หน้าเว็บ

วันจันทร์ที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555

จับเข่าคุยมาร์ตติ-อันนัน ปรองดองฉบับ"โนเบล"

จับเข่าคุยมาร์ตติ-อันนัน ปรองดองฉบับ"โนเบล"มาร์ตติ อาห์ติซาริ อดีตประธานาธิบดีประเทศฟินแลนด์ ผู้เชี่ยวชาญด้านการไกล่เกลี่ยเพื่อสันติภาพระหว่างประเทศ การทูต และการจัดการภายหลังสถานการณ์ความขัดแย้ง และโคฟี อันนัน อดีตเลขาธิการสหประชาชาติ เดินทางมาเยือนไทยตามคำเชิญคณะกรรมการอิสระตรวจสอบและค้นหาความจริงเพื่อการ ปรองดองแห่งชาติ หรือ คอป. ที่มีคณิต ณ นคร ดำรงตำแหน่งประธาน และกิตติพงษ์ กิตยารักษ์ ปลัดกระทรวงยุติธรรม เป็นกรรมการ คอป. ผู้มีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนขบวนการสร้างความปรองดอง

การเดินทาง เยือนไทยระหว่างวันที่ 16-19 กุมภาพันธ์ ของอดีตเลขายูเอ็นคนที่ 7 เจ้าของรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพร่วมกับสหประชาชาติปี 2544 และอดีตประธานาธิบดีแห่งฟินแลนด์ ผู้ได้รับรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพประจำปี 2551 ก็เพื่อให้คำปรึกษาแก่ คอป. และผู้เกี่ยวข้องในการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งที่ดำรงอยู่

นอกจาก ภารกิจเข้าเยี่ยมคารวะแลกเปลี่ยนข้อมูล มุมมองกับนายกรัฐมนตรี ผู้นำพรรคฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร กรรมการ คอป. รวมถึงพบปะเหยื่อผู้ได้รับบาดเจ็บจากสถานการณ์เมื่อเดือนเมษายน-พฤษภาคม 2553 แล้ว

เจ้าของรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพ ยังเปิดใจให้สัมภาษณ์พิเศษมติชน เกี่ยวกับกระบวนการสร้างความปรองดอง และการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์รุนแรง
 

(อ่านต่อ) 
http://www.matichon.co.th/news_detail.php?newsid=1329704570&grpid=&catid=02&subcatid=0202

เวทีเสวนา “1 เดือนผ่านไป รณรงค์แก้ไข ม.112 ไปถึงไหนแล้ว”

เวทีเสวนา “1 เดือนผ่านไป รณรงค์แก้ไข ม.112 ไปถึงไหนแล้ว”