หน้าเว็บ

วันพฤหัสบดีที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2557

ประมวลความเห็นนักนิติศาสตร์รุ่นใหม่ “พรสันต์-ปิยบุตร” กรณีคำตัดสินศาลรัฐธรรมนูญ

ประมวลความเห็นนักนิติศาสตร์รุ่นใหม่ “พรสันต์-ปิยบุตร” กรณีคำตัดสินศาลรัฐธรรมนูญ
หมายเหตุ มติ ชนออนไลน์ขออนุญาตนำข้อความที่ตั้งค่าเข้าถึงเป็นสาธารณะจากเฟซบุ๊กส่วนตัว ของนักวิชาการด้านนิติศาสตร์รุ่นใหม่2ท่านซึ่งแสดงความเห็นต่อกรณีที่ศาลรัฐ ธรรมนูญมีมติว่าพ.ร.บ.เงินกู้ 2 ล้านล้านบาท ขัดรัฐธรรมนูญรวมทั้งมีมติรับคำร้องเพื่อพิจารณาว่าการเลือกตั้งวันที่ 2 ก.พ. เป็นโมฆะหรือไม่ เมื่อวันที่ 12 มี.ค.ที่ผ่านมา มาเผยแพร่ต่อในเว็บไซต์ โดยมีเนื้อหาดังนี้


พรสันต์ เลี้ยงบุญเลิศชัย
อาจารย์ประจำคณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สำหรับผมในฐานะนักวิชาการที่ทำการศึกษา กฎหมายรัฐธรรมนูญ ผมรู้สึกได้ว่า "รัฐธรรมนูญ" มันมีชีวิต มันมีความรู้สึกนึกคิดและมุมมองของมัน ดังนั้น หลายครั้งที่รัฐธรรมนูญฟ้องว่าผู้บังคับใช้นั้นพยายามบังคับใช้ หรือบังคับใช้ตัวมันอย่างผิดพลาด

กรณีคำวินิจฉัยของ ศาลรัฐธรรมนูญที่มีคำวินิจฉัยว่าให้ พ.ร.บ. เงินกู้ ๒ ล้านล้าน ขัด หรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญทั้งในเรื่องกระบวนการตราและเนื้อหานั้น ผมยังอ่านไม่ครบถ้วนนะครับ (โดยเฉพาะอย่างยิ่งประเด็นที่ว่าเนื้อหาของร่างกฎหมายขัด หรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ) อย่างไรก็ดี ด้วยความเคารพต่อคำวินิจฉัยของศาล ในเบื้องต้น ประเด็นว่าด้วย "กระบวนการตราร่างกฎหมายที่ขัด หรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ" ผมเห็นว่าเหตุผล ที่ศาลรัฐธรรมนูญหยิบยกขึ้นมาโดยกล่าวถึงการเสียบบัตรแทนกันนั้นไม่อาจเป็น "ปัจจัยที่มีนัยสำคัญตามรัฐธรรมนูญ" ที่จะนำไปสู่ความไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญในกระบวนการตรากฎหมายได้

ปล. การเสียบบัตรแทนกันมีความผิด แต่ความผิดดังกล่าวถูกจัดว่า "มีความรุนแแรงมากพอในสายตาของระบบรัฐธรรมนูญ" ที่จะกล่าวได้ว่ากระบวนการตรากฎหมายขัด หรือแย้งกับรัฐธรรมนูญหรือไม่นั้นเป็นคนละประเด็นครับ ทั้งนี้เป็นไปตามหลักกฎหมายมหาชน

"พิพากษาเศรษฐกิจ"

"พิพากษาเศรษฐกิจ" 
โดย ใบตองแห้ง


คำนูณ สิทธิสมาน ส.ว.สรรหา โพสต์เฟซบุ๊กเมื่อเช้าวันอังคารว่า วันนี้น่าจะยังไม่มีข่าวดีจากป.ป.ช. ยังต้องร้องเพลงรออีกสัปดาห์ พุธพรุ่งนี้ข่าวดีจากศาลรัฐธรรมนูญน่าจะพอให้ชุ่มชื้นหัวใจได้บ้าง แม้จะยังไม่ใช่ประเด็นชี้เป็นชี้ตายก็ตาม

