หน้าเว็บ

วันพุธที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2555

ฤาจะมี......หางแดงแล้ว?

ฤาจะมี......หางแดงแล้ว?

 


 

 ไอ้เหี้ยสั่งฆ่า ไอ้เหี้ยออกไป 
http://www.youtube.com/watch?v=PQUC1tosf4Q&feature=player_embedded 


Inequality and Injustice in Thailand.
(ความไม่เท่าเทียม และ ความอยุุติธรรม ในประเทศไทย)


กองซากศพ เลือด น้ำตา คนคุก  เขาเหล่านี้พลีชีวิตหาความยุติธรรม เอาประชาธิปไตย ให้อำนาจพวกคุณ จะใช้ศพกี่ศพ จะใช้เลือดกี่ลิตร จะใช้น้ำตากี่ถัง ที่เป็นบันใดแห่งอำนาจคุณ


Posted Image  

(อ่านต่อ)

"รวมใจแสดงความจงรักภักดี" ในมาตรฐานสมัยใหม่ ไม่ได้

"รวมใจแสดงความจงรักภักดี" ในมาตรฐานสมัยใหม่ ไม่ได้

ปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้น เกี่ยวกับสถาบันกษัตริย์จะเรียกว่าเป็นการ "รวมใจแสดงความจงรักภักดี" ในมาตรฐานสมัยใหม่ ไม่ได้

"รวมใจ" ในบรรทัดฐานสมัยใหม่ จะต้องมี "เสรี" ทีจะ "รวม" ได้ คือจะต้องเริ่มจากการมีเสรีทีจะเลือกทำ (ก) หรือ (ข) ได้เหมือนๆกัน เช่น กรณีทีรู้จักกันดี เราสามารถเลือกจะ "รวมใจ" กัน ด่า อภิสิทธิ์/ยิ่งลักษณ์ หรือ เลือกทีจะ "รวมใจ" เชียร์ อภิสิทธิ์/ยิ่งลักษณ์ ก็ได้ (ซึงอันทีจริง ในสังคมสมัยใหม่ ไม่่มีใครสติไม่ดีพอจะคิดว่า คนทุกคนในสังคม สามารถทีจะ "รวมใจ" ทำ ก (ด่า อภิสิทธิ์/ยิ่งลักษณ์) หรือ ข (เชียร์ อภิสิทธิ์/ยิ่งลักษณ์) ได้เหมือนกันทุกคนอยุ่แล้ว)

สรุปแล้ว ปรากฏการณ์ทีเห็นเกียวกับสถาบันกษัตริย์ จึงไมใช่เรื่อง "รวมใจแสดงความจงรักภักดี" แต่เป็น ผลของการบังคับ ตั้งแต่เกิด อนุบาล และตลอด 24 ชม. ให้ทำได้อย่างเดียวเท่าน้น ทำอย่างอืน (โดยไม่เดือดร้อนเหมือนๆกัน) ไม่ได้

ประชาชนจงเจริญ ประชาชนจงเจริญ ประชาชนจงเจริญ!!!

ประชาชนจงเจริญ ประชาชนจงเจริญ ประชาชนจงเจริญ!!!


มีอยู่ 2 ประเทศ ที่เหลือแบบนี้ในโลก !!!

มีอยู่ 2 ประเทศ ที่เหลือแบบนี้ในโลก !!!
สมเพชประเทศนี้ ที่ทั้งๆที่เจริญทางวัตถุไม่น้อย มีระดับการศึกษาทีสุงไม่น้อย แต่กลับทำเป็นลืม หลักการสามัญสำนึกง่ายๆ ทีว่า

อะไรที่อ้างว่า ดีวิเศษ แต่ไม่ยอมให้พิสูจน์ จะถือว่า ดีวิเศษ จริงๆ ได้อย่างไร?

(แน่นอน ถ้าให้พิสูจน์ ก็ต้องให้ ตรวจสอบ เสนอข้อมูล มุมมองทีต่างๆกันออกไป ให้ผุ้คนมาดีเบต มาพิจารณา พินิจ พิเคราะห์ ข้อมูล ความเห็น ต่างๆกันเหล่านั้น และใช้วิจารณญาณโดยเสรี ทีจะตัดสินว่า ที่ว่า ดีวิเศษ นัน ดีวิเศษ จริงหรือไม่)