หน้าเว็บ

วันพฤหัสบดีที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2556

ปัญหาเรื่อง เพศ ความรัก วัฒนธรรม และ ข้อเสนอของฝ่ายซ้าย (ตอนที่ 3)

ปัญหาเรื่อง เพศ ความรัก วัฒนธรรม และ ข้อเสนอของฝ่ายซ้าย (ตอนที่ 3) 


 
ภาระของเราคือตัดรากเหง้าทุกชนิดที่ส่งเสริมให้ การซื้อขายบริการทางเพศดำรงอยู่ต่อไปได้ เราจะต้องต่อสู้ถกเถียงแบบไม่ประนีประนอมกับซากเดนของรูปแบบเก่าๆของปัจเจก นิยมและลักษณะของครอบครัวที่ส่งต่อมาจากโลกใบเก่า ภารกิจของเราคือเปลี่ยนแปลงทัศนะคติของความสัมพันธ์ทางเพศแบบเดิม และสร้างความสัมพันธ์รูปแบบใหม่ที่อยู่บนพื้นฐานของความสมาฉันท์ 

โดย สมุดบันทึกสีแดง

สโลแกนของเราคือ ผู้หญิงในสาธารณรัฐโซเวียต คือ พลเมืองผู้เสรีที่มีสิทธิเสรีภาพอย่างเท่าเทียม คือ ผู้ที่ไม่ต้องถูกซื้อขาย แต่เพียงแค่สโลแกนมันไม่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงแต่อย่างใดการมีอยู่ของการ ซื้อขายทางเพศเป็นภัยและเป็นขีดจำกัดของการพัฒนาพลังการผลิต โดยการดึงทั้งหญิงและชายเข้ามามีส่วนร่วม และลดการทำงานที่ไม่ส่งเสริมการสร้างมูลค่า เช่น การทำงานบ้านและดูแลเด็กสิ่งเหล่านี้ไม่ควรจะเป็นภาระของปัจเจกแต่ควรจะ ถูกวางแผน และ หนุนเสริมการทำงานแบบรวมหมู่

ตามความเห็นของคอลลอนไท หญิงบริการทางเพศมืออาชีพ คือ ผู้ที่ใช้พลังงานที่ไม่ก่อให้เกิดผลิตภันฑ์มวลรวม คือ ผู้ที่มีชีวิตอยู่โดยการเกาะคนอื่น ด้วยเหตุผลดังกล่าวพวกเราจะต้องต่อต้านการซื้อขายทางเพศแบบไม่ประนีประนอม เพื่อผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจเราจะต้องสู้เพื่อลดจำนวนของผู้หญิงที่ขายบริการ ทางเพศทั้งในรูปแบบทางตรงและในทุกรูปแบบทางอ้อม

เราไม่ได้ประณามผู้หญิงที่มีเพศสัมพันธ์กับผู้ชายคนเดียวหรือหลายคน เราไม่ได้ประณามการซื้อขายบริการทางเพศและสู้กับมันในลักษณะที่เป็นประเภท พิเศษ แต่พวกเราจะต้องสู้ในหลักการที่ว่า  ลักษณะงานดังกล่าวเป็นงานที่ไม่ก่อให้เกิดมูลค่าแท้จริงทางเศรษฐกิจ อนึ่ง การมีอยู่ของการซื้อขายบริการทางเพศไม่ได้ส่งเสริมหรือพัฒนาลักษณะทางชนชั้น ของกรรมาชีพ รวมถึงศีลธรรมที่หนุนเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศ

Wake Up Thailand

Wake Up Thailand  
 

ปชป.หลักลอย ! เจรจาแก้ไฟใต้

Wake Up Thailand ประจำวันที่ 11 เมษายน 2556  ตอนที่ 2
ปชป.หลักลอย ! เจรจาแก้ไฟใต้ 
http://www.dailymotion.com/video/xywqla_yyy-yy
  
 
ท่าที 10 เมษา จากหลายฝ่าย

Wake Up Thailand ประจำวันที่ 11 เมษายน 2556  ตอนที่ 1 
ท่าที 10 เมษา จากหลายฝ่าย
http://www.dailymotion.com/video/xywq7p_yyy-10-yyyy  

Divas Cafe ประจำวันที่ 11 เมษายน 2556

Divas Cafe ประจำวันที่ 11 เมษายน 2556


 
รอฤดูร้อนกับชุดว่ายน้ำจาก Kickstarter 

http://www.dailymotion.com/video/xywrv1_yyyy-y- 

คดี 'อานดี้ ฮอลล์' ไม่คืบ รอโจทก์หาที่อยู่ในอังกฤษเพื่อส่งหมายเรียก

คดี 'อานดี้ ฮอลล์' ไม่คืบ รอโจทก์หาที่อยู่ในอังกฤษเพื่อส่งหมายเรียก

 

