หน้าเว็บ

วันพุธที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

CORE Respondence : จอม เพชรประดับ – จักรภพ เพ็ญแข

CORE Respondence : จอม เพชรประดับ – จักรภพ เพ็ญแข

 


 

จอม เพชรประดับ ผู้ดำเนินรายการจาก Voice TV ให้เกียรติเป็นพิธีกรรับเชิญเพื่อ สัมภาษณ์จักรภพ เพ็ญแข ถึงมุมมองต่อการเมืองไทยในช่วงที่มีความขัดแย้งและการเข้าสู่บรรยากาศ ปรองดอง คุยกันถึงมุมมองต่อกฎหมายอาญามาตรา 112 และบทบาทสถาบันกษัตริย์กับการเมืองและขบวนการประชาธิปไตยไทย การปฏิรูปกองทัพ การปฏิรูประบบยุติธรรม และฟังการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของคณะนิติราษฎร์กับคนเสื้อแดงและขบวนการ ประชาธิปไตย

(คลิกฟัง)

http://www.prachatai.com/journal/2012/05/40326

(ที่มา)

http://www.prachatai.com/journal/2012/05/40326 

โครงการสัมนาเชิง วิชาการเรื่อง "ประเทศไทยกับศาลอาญาระหว่างประเทศ"

โครงการสัมนาเชิง วิชาการเรื่อง "ประเทศไทยกับศาลอาญาระหว่างประเทศ" 

 

 

จัดโดยคณะอนุกรรมาธิการพิจารณาศึกษา เรื่อง บทบาทและอำนาจหน้าที่ของศาลอาญาระหว่างประเทศ (ICC) ใน คณะกรรมาธิการการต่างประเทศ สภาผู้แทนราษฎร เมื่อวันอังคารที่ ๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ ณ ห้องกรรมาธิกา หมายเลข ๒๑๓-๒๑๖ ชั้น ๒ อาคารรัฐสภา

 

ปัญหามาตรา 8 กับการลงสัตยาบัน

http://www.youtube.com/watch?v=1-zstp-rkYg&feature=player_embedded 

นำความยุติธรรมคืนให้กับผู้สูญเสีย

http://www.youtube.com/watch?v=n3F24aIZNLA&feature=player_embedded

หลักธรรมนูญกรุงโรม

http://www.youtube.com/watch?v=PsY6TgtJrrU&feature=player_embedded 

การประกาศยอมรับเขตอำนาจศาล ICC

http://www.youtube.com/watch?v=4gXqt4KABsA&feature=player_embedded  

นักต่อสู้เพื่อแรงงาน สมยศ พฤกษาเกษมสุข Divas Cafe 02พค55

นักต่อสู้เพื่อแรงงาน สมยศ พฤกษาเกษมสุข Divas Cafe 02พค55 

 (คลิกฟัง) 

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=wIpy9WMJIR0#!

เก็บตกแดงๆ แรงงานต้องสู้เพื่อปลดปล่อยตัวเอง

เก็บตกแดงๆ แรงงานต้องสู้เพื่อปลดปล่อยตัวเอง


(คลิกดู)
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=Boip07U3JyA