หน้าเว็บ

วันศุกร์ที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2555

ทำไมอารยะธรรมและอาณาจักรยิ่งใหญ่ถึงเสื่อม?

ทำไมอารยะธรรมและอาณาจักรยิ่งใหญ่ถึงเสื่อม? 

 

การใช้ระบบทาสจำนวนมากในไร่เกษตรสร้างกำไรสูงกว่าการเก็บภาษีจากเกษตรกรและ เริ่มมีผลทำให้สภาพความเป็นอยู่ของเกษตรกรรายย่อยแย่ลง เพราะไม่มีการจ้างแรงงานเกษตร และราคาที่ดินก็เพิ่มขึ้นสูง เกษตรกรรายย่อยจำนวนมากจึงถูกกดดันให้เสียที่ดินไปโดย C. H.


นักวิชาการบางคนมักเสนอคำตอบว่า “มันมีกฏเหล็กของธรรมชาติที่กำหนดว่าทุกอย่างที่รุ่งเรืองในที่สุดต้องเสื่อม” ซึ่งจริงๆ แล้วไม่ใช่คำตอบเลยเพราะไม่อธิบายอะไร ไม่พูดถึงสาเหตุ แค่เป็นการบรรยาย

นักวิชาการอื่นอาจชี้ไปถึงการเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศ หรือวิกฤตธรรมชาติที่มาจากภูเขาไฟระเบิด หรืออุกาบาต แต่คำอธิบายแบบนั้นเน้น “อุบัติเหตุ”

คาร์ล มาร์คซ์ เคยเสนอใน “บทนำของการมีส่วนในการวิจารณ์เศรษฐศาสตร์การเมือง” (Preface to the Contribution to the Critique of Political Economy) ว่า “ความสัมพันธ์ทางการผลิตแบบเก่า ที่เริ่มแรกมีพลังมหาศาล เริ่มกลายเป็นอุปสรรค์ต่อความเจริญก้าวหน้าต่อไป” และในที่สุดโครงสร้างการปกครองของอารยะธรรมที่เคยรุ่งเรือง หรือที่เรียกว่า “โครงสร้างส่วนบนของสังคม” กลายเป็นภาระที่ระบบการผลิตรองรับไม่ได้
    
จะ ขอยกตัวอย่างจากอาณาจักรอันยิ่งใหญ่ของโรมซึ่งครอบคลุมพื้นที่จากยุโรปตะวัน ตกไปถึงตะวันออกกลาง เศรษฐกิจพื้นฐานของโรมคือการเกษตร ซึ่งเดิมทำโดยเกษตรกรรายย่อย นอกจากนี้มีการขูดรีดส่วนเกินเพิ่มจากการควบคุมการค้าขายอีกด้วย

อย่าง ไรก็ตามความยิ่งใหญ่ของโรมมาจากการทำสงครามเป็นหลัก การทำสงครามมีความสำคัญสำหรับโรมทั้งในแง่ของการขยายพื้นที่และการปล้น ทรัพย์สมบัติ แต่ในด้านเศรษฐกิจ การทำสงครามมีความสำคัญที่สุดจากการยึดเชลยศึกมาเป็นทาส เพื่อทำงานในไร่เกษตร ของพวกอภิสิทธิ์ชน

การใช้ระบบทาสจำนวนมากใน ไร่เกษตรสร้างกำไรสูงกว่าการเก็บภาษีจากเกษตรกรและเริ่มมีผลทำให้สภาพความ เป็นอยู่ของเกษตรกรรายย่อยแย่ลง เพราะไม่มีการจ้างแรงงานเกษตร และราคาที่ดินก็เพิ่มขึ้นสูง เกษตรกรรายย่อยจำนวนมากจึงถูกกดดันให้เสียที่ดินไป

