หน้าเว็บ

วันจันทร์ที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2556

เสวนาวิชาการ "วิกฤตรัฐธรรมนูญ "ไทย" ใครบิดเบือน?"

เสวนาวิชาการ "วิกฤตรัฐธรรมนูญ "ไทย" ใครบิดเบือน?"

 


 
เสวนา "วิกฤตรัฐธรรมนูญ "ไทย" ใครบิดเบือน?" 16-12-2013


ร่วมทำความเข้าใจประเด็นทางรัฐธรรมนูญเรื่องศาลรับธรรมนูญ สภาประชาชน กับทางออกประเทศไทย

วันจันทร์ที่ 16 ธันวาคม 2556 เวลา 13.30-16.30น.
ณ อาคารเรียนกลุ่มสังคมศาสตร์ ห้อง SC 1059
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

Intelligence

Intelligence
 
ปฏิรูปบนความเท่าเทียม 
 
Intelligence ประจำวันเสาร์ที่ 14 ธันวาคม 2556
ปฏิรูปบนความเท่าเทียม
http://www.dailymotion.com/video/x18dwha_ปฏ-ร-ปบนความเท-าเท 

Wake Up Thailand

Wake Up Thailand

 
 

Wake Up Thailand ประจำวันที่ 16 ธันวาคม 2556 ตอนที่ 2  
1 คน 1 เสียง ทั่วฟ้าทั้งแผ่นดิน 
 http://www.dailymotion.com/video/x18g90h_1-คน-1-เส-ยง-ท-วฟ-าท-งแผ-นด-

Wake Up Thailand ประจำวันที่ 16 ธันวาคม 2556 ตอนที่ 1
สถานทูตสหรัฐฯ เข้ายากและไม่ได้ออกมา
http://www.dailymotion.com/video/x18g4wk_สถานท-ตสหร-ฐฯ-เข-ายากและไม-ได-

Divas Cafe

Divas Cafe 


 
 
Divas Cafe ประจำวันที่ 16 ธันวาคม 2556 
สื่อกับการลดความเกลียดชัง
http://www.dailymotion.com/video/x18g741_ส-อก-บการลดความเกล-ยดช

รัฐบาลจะขยายวันเลือกตั้งออกไปจากที่กำหนดไว้ในพระราชกฤษฎีกายุบสภาหาได้ไม่

รัฐบาลจะขยายวันเลือกตั้งออกไปจากที่กำหนดไว้ในพระราชกฤษฎีกายุบสภาหาได้ไม่

Phuttipong Ponganekgul
โดย พุฒิพงศ์ พงศ์เอนกกุล


รัฐบาล จะขยายวันเลือกตั้งออกไปจากที่กำหนดไว้ในพระราชกฤษฎีกายุบสภาหาได้ไม่ เพราะการยุบสภานั้นมีเงื่อนไขว่าต้องกำหนดการเลือกตั้ง นับแต่วันที่ ๔๕ แต่ไม่เกินวันที่ ๖๐ นับแต่ประกาศยุบสภาฯ (มาตรา ๑๐๘ วรรคหนึ่ง และวรรคสอง) 

การ ประกาศยุบสภาซึ่งต้องกำหนดวันเลือกตั้งพร้อมกันนั้น (มาตรา ๑๐๘ วรรคสอง) รัฐธรรมนูญกำหนดว่า "จะกระทำได้เ พี ย ง ค รั้ ง เ ดี ย ว ในเหตุการณ์เดียวกัน" (มาตรา ๑๐๘ วรรคสาม) นั่นหมายความว่า ภายหลังจากการตราพระราชกฤษฎีกายุบสภาไปแล้วนั้น บุคคลใดจะกำหนดวันเลือกตั้งให้แตกต่างไปจากวันที่กำหนดใน 'พระราชกฤษฎีกายุบสภา' หาได้ไม่ เพราะจะเท่ากับเป็นการประกาศวันเลือกตั้งใหม่เกินกว่า ๑ ครั้ง และการประกาศวันเลือกตั้งต้องประกาศพร้อมกับตราพระราชกฤษฎีกายุบสภา ซึ่งรัฐธรรมนูญกำหนดให้กระทำได้เพียงครั้งเดียวในเหตุการณ์เดียวกันเท่านั้น

การขยายวันเลือกตั้งออกไปต่างจากที่กำหนดวันที่ไว้ในพระราชกฤษฎีกา ย่อมขัดต่อรัฐธรรมนูญฯ มาตรา ๑๐๘ ทั้งสามวรรค (ทั้งมาตรา) ครับ.

