หน้าเว็บ

วันศุกร์ที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

เป่านกหวีด แถวตรง...หน้าเดิน

เป่านกหวีด แถวตรง...หน้าเดิน


เวทีเล็ก จะเสนอ "ก้าวต่อไปของประชาชนตาสว่าง" เตรียมสร้างสรรค์ "ความคิดพึ่งตนเอง ความคิดปฏิวัติโครงสร้าง สร้างเศรษฐกิจประชาธิปไตย กำจัดการผูดขาดของศักดินาและป้องกันนายทุนเสือหิวตัวใหม่ และยุทธวิธีชนะศัตรูโดยไม่ฝากความหวังไว้กับ นปช./ทักษิณ/พรรคเพื่อไทย และนักฉวยโอกาส นัหหลอกลวง และคนทรยศ"

ถึงเวลา สร้างแนวทางใหม่ เพื่อเตรียม "องค์การปฏิวัติ" ที่สามารถกำจัดศัตรูศักดินา และชนชั้นนายทุนที่ลงทุนค้ากำไรจากศพวีรชน"

19 พ.ค.54 นี้ พบกันที่
เวทีเล็ก ที่จะจัดงานแตกต่างจากเวที นปช. มี 3-4 เวที คือ
-เวทีที่สวนลุมศาลาแดง (คปต.) 15.00 น - 24.00 น
-เวทีที่ประตูน้ำ (อ.หวาน และเบญจามิน)
-เวทีที่แม๊กโดนัล (หนูหริ่ง)

เชิญชวนประชาชน ติดตาม "เหี้ยสั่งฆ่า ห่าสั่งยิง"ยังอยู่ และ
((((จะประนาม ทักกี้ ที่จะโฟนอินให้ปรองดอง และกดหัววีรชน เพื่อ แก้บน))))

((((จัดงานแก้บนเพื่อบอกศักดินาว่า ชุมนุมเพื่อกราบ ไม่ด่า ไม่รุกไล่ ชุมนุมเพื่อถอยหลัง))))

Wake Up Thailand 18-11-54

Wake Up Thailand  18-11-54

 

Posted Image


(คลิกฟัง)
http://www.youtube.com/watch?v=ElryM7W0KaM&feature=related

The Daily Dose 18พค55


 รายการ The Daily Dose ประจำวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2555

(คลิกฟัง)

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=T34wTzVYwWA

เฉลยแล้ว ! หนึ่งเดียวในตุลาการศาลรัฐธรรมนูญในคดี"จตุพร"ที่เห็นต่าง คือ .... ?

เฉลยแล้ว ! หนึ่งเดียวในตุลาการศาลรัฐธรรมนูญในคดี"จตุพร"ที่เห็นต่าง คือ .... ?

 


 

ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญที่ตัดสินสินคดีคุณสมบัติของ"จตุพร พรหมพันธุ์" มีเพียง 8 คน

เนื่องจาก ก่อนอ่านคำวินิจฉัย นายวสันต์ สร้อยพิสุทธิ์ ประธานศาลรัฐธรรมนูญ แจ้งว่า นายจรัญ ภักดีธนากุล ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญได้ ถอนตัวจากองค์คณะเนื่องจากภรรยาของนายจรัญมีคดีพิพาทกับนายจตุพร ศาลอนุญาตให้นายจรัญถอนตัวจากองค์คณะ ทำให้องค์คณะพิจารณาคดีมีเพียง 8 คน

รายงานข่าวแจ้งว่า สำหรับตุลาการเสียงข้างน้อย 1 เสียง คือนายชัช ชลวร ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญเห็น ว่าการสิ้นสุดสมาชิกภาพ ส.ส.ของนายจตุพร จะต้องเป็นไปตามรัฐธรรมนูญเท่านั้น ไม่สามารถนำกฎหมายอื่นที่มีศักดิ์ต่ำกว่ามาประกอบการพิจารณาได้อีกทั้งเมื่อ กกต.ประกาศผลการเลือกตั้งแล้ว ถือว่า กกต.ก็ไม่มีอำนาจวินิจฉัยชี้ขาดในประเด็นดังกล่าวอีก ดังนั้นจึงไม่เป็นเหตุให้นายจตุพรสิ้นสุดสมาชิกภาพ ส.ส.ได้


นี่คือ มติ 7 ต่อ 1 ให้"ตู่" จตุพร พ้นสถานะทางการเมือง

และ เสียงข้างน้อย หนึ่ง เสียงคือ 

นายชัช ชลวร  นั่นเอง !!!     
N_070_wason N_020_jaran N_030_charoon
นายวสันต์ สร้อยพิสุทธิ์
ประธานศาลรัฐธรรมนูญ
นายจรัญ  ภักดีธนากุล
ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
นายจรูญ  อินทจาร
ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
N_040_1chalermpon N_010_1_Chat N_050_nurak
นายเฉลิมพล  เอกอุรุ
ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
นายชัช  ชลวร
ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
นายนุรักษ์  มาประณีต
ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
N_060_boonsong N_080_suphot N_090_udomsak
นายบุญส่ง  กุลบุปผา
ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
นายสุพจน์  ไข่มุกด์
ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
นายอุดมศักดิ์  นิติมนตรี
ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
  

(ที่มา)

http://www.matichon.co.th/news_detail.php?newsid=1337317139&grpid=01&catid=&subcatid=

พื้นเพชีวิต เดนมาร์ก 2 Feb 12

พื้นเพชีวิต เดนมาร์ก 2 Feb 12

(สิ่งเหล่านี้กว่าจะได้มาด้วยการต่อสู้)


 
 (คลิกฟัง)
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=iGzAnT5mhPw#!