หน้าเว็บ

วันจันทร์ที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2555

เขมรกับเจ้าสีหนุ

เขมรกับเจ้าสีหนุ
โดย ใจ อึ๊งภากรณ์
 
ความเชื่อแบบเก่าคือความเชื่อในความศักดิ์สิทธิ์ ของกษัตริย์และผู้นำอื่นๆ หรือความเชื่อที่ไม่เป็นวิทยาศาสตร์ ดังนั้นการเสื่อมสลายของความคิดประเภทนี้ในยุคสมัยใหม่หมายความว่าการสร้าง ชาติไม่สามารถยึดถือการกลับไปสู่สังคมเก่า ดั้งเดิมเป็นเป้าหมายได้ สิ่งที่ก่อให้เกิดความเสื่อมในความเชื่อเก่าๆในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ คือการทำลายหรือลดบทบาทของสถาบันกษัตริย์ในหลายประเทศโดยตะวันตก เช่นในพม่า มาลายู หรือ ชวา ในกรณีเขมร เวียดนาม และลาว ฝรั่งเศสใช้กษัตริย์เป็นเครื่องมือจนประชาชนหมดศรัทธาในการเป็นผู้นำการปลด แอกได้ และในช่วงแรกๆหลังเอกราช เราจะเห็นว่าเจ้า สีหนุ ต้องถึงกับลาออกจากการเป็นกษัตริย์เขมรเพื่อมีบทบาททางการเมืองอย่างจริงจัง

หลังการเจรจาสันติภาพ ระหว่างเจ้าอาณานิคมฝรั่งเศสกับขบวนการปลดแอกเวียดนาม ที่เจนีวาในปี ค.ศ. 1954 ซึ่งเป็นผลมาจากชัยชนะของขบวนการเวียดมินห์ในการต่อสู้กับฝรั่งเศสที่ เดียนเบียนฟู เจ้าสีหนุขึ้นมาเป็นนายกรัฐมนตรีกึ่งเผด็จการและตั้ง “พรรคสังคม” ขึ้นมาเพื่อเป็นฐานอำนาจ โดยมีการอ้างว่าจะใช้แนว “สังคมนิยมพุทธ” ที่สืบทอดความคิดมาจากนครวัด แต่ในรูปธรรมไม่มีการใช้แนวสังคมนิยมหรือแนวพุทธในการบริหารประเทศสักเท่าไร  

สีหนุพยายามใช้นโยบายเป็นกลางไม่เข้าข้างฝ่ายใด ฝ่ายหนึ่งในสงครามเย็น และโดยเฉพาะในสงครามเวียดนาม นโยบายนี้เป็นประโยชน์กับขบวนการคอมมิวนิสต์เวียดนามเพราะเป็นการกีดกันไม่ ให้สหรัฐเข้ามามีอิทธิพลในเขมร และเปิดโอกาสให้ขบวนการชาตินิยมเวียดนามลำเลียงเสบียงจากเวียดนามเหนือลงมา ให้ขบวนการปลดแอกชาติในเวียดนามใต้ ผ่านเส้นทางโฮจิมินห์ โดยที่สีหนุทำเป็นไม่รู้ไม่เห็น

จุดยืนของสีหนุบวกกับความอ่อนแอของพรรค คอมมิวนิสต์เขมร มีผลให้พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามให้ความสำคัญกับการสร้างแนวร่วมกับสีหนุ มากกว่าการสนับสนุนพรรคคอมมิวนิสต์เขมร ยิ่งกว่านั้นพรรคเวียดนามพยายามยับยั้งการต่อสู้ของพรรคเขมรกับสีหนุเพื่อ เอาใจสีหนุ ซึ่งเป็นนโยบายคล้ายคลึงกับนโยบายของสตาลินต่อพรรคคอมมิวนิสต์จีนในปี ค.ศ. 1926 หรือนโยบายต่อกรณีสเปนในปี ค.ศ. 1936

สีหนุปกครองในรูปแบบเผด็จการ มีการโกงการเลือกตั้งและคุกคามฝ่ายค้าน การจำกัดพื้นที่ประชาธิปไตยแบบนี้ส่งผลให้ฝ่ายซ้ายเขมรหนีเข้าป่าในปี ค.ศ. 1962 และร่วมสู้รบกับเวียดมินห์