ทายแม่นยังกะตาเห็น ศาลรัฐธรรมนูญคว่ำร่าง พ.ร.บ.เงินกู้ 2 ล้านล้าน ตรงคำทำนายเผง

ม็อบนกหวีดต้านโกง ที่เชื่อว่า 2 ล้านล้านจะโกงกิน 40% แปดแสนล้าน คงไชโยโห่ร้อง แต่บอกก่อน ศาลไม่ได้ตัดสินคว่ำเพราะโกง แต่คว่ำเพราะเห็นว่า ไม่มีความจำเป็นเร่งด่วน (ควรราดยางถนนลูกรังให้หมดก่อน ?)

คำวินิจฉัยของ 2 ศาลมี 2 ประเด็นที่จะเป็นบรรทัดฐาน ที่จะเป็นปัญหาชั่วกัลปาวสาน ไม่ว่าใครเป็นรัฐบาลฝ่ายค้าน

ประเด็นแรกคือ กระบวนการโหวตร่างกฎหมาย ศาลชี้ว่าไม่ชอบ เพราะมี ส.ส.เสียบบัตรแทนกัน ตอกย้ำคำวินิจฉัยร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญให้วุฒิสภามาจากเลือกตั้ง ซึ่งศาลชี้ว่าผิดมาตรา 68 เพราะมี ส.ส.เสียบบัตรแทนกัน

ข้อเท็จจริงเรื่องนี้ พรรคประชาธิปัตย์ร้องว่ามี ส.ส. 1 คนเสียบบัตรแทนเพื่อนระหว่างลงมติวาระ 2 มาตรา 20 ศาลเชื่อว่าผิดจริง แต่จะผิดอย่างไรก็ตาม คำถามคือ ส.ส.แค่ 1 คนทำผิด มีผลลบล้างมติที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร ซึ่งผ่านร่าง พ.ร.บ.ด้วยคะแนนเสียงท่วมท้น 287 ต่อ 105 เสียง อย่างนั้นเลยหรือ

การกระทำที่ไม่สุจริตของ ส.ส.1 คน ลบล้างการกระทำโดยสุจริตของ ส.ส.อีก 286 คน เลยหรือ การกระทำที่ไม่สุจริตของ ส.ส. 1 คน ลบล้างกฎหมายทั้งฉบับที่จะมีผล สร้างอนาคตไทย เลยหรือ

แต่ศาลตัดสินแล้วก็เป็นบรรทัดฐาน ฉะนั้น พี่น้องเอ๊ย ต่อไปนี้เลือกตั้ง อบต.เทศบาล กำนันผู้ใหญ่บ้าน ถ้าใครใช้บัตรปลอมหรือเอาบัตรมาลงคะแนนแทนกัน แค่คนเดียว เป็นโมฆะทันที ทั้งหมด

คำวินิจฉัยประเด็นที่สอง เนื้อหาขัดรัฐธรรมนูญ ศาลชี้ว่าขัดมาตรา 169 วรรคแรก และมาตรา 170 สรุปง่ายๆ คือศาลเห็นว่าเงินกู้ 2 ล้านล้านเป็น เงินแผ่นดิน จึงต้องทำตามมาตรา 169 ที่บัญญัติว่า

การจ่ายเงินแผ่นดินจะกระทำได้ก็เฉพาะที่ได้อนุญาตไว้ในกฎหมายว่าด้วยงบประมาณรายจ่าย กฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ กฎหมายเกี่ยวด้วยการโอนงบประมาณหรือกฎหมายว่าด้วยเงินคงคลัง เว้นแต่ในกรณีจำเป็นเร่งด่วน...

