หน้าเว็บ

วันพุธที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2555

แรงงานเป็นเรื่องการต่อสู้แบบสากล

แรงงานเป็นเรื่องการต่อสู้แบบสากล

 

 


เหตุที่จำเป็นต้องต่อสู้แบบเป็นสากล เพราะกรรมาชีพทั่วโลกล้วนเป็นผู้ถูกกดขี่เหมือนกันทั่วโลก การกดขี่ขูดรีดนั้นเกิดจากที่ตัวระบบทุนนิยม ไม่ใช่เป็นการเอารัดเอาเปรียบในลักษณะปัจเจกต่อปัจเจก ดังนั้นแล้วขบวนการแรงงานจึงต้องไม่ทำเฉพาะ การต่อรองเรียกร้องผลประโยชน์ในโรงงานเท่านั้น แต่ขบวนการแรงงานต้องเป็นขบวนการสากล ที่ปลดปล่อยมวลมนุษยชาติผู้ถูกกดขี่ขูดรีดทุกคนด้วย

โดย ฮิปโป

บท ความนี้เป็นส่วนหนึ่งของคำจำกัดความ เกี่ยวกับเรื่องขบวนการแรงงานของ แดน กาลิน (Dan Gallin) ที่เขียนไว้ในหนังสือชื่อว่า The Labor Movement ซึ่งเป็นเอกสารสั้นๆ ที่วิเคราะห์ถึงขบวนการแรงงานโลก ตั้งแต่จุดเริ่มต้นจนถึงยุคปัจจุบัน แต่ในส่วนของบทความชิ้นนี้ ได้หยิบยกแค่เพียงประเด็นบางส่วนมากล่าวถึงเท่านั้นคือ จุดกำเนิดและใจความหลักของขบวนการแรงงานสากล ซึ่งถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นของการต่อสู้ของขบวนการแรงงานอย่างที่เห็นใน ปัจจุบัน  

ประวัติศาสตร์และเรื่องราวความเป็นมา ของการเกิดกระบวนการแรงงานนั้น เกิดมาจากการปฏิวัติอุตสาหกรรมของระบบทุนนิยม ซึ่งเป็นเหตุให้เกิดสองชนชั้นใหม่ขึ้นมาคือ ชนชั้นกรรมมาชีพและชนชั้นนายทุน การถือกำเนิดของสองชนชั้นใหม่นี้เอง ที่ทำให้เกิดการกดขี่ขูดรีดและเกิดความเลื่อมล้ำทางชนชั้นสูงขึ้น ด้วยเหตุนี้เองที่เป็นชนวนให้เกิดแนวคิดในการปฏิรูปทางสังคม ก่อเกิดเป็นขบวนการต่อสู้ของแรงงานอย่างเป็นรูปธรรม ในรูปแบบของการเคลื่อนไหวต่อสู้ของสหภาพแรงงาน และในที่สุดการเคลื่อนไหวของแรงงานก็ได้ขยายวงกว้างไปสู่ การเกิดเป็นพรรคการเมืองของแรงงานด้วย โดยมีเป้าหมายและวัตถุประสงค์คือ ทำให้เกิดการปกป้องและคุ้มครองสิทธิขั้นพื้นฐานของแรงงาน และมนุษย์ทุกคนในสังคม สร้างกฎหมายที่เป็นประโยชน์ต่อชนชั้นแรงงาน และปกป้องผลประโยชน์เฉพาะหน้าของผู้ที่เป็นลูกจ้าง 

โดยในช่วงปลาย ทศวรรษ 1830 ได้เกิดกลุ่มที่ต่อสู้เพื่อสังคมมากมาย จากการรวมตัวกันของนักสหภาพแรงงาน นักประชาธิปไตย และนักสังคมนิยม กลุ่มเหล่านี้ได้หลอมเป็นองค์กรอันหนึ่งอันเดียวกันโดยใช้ชื่อว่า “สหพันธ์สากล เพื่อการปลดปล่อยกรรมาชีพ” เพราะจุดประสงค์อย่างเดียวกัน คือการปลดปล่อยชนชั้นกรรมาชีพ และได้ตีพิมพ์หนังสืออย่างเป็นทางการที่ชื่อว่า “สหภาพแรงงาน” โดยมีเนื้อหาใจความหลักในแนวคิดของมาร์กซ์และเองเกลส์ว่า...

