หน้าเว็บ

วันอังคารที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2556

การประท้วงขีึ้นค่ารถเมล์ การคอรัปชั่น และ ความยากจน

การประท้วงขีึ้นค่ารถเมล์ การคอรัปชั่น และ ความยากจน
 
Up to a 100,000 people on the streets of Rio de Janeiro, #Brazil right now, protesting against transport fare rises, corruption, poverty.
มาก ถึง 100,000 คน ร่วมประท้วงบนท้องถนน ใน ริโอ เดอ จาเนโร เมืองหลวงของประเทศบลาซิล ประท้วงการขีึ้นค่ารถเมล์ การคอรัปชั่น และ ความยากจน

ข้อมูลเพิ่มเติม : บลาซิล กำลังจะจัดงานใหญ่2 งาน คือ เจ้าภาพฟุตบอล และ ต้องรับโป๊บ ซึ่งใช้งบประมาณจำนวนมหาศาล คนจึงไม่พอใจมาก
(ที่มา)

"บราซิล"อ่วม เจอประท้วงใหญ่ทั่วประเทศ ค้านฟุตบอลโลก-ขึ้นค่ารถโดยสาร

คอมมิวนิสต์พระราชทาน...!!

คอมมิวนิสต์พระราชทาน...!!


 


เอาความจำมาชำเรากันกลางแจ้
เอาดาวแดงเร่ขายเหมือนไร้ค่
ไม่ละอายไม่สำนึกผ่านศึกมา
เปลี่ยนเป็นขวาพิฆาตซ้ายให้ตายซ้ำ
ทรยศประชาชนคนส่วนใหญ่
ขุดสหายที่ตายไปมาเหยียบย่ำ
เกียรติยศศักดิ์ศรีวีรกรรม
หอบมาจำหน่ายแจกแลกเศษเงิน

อ.เกษียร เตชะพีระ
(เขียนหลังอ่านบทความ "ดาวแดง โดย วัฒน์ วรรลยางกูร" ด้วยความรวดร้าวใจ)
http://www.matichon.co.th/news_detail.php?newsid=1371474646&grpid=03&catid&subcatid 


[IMG] 

"สรุปได้ว่า ต่อสถานการณ์ปัจจุบัน ภาระหน้าที่ของพวกเราคือจะต้องยืนหยัดต่อสู้คัดค้านการทำรัฐประหารทุกรูปแบบ คัดค้านการใช้อำนาจนอกระบบรัฐธรรมนูญ สนับสนุนการพัฒนาระบอบประชาธิปไตยที่อำนาจอธิปไตยเป็นของปวงชนชาวไทยให้เข้มแข็งสมบูรณ์เพื่อนำไปสู่ประชาธิปไตยของประชาชนอย่างแท้จริง มีแต่เช่นนี้เท่านั้นจึงจะทำให้เราผลักดันให้สังคมก้าวรุดหน้าต่อไปได้ตามการเปลี่ยนแปลงของยุคสมัย"

ธง แจ่มศรี
(เลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทย)
ธันวาคม ๒๕๕๑

http://www.thaingo.org/writer/view.php?id=1064