หน้าเว็บ

วันศุกร์ที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556

ระบบยุติธรรมแบบนี้มีวุฒิภาวะทางเหตุผลอย่างไร?

ระบบยุติธรรมแบบนี้มีวุฒิภาวะทางเหตุผลอย่างไร?

https://www.youtube.com/watch?v=i4brfDY9HyE#t=28


สุรพศ ทวีศักดิ์
อ.สุรพศ ทวีศักดิ์


"คำพูดที่ศาลตัดสินว่า "หมิ่นฯ" (เช่น "หมิ่น ร.4 กระทบถึงองค์ปัจจุบันและความมั่นคง ของรัฐ" เป็นต้น) ซึ่งศาลอ้างว่า "น่าจะ" ทำให้เสื่อมเสียพระเกียรติ เสียชื่อเสียง ถูกดูหมิ่นและถูกเกลียดชัง ทำให้ประชาชนเสื่อมศรัทธา ไม่เคารพสักการะ...นั้น

คิดด้วยเหตุผลอย่างไรก็คิดไม่ออกว่า ไอ้คำพูดพวกนั้นมันก่อให้เกิด "ผลเสียหายที่เป็นจริง" เทียบเท่ากับเศษเสี้ยวของการอ้าสถาบันกษัตริย์ทำรัฐประหาร และใช้สัญลักษณ์ของสถาบันกษัตริย์ต่อสู้ทางการเมืองแบ่งแยกประชาชนเป็นฝ่าย "จงรักภักดี-ไม่จงรักภักดี" ได้อย่างไร

เห็นไหมครับ แม้แต่ "ผลเสียหายต่อสถาบันกษัตริย์" ก็ถูกพิจารณาอย่างอคติ!
 

การอ้างสถาบันกษัตริย์ทำรัฐประหาร และใช้สัญลักษณ์ของสถาบันกษัตริย์ต่อสู้ทางการเมืองแบ่งแยกประชาชนเป็นฝ่าย "จงรักภักดี-ไม่จงรักภักดี" ต่างหากที่ส่ง "ผลที่เป็นจริง" ทำให้สถาบันกษัตริย์เสียหายมากกว่า และกระทบต่อความมั่นคงของ "รัฐประชาธิปไตย" มากกว่า

แต่ระบบยุติธรรมไทยที่อ้างการปกป้องพระเกียยรติของสถาบันกษัตริย์และความมั่นคงของรัฐเป็นจุดยืนในการพิจารณาตัดสินคดี ก็ไม่เคยดำเนินการใดๆที่เป็นการป้องปรามหรือให้ยุติการอ้างสถาบันกษัตริย์ทำรัฐประหาร และใช้สัญลักษณ์ของสถาบันกษัตริย์ต่อสู้ทางการเมืองแบ่งแยกประชาชนเป็นฝ่าย "จงรักภักดี-ไม่จงรักภักดี" แต่อย่างใด"   

อนาคต "ม็อบ" กับ ความชอบธรรม ในการ "ชุมนุม"

อนาคต "ม็อบ" กับ ความชอบธรรม ในการ "ชุมนุม"


 
ถามว่าเหตุใดการชุมนุมของแนวร่วมคนไทยรักชาติ รักษาแผ่นดิน อันนำโดย นายไชยวัฒน์ สินสุวงศ์ ที่ท้องสนามหลวง ตั้งแต่เดือนพฤษภาคมจึงไม่ประสบความสำเร็จ

ตอบว่า อยู่ที่ "ความชอบธรรม"
แม้จะมีองค์การพิทักษ์สยามอันนำโดย พล.อ.บุญเลิศ แก้วประสิทธิ์ กับ พล.ร.อ.ชัย สุวรรณภาพ เข้ามาเสริม ก็ไม่สามารถระดมคนเข้าร่วมได้อย่างอุ่นหนาฝาคั่ง

ยังดำรงสถานภาพม็อบ "เรือนร้อย"

ถามว่าเหตุใดการยกระดับการชุมนุมของ "สนามหลวง" ประสานกับการเคลื่อนไหวของ "หน้ากากขาว" ถึงกับประกาศจัดตั้ง "กองทัพประชาชน โค่นระบอบทักษิณ" โดยปักหลักชุมนุมที่สวนลุมพินีตั้งแต่เดือนสิงหาคม จึงไม่ประสบผลสำเร็จ

ตอบว่า อยู่ที่ "ความชอบธรรม"
แม้ จะมีกองทัพธรรมอันมีสันติอโศกเป็นแบ๊ก แม้จะมีมือจากพรรคประชาธิปัตย์เข้าไปแตะสัมผัส แม้จะพยายามขับเคลื่อนจากสวนลุมพินีไปยังหน้าทำเนียบรัฐบาลและแยกสายไปอุรุ พงษ์

ก็ยังดำรงสถานภาพม็อบ "เรือนร้อย" อยู่ไม่แปรเปลี่ยน

ปัญหา "ความชอบธรรม" จึงสำคัญเป็นอย่างมากในการชุมนุม ในการเคลื่อนไหวและก่อกระแสทางการเมือง

ต้องยอมรับว่าการจัดม็อบของพรรคประชาธิปัตย์โดย นายสุเทพ เทือกสุบรรณ ไม่ว่าจะเป็นที่สามเสน ไม่ว่าจะเป็นบนถนนราชดำเนิน

ต่างจาก "สนามหลวง" เมื่อเดือนพฤษภาคม

ต่างจาก "สวนลุมพินี" เมื่อเดือนสิงหาคม

ต่างจาก "แยกอุรุพงษ์" เมื่อเดือนตุลาคม

นั่นก็คือ ม็อบของพรรคประชาธิปัตย์ไม่เพียงแต่จะมี "มวลชน" ของตนเองในพื้นที่ กทม.อยู่แล้วโดยพื้นฐาน

หากยังอาศัยร่าง พ.ร.บ. "นิรโทษกรรม" มาจุดให้กลายเป็น "กระแส"