หน้าเว็บ

วันพุธที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556

Wake up Thailand

Wake up Thailand

 
 
 
Wake up Thailand ประจำวันที่ 20 พฤศจิกายน 2556 ตอนที่ 2
วิเคราะห์ผลการตัดสินศาลรัฐธรรมนูญ
http://www.dailymotion.com/video/x17ebak_ว-เคราะห-ผลการต-ดส-นศาลร-ฐธรรมน- 

Wake up Thailand ประจำวันที่ 20 พฤศจิกายน 2556 ตอนที่ 2
'อย่าลืมว่าศัตรูของประชาชนคือใคร' 
http://www.dailymotion.com/video/x17e9ww_อย-าล-มว-าศ-ตร-ของประชาชนค-อใคร  

Divas Cafe

Divas Cafe Divas Cafe ประจำวันที่ 20 พฤศจิกายน 2556 
เนติวิทย์ ยาบำรุงเม็ดสีแดง 
http://www.dailymotion.com/video/x17edpp_เนต-ว-ทย-ยาบำร-งเม-ดส-แดง 

ศาลสั่งใคร?

ศาลสั่งใคร?

 


โดย ใบตองแห้ง Baitonghaeng

ท่ามกลางเสียงไชโยโห่ร้องของพวก 40 สว. ปชป. และสลิ่มราชดำเนิน คนชั้นกลางชาวกรุงผู้ปลื้มปิติกับ “ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข” ที่แปลว่าชาตินี้ทั้งชาติ ประชาชนไทยไม่มีสิทธิเลือกตั้งวุฒิสมาชิก ต้องให้พวกตุลาการลากตั้งให้ชั่วกัลปาวสาน
 
คำวินิจฉัยของศาล นอกจากตีความเอาถูๆ ว่าการยกเลิก สว.สรรหาเท่ากับล้มล้างการปกครอง ยังมีจุดอ่อนช่องโหว่มากมาย ซึ่งแสดงให้เห็นทัศนะที่ไม่เป็นประชาธิปไตย และแสดงให้เห็นว่า เอาเข้าจริงศาลก็ไม่มีอำนาจวินิจฉัยหรือยับยั้งการแก้ไขรัฐธรรมนูญ
 
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ประเด็นที่เป็นปัญหาที่สุดคือ ศาลไม่ได้มีคำสั่งอะไรเลย นอกจากออกความเห็นว่า การแก้ไขรัฐธรรมนูญไม่ชอบด้วยมาตรา 291 และผิดมาตรา 68
 
มาตรา 68 วรรคสอง บัญญัติว่า “ในกรณีที่บุคคลหรือพรรคการเมืองใดกระทำ การตามวรรคหนึ่ง ผู้ทราบการกระทำดังกล่าวย่อมมีสิทธิเสนอเรื่องให้อัยการสูงสุดตรวจสอบข้อ เท็จจริงและยื่นคำร้องขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยสั่งการให้เลิกการกระทำดัง กล่าว”
 
คำถามคือ ศาลรัฐธรรมนูญสั่งใครให้เลิกการกระทำดังกล่าว...
"เมื่อไม่มีทางแก้ไขโครงสร้างอำนาจ เลือกตั้งชนะอย่างไรก็เปล่าประโยชน์ การต่อสู้กันด้วยมติมหาชนถูกปฏิเสธโดยศาล การต่อสู้กันด้วยความคิด ด้วยเหตุผล ด้วยบัตรเลือกตั้ง ไม่สามารถทำได้ ถามว่าถ้าอย่างนั้น การต่อสู้ช่วงชิงอำนาจจะต้องใช้วิธีอย่างไร
 
หรือจะให้สังคมไทยย้อนกลับไปสู่ยุคป่าเถื่อน ใช้กำลังเข้าต่อสู้กัน ใช้ปืน ใช้ดาบ ใช้อาวุธ ห้ำหั่นกัน เอาชนะกันด้วยวิธีสกปรก ด้วยการเล่นใต้ดิน หรือด้วยสงคราม เพราะการเอาชนะกันด้วยบัตรเลือกตั้งไม่มีความหมายแล้ว"