แต่โรมไม่สามารถ ทำสงครามขยายพื้นที่ไปเรื่อยๆได้ เพราะกองทัพจะต้องเดินทางไกลมากขึ้นและคุมพื้นที่ยากขึ้น จำนวนทาสจึงลดลง และโรมไม่สามารถหันกลับไปใช้เกษตรกรรายย่อยได้ เพราะสร้างกำไรไม่พอที่จะรองรับวิถีชีวิตชนชั้นปกครอง พร้อมกันนั้นการกดขี่ขูดรีดทาสและเกษตรกรทำให้คนเหล่านี้ไม่มีความจงรัก ภักดีต่อโรมเมื่อศัตรูจากดินแดนอื่นบุกเข้ามาในที่สุดอาณาจักรโรมเสื่อมและ ถูกทำลายไป 


(ที่มา)
http://turnleftthai.blogspot.dk/2012/06/blog-post_15.html

ปรีดี พนมยงค์ กับ หลักการแบ่งแยกอำนาจในระบอบประชาธิปไตย ตุลาการ VS นิติบัญญัติ

ปรีดี พนมยงค์ กับ หลักการแบ่งแยกอำนาจในระบอบประชาธิปไตย ตุลาการ VS นิติบัญญัติ

 

 

ตุลาการ VS อำนาจนิติบัญญัติ 

(คลิกฟัง)

http://www.youtube.com/watch?v=QxRoxGnFLwM&feature=player_embedded#! 

 

ปรีดี พนมยงค์ กับ หลักการแบ่งแยกอำนาจในระบอบประชาธิปไตย

ตุลาการ VS นิติบัญญัติ 
เปิดงานโดย รศ.ดร.พิมพันธุ์ เวสสะโกศล คณบดี

ร่วมเสวนาโดย
ดร.ชาญวิทย์ เกษตรศิริ
ดร.โภคิน พลกุล
สว.พนัส ทัศนียานนท์
ดร.พีระพันธุ์ พาลุสุข


ดำเนินรายการโดย ดร.มรกต เจวจินดา ไมยเออร์

พิธีกรประจำวัน อัครพงษ์ ค่ำคูณณ ห้อง 206 ชั้น 2 อาคารวิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

เมื่อวันที่  14 มิถุนายน 2555

เกษียร เตชะพีระ: จิตร ภูมิศักดิ์ นอกคอกนักวิชาการ(3) คอกปัญญาชนปฏิวัติและบทสรุปจากในคอก

เกษียร เตชะพีระ: จิตร ภูมิศักดิ์ นอกคอกนักวิชาการ(3) คอกปัญญาชนปฏิวัติและบทสรุปจากในคอก 

 

4) คอกปัญญาชนปฏิวัติ

หลัง การฆ่าหมู่และรัฐประหาร 6 ตุลาฯ 2519 นิสิตนักศึกษานักวิชาการจำนวนมากได้แหกคอกความเป็นนักวิชาการ เดินตามรอยจิตรไปเป็นปัญญาชนปฏิวัติ "นอกคอกนักวิชาการ"

แต่ แล้วพวกเขาก็พบกรอบใหม่หรือคอกใหม่ในป่า เป็นคอกปัญญาชนปฏิวัติที่แยกพวกเขาออกจากสัจธรรมส่วนอื่น, ประชาชนส่วนอื่น, และการเมืองที่ต่อต้านระบบอีกแบบหนึ่งลักษณะหนึ่ง ดังที่ แคน สาริกา ได้บรรยายเรื่องนี้ไว้ในวาระสุดท้ายแห่งชีวิตจิตร ภูมิศักดิ์ (2531): -

