หน้าเว็บ

วันอังคารที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2556

"วันพิพากษา"สมยศ พฤกษาเกษมสุข

"วันพิพากษา"สมยศ พฤกษาเกษมสุข 


กลุ่ม24มิถุนาประชาธิปไตย 
ขอเชิญชวนมิตรสหาย
ร่วมเป็นกำลังใจใน
"วันพิพากษา"
สมยศ พฤกษาเกษมสุข
พบกันวันที่ 23 มกราคม 2556
เวลา 9 โมงเช้า ที่ศาลอาญารัชดา
สอบถามได้ที่ 089-5007232

ชัด! ไอซีทีสั่งบล็อค 'ประกาศคณะราษฎร ฉ.1'

ชัด! ไอซีทีสั่งบล็อค 'ประกาศคณะราษฎร ฉ.1'

 


 

เผยกระทรวงไอซีทีได้ทำหนังสือตอบกลับเว็บนิติราษฎร์ โดยแจ้งว่าให้นำหลักฐานการเป็นเจ้าของเว็บไปแสดงเพื่อรับสำเนาเอกสารคำสั่ง ศาลให้ระงับการเผยแพร่เว็บ ซึ่งเท่ากับเป็นที่แน่นอนแล้วว่าการปิดกั้นหน้า "ประกาศคณะราษฎร" ในเว็บนิติราษฎร์ เป็นไปตามมาตรา 20 ของ พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์


สืบเนื่องจากกรณีที่มีการพบว่า เว็บไซต์ของกลุ่มนิติราษฎร์ ในส่วนของหน้าประกาศคณะราษฎร ฉบับที่ 1 ซึ่งอยู่ในหมวดเอกสารประวัติศาสตร์ ถูกปิดกั้นการเข้าถึงโดยผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตหลายราย เมื่อเดือนธันวาคม ปีที่ผ่านมา และต่อมา สาวตรี สุขศรี สมาชิกกลุ่มนิติราษฎร์ ได้ทำหนังสือถึงกระทรวงไอซีที เพื่อขอคำสั่งศาลหรือกระทรวงไอซีที ที่สั่งให้ผู้ให้บริการระงับการเผยแพร่ หน้า URL "ประกาศคณะราษฎร ฉบับที่ 1" ในเว็บไซต์นิติราษฎร์ ในฐานะเจ้าของเว็บไซต์ที่ได้รับผลกระทบจากการปิดกั้นโดยตรง

ล่าสุด สาวตรี ระบุว่า กระทรวงไอซีทีได้ทำหนังสือตอบกลับ ลงวันที่ 10 มกราคม โดยแจ้งว่าให้นำหลักฐานการเป็นเจ้าของเว็บไปแสดง เพื่อรับสำเนาเอกสารคำสั่งศาลในกรณีดังกล่าว ซึ่งเท่ากับเป็นที่แน่นอนแล้วว่า การปิดกั้นหน้าประกาศคณะราษฎรในเว็บนิติราษฎร์ เป็นไปตามมาตรา 20 ของ พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ ทั้งนี้ กลุ่มนิติราษฎร์จะประชุมและไปรับสำเนา เร็วๆ นี้

มาตรา 20 ในกรณีที่การกระทำความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ เป็นการทำให้แพร่หลายซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่อาจกระทบกระเทือนต่อความมั่น คงแห่งราชอาณาจักร ตามที่กำหนดไว้ในภาคสอง ลักษณะ 1 หรือลักษณะ 1/1 แห่งประมวลกฎหมายอาญา หรือที่มีลักษณะขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน พนักงานเจ้าหน้าที่โดยได้รับความเห็นชอบจากรัฐมนตรีอาจยื่นคำร้องพร้อมแสดง พยานหลักฐานต่อศาลที่มีเขตอำนาจขอให้มีคำสั่งระงับการทำให้แพร่หลายซึ่ง ข้อมูลคอมพิวเตอร์นั้นได้
ในกรณีที่ศาลมีคำสั่งให้ระงับการทำให้ แพร่หลายซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ตามวรรคหนึ่ง ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ทำการระงับการทำให้แพร่หลายนั้นเอง หรือสั่งให้ผู้ให้บริการระงับการทำให้แพร่หลายซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์นั้นก็ ได้

(ที่มา)
http://www.prachatai.com/journal/2013/01/44664