หน้าเว็บ

วันอาทิตย์ที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2555

สัญญาณ"ทักษิณกลับไทย" เร่ง"ปรองดอง"-ยุติศึกยื้ดเยื้อ จับตา"แนวรบใหม่" !

สัญญาณ"ทักษิณกลับไทย" เร่ง"ปรองดอง"-ยุติศึกยื้ดเยื้อ จับตา"แนวรบใหม่" !


 

วิเคราะห์

 

มีสัญญาณส่งจาก พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี ล่าสุดบอกว่า "จะกลับไทยปลายปีนี้"

สัญญาณเช่นนี้ พ.ต.ท.ทักษิณส่งมาทุกปี นับตั้งแต่พลัดถิ่นจนถึงปัจจุบัน

เพียงแต่สัญญาณล่าสุด มีกำลังแรงและมีเค้าลางความเป็นไปได้

น่าสนใจที่ พ.ต.ท.ทักษิณส่งสัญญาณอยากกลับไทย ออกมาพร้อมๆ กับการแสดงความมั่นใจว่า "ไม่มีปฏิวัติ"

มั่นใจความกลมเกลียวระหว่าง "ทหาร" กับ "รัฐบาล"

น่าสนใจที่ พ.ต.ท.ทักษิณเชื่อว่า เร็วๆ นี้ ประเทศไทยจะเกิดการปรองดองขึ้น !

สัญญาณ จาก พ.ต.ท.ทักษิณ สอดคล้องกับความเห็นของนักวิเคราะห์การเมืองชาวต่างประเทศที่ชี้ให้เห็นว่า สถานการณ์ความขัดแย้งภายในไทยผ่อนคลายลง ตั้งแต่จัดงาน "รักเมืองไทย เดินหน้าประเทศไทย" ที่ทำเนียบรัฐบาล

สัญญาณดังกล่าวฝรั่งสัมผัสได้ !

สัญญาณทั้งหมดทำให้รัฐบาลพรรคเพื่อไทย ที่มี น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร เป็นนายกรัฐมนตรี มีความเข้มแข็งขึ้น

เป็น ความเข้มแข็งที่ต่อเนื่องมาตั้งแต่วันที่ 3 กรกฎาคม ซึ่งเป็นวันเลือกตั้ง โดยสมาชิกพรรคเพื่อไทยได้รับเลือกเข้าสู่สภาผู้แทนราษฎร จำนวน 265 เกินกว่าครึ่งของจำนวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทั้งหมด

เป็นความเข้มแข็งที่ต่อเนื่องมาจากผลการอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีเป็นรายบุคคลที่รัฐบาลสามารถคุมคะแนนเสียงในสภาจนผ่านพ้นมาได้

เป็นความเข้มแข็งที่ต่อเนื่องมาจากการปรับคณะรัฐมนตรีแบบสายฟ้าแลบ ที่สะท้อนภาพภาวะผู้นำของ น.ส.ยิ่งลักษณ์ ในฐานะนายกรัฐมนตรี

และเป็นความเข้มแข็งที่ต่อเนื่องมาจากการ "บริหาร" ประเทศภายใต้สถานการณ์ภัยพิบัติ


(อ่านต่อ)
http://www.matichon.co.th/news_detail.php?newsid=1331455151&grpid=&catid=02&subcatid=0202

ร่วมรำลึกครบ 2 ปีวันรวมพลครั้งใหญ่คนเสื้อแดง 12 มี.ค.53

ร่วมรำลึกครบ 2 ปีวันรวมพลครั้งใหญ่คนเสื้อแดง 12 มี.ค. 53


ภาพที่โพสต์


ภาพที่โพสต์

งบประมาณแผ่นดินสำหรับรักษาพระเกียรติสถาบันกษัตริย์ประจำปี 2555 พร้อมข้อสังเกตท้ายเชิงอรรถ

งบประมาณแผ่นดินสำหรับรักษาพระเกียรติสถาบันกษัตริย์ประจำปี 2555 พร้อมข้อสังเกตท้ายเชิงอรรถ

 

 

โดยพุฒิพงศ์ พงศ์อเนกกุล 

 

สำรวจตาม พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555 [1] "งบประมาณสำหรับรักษาพระเกียรติของสถาบันพระมหากษัตริย์" [2] มีรายการดังต่อไปนี้

สำนักราชเลขาธิการ
มาตรา 25 ข้อ 1 (1) แผนงานเทิดทูน พิทักษ์ และรักษาสถาบันพระมหากษัตริย์ 525,512,600 บาท


สำนักพระราชวัง
มาตรา 25 ข้อ 2 (1) แผนงานเทิดทูน พิทักษ์ และรักษาสถาบันพระมหากษัตริย์ 2,794,957,000 บาท


สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
มาตรา 25 ข้อ 4 (1) แผนงานเทิดทูน พิทักษ์ และรักษาสถาบันพระมหากษัตริย์ 603,516,900 บาท


ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ
มาตรา 4 (3) ค่าใช้จ่ายตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 2,300,000,000 บาท


มาตรา 4 (4) ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการเสด็จพระราชดำเนินและต้อนรับประมุขต่างประเทศ 600,000,000 บาท


สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
มาตรา 5 ข้อ 1 (2) แผนงานเทิดทูน พิทักษ์ และรักษาสถาบันพระมหากษัตริย์ 42,606,875 บาท


สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
มาตรา 5 ข้อ 4 (1) แผนงานเทิดทูน พิทักษ์ และรักษาสถาบันพระมหากษัตริย์ 1,558,064,400 บาท


สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
มาตรา 6 ข้อ 1 (3) แผนงานเทิดทูน พิทักษ์ และรักษาสถาบันพระมหากษัตริย์ 65,018,200 บาท


(อ่านต่อ)
http://www.prachatai.com/journal/2012/03/39614