รัฐ ธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา ๑๐๘ บัญญัติว่า "พระมหากษัตริย์ทรงไว้ซึ่งพระราชอํานาจที่จะยุบสภาผู้แทนราษฎรเพื่อให้มีการ เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรใหม่ 
การ ยุบสภาผู้แทนราษฎรให้กระทําโดยพระราชกฤษฎีกา ซึ่งต้องกําหนดวันเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรใหม่เป็นการเลือกตั้งทั่วไป ภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่าสี่สิบห้าวันแต่ไม่เกินหกสิบวันนับแต่วันยุบสภาผู้ แทนราษฎร และวันเลือกตั้งนั้นต้องกําหนดเป็นวันเดียวกันทั่วราชอาณาจักร

การยุบสภาผู้แทนราษฎรจะกระทําได้เพียงครั้งเดียวในเหตุการณ์เดียวกัน

Election or Reform ???

Election or Reform ???

Election or Reform ???
ล้มเลือกตั้ง ลุ้นปฎิรูป
ถ้าหากวาทกรรม "ปฎิรูป" และ "ม็อบ ปชป" ครั้งนี้ ชนะ
ก็จะทำให้ การเลือกตั้ง 2 กุมภา ถูกเลื่อนไป
หรืออาจไม่มี เลือกตั้ง
ก็จะทำให้เกิดความขัดแย้ง รุนแรง นองเลือด
ชึ่งจะนำมาซึ่ง รัฐประหาร

แล้ว ก็จะตามมาด้วย การฉีกรัฐธรรมนูญ 2550
แล้ว ก็จะมี นรม พระราชทาน
จากนั้น ก็น่าเชื่อว่า จะมีการปราบปรามหนัก
บ้านเมืองของเรา ทั้งกรุงเทพฯ และ ต่างจังหวัด อาจเข้าสู่ กาลียุค สมบูรณ์แบบ

Postponing Election-No Election
may lead to more conflict and bloodshed, then a military coup.
The 2007 Constitution will be torn apart, followed by a royally bestowed Premier.
There will be suppression and political cleansing.
In that case Thailand will arrive at ultimate Kali Yuga,

มองในทางกลับกัน
หากมีเลือกตั้ง 2 กมภา 2557
พรรคของ นส นรม ยิ่งลักษณ์ น่าจะชนะ ถล่มถลาย
เธอจะกลายเป็น นรม ที่มั่นคง หนักแน่น มากกว่าเดิม ครับ


cK@ชาญวิทย์


เบื้องหลังคำขวัญ "ปฏิรูปก่อนเลือกตั้ง" คืออะไร?

เบื้องหลังคำขวัญ "ปฏิรูปก่อนเลือกตั้ง" คืออะไร?
โดย อ.เกษียร เตชะพีระ


คือตัดหน้าลัดคิวแย่งอำนาจรัฐของประชาชนโดยกปปส.ครับ!

ในที่สุด "ปฏิรูป" = "เอาอำนาจรัฐ(ที่อ้างว่าจะใช้ไปปฏิรูป)มาให้เสียงข้างน้อยของกปปส.ก่อน"

ส่วน "เลือกตั้ง" = "ใช้วิธีการเลือกตั้งเพื่อส่งมอบอำนาจรัฐจากประชาชนให้ผู้แทนของตนตามเจตนารมณ์ของประชาชนเสียงข้างมาก"