ในปี ค.ศ. 1960 สล็อท ซาร์ หรือที่ใครๆรู้จักในภายหลังในนามของ “พอล พต” รวมถึงผู้นำพรรคคอมมิวนิสต์เขมรอื่นๆ ประกาศแถลงการณ์ที่เจาะจงว่าภาระหลักของพรรคคือการต่อสู้กับระบบศักดินา เพื่อปลดแอกประเทศ ซึ่งถือว่าเป็นการโจมตีเจ้าสีหนุโดยตรง แถลงการณ์นี้สะท้อนความไม่พอใจของคอมมิวนิสต์เขมรต่อนโยบายพรรคเวียดนามที่ คอยยับยั้งการต่อสู้ของชาวคอมมิวนิสต์เขมรมาตลอด อย่างไรก็ตามพรรคเขมรยังต้องเข้าไปอาศัยพื้นที่ชายแดนที่อยู่ภายใต้การควบ คุมของพรรคเวียดนาม เพื่อความปลอดภัย ด้วยเหตุนี้ สล็อท ซาร์ จึงเดินทางไปผูกมิตรไมตรีกับจีนระหว่างปี ค.ศ. 1965-1966 ซึ่งเป็นช่วงที่เกิดการปฏิวัติวัฒนธรรมในจีน หลังจากที่กลับจากจีน สล็อด ซาร์ ย้ายที่ทำการพรรค จากดินแดนภายใต้การดูแลของทหารคอมมิวนิสต์เวียดนามทางใต้ไปสู่ป่าเขาของเขต รัตนคีรีซึ่งติดพรมแดนลาวและเวียดนามทางตะวันออกเฉียงเหนือของเขมร


ใน ปี ค.ศ. 1970 สหรัฐหนุนการทำรัฐประหารล้มเจ้าสีหนุและส่งกองทัพและเครื่องบินรบเข้าไปทิ้ง ระเบิดในเขมร ซึ่งเป็นการขยายสงครามเวียดนามเข้าไปในดินแดนเขมร ประธานาธิปดีนิคสันพยายามจัดการกับสายส่งเสบียงของเวียดนามเหนือที่ผ่านลาว และเขมร (เส้นทางโฮจิมินห์) สหรัฐสนับสนุนการทำรัฐประหารของนายพลลอนนอล เพื่อล้มรัฐบาลที่เป็นกลางของเจ้าสีหนุ หลังจากนั้นรัฐบาลฝ่ายขวาใหม่ของลอนนอลก็ “เชิญ” กองทัพสหรัฐให้บุกเข้าไปในเขมรและทิ้งระเบิดประเทศอย่างหนัก งบประมาณที่สหรัฐช่วยเหลือลอนนอลสูงถึง 500 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ในปี ค.ศ. 1971 นอกจากนี้สหรัฐยังขยายพื้นที่สงครามไปสู่ประเทศลาวและมีการส่งกองกำลังทหาร เวียดนามใต้เข้าไปในลาวอีกด้วย ในที่สุดลาวก็ได้ขึ้นชื่อว่าเป็นประเทศที่ถูกถล่มด้วยระเบิดมากที่สุดใน ประวัติศาสตร์โลก 

การกระทำของสหรัฐมีผลให้พรรคคอมมิวนิสต์เขมรขึ้นมาเป็นองค์กรนำของขบวนการ ชาตินิยมเขมร และยังปูทางไปสู่นโยบายของ “เขมรแดง” อีกด้วย หลังจากที่เขมรแดงยึดอำนาจได้ ก็เชิญเจ้าสีหนุมาเป็น “ประมุข” แต่ในไม่ช้าก็ทะเลาะกันและแยกทาง ต่อมาสีหนุได้ขึ้นมาเป็นกษัตริย์อีกครั้งหลังจากที่ฮุนเซนและกองทัพเวียดนาม ขับไล่เขมรแดงออกไป

สรุปแล้วสีหนุเป็นนักฉวยโอกาสชั้นยอดที่ใช้ความฉลาดในการมีบทบาททางการเมือง ในเขมรเป็นเวลานาน แต่เขาไม่เคยทำอะไรเพื่อพัฒนาประชาธิปไตยและความอยู่ดีเป็นสุขของชาวเขมรแต่ อย่างใด

(ที่มา) 

Wake up Thailand ประจำวันที่ 15 ตุลาคม 2555

 Wake up Thailand ประจำวันที่ 15 ตุลาคม 2555

ไม่ก้าวหน้าเลย เลวร้ายกว่าคอรัปชั่น


(คลิกฟัง)
http://www.dailymotion.com/video/xuc2sp

Divas Cafe ประจำวันที่ 15 ตุลาคม 2555

Divas Cafe ประจำวันที่ 15 ตุลาคม 2555


คนเดือนตุลา กับประชาธิปไตย ของนักศึกษาและคนเสื้อแดง


(คลิกฟัง)
http://www.dailymotion.com/video/xucbo1 

The Daily Dose ประจำวันที่ 15 ตุลาคม 2555

The Daily Dose ประจำวันที่ 15 ตุลาคม 2555 
ฝันกลายเป็นจริงรถไฟความเร็วสูง

(คลิกฟัง)
http://www.dailymotion.com/video/xuciop

ชุมนุมพร้อมกันทั่วโลก!ประเทศนี้ต้องเป็นรัฐสวัสดิการ การศึกษาต้องเรียนฟรี!

