หน้าเว็บ

วันจันทร์ที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2556

29 มกรา หมื่นปลดปล่อย

29 มกรา หมื่นปลดปล่อย29 ม.ค. 56 นี้ ที่บริเวณลานพระบรมรูปทรงม้า ตรงจุดตอกหมุด พบกันร่วมขบวนกับ กลุ่มปฏิญญาหน้าศาลฯเวลา 08.00 น. ที่ลานพระรูป ร.5 ชุมนุมใหญ่เสนอร่างแก้ไขเพิ่มเติมรธน. ว่าด้วยนิรโทษกรรม ฉบับนิติราษฏร์

28 1 56 ข่าวเที่ยงDNN อัมสเตอร์ดัม เยี่ยม สมยศ ร้องปล่อยนักโทษ

28 1 56 ข่าวเที่ยงDNN อัมสเตอร์ดัม เยี่ยม สมยศ ร้องปล่อยนักโทษ

 (คลิก)
http://www.youtube.com/watch?v=tCPKA1zr4vI

รายการคิดเล่นเห็นต่างกับคำผกา วันอาทิตย์ที่ 27 มกราคม 2556

รายการคิดเล่นเห็นต่างกับคำผกา วันอาทิตย์ที่ 27 มกราคม 2556เมื่อผู้หญิงถูกข่มขืน ทำไมจึงเป็นความผิด...ของผู้หญิง 
http://www.dailymotion.com/video/xx26z4_yy-yy-

Wake Up Thailand


Wake Up Thailand

Wake Up Thailand ประจำวันที่ 28 มกราคม 2556  ตอนที่ 2
Coffee with : ผศ.ดร.สุดา รังกุพันธุ์
http://www.dailymotion.com/video/xx2r8y_coffee-with-yy-เมืองที่เดินได้ของทุกคน 

Wake Up Thailand ประจำวันที่ 28 มกราคม 2556  ตอนที่ 1 
เมืองที่เดินได้ของทุกคน
http://www.dailymotion.com/video/xx2qhq_yy-yyy  

Divas Cafe ประจำวันที่ 28 มกราคม 2556

Divas Cafe ประจำวันที่ 28 มกราคม 2556


สำรวจ Lese majeste ทั่วโลก กับ อ.ปิยบุตร แสงกนกกุล 
 
สำรวจ Lese majeste ทั่วโลก กับ อ.ปิยบุตร แสงกนกกุล
http://www.dailymotion.com/video/xx2scr_yyyyy-lese-majeste-y-yyyy 

กลุ่มเสื้อแดงแอลเอชูป้ายประท้วง

กลุ่มเสื้อแดงแอลเอชูป้ายประท้วง

 

 
 

28 1 56 ข่าวเที่ยงDNN เรดยูเอสเอ การเรียกร้องให้ปล่อย สมยศ พฤกษาเกษมสุข
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=fWZzxiMHyak  

ถึงเวลาหรือยังที่ประเทศนี้จะเลิกใช้ระบบ "ดุลพินิจของผู้พิพากษาไม่กี่คน และหันมาใช้ดุลพินิจของประชาชนธรรมดาแบบคณะลูกขุน

ถึงเวลาหรือยังที่ประเทศนี้จะเลิกใช้ระบบ "ดุลพินิจของผู้พิพากษาไม่กี่คน และหันมาใช้ดุลพินิจของประชาชนธรรมดาแบบคณะลูกขุน

ผมตั้งคำถามนี้จากกระทู้เมื่อวาน กรณีที่ผู้พิพากษาใช้ดุลพินิจผิด จนผู้ต้องหาเสียชีวิต ผู้พิพากษาต้องรับผิดชอบ (แบบเดียวกับอาชีพอื่นๆทุกอาชีพ) หรือไม่

แต่ก็มีแฟนเพจบางท่านถามกลับ "อ้าว โทษผู้พิพากษาได้อย่างไง มันมีคณะลูกขุนไม่ใช่หรือ ?"

....ผม เรียนดังนี้เพื่อเป็นความรู้ ประเทศเราไม่ได้ใช้ระบบลูกขุนนะครับ ประเทศเราใช้ "ดุลพินิจผู้พิพากษา" ในการตัดสินข้อเท็จจริง (แต่มักมีข้อคิดเห็นมาปนๆมั่วๆบ่อยๆ) ในการตัดสินคดี ซึ่งอาจมีผู้ช่วยผู้พิพากษา แต่อำนาจทั้งหมดในศาลจะอยู่ที่ผู้พิพากษาเป็นสิทธิ์ขาดเพียงคนเดียว