"สหาย ปรีชา (ชื่อจัดตั้งในป่าของจิตร) เป็นปัญญาชนรุ่นแรก เป็นรุ่นบุกเบิกด่านการดัดแปลงโลกทรรศน์ของพรรคคอมมิวนิสต์ไทย ปัญญาชนปฏิวัติจะต้องอุทิศแรงกายให้กับการใช้แรงงาน ทุ่มแรงใจให้กับการคิดค้นและขีดเขียนเพื่องานปฏิวัติ ทางจัดตั้งไม่ใช่ท่าทีบังคับ แต่ทุกคนต้องเรียกร้องตัวเอง สหายชาวเมืองต้องสลัดคราบ "ปัญญาชน" ทิ้งไป ต้องปรับตัวเองให้สหายชาวนายอมรับในบทบาทของแต่ละคน ใครทำให้สหายชาวนายกย่องได้ คนนั้นจัดเป็นสหายที่ก้าวหน้าและมีอนาคตทางการเมือง อาจถูกเลือกเลื่อนขึ้นเป็น "ย." (สมาชิกสันนิบาตเยาวชนประชาธิปไตยประชาชนแห่งประเทศไทย อันเป็นองค์กรแขนขวาของ พคท.) หรือ "ส." (สมาชิก พคท.) (น.87)

หลัก นโยบายของพรรคคอมมิวนิสต์ที่จะไม่ปล่อยให้นักศึกษาปัญญาชนจากในเมืองเป็น อย่างที่เคยเป็น หากต้องดัดแปลงโลกทรรศน์พวกเขาให้กลายเป็น "ปัญญาชนปฏิวัติ" ตามคำนิยามและแบบแผนของพรรค ดำเนินสืบมาจากจิตรถึงนักศึกษาปัญญาชนที่เข้าป่าหลัง 6 ตุลาฯ 


ดัง ที่ จันทนา ฟองทะเล อดีตนักศึกษาธรรมศาสตร์ซึ่งต่อมาขึ้นเป็นผู้บริหารมหาวิทยาลัยเอกชนแห่ง หนึ่ง ได้บรรยายวิเคราะห์ไว้ในบันทึกความทรงจำของเขาเรื่อง จากดอยยาวถึงภูผาจิ (2536)
  
(อ่านต่อ)

http://www.matichon.co.th/news_detail.php?newsid=1339761116&grpid=&catid=02&subcatid=0200

สลด โรงงาน"ฟ็อกซ์คอนน์"ยังไม่พ้นสภาพ"นรก" พนักงานกระโดดตึกตายอีกหนึ่งศพ

สลด โรงงาน"ฟ็อกซ์คอนน์"ยังไม่พ้นสภาพ"นรก" พนักงานกระโดดตึกตายอีกหนึ่งศพ

 สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่า เกิดเหตุสลดล่าสุดที่โรงงานฟ็อกซ์คอนน์ในเมืองเฉิงตู ของจีน ซึ่งเป็นผู้ผลิตสินค้าให้บริษัทแอปเปิล ได้ก่อเหตุกระโดดตึกโรงงานเสียชีวิต สาเหตุการฆ่าตัวตายยังไม่เป็นที่แน่ชัด และอยู่ระหว่างการสอบสวนของตำรวจ แต่นับเป็นโศกนาฎกรรรมล่าสุดของโรงงานแห่งนี้ ซึ่งมีพนักงานกว่า 1.2 ล้านคน

รายงาน ระบุว่า ที่ผ่านมา โรงงานฟ็อกซ์คอนน์สาขาใหญ่ในไต้หวันและจีน ซึ่งผลิตอุปกรณ์สินค้าให้แก่แอปเปิล โซนี่ และโนเกีย ต้องตกเป็นข่าวอื้อฉาวกดขี่แรงงาน และเหตุการณ์ลูกจ้างกระโดดตึก ตายนี้ยังมีขึ้นแม้ว่าแอปเปิลจะรับประกันว่าจะมีการคุ้มครองสวัสดิภาพของแรง งานในโรงงานดังกล่าว และได้มีการบรรลุข้อตกลงกันระหว่างแอปเปิลกับฟ็อกซ์คอนน์ ในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมาแล้วก็ตาม โดยที่ผ่านมา โรงงานแห่งนี้ได้ตกเป็นเป้าถูกจับตาหลังจากวิกฤตพนักงานแห่ฆ่าตัวตาย และเหตุการณ์พนักงานก่อความไม่สงบ นับตั้งแต่ปี 2010 แม้ว่าโรงงานฟ็อกซ์คอนน์จะปฎิเสธข้อกล่าวหา ระบุว่า บริษัทได้ขึ้นค่าแรงให้แก่พนักงานเกือบ 70 เปอรืเซนต์เมื่อปี 2010 ขณะที่นายโทนี่ กวง ผู้บริหารของฟ็อกซ์คอนน์บอกว่า บริษัทได้ใช้หุ่นยนต์โรงงานกว่า 1 หมื่นตัว ปฎิบัติหน้าที่ต่าง ๆ และคาดว่าจะเพิ่มขึ้นเป็น 3 แสนตัวในปีหน้า และ 1 ล้านเครื่องในปี 2014