ชุมนุมพร้อมกันทั่วโลก!ประเทศนี้ต้องเป็นรัฐสวัสดิการ การศึกษาต้องเรียนฟรี!


ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา คนหนุ่มสาว ร่วมชุมนุม Strike พร้อมกันทั่วโลก!
เนื่องในวัน International Student Strike Day การศึกษาต้องฟรี! ทั่วโลก

วันพฤหัสบดีที่ 18 ตุลาคมนี้ 10.00 น. เป็นต้นไป หน้ารัฐสภา!

ร่วมรณรงค์/ปราศัย/
อภิปราย และยื่นหนังสือถึงสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทุกคนและสมาชิกวุฒิสภาทุกคนในประเทศนี้ และบอกเขาว่า,

"ประเทศนี้ต้องเป็นรัฐสวัสดิ
การ การศึกษาต้องเรียนฟรี!"
หยุดโรงเรียนออกนอกระบบ หยุดมหาวิทยาลัยออกนอกระบบ!

(อ่านต่อ)
http://www.facebook.com/events/254504108005396/ 

"สุธาชัย"แสวงจุดร่วมแดง-สงวนจุดต่าง "ทักษิณ" ย้อนบทเรียน 14-6 ตุลา และพฤษภา 53

"สุธาชัย"แสวงจุดร่วมแดง-สงวนจุดต่าง "ทักษิณ" ย้อนบทเรียน 14-6 ตุลา และพฤษภา 53

 

เคยร่วมต่อสู้ขับไล่เผด็จการใน 14 ตุลาคม 2516

เคยร่วมเรียกร้องให้รัฐบาลเสนีย์ ปราโมช ดำเนินคดีกับ "จอมพลถนอม กิตติขจร" อันเป็นชนวนของ 6 ตุลาคม 2519

เคยร่วมจับปืนสู้อำนาจรัฐร่วมกับพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทย ใช้ชื่อจัดตั้งว่า "สหายสมพร" เขาคือ "สุธาชัย ยิ้มประเสริฐ" อาจารย์ภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หลังเหตุการณ์นองเลือดครั้งล่าสุด เมื่อพฤษภา ปี"53 เขาถูกจับขัง 8 วันในค่ายทหาร

เมื่อนาฬิกาประวัติศาสตร์หมุนผ่านการนองเลือด 14 ตุลา มา 39 ปี ผ่านการล้อมปราบ 6 ตุลา มา 36 ปี ผ่านการกระชับพื้นที่พฤษภา 53 มา 2 ปี

คนที่ถูกกระทำจาก 3 เหตุการณ์ อย่าง "อาจารย์ยิ้ม" ได้บันทึกความรู้สึกผ่าน "ประชาชาติธุรกิจ" ว่าทำไม เขาถึงยังคิดว่าชนชั้นนำยังคงเป็นปัญหาต่อการประชาธิปไตยไทย


และทำไมเขาถึงตั้งคำถามกับพรรคเพื่อไทยว่า"ลืมเพื่อน"
 
คลิกอ่านรายละเอียด

(ที่มา) 
http://www.matichon.co.th/news_detail.php?newsid=1350265814&grpid=01&catid=&subcatid=

วงเสวนา "14 ตุลา ในมุมมองคนหลากรุ่น" กระตุ้นคนรุ่นหลังปลุกประวัติศาสตร์มีชีวิต(ชมคลิป)

วงเสวนา "14 ตุลา ในมุมมองคนหลากรุ่น" กระตุ้นคนรุ่นหลังปลุกประวัติศาสตร์มีชีวิต(ชมคลิป)