 
 
เรื่องที่เกี่ยวข้อง:  
คดีหมิ่นประมาทนักสิทธิแรงงานข้ามชาติชาวอังกฤษ ยังไม่คืบ ศาลรอที่อยู่ในอังกฤษเพื่อส่งหมายเรียก ด้านบริษัท 'เนเชอรัล ฟรุต' ยันหากมั่นใจให้เอาหลักฐานละเมิดสิทธิแรงงานพม่ามาชี้แจง


11 เม.ย. 56 เวลา 13.00 น. ที่ศาลอาญากรุงเทพใต้ ศาลนัดไต่สวนมูลฟ้อง เพื่อฟังผลการสืบหาตัวจำเลย ในคดีที่ บริษัท เนเชอรัล ฟรุต จำกัด บริษัทผลิตสับปะรดกระป๋องเป็นโจทก์ฟ้อง นายอานดี้ ฮอลล์ นักสิทธิมนุษยชนด้านแรงงานข้ามชาติ ฐานหมิ่นประมาททางอาญา ทำให้บริษัทเสื่อมเสียชื่ิอเสียง หลังอานดี้ ฮอลล์ เผยแพร่งานวิจัยเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิมนุษยชนแรงงานข้ามชาติในกิจการผลิต สับปะรดกระป๋องและน้ำสับปะรดในประเทศไทย ในระหว่างวันที่ 15 ม.ค. 56 ถึงวันที่ 21 ม.ค. 56 โดยมีเนื้อหาว่า บริษัทจ้างแรงงานเด็กอายุต่ำกว่า 15 ปี มีการจ้างค่าจ้างต่ำกว่าที่กฎหมายกำหนด ไม่มีวันหยุดและโบนัสให้คนงานที่ถูกต้องตามกฎหมายและยึดหนังสือเดินทางของ แรงงานอีกด้วย

 ศาลขึึ้นนั่งบัลลังก์เวลา 13.30 น. โจทก์และทนายโจทก์มาศาล แต่จำเลยไม่มา นายสมศักดิ์ โตรักษา ทนายโจทก์ชี้แจงว่า จะขออำนาจศาลเพื่อลงประกาศตามตัวนายฮอลล์ในหนังสือพิมพ์ เนื่องจากศาลมีหมายเรียกไปยังที่อยูในประเทศไทยของนายฮอลล์ครั้งหนึ่งแล้ว แต่ฮอลล์ ไม่มาตามหมายในวันนี้ ทั้งที่เมื่อวันที่ 10 เม.ย.  56 ฮอลล์ยังอยู่ในประเทศไทย  นอกจากนี้ทนายโจทก์ได้นำพยานบุคคลและรูปถ่ายมายืนยันว่า พบเห็นฮอลล์จริง ศาลจึงพิจารณา แล้วเห็นว่า หลักฐานล่าสุดที่ศาลมีนั้น จำเลยได้เดินทางออกนอกประเทศไปตั้งแต่วันที่ 1 เม.ย. 56  หากโจทก์ต้องการลงประกาศในหนังสือพิมพ์ ก็ต้องนำหลักฐานและพยานมาแสดงต่อศาลว่าจำเลยยังพำนักอยู่ในประเทศ  แต่หากจำเลยไม่อยู่ประเทศไทยแล้ว ให้โจทก์แสดงที่อยู่ของจำเลยในต่างประเทศเพื่อให้ศาลมีหมายเรียกต่อไป โดยศาลกำหนดนัดไต่สวนมูลฟ้องอีกครั้งในวันที่ 7 พ.ค. 56 เวลา 9.00 น.

กลุ่ม 29 มกราฯ เตรียมล่า 50,000 ชื่อเสนอร่างนิรโทษกรรมฉบับนิติราษฎร์-ยุบศาลรธน.

กลุ่ม 29 มกราฯ เตรียมล่า 50,000 ชื่อเสนอร่างนิรโทษกรรมฉบับนิติราษฎร์-ยุบศาลรธน.