“ผู้ใช้แรงงานทั้งหลายเป็นผู้ปลดปล่อยตนเอง ด้วยการลงมือทำเท่านั้น โดยไม่รอให้คนอื่นมาเป็นผู้กระทำ เพราะเป็นไปไม่ได้ที่ชนชั้นอื่นมามาปลดปล่อยชนชั้นกรรมาชีพ ดังนั้นแล้วชนชั้นแรงงานทั้งหลาย จงรวมพลังกันทั่วโลก เพราะระบบทุนนิยมนั้นแพร่กระจายไปทั่วโลก ดังนั้นแล้วกรรมาชีพจึงจำเป็นเชื่อมโยงพลังการต่อสู้ให้เป็นสากล”   

เหตุที่จำเป็นต้องต่อสู้แบบเป็นสากล เพราะกรรมาชีพทั่วโลกล้วนเป็นผู้ถูกกดขี่เหมือนกันทั่วโลก การกดขี่ขูดรีดนั้นเกิดจากที่ตัวระบบทุนนิยม ไม่ใช่เป็นการเอารัดเอาเปรียบในลักษณะปัจเจกต่อปัจเจก ดังนั้นแล้วขบวนการแรงงานจึงต้องไม่ทำเฉพาะ การต่อรองเรียกร้องผลประโยชน์ในโรงงานเท่านั้น แต่ขบวนการแรงงานต้องเป็นขบวนการสากล ที่ปลดปล่อยมวลมนุษยชาติผู้ถูกกดขี่ขูดรีดทุกคนด้วย

ถ้าเราเข้าใจ รูปแบบของการต่อสู้ในลักษณะสากลแล้ว เราจะเข้าใจว่าเราไม่ได้ต่อสู้เพียงลำพัง การต่อสู้ของเราจะเป็นการต่อสู้ ให้กับผลประโยชน์ของคนรุ่นลูกรุ่นหลาน รวมถึงคนที่ยังไม่ได้เกิดเลยด้วยซ้ำ ดังนั้นการต่อสู้ของกรรมชีพ จึงเป็นการต่อสู้เพื่อปลดแอกจากการกดขี่ขูดรีด ของระบบทุนนิยมอย่างแท้จริง

(ที่มา)
http://turnleftthai.blogspot.dk/2012/07/blog-post_1756.html

วิกฤต 2 กฎหมาย ขัดแย้งทางความคิด ยุติด้วย′เสียงข้างมาก′

วิกฤต 2 กฎหมาย ขัดแย้งทางความคิด ยุติด้วย′เสียงข้างมาก′
การเมืองดูเหมือนจะ "เครียด-เคียด"

นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ ผู้นำฝ่ายค้าน ใส่เสื้อแดงขึ้นเวทีที่สนามไทย-ญี่ปุ่น ดินแดง

ประกาศเด็ดเดี่ยว ต่อต้านร่าง พ.ร.บ.ปรองดองฯ และการแก้ไขรัฐธรรมนูญ

ส่วนพรรคเพื่อไทย แม้มีท่าทียืนยัน ไม่ถอย ไม่ถอน

จะเดินหน้าดันต่อ ทั้ง พ.ร.บ.ปรองดองฯ และร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญ

แต่ก็มีท่าทีพร้อมพิจารณาปัญหาในเชิงวิธีการมากขึ้น

เป็นอาการชิล-ชิล ที่แตกต่างออกไป

ร่าง พ.ร.บ.ปรองดองฯ และร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญ ขณะนี้ค้างอยู่ในสภา

เปิดสมัยประชุมเมื่อไหร่ ต้องนำขึ้นมาพิจารณา เว้นแต่จะเลื่อนระเบียบวาระ นำเรื่องอื่นมาพิจารณาก่อน

หรือขอถอนออกจากวาระการประชุม

ถือว่าเป็นเรื่องของรัฐสภาจะดำเนินการไปตามความเห็นส่วนใหญ่

ปัญหาคือพรรคฝ่ายค้านยังไม่สุกงอมพอจะยอมรับ "เสียงส่วนใหญ่"

ยังเชื่อและเห็นว่าเสียงส่วนใหญ่ คือ เผด็จการรัฐสภา

เมื่อความเห็นยังขบเหลี่ยมกัน จึงจำเป็นต้องให้ความสำคัญกับ "วิธีการ"

