หน้าเว็บ

วันจันทร์ที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2556

14 ตุลา มีสักกี่คนที่พูดความจริงว่า "ต้องยกเลิก ม.112และลงโทษทหารมือเปื้อนเลือด"???

14 ตุลา มีสักกี่คนที่พูดความจริงว่า "ต้องยกเลิก ม.112และลงโทษทหารมือเปื้อนเลือด"???Photo: ในงาน 14 ตุลา มีคนพูดถึง "ประชาธิปไตย" มากมาย แต่มีสักกี่คนที่พูดความจริงว่าถ้าไม่ยกเลิก 112 ไปให้หมดสิ้น และลงโทษทหารมือเปื้อนเลือด สังคมไทยไม่มีวันเป็นประชาธิปไตยได้


ในงาน 14 ตุลา มีคนพูดถึง "ประชาธิปไตย" มากมาย แต่มีสักกี่คนที่พูดความจริงว่าถ้าไม่ยกเลิก 112 ไปให้หมดสิ้น และลงโทษทหารมือเปื้อนเลือด สังคมไทยไม่มีวันเป็นประชาธิปไตยได้

หลัง 14 ตุลา: กนกรัตน์ เลิศชูสกุล - Tyrell Haberkorn - ประจักษ์ ก้องกีรติ ว่าด้วย "คนเดือนตุลา"

หลัง 14 ตุลา: กนกรัตน์ เลิศชูสกุล - Tyrell Haberkorn - ประจักษ์ ก้องกีรติ ว่าด้วย "คนเดือนตุลา"


 
หลัง 14 ตุลา: กนกรัตน์ เลิศชูสกุล การรื้อฟื้นและก่อร่างสร้างตัวของความ
http://www.youtube.com/watch?v=Pm0qQnwWlGg 

Tyrell Harberkorn: ชายขอบประวัติศาสตร์นิพนธ์เดือนตุลา 
http://www.youtube.com/watch?v=tlsmeYax3oo 

หลัง 14 ตุลา #2/3 ประจักษ์ ก้องกีรติ วิจารณ์การนำเสนอของกนกรัตน์ และ
http://www.youtube.com/watch?v=D5UeuQr-5e8

คลิปการนำเสนอบทความของกนกรัตน์ เลิศชูสกุล คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หัวข้อ การรื้อฟื้นและการก่อร่างสร้างตัวของความเป็น 'คนเดือนตุลา'  การนำเสนอบทความของ Tyrell Haberkorn จากมหาวิทยาลัยแห่งชาติออสเตรเลีย หัวข้อ "ชายขอบประวัติศาสตร์นิพนธ์เดือนตุลา" และการวิจารณ์โดย ประจักษ์ ก้องกีรติ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยการอภิปรายดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของงานสัมมนา "หลัง 14 ตุลา" ซึ่งจัดโดยสำนักพิมพ์ฟ้าเดียวกัน ร่วมกับ คณะกรรมการ 14 ตุลา เพื่อประชาธิปไตยสมบูรณ์ ที่ห้องประกอบ หุตะสิงห์ ตึกอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ เมื่อวันที่ 5 ต.ค. 56

(อ่านต่อ)
http://www.prachatai.com/journal/2013/10/49222