Divas Cafe

Divas Cafe


  
 
Divas Cafe ประจำวันที่ 13 มีนาคม 2557
ให้ข่าวเป็นแค่ข่าว 
http://www.dailymotion.com/video/x1gm3yj_ให-ข-าวเป-นแค-ข-าว 
 
Divas Cafe ประจำวันที่ 12 มีนาคม 2557
แยกประเทศแบบโลกที่ 1
http://www.dailymotion.com/video/x1gcpha_แยกประเทศเเบบโลกท-1 
 
Divas Cafe ประจำวันที่ 11 มีนาคม 2557
กระจายอำนาจไม่แยกประเทศ กับ ธเนศวร์ เจริญเมือง
http://www.youtube.com/watch?v=xmF8_sAloug 
 
Divas Cafe ประจำวันที่ 10 มีนาคม 2557
โกงไม่โกงก็ต้องอ่าน 
http://www.dailymotion.com/video/x1fwbg9_โกงไม-โกงก-ต-องอ-า  
 
Divas Cafe ประจำวันที่ 8 มีนาคม 2557
โกงไม่โกงก็ต้องอ่าน 
http://www.dailymotion.com/video/x1fwbg9_โกงไม-โกงก-ต-องอ-าน 
 
Divas Cafe ประจำวันที่ 7 มีนาคม 2557
ความเสมอภาคของผู้หญิง คือ ความก้าวหน้าของทุกคน คุยกับ John Hendra
http://www.dailymotion.com/video/x1f6plo_ความเสมอภาคของผ-หญ-ง-ค-อ-ความก-าวหน-าของท-กค 
 
Divas Cafe ประจำวันที่ 6 มีนาคม 2557
เช็คความเหลื่อมล้ำในสังคมไทย 
http://www.dailymotion.com/video/x1ew9kp_เช-คความเหล-อมล-ำในส-งคมไทย 

Wake Up Thailand

Wake Up Thailand 


 
 
Wake Up Thailand ประจำวันที่ 13 มีนาคม 2557 ตอนที่ 2
10ปี อุ้มหาย สมชาย นีละไพจิตร 10 ปี อาชญากรรมโดยรัฐ 
http://www.dailymotion.com/video/x1glyq8_10ป-อ-มหาย-สมชาย-น-ละไพจ-ตร-10-ป-อาชญากรรมโดยร-ฐ 
 
Wake Up Thailand ประจำวันที่ 13 มีนาคม 2557 ตอนที่ 1
'องค์กรอิสระ' นิวโลว์ความเร็วสูง
http://www.dailymotion.com/video/x1glqec_องค-กรอ-สระ-น-วโลว-ความ  
 
Wake Up Thailand ประจำวันที่ 12 มีนาคม 2557 ตอนที่ 2
ศาล รธน.จะอยู่กับอดีตหรือสร้างอนาคต 
http://www.dailymotion.com/video/x1gc9gm_ศาล-รธน-จะอย-ก-บอด-ตหร-อสร- 

 
Wake Up Thailand ประจำวันที่ 12 มีนาคม 2557 ตอนที่ 1
ใบเหลืองใบเดียว สร้างความเป็นกลางทันที ? 
http://www.dailymotion.com/video/x1gc0ve_ใบเหล-องใบเด-ยว-สร-างความเป-นกลางท 


4 ข้อสังเกต หลังศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย พรบ.เงินกู้ 2 ล้านล้านบาท

4 ข้อสังเกต หลังศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย พรบ.เงินกู้ 2 ล้านล้านบาท


 photo stopfuckcortL_zps40ae42ec.gif  
โดย อ.เกษียร เตชะพีระ


ข้อสังเกตหลังศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยพรบ.เงินกู้ 2 ล้านล้านบาทเพื่อสร้างและปรับปรุงระบบลอจิสติกส์ของประเทศใหม่ ผิดรัฐธรรมนูญ

1) How to deal with the growing pent-up anger and aggravating political frustrations of the majority voters who feel their power usurped and hopes dashed by the non-majoritarian institutions time and again?