(อ่านต่อ)
http://www.matichon.co.th/news_detail.php?newsid=1339736852&grpid=01&catid=&subcatid=

เม้าท์มอย: ส.ส.ซู่ส์...ไม่สู้

เม้าท์มอย: ส.ส.ซู่ส์...ไม่สู้

 


เม้าท์มอย: ส.ส.ซู่ส์...ไม่สู้

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=ZtJ3zdMGoLk

Divas Cafe

Divas Cafe 

 

แดงโห่ ปชป เฮ นักวิชาการซัด กระแสตีกลับเพื่อไทย Divas Cafe 13มิย55
http://youtu.be/vTCbQdANN1k

 

Divas Cafe รำลึกราชินีลูกทุ่ง พุ่มพวง ดวงจันทร์ 15มิย55

http://www.youtube.com/watch?v=hmDDeLfNKsw&feature=player_embedded 

 

เชียงใหม่มหานคร พร้อมหรือยัง Divas Cafe 14มิย55

http://www.youtube.com/watch?v=rQf62H6p9ls&feature=player_embedded

Wake Up Thailand

Wake Up Thailand

 

 

Wake Up Thailand 15มิย55

http://www.youtube.com/watch?v=gbSXl2VTfsY&feature=player_embedded 

Wake Up Thailand 14มิย55

http://www.youtube.com/watch?v=-xoB6Rqot44&feature=player_embedded

The Daily Dose

The Daily Dose

 

 

The Daily Dose 15มิย55

http://www.youtube.com/watch?v=iimzBTTpg64&feature=player_embedded

The Daily Dose 14มิย55

http://www.youtube.com/watch?v=uf2YqeHGXaU&feature=player_embedded

"จากมือที่มองไม่เห็น ถึงความยุติธรรมตาขาว และราษฎรตาดำๆ"

"จากมือที่มองไม่เห็น ถึงความยุติธรรมตาขาว และราษฎรตาดำๆ"
เชิญร่วมเปิดตัวหนังสือ "สมยศ พฤกษาเกษมสุข ที่ฉันรู้จัก"
ในงานเสวนา "มือที่มองเห็น ถึง ความยุติธรรมตาขาว และราษฎรตาดำๆ"

16 มิ.ย.2555 อนุสรณ์สถาน 14 ตุลา แยกคอกวัว (ตึกหลัง) บ่ายโมง ถึง ห้าโมงเย็น

Believe it or not...wow! ..Amazing Thailand.Believe it or not...wow! ..Amazing Thailan

Believe it or not...wow! ..Amazing Thailand.

พลอากาศเอก ฟูฟู (Royal Thai Air Force, Air Chief Marshal Foo Foo)


Posted Image


พลอากาศเอก คือ ตำแหน่งทางราชการของกองทัพอากาศไทย


ในฐานะผู้บังคับบัญชาสูงสุด นับแต่ปี พ.ศ.2493
จนถึงปีพ.ศ. 2555 มีผู้บัญชาการทหารอากาศทั้งสิ้น 18 นาย
คนปัจจุบันคือ พล.อ.อ.อิทธพร ศุภวงศ์


หลังจากได้รับตำแหน่งพลอากาศเอกแล้ว
จะถูกเลื่อนไปอยู่ ผู้บัญชาการกองกำลังรักษาความมั่นคง
(Chief of Defence Forces) โดยอัตโนมัติ
จากเดิมที่เป็นตำแหน่งผู้บัญชาการทหารสูงสุด - ผบ.สส.

