หน้าเว็บ

วันอังคารที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

ปาฐกถา 7 ปีประชาไท - วรเจตน์ ภาคีรัตน์: สื่อคือปัจจัยสำคัญในการสร้างเจตจำนงทางการเมืองของประชาชน

ปาฐกถา 7 ปีประชาไท - วรเจตน์ ภาคีรัตน์: สื่อคือปัจจัยสำคัญในการสร้างเจตจำนงทางการเมืองของประชาชน

 

วรเจตน์ ภาคีรัตน์ อาจารย์คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และนักวิชาการคณะนิติราษฎร์ ระหว่างกล่าวปาฐกถาหัวข้อ “สื่อ..และที่ทางของเสรีภาพในสังคมไทย?” ในโอกาสครบรอบ 7 ปีเว็บไซต์ประชาไท ที่สถาบันปรีดี พนมยงค์ ซอยทองหล่อ เมื่อ 22 พ.ค. ที่ผ่านมา (ที่มาของภาพ: ประชาไท)

วรเจตน์ 7ปี ประชาไท

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=yYQVqWKKf_c#!  

 

วรเจตน์ ภาคีรัตน์ นักวิชาการคณะนิติราษฎร์ ปาฐกถาในโอกาสครบรอบ 7 ปี เว็บไซต์ประชาไท ระบุสื่อคือปัจจัยสำคัญในการสร้างเจตจำนงทางการเมืองของประชาชน หวังให้สื่อได้เสนอข้อเท็จจริงอย่างไม่บิดเบือน ให้ข้อมูลที่หลากหลาย เพื่อให้ประชาชนมีความพร้อมในการแสดงออกซึ่งอำนาจการเมืองของเขา

 

ประชาไท, 22 พ.ค. 55 - ที่สถาบันปรีดี พนมยงค์ ซอยทองหล่อ วรเจตน์ ภาคีรัตน์ นักวิชาการคณะนิติราษฎร์ ปาฐกถาในโอกาสครบรอบ 7 ปี เว็บไซต์ประชาไท โดยวรเจตน์เริ่มต้นกล่าวว่า ในปัจุจุบัน เราคงปฏิเสธไม่ได้ว่าสื่อมวลชนนั้นมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาระบอบ ประชาธิปไตย เพราะสื่อนั้นนั้นเป็นปัจจัยสำคัญในการสร้างเจตจำนงทางการเมืองของประชาชน การที่สื่อสามารถรายงานและวิเคราะห์ข่าวอย่างเสรี เป็นสิ่งสำคัญที่จะขาดเสียไม่ได้ ในรัฐที่เป็นประชาธิปไตย และสื่อจะเป็นตัวเชื่อมระหว่างรัฐสภาที่เป็นองค์กรของรัฐกับประชาชน สื่อจะทำหน้าที่ควบคุมการแสดงออก การใช้อำนาจของรัฐ เปิดเผยการกระทำที่ไม่ถูกต้องของบรรดาบุคคลที่เข้าไปมีอำนาจในรัฐ ซึ่งใม่ใช่แค่นักการเมือง แต่รวมถึงหน่วยงานและสถาบันที่มีบทบททางการเมืองไม่ว่าโดยตรงหรืออ้อม ลับหรือเปิดเผย ภารกิจดังกล่าวจะเกิดขึ้นได้ก็โดยที่สื่อเป็นอิสระ ไม่ตกอยู่ภายใต้อิทธิพลทั้งการเงินและการเมืองของกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง

ประเด็นสำคัญที่ว่าการก่อตั้งเจตจำนงของประชาชนให้เป็นไป ได้โดยอิสระ ต้องมีสื่อที่มีความสามารถในการนำเสนอข้อมูลข่าวสารที่มีความหลากหลาย เพื่อให้ประชาชนมีความพร้อมในการแสดงออกซึ่งอำนาจการเมืองของเขา

ดังนั้น ไม่ใช่แค่ระดับการศึกษาที่แสดงออกที่จะเป็นปัจจัยสำคัญ หากแต่เป็นความหลากหลายในการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร ผมเห็นต่างกับความคิดที่ว่า สังคไทยไม่พร้อมสำหรับประชาธิปไตย เพราะสำนึกประชาธิปไตยต่างหากที่มีผล และการเข้าถึงข้อมูลที่หลากหลายมีความสำคัญกว่าอย่างเทียบไมได้

