หน้าเว็บ

วันเสาร์ที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2556

อย่าออกเป็นเครื่องมือของกบฎสุเทพ

อย่าออกเป็นเครื่องมือของกบฎสุเทพ
เส้นทางที่สุเทพ ณ กปปส.กำลังชวนคนไทยเดินมีอยู่เส้นเดียว
คือรัฐประหาร และฉีกรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน = ก่อกบฎ นั่นเอง
หวังเอาชีวิตร่างกายผู้คนจำนวนมากโดยเฉพาะเยาวชนนิสิตนักศึกษามาเป็นเกราะป้องกันตนเองและประกันความสำเร็จในการแย่งยึดอำนาจรัฐ


No to Anarchistsssss
No to military-judicial coups
No to royally bestowed male premier.......
No to UnDemocratic and UnThammasat Acts


ขนชาติไทย ต้องไม่เอารัฐประหาร ขุนทหาร หรือ ขุนศาล
ชนชาติไทย ต้องไม่เอา นรม (ชาย) พระราชทาน
ชนชาติไทย ต้องยึดมั่น ประชาธิปไตย นิติธรรม นิติรัฐ
ชนชาติไทย ต้องไม่สนับสนุน ให้ท้าย ยุยง
อนาธิปไตย อประชาธิปไตย อนิติธรรม


Charnvit K
 
(ปล. และ ที่สำคัญ ธรรมศาสตร์ ต้องไม่ทำตนเป็น อธรรมศาสตร์ ครับ)
cK@GulfOfSiam

Wake Up Thailand

Wake Up Thailand

  

 
Wake Up Thailand ประจำวันที่ 6 ธันวาคม 2556 ตอนที่ 2
ความหวังกีฬาว่ายน้ำไทยในซีเกมส์
http://www.dailymotion.com/video/x1822k1_ส-งคมไทยภายหล-งพระราชดำร-
 
Wake Up Thailand ประจำวันที่ 6 ธันวาคม 2556 ตอนที่ 1 
สังคมไทยภายหลังพระราชดำรัส 
http://www.dailymotion.com/video/x1822k1_ส-งคมไทยภายหล-งพระราชดำร-ส 

Wake Up Thailand ประจำวันที่ 5 ธันวาคม 2556 ตอนที่ 2 
อยากได้นายกฯ ม.7 ต้องฉีกรัฐธรรมนูญ 
http://www.dailymotion.com/video/x180ua7_อยากได-นายกฯ-ม-7-ต-องฉ-กร-ฐธรรมน-ญ  

Wake Up Thailand ประจำวันที่ 5 ธันวาคม 2556 ตอนที่ 1 
จากน้ำปั้นเป็นน้ำแข็ง ประเทศไทยยะเยือก
http://www.dailymotion.com/video/x180i4t_จากน-ป-นเป-นน-แข-ง-ประเทศไทยยะเย-อก_