หน้าเว็บ

วันอังคารที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2556

อยากรบนักหรือ?

อยากรบนักหรือ?


อยากรบนักหรือ: สุรชาติ บำรุงสุข(2) 
ฝ่าวิกฤตชายแดนไทยเขมร 1/4
http://www.youtube.com/watch?v=pMm2JP_hQS8 

อยากรบนักหรือ: สุรชาติ บำรุงสุข(1)
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=zjeZatBidF0#! 

อยากรบนักหรือ: สุรชาติ บำรุงสุข(2)
http://www.youtube.com/watch?v=5EkpIz2kIdI
  
อยากรบนักหรือ: สุรชาติ บำรุงสุข(จบ)
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=67i_6ygay_M 

รศ.ดร.สุรชาติ บำรุงสุข
เป็นผู้มีความเชี่ยวชาญทางด้านยุทธศาสตร์ การรบ และสงคราม ปัจจุบันดำรงตำแหน่งเป็นอาจารย์ประจำภาควิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จากงานเสวนาวิชาการ "รัฐศาสตร์ภาคประชาชน ครั้งที่ 1" หัวข้อ "ฝ่าวิกฤตชายแดนไทยเขมร"
ณ ห้องประชุมมาลัยหุวนันท์ ตึก 3
คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วันพฤหัสบดีที่ 17 กุมภาพันธ์ 2554