/02/45376

ที่นี่ความจริง 18 กพ 56

ที่นี่ความจริง 18 กพ 56

 

 

 
เกาะติดกรณีบริษัท Electrolux เลิกจ้างคนงานในประเทศไทย

(คลิกฟัง)

สถานการณ์แรงงานประจำสัปดาห์ 12 - 18 ก.พ. 2556

สถานการณ์แรงงานประจำสัปดาห์ 12 - 18 ก.พ. 2556

 

(กรรมกรทั่วโลกล้วนเป็นพี่น้องกัน)   


ศาลสั่งให้แกนนำสหภาพจีเอ็ม 13 คน ออกนอกพื้นที่บริษัท 
 
บริษัท เจนเนอรัลฯ ตั้งโต๊ะเจรจาล้มเหลว แกนนำ และพนักงานไม่ยอมเจรจาและรับเงื่อนไข พร้อมประณามชายชุดดำ ล็อกตัวนักข่าว แย่งกล้อง บังคับลบภาพ และสร้างความหวาดกลัว ทำลายขวัญพนักงาน ด้านแกนนำสหภาพแรงงาน 13 คน ศาลสั่งห้ามเข้าพื้นที่ของบริษัทฯ พนักงานนับพันคนรวมพลังเปลี่ยนกะกลางวัน กลางคืนชุมนุม เตรียมเสบียงอาหารต่อสู้ม้วนเดียวจบ
     
จากกรณีที่ บริษัท เจนเนอรัล มอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด ได้มีความขัดแย้งกับพนักงานในเรื่องที่มีการกำหนดระเบียบการปฏิบัติงานของ พนักงานสายการผลิต ให้บรรจุวันเสาร์ ซึ่งเป็นหยุดของพนักงาน และเป็นวันที่ได้โอที ให้เป็นวันทำงานตามปกติ ซึ่งบริษัทฯ และสหภาพแรงงานไม่สามารถตกลงกันได้ จนเมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2556 บริษัทฯ ได้มีคำสั่งให้พนักงานสมาชิกสหภาพแรงงานหยุดงาน ทำให้พนักงานฝ่ายผลิต รวมกับสมาชิกสหภาพแรงงานต้องหยุดงาน ทั้งนี้ ทำให้พนักงานได้ทยอยกันมาสมัครเป็นสมาชิกสหภาพแรงงานมากขึ้น และพร้อมที่จะร่วมการต่อสู้เรียกร้องสิทธิ        
     
ล่าสุด วันนี้ (12 ก.พ.56) บริษัท เจนเนอรัล มอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด ขออำนาจให้ศาลจังหวัดระยองสั่ง ตามคดีหมายเลขดำที่ 217/2556 ให้ นายสุริยา โพธิ์ชัยเลิศ นายอัศวุฒิ สินทวี นายชัยวัฒน์ วงษ์สุวรรณ์ นายสุชาติ เป็นวงศ์ นายอนุรักษ์ สุพร นายธวัชชัย เชยพร นายธีรศักดิ์ กองก่อ นายบำเพ็ญ บุญเสริฐ นายรังสรรค์ วงศ์ศรีแก้ว น.ส.จีรนันท์ อ่อนฤทธิ์ นางสุมามาลย์ สอนสี น.ส.นิภา เพียรทำดี น.ส.ทองม้วน ทองลาด ไม่ให้เข้ามาในพื้นที่ของบริษัทฯ อย่างเด็ดขาด       

 
(อ่านต่อ)
http://www.prachatai.com/journal/2013/02/45367