หน้าเว็บ

วันอังคารที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2555

Wake Up Thailand

Wake Up Thailandเชิญคุณกรณ์ไปดูงานที่อียิปต์
  
Wake Up Thailand ประจำวันที่ 18 ธันวาคม 2555 ตอน 2 
เชิญคุณกรณ์ไปดูงานที่อียิปต์
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=YN37YkhKtt4 

 
เปิดคลิปผู้ใหญ่หลอกเด็ก
 
Wake Up Thailand ประจำวันที่ 18 ธันวาคม 2555 ตอน 1 
เปิดคลิปผู้ใหญ่หลอกเด็ก
http://www.youtube.com/watch?v=L26KYnRNcj0 

 
อยากได้รางวัลกรรมการสิทธิต้องติดคุก
 
รายการ Wake Up Thailand ประจำวันที่ 17 ธันวาคม 2555 ตอน 2
อยากได้รางวัลกรรมการสิทธิต้องติดคุก 
http://www.2poto.com/component/option,com_community/Itemid,145/groupid,55/task,video/userid,73/videoid,11765/vie 
 
ปฏิวัติประชาชน แบบมาร์ค เซตุง

Wake Up Thailand ประจำวันที่ 17 ธันวาคม 2555 ตอน 1
ปฏิวัติประชาชน แบบมาร์ค เซตุง 
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=iQ31ZwmJoBA  

The Daily Dose

The Daily Dose
 

รายได้ผู้บริหารเป็นล้าน....กรุณาอย่าบ่น

The Daily Dose ประจำวันที่ 18 ธันวาคม 2555
รายได้ผู้บริหารเป็นล้าน....กรุณาอย่าบ่น
http://www.dailymotion.com/video/xw1g9b

The Daily Dose ประจำวันที่ 17 ธันวาคม 2555 
Obama's Doctrine is Excuse for War
http://www.dailymotion.com/video/xw0mcx_obama-s-doctrine-is-excuse-for-war_news#.UNDMbaxhUlU 

Divas Cafe

Divas Cafe

 
ย้อนรอยอภิสิทธิ์ ล้มประชามติรัฐธรรมนูญ
 
Divas Cafe ประจำวันที่ 18 ธันวาคม 2555
ย้อนรอยอภิสิทธิ์ ล้มประชามติรัฐธรรมนูญ
http://www.dailymotion.com/video/xw18kr 

 
การเป็นรัฐฆราวาสของฝรั่งเศส จาก 1789 - 1900

Divas Cafe ประจำวันที่ 17 ธันวาคม 2555
การเป็นรัฐฆราวาสของฝรั่งเศส จาก 1789 - 1900
http://www.dailymotion.com/video/xw0aal

จุดอ่อน-ข้อดี และ′ประชาธิปไตย′ ในรัฐธรรมนูญ 2550

จุดอ่อน-ข้อดี และ′ประชาธิปไตย′ ในรัฐธรรมนูญ 2550 
หากไม่มีข้อขัดข้องใดๆ การลงประชามติ ว่าสมควรแก้ไขรัฐธรรมนูญหรือไม่ จะเกิดขึ้นในห้วงเวลา ระหว่าง 12 มี.ค. ถึง 12 เม.ย. 2556

เป็นเวลาที่เหมาะสม เพราะเป็นหน้าร้อน ปลอดฟ้าฝน การเดินทางสะดวก ง่ายดาย

เอื้ออำนวยให้คนจำนวนมาก ออกมาลงคะแนนเสียง ว่าสมควรแก้ไขรัฐธรรมนูญ 2550

หรือไม่

เพื่อปูทางไปสู่การมีสภาร่างรัฐธรรมนูญ

แล้วยกร่างรัฐธรรมนูญใหม่ ให้เป็นรัฐธรรม นูญฉบับประชาชน

คล้ายกับรัฐธรรมนูญปี 2518 และรัฐ ธรรมนูญ 2540

ซึ่งมีที่มาจาก "สภานิติบัญญัติแห่งชาติ" และ "สภาร่างรัฐธรรมนูญ"

อันเป็นสภาที่มาจากการเลือกตั้งทางอ้อม จากประชาชนสาขาอาชีพต่างๆ

ภายใต้บรรยากาศประชาธิปไตย หลังเหตุ การณ์ 14 ต.ค. 2516

และภายใต้รัฐบาลเลือกตั้งจากพรรคชาติไทย เมื่อปี 2539

ส่วนรัฐธรรมนูญ 2550 นั้น มีที่มาอัน แตกต่าง

แม้รัฐธรรมนูญฉบับนี้ มีที่มาจากสภาร่างรัฐธรรมนูญ อันมีชื่อคล้ายกับสภาร่างรัฐธรรมนูญของฉบับ 2540 ก็จริง

แต่ก็เป็นสภาร่างที่ผิดแผกแตกต่างอย่างมาก