(อ่านต่อ)
http://www.voicetv.co.th/blog/1670.html 

"คลิปอาจารย์สุขุม นวลสกุล ตอกหน้า ตลก.ไร้มาตรฐาน"

"คลิปอาจารย์สุขุม นวลสกุล ตอกหน้า ตลก.ไร้มาตรฐาน"


 

เจาะข่าวเด่น การเมืองหลังคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ 20 พ.ย. 56 
https://www.youtube.com/watch?v=Je4dyeloMOw

ผลทางการเมืองของมติศาลรัฐธรรมนูญ

ผลทางการเมืองของมติศาลรัฐธรรมนูญ


 

"นี่ มิใช่เสียงข้างน้อบ ปกติ
แต่เป็น เสียงข้างน้อยอภิสิทธิชน

ที่เป็นตัวแทนของ
อำนาจเก่า บารมีเก่า เงินทุนเก่า
ที่พ่ายแพ้การเลือกตั้ง ครั้งแล้วครั้งเล่า

แพ้ เสียงข้างมาก ที่ยังขาดสิทธิ เสมอภาค
ที่เป็นตัวแทนของ
อำนาจใหม่ บารบีใหม่ เงินุทนใหม่

สรุป
เกมการต่อสู้นี้ ยาว
ข้ามรัชสมัย
ใครอึด ใครมีไหวพริบดี ใครอายุยืนยาว
ชนะ ครับ"

Charnvit Ks
 

"เสียง ข้างน้อย" ที่ศาลรัฐธรรมนูญพูดถึงว่าต้องปกป้องไว้จากอำนาจเสียงข้างมากนั้น ไม่ใช่เสียงข้างน้อยธรรมดาในระบอบประชาธิปไตย แต่คืออภิสิทธิ์ชนส่วนน้อยในระบอบประชาธิปไตยครึ่งใบที่ได้อำนาจอภิสิทธิ์เหนือคนอื่นและเหนือเสียงข้างมากมาจากการรัฐประหารและรัฐธรรมนูญที่ร่างโดยอำนาจรัฐประหารนั้น

การ ที่ศาลรัฐธรรมนูญฉวยรวบอำนาจที่ไม่ได้มีไว้ให้แม้ในรัฐธรรมนูญนั้นเองเอาไป ใช้คอยปกป้องอำนาจอภิสิทธิ์ที่ต่อต้านเสียงข้างมากของ "เสียงข้างน้อย" ดังกล่าว ย่อมส่งผลโดยตรงเป็นการผลักไส "เสียงข้างมาก" ของประชาชนที่ถูกกีดกันกดทับจากอภิสิทธิ์ชนเหล่านั้นให้ไปอยู่ฝั่งตรงข้าม กับรัฐธรรมนูญที่ร่างโดยอำนาจรัฐประหารและศาลรัฐธรรมนูญเอง

รอย ร้าวและความแตกแยกระหว่าง "เสียงข้างมาก" กับ "รัฐบาลและรัฐสภาฯที่อิงอำนาจทุนใหญ่" ในกรณีร่างพรบ.นิรโทษกรรมเหมาเข่งถูกเชื่อมสมานและผนึกกลับเข้าหากันอย่าง รวดเร็วด้วยมติศาลรัฐธรรมนูญดังกล่าว แทนที่จะถูกขยายออกไปเพื่อช่วงชิงเสียงข้างมากให้ห่างออกมา

ด้วย การตัดสินใจทางการเมืองที่ผลัดกันผิดพลาดของทั้งสองฝ่าย ความขัดแย้งวนกลับไปสู่สภาวะ ["เสียงข้างมาก" + "อำนาจทุนใหญ่" ในนามประชาธิปไตย] vs. ["เสียงข้างน้อย" + "อำนาจรัฐประหาร" ในนามความดีและความเป็นไทย] อย่างที่เคยเป็นมาอีกครั้งหนึ่ง

