หน้าเว็บ

วันอาทิตย์ที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2556

รายการ Go Global ประจำวันที่7 กันยายน 2556

รายการ Go Global ประจำวันที่7 กันยายน 2556 

  

 
สัมภาษณ์พิเศษ ดร.เดวิด เสตร็คฟัส อดีตนักวิจัย มหาวิทยาลัยเกียวโต 
https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=Hv_a-WpJIRo

Go Global วันนี้....สัมภาษณ์พิเศษ ดร.เดวิด เสตร็คฟัส อดีตนักวิจัย มหาวิทยาลัยเกียวโต

เสาร์นี้ Go Global เป็นการสัมภาษณ์พิเศษ ดร.เดวิด เสตร็คฟัส อดีตนักวิจัยศูนย์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา มหาวิทยาลัยเกียวโต โดยจะพูดถึงประวัติความเป็นมาของกฏหมาย หมิ่นพระบรมเดชานุภาพในอดีต ตามที่ปรากฏในประเทศเยอรมนีและญี่ปุ่น ในกรณีของจักรวรรดิเยอรมนี ในระหว่างปี ค.ศ.1885-1905 ปรากฏว่ามีกรณีการฟ้องร้องการหมิ่นสถาบันกษัตริย์โดยเฉลี่ยมากถึง 500 คดีต่อปี ส่งผลโดยตรงต่อความเสื่อมของสถาบันกษัตริย์ที่กลับถูกมองว่าเป็น “ตัวตลก” มากกว่าสิ่งที่น่าได้รับการยอมรับนับถือ ต่อมาในปี ค.ศ.1907 จากสภาพการเสื่อมถอยของสถาบันกษัตริย์ การพิจารณาคดีที่เกี่ยวข้องกับกฏหมายหมิ่นฯ เกือบทั้งหมดถือว่าเป็นโมฆะ ซึ่งสถานการณ์เช่นนี้เกิดขึ้นในญี่ปุ่นเช่นเดียวกันก่อนสงครามโลกครั้งที่ สอง ในช่วงทศวรรษที่ 1930 สถาบันกษัตริย์ของญี่ปุ่นถือว่าเป็นหัวใจสำคัญของการเมืองญี่ปุ่น มีการทำการโฆษณาชวนเชื่อเกี่ยวกับความยิ่งใหญ่ของพระจักรพรรดิไม่ว่าจะเป็น ความเชื่อในเรื่องของสายเลือดบริสุทธิ์ ความยาวนานและเก่าแก่ของราชวงศ์ญี่ปุ่น และการสร้างภาพลักษณ์ของกษัตริย์ในกึ่งสมมติเทพ ในยุคนี้ เช่นเดียวกัน มีการใช้กฏหมายหมิ่นฯ ในการลงโทษผู้วิจารณ์สถาบันกษัตริย์ ในระหว่างปี ค.ศ.1920-1935 มีคดีหมิ่นฯ เกิดขึ้นมากมาย โดยเฉพาะในปี ค.ศ.1928 มีคดีหมิ่นฯ มากถึง 177 คดี ที่ผู้ถูกกล่าวหาถูกตัดสินลงโทษด้วยการจำคุกมากถึง 5 ปี ที่รวมถึงการลงโทษโดยการใช้แรงงานอย่างหนักเพื่องานสาธารณะในระหว่างการถูก จองจำ