ที่ผ่านมาสื่อมวลชนได้ทำหน้าที่นี้อย่างสมบูรณ์ควรค่าแก่ ความพอใจแล้วหรือไม่ ตลอดเวลาที่ผมได้สัมผัสโดยเฉพาะอย่างยิ่งหลักรัฐประหาร คำตอบที่ได้คือสื่อมวลชนไทยยังไม่สามารถทำหน้าที่นี้ได้อย่างน่าพอใจ และเราอาจจะพบว่าสื่อมวลชนไทยมีปัญหาในการนำเสนอ ปัญหาในการควบคุมวิชาชีพสื่อ

(อ่านต่อ)http://www.prachatai.com/journal/2012/05/40623

"วรเจตน์ ภาคีรัตน์" ประเมินเสรีภาพสื่อไทย ชี้ขาดการตรวจสอบ "อำนาจที่ไม่เปิดเผยตัวโดยตรง"

 

(คลิกอ่าน) 
http://www.matichon.co.th/news_detail.php?newsid=1337701757&grpid=01&catid=01&subcatid=0100

หนุ่มสาวทั่วโลกตกงานเพิ่ม 75 ล้านคน "ไอแอลโอ"เตือนวิกฤตอาจยิงยาวถึงปี 2016

หนุ่มสาวทั่วโลกตกงานเพิ่ม 75 ล้านคน "ไอแอลโอ"เตือนวิกฤตอาจยิงยาวถึงปี 2016

 

 

องค์การแรงงานระหว่างประเทศ (ไอแอลโอ) เปิดเผยว่า เกือบร้อยละ 13 ของหนุ่มสาวทั่วโลกตกอยู่ในสภาพ"ไม่มีงานทำ" และสถานการณ์ที่ว่านี้ จำเป็นต้องได้รับการแก้ไขภายในระยะเวลา 4 ปี 


รายงานระบุว่า คนหนุ่มสาวที่มีการศึกษาและทักษะมักถูกผลักให้ไปเป็นพนักงานพาร์ทไทม์ หรือไม่ก็แรงงานไร้ฝีมือ และเตือนให้ระวังวิกฤติการณ์ดังกล่าว ซึ่งอาจสร้างภาพลวงตาที่ว่ากลุ่มคนดังกล่าวมากกว่า 6 ล้านคนกำลังท้อแท้กับการหางานทำ โดยแนะนำให้รัฐบาลประเทศต่างๆดำเนินนโยบายการสร้างงานมาปฏิบัติเป็นลำดับ ต้นๆ รวมถึงการพัฒนาฝีมือแรงงาน และการลดภาษีสำหรับลูกจ้าง

รายงานในหัวข้อ "Global Employment Trends for Youth" หรือแนวโน้มการจ้างงานทั่วโลกสำหรับคนหนุ่มสาว" ชี้ว่า ในปีนี้ คาดว่าเกือบร้อยละ 13 ของกลุ่มคนที่มีอายุระหว่าง 15-24 ปี หรือเกือบ 75 ล้านคน จะไม่มีงานทำ แม้ว่าตัวเลขดังกล่าวจะลดลงจากจุดสูงสุดเมื่อปี 2009 ก็ตาม และเชื่อว่าวิกฤตครั้งนี้จะต่อเนื่องไปจนถึงปี 2016


โดยในประเทศกลุ่มสหภาพยุโรป (อียู) 1 ใน 5 ของคนหนุ่มสาว กำลังอยู่ในช่วงหางานทำ โดยเมื่อปีที่แล้ว ในแอฟริกาเหนือ กว่าร้อยละ 27.9 ของคนหนุ่มสาวไม่มีงานทำ หลังจากเกิดกระแสการปฏิวัติทางการเมืองทั่วภูมิภาค หรือเพิ่มจากปี 2010 กว่าร้อยละ 5  ส่วนในตะวันออกกลาง ตัวเลขอยู่ที่ร้อยละ 26.5 และในเอเชียตะวันออก ซึ่งเป็นภูมิภาคที่ยังคงมีพลังการขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจ อัตราการว่างงานในกลุ่มคนรุ่นใหม่ สูงกว่าในกลุ่มผู้ใหญ่ถึง 2.8 เท่า