จากนี้กระบวนการแหงนหน้ามองฟ้าคอตั้งบ่าเพื่อหาอำนาจพิเศษมาพลิกดุลอำนาจทางการเมืองให้เป็นคุณกับฝ่ายตนคงจะดำเนินกันไปอย่างชุลมุน
 

ท่ามกลางความปั่นป่วน เปื่อยยุ่ย เสื่อมถอย ไม่มั่นใจ ชะงักงันของชีวิตเศรษฐกิจสังคมที่ยังไม่เห็นฝั่ง 
Kasian Tejapirs    

ศาลรธน.ฟันธง ส.ว.สรรหา ใครอย่าแตะ - ผิด รธน.แต่ไม่ถึงยุบพรรค

ศาลรธน.ฟันธง ส.ว.สรรหา ใครอย่าแตะ - ผิด รธน.แต่ไม่ถึงยุบพรรค

 

กลุ่มคนล้าหลัง ใส่ผ้ากันเปื้อนสีดำ ไม่เคยมาจากการเลือกตั้ง แล้วคิดว่ามีสิทธิ์กำหนดว่าอะไรเป็นประชาธิปไตย ถุุย! ศาลรัฐธรรมนูญถุยแลนด์ "ศาลเตี้ย"ปิดเนื้อหาละเอียด - ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยการแก้ไขที่มาส.ว. ผิดรัฐธรรมนูญ ให้คง ส.ว.สรรหาเพื่อตรวจสอบถ่วงดุล - กระบวนการแก้ไขมิชอบหลายประการ แต่ไม่เข้าข่ายยุบพรรค พร้อมแสดงแนวคิดว่าด้วยหลักนิติธรรมและที่ทางของศาลรัฐธรรมนูญในระบบการ เมือง

20 พ.ย.2556 เวลาประมาณ 13.00 น. ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญนั่งบัลลังก์อ่านคำวินิจฉัยคำร้องในคดีการแก้ไขรัฐ ธรรมนูญเกี่ยวกับที่มา ส.ว.ว่าเข้าข่ายเป็นการกระทำเพื่อให้ได้มาซึ่งอำนาจในการปกครองประเทศโดย วิธีทางที่ไม่ได้บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ ขัดรัฐธรรมนูญมาตรา 68 วรรคหนึ่งหรือไม่ โดยล่าช้าจากกำหนดเดิมไปราว 2 ชั่วโมง ท่ามกลางความสนใจของประชาชนและการถ่ายทอดสดทางโทรทัศน์แทบทุกช่อง  

ศาลรัฐธรรมนูญมีมติ 6 ต่อ 3 ชี้ว่าเนื้อหาการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญให้ส.ว.มาจากการเลือกตั้งทั้งหมดนั้น ขัดรัฐธรรมนูญ (อ่านรายละเอียดเต็มด้านล่าง)  ส่วนกระบวนการในการพิจารณาร่างแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญนี้ ไม่ว่าจะเป็นเอกสารประกอบการพิจารณา, ระยะเวลาในการเสนอคำแปรญัตติ, การลงคะแนนเสียงที่มีการลงคะแนนแทนกัน ก็ล้วนไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญเช่นกัน แต่ในส่วนคำร้องให้มีการยุบพรรคที่เกี่ยวข้องและเพิกถอนสิทธิทางการเมืองผู้ บริหารพรรคนั้น ศาลมีมติ 5 ต่อ 4 ให้ยกคำร้องเนื่องจากไม่เข้าเงื่อนไข 

คำวินิจฉัยโดยละเอียดในส่วนของเนื้อหา การแก้ไขเพิ่เติมรัฐธรรมนูญ  มีดังนี้

(อ่านต่อ)
http://www.prachatai.com/journal/2013/11/49882