จากการใช้อำนาจตุลาการจนล้นเกิน จนเกิดความเสียหายถึงแก่ชีวิตประชาชน ทั้งๆที่บางคนมิได้มีความผิด หือมิได้มีความผิดรุนแรงถึงขั้นประหารชีวิต

ทำให้มีประชาชนจำนวนมากถกเถียงกันเรื่อง "อำนาจในมือผู้พิพากษา" อันเป็นสิทธิ์ขาด ชี้เป็นชี้ตายประชาชน ทั้งหมดขึ้นอยู่กับดุลพินิจผู้พิพากษา

แต่แค่ "ดุลพินิจของผู้พิพากษา" เท่านั้น มันเพียงพอแล้วหรือ กับการชี้เป็นชี้ตายชีวิตประชาชน มันเพียงพอแล้วหรือ... ที่จะจับคนๆนึงติดคุก และเปลี่ยนชีวิตเค้าไปทั้งชีวิต

มันถึงเวลาหรือยังที่ประเทศนี้จะเลิกใช้ระบบ "ดุลพินิจของผู้พิพากษาไม่กี่คน และหันมาใช้ดุลพินิจของประชาชนธรรมดาแบบคณะลูกขุน


หากท่านไม่รู้จักคณะลูกขุนคืออะไร สามารถอ่านได้ตามลิงค์ 

เขียนโดยทนายประเวศ  
http://spadmc.blogspot.com/2010/11/blog-post_9917.html

ประชาไทใส่เสียง รายการประจำสัปดาห์

ประชาไทใส่เสียง รายการประจำสัปดาห์
 
 
ประชาไทใส่เสียง ประจำสัปดาห์ 

* คดีสมยศ พฤกษาเกษมสุข คำพิพากษา และรวบรวมแถลงการณ์องค์กรสิทธิมนุษยชนไทย-เทศ
* เสรีภาพสื่อมวลชนในอาเซียน
* ปฏิทินกิจกรรม
 
(คลิกฟัง) 
http://www.prachatai.com/radio/2013/01/137 

“11 ปี สมยศ” ขัดต่อคุณธรรมของกษัตริย์และหลักการประชาธิปไตย

“11 ปี สมยศ” ขัดต่อคุณธรรมของกษัตริย์และหลักการประชาธิปไตย

แด่ สมยศ พฤกษาเกษมสุข 
และผองเพื่อนผู้ตกเป็นเหยื่อ ม.112 ทุกคน
ที่ยืนหยัดต่อสู้เพื่อ ‘ความเป็นคน’
ของประชาชนผู้เป็นเจ้าของอำนาจที่แท้จริง

โดย อ.สุรพศ ทวีศักดิ์ 
กลุ่มพุทธศาสน์ของราษฎร


รัฐธรรมนูญแห่ง ‘ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข’ ของไทยบัญญัติว่า ‘พระมหากษัตริย์ทรงเป็นพุทธมามกะ’ และตามจารีตประเพณีที่มีมานานพระมหากษัตริย์ก็ครองราชย์ภายใต้ ‘ความชอบธรรม’ ตามพระบรมราชโองการของรัชกาลปัจจุบันที่ว่า “เราจะครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม” ซึ่งคำว่า “โดยธรรม” นั้น ก็เป็นที่ทราบกันโดยทั่วไปทั้งจากการเทศนาของพระสงฆ์ในวัดต่างๆ ทั่วประเทศ การศึกษาในระบบทุกระดับ การประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อทุกรูปแบบว่า หมายถึง “ทศพิธราชธรรม” อันเป็นหนึ่งใน “ชุดคุณธรรมของผู้ปกครอง” ตามคำสอนของพุทธศาสนา 

แสดงให้เห็นว่า แม้สังคมไทยจะเปลี่ยนการปกครองจากสมบูรณาญาสิทธิราชย์มาเป็นประชาธิปไตยที่ มีสถาบันกษัตริย์อยู่ใต้รัฐธรรมนูญในปี 2475 แต่ “ความชอบธรรม” ของสถาบันกษัตริย์ยังอ้างอิงชุดคุณธรรมของผู้ปกครองตามคำสอนของพุทธศาสนา อยู่เช่นเดิม

คำถามจึงมีว่า ชุดคุณธรรมของผู้ปกครองตามคำสอนของพุทธศาสนาดังกล่าวสอดคล้อง หรือไปด้วยกันได้กับหลักเสรีภาพ ความเสมอภาคตามระบอบประชาธิปไตยหรือไม่? ขอให้ลองพิจารณาเนื้อหาของชุดคุณธรรมของผู้ปกครองตามคำสอนของพุทธศาสนา ดังต่อไปนี้ (คัด/ตัดทอนบางส่วน จากพจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบับประมวลธรรม ของ ป.อ.ปยุตฺโต)
 
(อ่านต่อ)