หน้าเว็บ

วันอาทิตย์ที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2556

คิดเล่นเห็นต่างกับคำผกา

คิดเล่นเห็นต่างกับคำผกา
คิดเล่นเห็นต่างกับคำผกา ประจำวันวันอาทิตย์ที่ 7 กรกฎา 56
วิชาสร้างพลเมืองแบบไทยๆ 'สร้าง' หรือ 'ทำลาย' พลเมือง ตอนที่ 2 
http://www.dailymotion.com/video/x11ldenว-ชาสร-างพลเม-องแบบไทยๆ-สร-างหร-อทำลายพลเม-อง
 
คิดเล่นเห็นต่างกับคำผกา ประจำวันวันเสาร์ที่ 6 กรกฎาคม 56
วิชาสร้างพลเมืองแบบไทยๆ 'สร้าง' หรือ 'ทำลาย' พลเมือง  ตอนที่ 1
http://www.dailymotion.com/video/x11kl7bว-ชาสร-างพลเม-องแบบไทยๆ-สร-าง-หร-อ-ทำลาย-พลเม-อง