ดังนั้นคำขวัญ "ปฏิรูปก่อนเลือกตั้ง" นั้น เนื้อแท้แล้ว แปลว่า = "เอาอำนาจรัฐ(ที่อ้างว่าจะใช้ไปปฏิรูป)มาให้เสียงข้างน้อยของกปปส.ก่อนที่จะ ใช้วิธีการเลือกตั้งส่งมอบอำนาจรัฐจากประชาชนให้ผู้แทนของตนตามเจตนารมณ์ของ ประชาชนเสียงข้างมาก"

สรุป "ปฏิรูปก่อนเลือกตั้ง" = "เอาอำนาจรัฐมาให้กปปส.ก่อนประชาชนจะตัดสินว่าจะให้ใคร" นั่นเอง ซ.ต.พ.

บทวิเคราะห์สถานการณ์ ถ้าไม่มีเลือกตั้ง "ตายหมู่" แน่นอน!!


บทวิเคราะห์สถานการณ์ ถ้าไม่มีเลือกตั้ง  "ตายหมู่" แน่นอน!! 


 
Photo 
โดย อ.พิชิต ลิขิตกิจสมบูรณ์
   

ช่วงสองสามวันมานี้ กระแสเลือกตั้งเริ่มไหลมา ตอบโต้และแย้งกับกระแส "ปฏิรูปก่อน เลือกตั้งทีหลัง" ของม็อบเทือกได้ดีมาก

การประชุมพูดคุย "ปฏิรูป" ที่จัดโดยกองทัพไทยเมื่อวาน (เสาร์ที่ 14) หลายคนคงไม่สบายใจเพราะไม่น่าจะใช่หน้าที่ของทหาร ให้เทพเทือกมาแถลงยืดยาวปฏิเสธการเลือกตั้ง รวมทั้งการพูดของ ผบ.สส.ที่ออกจะ "นิ่มนวล" กับเทพเทือก แต่ถ้าเราดูภาพรวมแล้ว ถือว่า เป็นผลดีต่อกระแสเลือกตั้งมากพอสมควร ข้อโต้แย้งของเทพเทือกไม่มีน้ำหนัก ไม่มีเหตุผล เอาแต่พล่าม "ระบอบทักษิณ" และย้ำข้อเสนอที่ขัดรธน.และละเมิดกฎหมายชัดเจน


คำพูดของผบ.สส.เมื่อวาน แม้จะฟังเหมือน "แบ่งรับแบ่งสู้" แต่ความหมายจริง ๆ คือ ปฏิเสธข้อเสนอของเทพเทือกนั่นแหละ แต่ไม่ได้พูดตรง ๆ เพราะยังเกรงใจคนที่อยู่ข้างหลังเทพเทือก

การเสวนาที่ศูนย์สิริกิตฯ ที่จัดโดยท่านธงทอง วันนี้ก็ไปได้ดี มีคนสนใจติดตามดูและฟังมาก คำแถลงของปลัดฯกลาโหมในนามกองทัพไทย ที่สนับสนุนให้เลือกตั้ง ถือว่า มีผลสะเทือนอย่างมาก รวมทั้งข้อถกเถียงของอีกหลาย ๆ คนในวันนี้ ชี้ประเด็นได้ตรงจุดแบบชัด ๆ ทำให้กระแสเลือกตั้งมาแรง ม็อบเทือกคิดผิดที่บอยคอตไม่ร่วมงานในวันนี้

ฝ่ายโค่นล้มรัฐบาลจะผลักดันให้ล้มเลือกตั้งจนได้ ขณะนี้ กระแสเลือกตั้งกำลังมา พวกนั้นจะต้องเคลื่อนไหวอีกรอบเพื่อปลุกกระแส "รัฐล้มเหลว" และ "ต้องปฏิรูปก่อน เลือกตั้งทีหลัง" เพื่อกลบกระแสเลือกตั้ง

จะมีคำสั่งให้พรรคประชาธิปัตย์ "บอยคอตเลือกตั้ง 2 ก.พ.57" แม้ว่า สส.จำนวนมากในพรรคอยากลงเลือกตั้งใจจะขาด แต่เขายอมเสียตรงนี้ พวกสส.ที่ไม่พอใจ ก็ให้ย้ายพรรคออกไป ปชป.บอยคอต มีแต่พรรคเพื่อไทยและพรรคเล็กลงแข่ง จะทำให้การเลือกตั้ง 2 ก.พ.57 มีปัญหาเหมือนเลือกตั้ง 2 เม.ย.49