อย่างไรก็ดี เมื่อมองในแง่ดีพบว่า หนุ่มสาวที่ยังไม่มีงานทำหลายรายเลือกที่จะศึกษาต่อ ขณะที่อีกบางส่วนเลือกทำงานที่ไร้ทักษะ เนื่องจากไม่สามารถหางานในสาขาที่ตนเรียนมาได้  ไอแอลโอยังระบุว่า คนหนุ่มสาวกว่า 6 ล้านคนทั่วโลก ได้ถอดใจที่จะหางานทำ และเริ่มมีแนวโน้มที่จะแยกตัวออกจากสังคมเพิ่มขึ้น

รายงานกล่าวว่า หากกลุ่มคนเหล่านั้นขาดการใช้ทักษะที่เรียนมา พวกเขาก็จะสูญเสียทักษะไปในไม่ช้า และหากยังไม่มีความคืบหน้าใดๆในตลาดแรงงาน ไม่เพียงแต่จะยังคงตกงานเท่านั้น แต่จะไม่สามารถทำงานใดๆได้อีก

ไอแอลโอได้เสนอแนะให้มีการปรับลดอัตราภาษี และแรงจูงใจอื่นๆแก่ภาคธุรกิจ เพื่อให้มีการจ้างคนหนุ่มสาวเข้าทำงาน และเสนอโปรแกรมฝึกอบรมสำหรับแรงงานมือใหม่ เพื่อช่วยให้การทำงานเป็นไปด้วยความราบรื่น

(ที่มา)
http://www.matichon.co.th/news_detail.php?newsid=1337680929&grpid=&catid=06&subcatid=0600 

ที่นี่ความจริง อ หวาน อ ตุ้ม 21พค55

ที่นี่ความจริง อ หวาน อ ตุ้ม 21พค55

 

Posted Image

(คลิกฟัง) 

http://www.youtube.com/watch?v=YD4yoPIYiPY&feature=player_embedded

The Daily Dose 21พค55

The Daily Dose 21พค55 


 รายการ The Daily Dose ประจำวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2555

(คลิกฟัง)http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=uO_f7D70T9Y

Wake Up Thailand

Wake Up Thailand

 

Posted Image

 

Wake Up Thailand 22พค55

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=G4Tl_BmU33c 

Wake Up Thailand 21พค55

http://www.youtube.com/watch?v=Gy0GdUqagTE

ปรองดองอำนาจกันหรือครับท่านทักษิณ.....เห็นคนไทยเป็นควายหรือไงครับท่าน

ปรองดองอำนาจกันหรือครับท่านทักษิณ.....เห็นคนไทยเป็นควายหรือไงครับท่านPosted Image

ล้านคำบรรยาย การ์ตูนเซีย 22/05/55 เจาะเวลาหาอดีต..จากจะนะถึงราชประสงค์ ใครกันแน่ชอบเผา

ล้านคำบรรยาย การ์ตูนเซีย 22/05/55 เจาะเวลาหาอดีต..จากจะนะถึงราชประสงค์ ใครกันแน่ชอบเผา

 


Posted Imageจากเบื้องหลัง เลวระยำ พวกต่ำช้า
ยังคิดมา ใส่ร้าย มุ่งป้ายสี

บนเส้นทาง สัปดน คนกาลี

ล้วนอัปรีย์ ฉาวโฉ่ โชว์แสดง....


จากอดีต วันนั้น จวบวันนี้

ความจริงมี เริ่มผุด สุดแสลง

ก็พวกไหน ที่หมกมุ่น ชอบรุนแรง

ทุกหนแห่ง ใครกัน มันชอบ "ไฟ"....


จากมือป่วน กวนเมือง เป็นเรื่อง "เผา"

จงดูเอา ตามสะดวก ว่าพวกไหน?

จากจะนะ สู่ราชประสงค์ คงรู้ "ใคร"

ลองชั่งใจ คิดลึกๆ แล้วตรึกตรอง....


ใครเล่าต้าน คนเสื้อแดง แสลงนัก

สิ่งประจักษ์ ได้เห็น ไม่เป็นสอง

ใช้กลเกม อมนุษย์ สุดช่ำชอง

โดยครรลอง แสนโหด โคตรใจดำ....


ทำแล้ว..ป้ายความผิด ตามคิดไว้

วางแผนชั่ว จัญไร ได้น่าขำ

สักวันหนึ่ง หากเมืองนี้ มียุติธรรม

พวกระยำ ถูกเร่งรัด จับตัดคอ....


๓ บลา / ๒๒ พ.ค.๕๕

http://3blabla.blogspot.com