หน้าเว็บ

วันพุธที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2557

Wake Up Thailand

Wake Up Thailand
 
Wake Up Thailand ประจำวันที่ 2 มกราคม 2557 ตอนที่ 2
เมื่อ 347 เขตฉลุย 28 เขต ใต้เอาอย่างไร?
http://www.dailymotion.com/video/x194aav_เม-อ-347-เขตฉล-ย-28-เขต-ใต-เอาอย-างไร 

Wake Up Thailand ประจำวันที่ 2 มกราคม 2557 ตอนที่ 1
ปิดกรุงเทพฯ ทดลองต่อมไทยอดทน 3
http://www.dailymotion.com/video/x1948uo_ป-ดกร-งเทพฯ-ทดลองต-อมไทยอดทน 
 
Wake Up Thailand ประจำวันที่ 1 มกราคม 2557
หญิงเหล็กแห่ง กกต. 'สดศรี สัตยธรรม'
http://www.dailymotion.com/video/x1932sk_หญ-งเหล-กแห-ง-กกต-สดศร-ส-ตยธรรม 

Wake Up Thailand ประจำวันที่ 31 ธันวาคม 2556 ตอนที่ 2
Wake Up Thailand เหตุการณ์แห่งปี 2556
http://www.dailymotion.com/video/x19205j_wake-up-thailand-เหต-การณ-แห-งป- 

Wake Up Thailand ประจำวันที่ 31 ธันวาคม 2556 ตอนที่ 1
Wake Up Thailand วาทะเด็ดปี 2556
http://www.dailymotion.com/video/x191yv1_wake-up-thailand-วาทะเด-ดป

Wake Up Thailand ประจำวันที่ 30 ธันวาคม 2556 ตอนที่ 2
บุคคลผู้ทรงอิทธิพลแห่งปี 2556(ตอนที่ 2)
http://www.dailymotion.com/video/x190mft_wake-up-thailand-บ-คคลผ-ทรงอ-ทธ-พลแห-งป 
 
Wake Up Thailand ประจำวันที่ 30 ธันวาคม 2556 ตอนที่ 1
บุคคลผู้ทรงอิทธิพลแห่งปี 2556
http://www.dailymotion.com/playlist/x2uza3_VoiceTV_wake-up-thailand/1#video 

Divas Cafe

Divas Cafe


   

Divas Cafe ประจำวันที่ 1 มกราคม 2557
Divas Party Happy New Year 2014
http://www.dailymotion.com/video/x1935o5_divas-party-happy-new-year 
 
Divas Cafe ประจำวันที่ 31 ธันวาคม 2556 
รวมที่สุดแห่งดราม่า ส่งท้ายปี56
http://www.dailymotion.com/video/x1921t6_รวมท-ส-ดแห-งดราม-า-ส-งท-ายป 
 
Divas Cafe ประจำวันที่ 30 ธันวาคม 2556
หนังสือเล่มโปรด 3 สาวดีว่าส์ รสดั้งเดิม
http://www.dailymotion.com/video/x190oai_หน-งส-อเล-มโปรด-3-สาวด-ว-าส-รสด