 


 

 
เมื่อวันที่ 10 เม.ย.56 เวลาประมาณ 9.00 น. เสื้อแดงกลุ่ม ‘แนวร่วม 29 มกรา ปลดปล่อยนักโทษการเมือง’ รวมตัวที่กำแพงประวัติศาสตร์ 6 ตุลา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ ประมาณ 200 คน ก่อนเดินทางไปยังสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เพื่อทวงถามความคืบหน้าในการให้ความเห็นต่อร่างรัฐธรรมนูญว่าด้วยการนิรโทษ กรรมนักโทษการเมือง หลังจากที่นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี ส่งข้อเสนอแนวทางการออกกฎหมายนิรโทษกรรมทั้งหมดให้คณะกรรมการกฤษฎีกาพิจารณา แล้วกว่า 2 เดือน โดย เมื่อวันที่ 29 ม.ค.ที่ผ่านมา กลุ่มดังกล่าวได้ยื่น ‘ร่างแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญว่าด้วยเรื่องนิรโทษกรรมและขจัดความขัดแย้ง’ ภายใต้แคมเปญ “29 มกรา หมื่นปลดปล่อย” ร่างนี้เสนอโดย คณะนิติราษฎร์ เมื่อวันที่ 13 ม.ค. ซึ่งเห็นว่าเป็นวิธีการนิรโทษกรรมนักโทษการเมืองได้ ครอบคลุมคนที่มีความเห็นแตกต่างทางการเมืองทุกฝ่าย รวดเร็วกว่าการเป็นออก พ.ร.บ.

นอกจากร่างนี้แล้วยังมี พ.ร.ก.นิรโทษกรรมของแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติ (นปช.) ร่าง พ.ร.บ.นิรโทษกรรมของคณะกรรมการอิสระว่าด้วยการส่งเสริมหลักนิติธรรมแห่ง ชาติ(คอ.นธ.) ที่ถูกเสนอไปยังคณะกรรมการกฤษฎีกาพิจารณาเพื่อให้ความเห็นเกี่ยวกับข้อ กฎหมาย โดยในการทวงถามความคืบหน้าของแนวร่วม 29 มกราครั้งนี้ มีผู้ช่วยเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เป็นตัวแทนออกมารับหนังสือ

สุดา รังกุพันธุ์ ตัวแทนแนวร่วม 29 มกรา ปลดปล่อยนักโทษการเมือง กล่าวถึงเหตุผลในทางถามความคืบหน้าต่อคณะกรรมการกฤษฎีกาว่า ขณะนี้เป็นเวลา 2 เดือนแล้วที่ให้คณะกรรมการกฤษฎีกาพิจารณา รวมทั้งวันนี้เป็นวันครบรอบ 3 ปีของการสูญเสียในเหตุการณ์ 10 เม.ย.53 เราร่วมกันรำลึกความเสียหายที่เกิดขึ้น นักโทษการเมืองก็เป็นความเสียหายที่ยังตกค้างอยู่และรอรับการแก้ปัญหาโดย ด่วน จึงได้มีการรวมตัวการทวงถามการทำงานของคณะกรรมการกฤษฎีกา ขอให้กฤษฎีกาเร่งรัดในการให้ความเห็นเพื่อส่งคืนยังรัฐบาล และทันต่อการประชุมสมัยสภาที่อาจจะสิ้นสุดในวันที่ 28 เม.ย.นี้

สุดากล่าวว่า ประชาชนที่เข้าร่วมครั้งนี้ส่วนมากเป็นผู้ที่อยู่ในจังหวัดที่มีนักโทษการ เมือง เช่น จ.มุกดาหาร จ.เชียงใหม่ จ.มหาสารคาม ซึ่งเป็นผู้ที่รับรู้ปัญหาเป็นอย่างดีเนื่องจากอยู่ในพื้นที่ของการถูก ละเมิดสิทธิมนุษยชน อย่างไรก็ตาม ขณะนี้ก็มีสัญญาณที่ดีคือกรณีที่กลุ่ม 40 ส.ส.ได้รวมตัวกันยื่น ร่าง พ.ร.บ.นิรโทษกรรม เข้าสู่สภา เพียงแต่ควรที่จะเลื่อนวาระการพิจารณาให้เร็วขึ้น แต่ปรากฏว่าไม่มีการประชุมสภาทำให้ไม่มีการพิจารณาเรื่องนี้ไปด้วยซึ่งเป็น เรื่องน่าเสียดาย

คลิปกิ๊บเก๋พาเที่ยว งานรำลึก 3 ปี เหตุการณ์ 10 เมษา 53

คลิปกิ๊บเก๋พาเที่ยว งานรำลึก 3 ปี เหตุการณ์ 10 เมษา 53
 

คลิปกิ๊บเก๋พาเที่ยว งานรำลึก 3 ปี เหตุการณ์ 10 เมษา 53 ที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตย เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2556 
http://www.youtube.com/watch?v=OF5Ks0NcGQA&feature=youtu.be