หน้าเว็บ

วันเสาร์ที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2554

รศ. ดร. เกษียร เตชะพีระ
 
บทกวีแด่สื่อ 'ผู้จัดการ' กรณี "อากง"
 
แต่งนิยายฆ่าคน จนเคยตัว
ช่างไม่กลัว บาปกรรมที่ทำไป
เห็นคนเป็นเครื่องมือ การสื่อสาร
เพื่อรับใช้อุดมการณ์ อันยิ่งใหญ่
กี่ศพแล้วกี่ศพเล่า เผาด้วยไฟ
ที่นับวันลามไหม้ มาลวกมือ
มือถือสากปากถือศีล กินเลือดสด
จริงกับเท็จ ปนกันหมดเลิกยึดถือ
พ่นพิษร้ายทำลายล้าง
สร้างข่าวลือรังแกคนไร้สื่อ จะสวนคำ
บาปที่ทำกรรมที่ก่อ ยังรออยู่
ถึงหลอกคนพระเจ้ารู้ วันยังค่ำ
ทุกถ้อยเถื่อนแจ้งชัด อสัตย์อธรรม
ผู้จัดกรรม ผู้จัดการ ไม่นานเลย