และ ผบ.สส. คนสุดท้ายที่มาจากการเป็นพลอากาศเอก

คือ พล.อ.อ.วรนาถ อภิจารี ในพ.ศ.2534 (1991)

ณ งานเลี้ยงอำลาเอกอัครราชฑูต ราล์ฟ บอยซ์ ซึ่ง

สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมงกุฏราชกุมาร
ทรงมีน้ำพระราชหฤทัย จัดขึ้นเมื่อเดือน พฤศจิกายน ปี พ.ศ.2550
โดยเสด็จพร้อมด้วย พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาฯ

ซึ่ง ที่นั้น พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ฯ ได้ทรงยืนยันว่า

"คุณ ฟูฟู สุนัขพุดเดิ้ลทรงเลี้ยง ได้รับการโปรดเกล้าฯ

ให้ดำรงตำแหน่ง
พลอากาศเอก (Air Chief Marshal)"

พล.อ.อ.ฟูฟู มาในชุดเต็มยศ ทั้งหมวกและรองเท้า

พร้อมแถบประดับบ่า เมื่อวงดนตรี บรรเลงเพลงที่สอง
เขาก็กระโดดขึ้นบนโต๊ะเสวย แล้วเดินไปเลียแก้วน้ำของแขกเหรื่อรวมทั้งของท่านอดีตเอกอัครราชฑูต ราล์ฟ ด้วย

คำร่ำลือถึงความน่ารักของพลอากาศเอก ฟูฟู
ต่อหน้าแขกผู้มีเกียรติจากนานาประเทศกว่า 600 คน
ยังคงก้องกังวานไปทั่วโลก
จนตราบเท่าทุกวันนี้...

•••••
บทความนี้เป็นส่วนหนึ่งใน โปรเจ็กต์ การศึกษาของอัจฉริยะ
โดย แอรอน แบงก์ 13 มิถุนายน พ.ศ.2555 เวลา ตีห้า

Project CIA
By Aaron Bank 13 June 2012 5:00 AM[UTC+7]

ตำราอ้างอิง (References)
[1] "Ranks and Badges of the Royal Air Force". Royal Air Force. 2007.

Archived from the original on 14 December 2007. Retrieved 1 December 2007.
[2] Air of Authority - A History of RAF Organisation - Glossary
[3] http://www.rafweb.or...s/Trenchard.htm
[4] Max Siollun - Air Chief Marshal Paul Dike
[5] http://www.bharat-ra...ends/Arjan.html
[6] "Air Marshal Mohammed Honsi Mubarak".

Egyptian Armed Forces Web Site. Egyptian Armed Forces. Retrieved 30 May 2009.
[7] Biography of L. S. Breadner
[8] "Air Marshal Mohammed Hosni Mubarak".

Egyptian Armed Forces Web Site.
Egyptian Armed Forces. Retrieved 2011-02-14.

•••••
ภาพ (จากซ้ายไปขวาและบนลงล่าง เรียงตามปีพุทธศักราช และอาวุโส)

กิจกรรมสัปดาห์คณะราษฎร์ คัดค้านอำนาจนอกรัฐธรรมนูญ โดยคณะราษฎรที่สอง

กิจกรรมสัปดาห์คณะราษฎร์ คัดค้านอำนาจนอกรัฐธรรมนูญ โดยคณะราษฎรที่สอง


ราษฎรทั้งหลายโปรดฟัง !