ม็อบเทือกคงจะนัดชุมนุมใหญ่ ระดมคนให้ "เป็นล้านนนนน???" อีกครั้งเร็ว ๆ นี้ เพื่อปั่นกระแส "มวลหมาประชาชน" ไม่เอาเลือกตั้ง
 
มีโอกาสสูงมากที่พวกนั้นจะก่อความรุนแรงขึ้น ทั้งจากภายในม็อบเทือก ระหว่างม็อบกับจนท. ยิ่งรุนแรงบานปลายมาก รัฐบาลรักษาการที่ไม่มีอำนาจก็คุมสถานการณ์ไม่ได้ ตุลาการ ปปช.และทหารจะฉวยโอกาส และนำไปสู่การล้มเลือกตั้งในที่สุด


ประชาชนส่วนใหญ่เขาอยากเลือกตั้งอยู่แล้ว แต่รัฐบาล พรรคเพื่อไทย และนปช. ต้องเร่งปลุกกระแสเลือกตั้งให้เร็วและแรงงส์ที่สุด อย่ามัวแต่ฟัดกัน วิ่งเต้น แย่งกันลงแข่งสส. เพราะถ้าไม่มีเลือกตั้ง พวกคุณ "ตายหมู่" แน่นอน!!   
 

ถ้าเราสามารถโหมกระแสเลือกตัั้งให้สูงและแรงงงส์ได้อย่างต่อเนื่องไปอีกเพียงเดือนกว่าข้างหน้า โอกาสที่่จะได้เลือกตั้งจริงก็มีสูง และจะสามารถหลีกเลี่ยงการนองเลือดไปได้ในวิกฤตครั้งนี้   

"สภาประชาชน" ที่ "ภาคประชาชน"อยากได้ หาจากขบวนการของสุเทพไม่ได้

"สภาประชาชน" ที่ "ภาคประชาชน"อยากได้ หาจากขบวนการของสุเทพไม่ได้

หรือว่า คุณอยากได้สภาประชาชนแบบนี้?

 
โดย chaiyasitdhi


ในการรัฐประหารของสุเทพครั้งนี้มีเอ็นจีโอและนักเคลื่อนไหว"ภาค"ประชาชน" ร่วมด้วยเป็นจำนวนไม่น้อย เพราะพวกเขาเชื่อว่าการมาร่วมขบวนการครั้งนี้จะทำให้ได้มาซึ่ง "สภาประชาชน" ในแบบที่เคยจินตนาการไว้ เป็นที่รู้กันว่า โมเดล "สภาประชาชน" ในแบบ "ภาคประชาชน" เนี่ย มีมานานแล้ว ซึ่งพวกเอ็นจีโอและนักเคลื่อนไหวก็ไม่เคยทำสำเร็จเสียที

แต่ว่าต่อให้สุเทพชนะ สภาประชาชนที่พวกเขาฝันถึงก็จะไม่เกิดหรอก ตราบใดที่ประเทศนี้ยังเป็นรัฐรวมศูนย์อำนาจ พูดอย่างนี้ จะมีคนถามว่า สุเทพฯ เสนอนโยบายเลือกตั้งผู้ว่าราชการ ไม่ใช่เหรอ นั่นโคตรก้าวหน้า พลิกฟ้าคว่ำแผ่นดิน เลยนะ ต่อให้คุณเชื่อว่าสุเทพฯ จะทำสำเร็จ ผู้ว่าราชการที่มาจากการเลือกตั้งก็จะไม่มีหน้าที่อะไร เพราะเรามี อบจ. อยู่แล้ว คำถามคือทำไมถึงไม่ยุบกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และผู้ว่าทิ้ง ? นั่นไม่
ก้าวหน้า พลิกฟ้าคว่ำแผ่นดิน กว่าหรือ?