(คุณจะรับมืออย่างไรกับความโกรธแค้นที่ถูกเก็บกดไว้ ซึ่งกำลังขยายตัวมากยิ่งขึ้นเรื่อยๆ รวมทั้งความคับข้องใจทางการเมืองที่ถูกยั่วยุหนักขึ้น ของผู้ลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง "เสียงข้างมาก" ผู้รู้สึกว่าอำนาจและความปรารถนาของพวกเขาได้ถูกช่วงชิงทำลายไปโดย "สถาบันเสียงข้างน้อย" ซ้ำแล้วซ้ำเล่า? แปลโดยกองบรรณาธิการ"http://www.matichon.co.th/news_detail.php?newsid=1394689504"มติชนออนไลน์)

2) กลไกอำนาจของสถาบันที่ไม่ได้มาจากเสียงข้างมากกำลังเป็นอุปสรรคขัดขวางทั้งประชาธิปไตยและทุนนิยมไทยอย่างเสียหายร้ายแรงมากขึ้นทุกที

3) ในที่สุดระเบียบวาระปฏิรูปของฝ่ายประชาธิปไตยที่เสนอตัวขึ้นมาอย่างเร่งด่วนที่สุดได้แก่การจัดการกับกลไกอำนาจของสถาบันที่ไม่ได้มาจากเสียงข้างมากเหล่านี้ให้มีกรอบขอบเขตอำนาจและบทบาทที่จำกัดและชัดเจนและเคร่งครัด ไม่ก้าวล้ำล่วงเกินอำนาจเสียงข้างมากที่มาจากการเลือกตั้งในระบอบประชาธิปไตย

4) คงต้องทำประชามติเพื่อแก้ไขรัฐธรรมนูญในประเด็นการมีอยู่หรือไม่ของศาลรัฐธรรมนูญและถ้ามี จะขีดเส้นกรอบขอบเขตอำนาจและกระบวนการขั้นตอนการใช้อำนาจของศาลอย่างชัดเจนเคร่งครัดอย่างไร มิให้ตีความเกินเลยเพื่อหยิบฉวยรวบริบอำนาจที่มิใช่ของตนไปใช้โดยมิชอบอีก

(ที่มา)
2) กลไกอำนาจของสถาบันที่ไม่ได้มาจากเสียงข้างมากกำลังเป็นอุปสรรคขัดขวางทั้ง ประชาธิปไตยและทุนนิยมไทยอย่างเสียหายร้ายแรงมากขึ้นทุกที - See more at: http://blogazine.in.th/blogs/kasian/post/4647#sthash.bgQcd2ZB.dpu 

JUDICIAL COUP คืออะไร?

JUDICIAL COUP คืออะไร?


 
 
 


"อำนาจตุลาการต้องทำหน้าที่ตรวจสอบ ถ่วงดุลฝ่ายบริหาร และนิติบัญญัติ แต่นักวิชาการเห็นว่า ศาลต้องมีข้อจำกัดในอำนาจของตัวเอง ซึ่งภาวะที่เกิดขึ้นต่อเนื่อง และสถานการณ์การเมืองเช่นนี้ การวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ ทำให้องค์กรอื่นไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้เอง ต้องคอยพะวง ขอความยินยอมจากศาล และถูกใช้ในทางการเมืองเกือบทุกเรื่อง"

คำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ ต่อกรณีร่างพ.ร.บ.กู้เงิน 2 ล้านล้านบาท นักวิชาการด้านนิติศาสตร์ มองว่า เป็นอีกครั้งที่ศาลรัฐธรรมนูญ ได้นิยามความหมายใหม่ ในรัฐธรรมนูญ และผิดไปจากหลักการถ่วงดุลอำนาจระหว่างฝ่ายบริหารและตุลาการ

(ที่มา)

http://news.voicetv.co.th/democracycrisis/99899.html