ร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญที่ยังชะงัก เนื่องจากทางรัฐบาลไม่แน่ใจการวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ

จนเกิดการถกเถียงในที่ประชุม ครม.สัญจร ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ จ.สุรินทร์

นายอัชพร จารุจินดา เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา รายงานว่า โดยหลักแล้ว คำวินิจฉัยส่วนตัวต้องออกก่อนคำวินิจฉัยกลาง

แต่ศาลรัฐธรรมนูญเปิดคำวินิจฉัยกลางก่อน แล้วมาเปิดคำวินิจฉัยส่วนตนภายหลัง และยังเกิดปัญหาคำวินิจฉัยส่วนตนไม่ชัดเจนอีก

ที่ประชุม ครม.ให้เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา ทำหนังสือไปถามศาลรัฐธรรมนูญ จนสิ้นสงสัย

เป็นการส่งหนังสือไปทวงถามให้ศาลรัฐธรรมนูญ วินิจฉัยคำวินิจฉัยอีกที

จะสิ้นสงสัยหรือยิ่งสงสัย เป็นเรื่องต้องรอคอย--และลุ้น

ระหว่าง รอผลจากศาลรัฐธรรมนูญ น.ส.ศันสนีย์ นาคพงศ์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงว่า นายกฯได้มอบหมายนายยงยุทธ วิชัยดิษฐ รองนายกฯ และ รมว.มหาดไทย ศึกษาหากลไก เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมและแสดงความคิดเห็น

รอบโลกแรงงานกรกฎาคม 2555(กรรมกรทั่วโลกล้วนเป็นพี่น้องกัน) 

  

"โอบามา" เรียกร้องทุกฝ่ายดำเนินการมากกว่านี้เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิสหรัฐ หลังตัวเลขการจ้างงานทรงตัวที่ระดับ 8.2%

7 ก.ค. 55 - นายบารัค โอบามา ประธานาธิบดีสหรัฐ กล่าวว่า สหรัฐอเมริกาต้องทำมากกว่าการกระตุ้นการจ้างงานเพื่อชดเชยตำแหน่งงานที่หด หายไปในช่วงเศรษฐกิจถดถอย โดยทุกฝ่ายต้องดำเนินการมากกว่านี้เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจสหรัฐ

"ภารกิจของเราไม่ใช่แค่การทำให้คนมีงานทำอีกครั้ง แต่เราต้องฟื้นฟูเศรษฐกิจเพื่อให้ทำงานแล้วได้เงิน เพื่อให้ทุกคนที่ทำงานหนักมีโอกาสเจริญก้าวหน้า" นายโอบามา กล่าวปราศรัย

นายโอบามา ออกมาแสดงความคิดเห็นหลังจากเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา กระทรวงแรงงานสหรัฐเปิดเผยว่า ตัวเลขจ้างงานนอกภาคการเกษตรประจำเดือนมิ.ย. เพิ่มขึ้น 80,000 ตำแหน่ง ซึ่งน้อยกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ว่าจะเพิ่มขึ้น 90,000-100,000 ตำแหน่งโดยประมาณ ขณะที่อัตราว่างงานทรงตัวที่ระดับ 8.2% ซึ่งทำให้ตลาดเกิดความกังวลระลอกใหม่เรื่องการฟื้นตัวของเศรษฐกิจ

ข้อมูลการจ้างงานที่น่าผิดหวังทำให้แนวโน้มที่นายโอบามา จะได้รับการเลือกตั้งอีกครั้งมืดมนกว่าเดิม เนื่องจากเศรษฐกิจเป็นประเด็นหลักในการหาเสียงตั้งแต่เริ่มต้น ขณะที่นายมิทท์ รอมนีย์ ผู้ลงชิงตำแหน่งประธานาธิบดีจากพรรครีพับลิกัน ก็อาศัยโอกาสนี้ในการโจมตีนายโอบามาเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา โดยกล่าวว่าอัตราว่างงาน 8.2% ถือว่า "สูงเกินจะรับไหว" และรัฐบาลจำเป็นต้องผ่อนปรนข้อบังคับต่างๆและลดภาษีเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ
 