 เสวนา 1


ที่ห้องประชุมสัญญา ธรรมศักดิ์ ตึกโดม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  ท่าพระจันทร์ เมื่อวันที่  14 ตุลาคม  มีการจัดเสวนาเพื่อรำลึกครบรอบ 39 ปี 14 ตุลาคม ประจำปี 2555 ในหัวข้อ "14 ตุลา ในมุมมองคนหลากรุ่น"   โดยมี  ศ.ธเนศ อาภรณ์สุวรรณ ธรรมศาสตาภิชาน วิทยาลัยนานาชาติปรีดีพนมยงค์,  นายวัฒนชัย วินิจจะกูล อาจารย์ประจำวิทยาลัยนวัตกรรมสังคม มหาวิทยาลัยรังสิต ,นางสาวนภาวัลย์ สิทธิศักดิ์ สมาชิกกลุ่มศึกษาสังคมประชาธิปไตย  พร้อมด้วยนายสินธุ์สวัสดิ์ ยอดบางเตย ผู้แทนจากสถาบันปรีดี พนมยงค์ เข้าร่วมเสวนา   

ศาสตราจารย์ธเนศ  กล่าวถึงแนวทางการสืบสานเจตนารมย์ของเหตุการณ์ 14 ตุลาคม 2516 ว่า เหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ไม่ควรเป็นของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง โดยเฉพาะกลุ่มบุคคลที่อยู่ในเหตุการณ์ เหตุเพราะประวัติศาสตร์จะมีความหมายได้ก็ต่อเมื่อคนรุ่นหลังหรือคนรุ่นใหม่ ให้ความสนใจ ควรให้คนรุ่นใหม่เป็นผู้สืบทอดเหตุการณ์  ถ้าให้คนในเหตุการณ์เป็นผู้สืบทอดประวัติศาสตร์ก็จะเป็นเรื่องราวที่พูดถึง กันในวงเสวนามากกว่า


(อ่านต่อ)
http://www.matichon.co.th/news_detail.php?newsid=1350215569&grpid=01&catid=01&subcatid=0100

ศาลพิพากษาจำคุก จ๋ายิง ฮ. 1 ปี คดีชุมนุมปี 52 อย่างไร้ความอยุติอธรรม

ศาลพิพากษาจำคุก จ๋ายิง ฮ. 1 ปี คดีชุมนุมปี 52 อย่างไร้ความอยุติอธรรม 
 
Posted Image 
  
(คลิกอ่าน)
http://uddred.blogsp...12/10/1-52.html   
เป็นแกนนำของราษฏร์พลาดคือเจ็บ
อำมาตย์เก็บโดยตรงสู่กรงขัง
เป็นสุนัขรับใช้อำมาตย์ดัง
ได้ทุกครั้งทั้งเงินทองของรอบกาย

เป็นคนดีของสังคมอมยอดเขา
ศาลบังเงาก่อกรรมนำฉิบหาย

วิชาเกินเพลินยศปดทุกราย
ข่าวความตายลือล่องก้องนภา

เป็นความจริงสิ่งแท้ตอแหลแลนด์

ประชาแสนงงงวยอวยหนักหนา
เพื่อพ่อใหญ่ทำไปให้ทุกครา
ได้กลับมาคือน้ำตาประชาชน 

กษัตริย์ นโรดม สีหนุ สวรรณคต

กษัตริย์ นโรดม สีหนุ สวรรณคต


Quote of the Day วันนี้ ที่ประชาไท

กษัตริย์ นโรดม สีหนุ สวรรคตเมื่อคืน เวลา 2.25 ณ กรุงปักกิ่ง ท่านมีคาแร็คเตอร์ที่ "คัลเลอร์ฟูล" อย่างยิ่ง ดำรงตำแหน่งทางการเมืองหลายตำแหน่ง ผ่านหลายทศวรรษ อยู่เบื้องหลังการกู้ชาติจากฝรั่งเศส และเป็นหุ่นชักใยให้รัฐบาลเขมรแดง แต่จะดีหรือชั่ว กษัตริย์สีหนุเล่นการเมืองแบบ "เปิดเผย" ยอมสละราชบัลลังค์เพื่อเข้าสู่วิถีทางทางการเมือง หรือเมื่อรู้ตัวว่าประชวรมาก ก็ยอมหลีกทางให้พระโอรสสืบราชสมบัติแทน (สีหมุนี) เพื่อไม่ให้เกิดการสร้างความจงรักภักดีแค่ตัวบุคคล แต่ให้เกิดกับสถาบัน... มีกษัตริย์ไม่ตอแหลทำให้อ่านเกมการเมืองง่ายนะ

สมเด็จพระนโรดม สีหนุ สวรรคตแล้วที่ปักกิ่ง

 


(คลิกอ่าน) 
http://www.prachatai.com/journal/2012/10/43166