เนื่องในวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๕ นี้จะครบรอบ ๘๐ ปี ของการก่อการอภิวัฒน์เพื่อเ

ปลี่ยนแปลงระบอบการปกครอง กลุ่ม "คณะราษฎรที่สองต่อต้านอำนาจนอกระบบ" ขอเชิญชวนราษฎรผู้มีจิตใจปฏิวัติและรักความเป็นธรรมทุกท่าน เข้าร่วมกิจกรรม "สัปดาห์คณะราษฎร" เพื่อเป็นการรำลึกถึงคุณงามความดีของคณะราษฎรที่มีต่อประเทศ

โดยจะมีกิจกรรมดังต่อไปนี้


วันจันทร์ที่ ๑๘ มิถุนายน ณ เวลา ๑๓.๐๐ น. กองบัญชาการกองทัพบก ถนนราชดำเนินนอก
คณะราษฎรทื่สองจัก
ยื่นหนังสือขออนุญาตยืมอาวุ
ธ ยุทโธปกรณ์ ของกองทัพบก และเชิญชวน ผบ.ทบร่วมงานรำลึกคณะราษฎร ในวันชาติไทย ๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๕ เพื่อให้กองทัพบกได้ตระหนักตัวว่าเคยมีส่วนร่วมในการอภิวัฒน์การปกครองไทย

วันอังคาร ๑๙ มิถุนายน ณ เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ หน้าอาคารรัฐสภา สมัยปัจจุบัน

คณะราษฎรทื่สองจัก
ร่วมไปยื่นหนังสือที่รัฐสภา
เพื่อเตือนให้รัฐสภาคำนึงถึงความยากลำบากในการอภิวัฒน์ อย่าได้ยอมอำนาจให้กับอำนาจพวกเจ้า ศักดินา และเตือนให้ประพฤติตนให้สมเกียรติการเป็นผู้แทนปวงชน

วันศุกร์ที่ ๒๒ มิถุนายน ณ เวลา ๑๔.๑๕ น. ณ งานสัมมนาวิชาการในหัวข้อ “จาก 100 ปี ร.ศ.130 ถึง 80 ปี ประชาธิปไตย” ที่ห้อง ๓๐๔ อาคารมหาจักรีสิรินธร คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

คณะราษฎรทื่สองจัก
ร่วมรับฟังความคิดเห็นปัญหา
ชนชาวสยาม และร่วมแลกเปลี่ยนความเห็นของคณะราษฎรที่สอง ต่อประชาธิปไตยและการอภิวัฒน์ในยุคปัจจุบัน ในหัวข้อ "อดีต และอนาคต จาก 80 ปีประชาธิปไตยไทย"
 
วันอาทิตย์ที่ ๒๔ มิถุนายน หมุดคณะราษฎร ลานพระบรมรูปทรงม้า ร.5
คณะราษฎรทื่สองจัก
๗.๐๐ น. อ่านแถลงการณ์คณะราษฎร์ ที่ ๑ โดยพระยาพหลพลพระยุหเฮฮา
๗.๑๕ น. ปราศัยเรื่องความล้มเหลวของ
ประชาธิปไตย โดย จอมพล ป่วย พิบูลสันติ
๗.๓๐ น. – ๘.๑๐ น. อ่านข้อเสนอหลัก 6 ประการคณะราษฎรที่สอง
๑๙.๐๐ น. ร่วม Talk Show กับเวทีกลุ่ม ๒๔ มิถุนาฯ ที่อนุสรณ์สถาน ๑๔ ตุลา

ในวาระสำคัญเยี่ยงนี้ คณะราษฎรที่สองขอให้ราษฎรทั้
งหลายโปรดอย่าอยู่อย่างสงบ จงเข้าร่วมการอภิวัฒน์ครั้งนี้เพื่อคัดค้านอำนาจนอกระบบและสถิตสถาพร ระบอบคอนสติติวชั่น ให้คงอยู่ชั่วฟ้าแผ่นดินไทยต่อไป อีกทั้ง จงเชื่อมั่นและย้ำเตือนตนเองเสมอว่า “อำนาจสูงสุดของประเทศนั้นเป็นของราษฎรทั้งหลาย”