สหภาพแรงงานเซ็กส์เวิร์คเกอร์ฝรั่งเศสประท้วงแนวคิดลงโทษผู้ซื้อบริการทางเพศ

7 ก.ค. 55 - ที่ผ่านมากลุ่มชนชาวฝรั่งเศสรวมทั้งผู้ประกอบอาชีพขายบริการทางเพศรวมตัวกัน ประท้วงแนวคิดของ Najat Vallaud-Belkacem รัฐมนตรีสิทธิสตรีของฝรั่งเศสหลังจากเสนอนโยบายสะกัดการเติมโตของอุตสาหกรรม ค้าเซ็กส์ ด้วยแนวคิดลงโทษผู้ที่จ่ายเงินซื้อบริการทางเพศ เมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา

Morgane Merteiul เลขาธิการทั่วไปของสหภาพแรงงานเซ็กส์เวิร์คเกอร์ ระบุว่า Vallaud-Belkacem ควรไปทำการบ้านศึกษาดูก่อนว่าอาชีพขายบริการนั้นเป็นอย่างไรและการต่อต้าน การบังคับใช้แรงงานก็ถือเป็นหลักการเดียวกับการให้สิทธิเสรีภาพแก่ผู้ที่ เต็มใจจะทำงานแบบนี้

มูลนิธิ Scelles ประมาณการว่าในฝรั่งเศสมีผู้ประกอบอาชีพขายบริการทางเพศ 18,000-20,000 คนในปี ค.ศ. 2012 ถึงแม้ว่าอาชีพนี้จะไม่ผิดกฎหมาย แต่ก็มีการห้ามให้มีลักษณะตัวกลางในการจัดหาหญิงค้าบริการให้ผู้ซื้อ มีการห้ามการบังคับให้ค้าประเวณี และการเชื้อเชิญให้ซื้อบริการทางเพศในที่สาธารณะ
แต่ปัจจุบันเริ่มมีผู้สนับสนุนให้มีกฎหมายจำกัดการค้าบริการทางเพศ เนื่องจากปัจจุบันมีคนขายบริการเดินหาลูกค้าตามที่สาธารณะ และเกิดกลุ่มมาเฟียที่ลักลอบนำหญิงขายบริการจากเอเชีย, แอฟริกา และประเทศยุโรปอื่นๆ เข้ามาในฝรั่งเศส

แต่ทั้งนี้กลุ่มผู้ขายบริการทางเพศกลับมองว่าหากมีกฎหมายจำกัดการค้า บริการทางเพศขึ้นมาจริง ยิ่งจะทำให้กลุ่มมาเฟียก่ออาชญากรรมแบบนี้เพิ่มมากขึ้น

เปอโยต์ลดคนงาน 8,000 คน

13 ก.ค. 55 - บริษัทผลิตรถยนต์ PSA เปอโยต์-ซีตรองที่มีปัญหาของฝรั่งเศส กำลังเผชิญกับปัญหายอดขายที่ลดต่ำลงอย่างมากในทวีปยุโรปใต้ ประกาศแผนลดค่าใช้จ่ายกะทันหันและร้ายแรง ด้วยการปรับลดตำแหน่งงานลงถึง 8,000 ตำแหน่งในฝรั่งเศส และปิดโรงงานผลิตสำคัญโรงหนึ่งทางตอนเหนือของกรุงปารีส

พนักงานที่โรงงานผลิตในเมืองโอลแน-ซู-บัวส์ พร้อมใจกันผละงาน และจัดการประท้วงขึ้นที่หน้าโรงงานซึ่งเป็นหนึ่งในโรงงานผลิตรถยนต์ที่ใหญ่ ที่สุดของฝรั่งเศส และเป็นป้อมปราการของการผลิตรถยนต์และสหภาพแรงงานของพนักงานผลิตรถยนต์ 

ฝ่ายบริหารของบริษัทประกาศปรับลดตำแหน่งงานและปิดโรงงานนี้ระหว่างการประชุมร่วมกับตัวแทนของพนักงานเมื่อวานนี้ 

บริษัท PSA เปอโยต์-ซีตรอง ซึ่งอาจเผชิญกับการขาดทุนถึง 700 ล้านยูโร หรือประมาณ 27,100 ล้านบาท ในช่วงครึ่งแรกของปีนี้ กำลังพยายามประหยัดเงิน 1,000 ล้านยูโร ขณะที่บริษัทกำลังต่อสู้เพื่อแข่งขันในตลาดรถยนต์ยุโรป ที่มีการแข่งขันกันอย่างดุเดือด บริษัทได้รับผลกระทบหนักจากยอดขายที่ดิ่งลงเหวในยุโรปใต้ที่กำลังเผชิญกับ ภาวะถดถอยทางเศรษฐกิจ บริษัทได้เห็นยอดขายตกลง 20 % ในยุโรปในช่วงไตรมาสแรก 

แผนปรับปรุงโครงสร้างยังรวมถึงการปรับลดตำแหน่งงาน 1,400 ตำแหน่งที่โรงงานผลิตรถยนต์ในเมืองแรน และปรับลดตำแหน่งงานอีก 3,600 ตำแหน่ง ตามโรงงานผลิตอื่นๆ ทั่วฝรั่งเศส ปัจจุบันบริษัทว่าจ้างพนักงานประมาณ 100,000 คนในฝรั่งเศส และอีกประมาณ 209,000 คนทั่วโลก

การประกาศปรับปรุงโครงสร้างมีขึ้นหลังบริษัทประกาศแผนเมื่อปีที่แล้วว่าจะลดตำแหน่งงานลง 6,000 ตำแหน่ง 

นายฟิลิป วาแร็ง ประธานคณะกรรมการบริหารของบริษัทแถลงต่อสื่อมวลชนในกรุงปารีสว่า ขณะนี้บริษัทกำลังขาดทุนเดือนละประมาณ 100 ล้านยูโร แต่เขาให้คำมั่นว่า บริษัทจะไม่ทอดทิ้งใครไว้ข้างทางเด็ดขาด 

บริษัทยังหวังว่าการร่วมเป็นพันธมิตรใหม่กับบริษัทเจเนอรัลมอเตอร์สของ สหรัฐฯ จะช่วยให้บริษัทกลับมามีกำไรในระยะยาว พนักงานที่นัดหยุดงานประมาณ 250 คน มาชุมนุมหน้าโรงงานโอลไน-ซู-บัว หลังมีคำประกาศ

หุ้นของบริษัท PSA เปอโยต์-ซีตรอง เพิ่มขึ้น 0.45 % ไปอยู่ที่ 7.17 ยูโร ในการซื้อขายภาคบ่าย

สำนักฎหมายอัมสเตอร์ดัมยุติหน้าที่ล็อบบี้ยิสต์ในสหรัฐให้ทักษิณ

สำนักฎหมายอัมสเตอร์ดัมยุติหน้าที่ล็อบบี้ยิสต์ในสหรัฐให้ทักษิณ

สำนักงานอัมสเตอร์ดัมและเพื่อน ยื่นเอกสารต่อสภาคองเกรสยุติการทำหน้าที่ลอบบี้ให้ทักษิณในสหรัฐตั้งแต่ 30 มิ.ย. ที่ผ่านมา ขณะที่โรเบิร์ต อัมสเตอร์ดัมระบุทักษิณยังเป็นลูกความ และที่ผ่านมาเน้นให้ความช่วยเหลือทักษิณและขบวนการคนเสื้อแดง

เว็บไซต์ Legal Time ซึ่ง เป็นวารสารด้านกฎหมายในกรุงวอชิงตัน ดีซี. เผย สำนักงานกฎหมายอัมสเตอร์ดัมและเพื่อน (Amsterdam & Partners) ส่งเอกสารต่อสภาคองเกรสยุติการทำหน้าที่ล็อบบี้ให้กับอดีตนายกทักษิณ ชินวัตร ตั้งแต่วันที่ 30 มิ.ย. ที่ผ่านมา หลังจากทำหน้าที่ดังกล่าวมาเป็นเวลา 2 ปี

ทั้งนี้สำนักงานของอัมสเตอร์ดัมและเพื่อน ซึ่งก่อนหน้านี้ใช้ชื่อว่า อัมสเตอร์ดัมและเปรอฟฟ์ นั้นได้จดทะเบียนต่อสภาคองเกรสเพื่อทำหน้าที่ให้คำปรึกษากฎหมายและข้อเสนอ แนะให้กับทักษิณในกรุงวอชิงตัน และในต่างประเทศ โดยผู้ที่เป็นลอบบี้ยิสต์ให้กับทักษิณในกรุงวอชิงตัน ดีซี. นั้นคือหุ้นส่วนของสำนักงาน ชื่อ แอนดรูว์ ดูโควิค

Legal Time รายงานคำสัมภาษณ์ของโรเบิร์ต อัมสเตอร์ดัมว่า สำนักงานของเขานั้นไม่ได้ดำเนินการอะไรให้กับทักษิณเลยในสหรัฐ แต่สำนักงานของเขาซึ่งมีที่ตั้งในลอนดอนและในวอชิงตันนั้นดำเนินการช่วย เหลือทักษิณและขบวนการเสื้อแดงที่สนับสนุนทักษิณ โดยปีที่แล้วนั้นได้ทำการยื่นคำร้องต่อศาลอาญาระหว่างประเทศที่กรุงเฮก ให้เข้ามาสืบสวนอาชญกรรมที่ละเมิดมนุษยธรรมโดยรัฐบาลไทยในการสลายการชุมนุม คนเสื้อแดงเมื่อปี 2553

โรเบิร์ต อัมสเตอร์ดัมยืนยันด้วยว่าอดีตนายกทักษิณยังเป็นลูกความของเขาอยู่
 
(อ่านต่อ)
http://www.prachatai.com/journal/2012/08/41837

อัมสเตอร์ดัม ยันยังว่าความให้ ทักษิณ-นปช. อยู่Profile picture


Legal Time รายงานคำสัมภาษณ์ของโรเบิร์ต อัมสเตอร์ดัมว่า สำนักงานของเขานั้นไม่ได้ดำเนินการอะไรให้กับทักษิณเลยในสหรัฐ แต่สำนักงานของเขาซึ่งมีที่ตั้งในลอนดอนและในวอชิงตันนั้นดำเนินการช่วย เหลือทักษิณและขบวนการเสื้อแดงที่สนับสนุนทักษิณ

โดยปีที่แล้วนั้นได้ ทำการยื่นคำร้องต่อศาลอาญาระหว่างประเทศที่กรุงเฮก ให้เข้ามาสืบสวนอาชญกรรมที่ละเมิดมนุษยธรรมโดยรัฐบาลไทยในการสลายการชุมนุม คนเสื้อแดงเมื่อปี 2550 และนายโรเบิร์ต อัมสเตอร์ดัม ก็ยังยืนยันด้วยว่าอดีตนายกทักษิณยังเป็นลูกความของเขาอยู่

กรณี นี้เป็นระเบียบการทางกฎหมายตามธรรมดาในสหรัฐ บริษัทล็อบบี้ยิสต์ต่างๆ ต้องยื่นเรื่องชี้แจงต่อทางการสหรัฐ ว่าจะเริ่มหรือยุติการล็อบบี้ให้แก่ผู้ใด ทางบริษัทไม่ได้ล็อบบี้ให้พ.ต.ท.ทักษิณในสหรัฐมาแล้วระยะหนึ่ง จึงชี้แจงอย่างเป็นทางการ และยืนยันว่าไม่ได้ตัดความสัมพันธ์กับ พ.ต.ท.ทักษิณ หรือกลุ่มคนเสื้อแดงในประเทศไทยแต่อย่างใด 

 มี สื่อบางฉบับในประเทศไทยรีบร้อนเอาเรื่องนี้มาเป็นประเด็นผมจึงฝากไปยังคน เสื้อแดงด้วยว่า ผมไม่ได้ละทิ้งพวกเขา ย้ำว่าผมว่าความในนามนปช. ด้วย ไม่ใช่แค่ พ.ต.ท.ทักษิณ และคดีความในศาลอาญาระหว่างประเทศ ที่ผมยื่นเรื่องไปก็ยังเดินหน้าตามปกติ

(ที่มา)
http://news.mthai.com/headline-news/180795.html


ยันทักษิณ ไม่เคยจ้างให้ทำงานล็อบบี้ยิสต์ในสหรัฐ

นาย นพดล ปัทมะ ที่ปรึกษาด้านกฎหมายของพ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร ได้โพสต์ข้อความผ่านเฟสบุ๊คส่วนตัว เปิดเผยถึงกรณีที่มีกระแสข่าวว่านายโรเบิร์ต อัมสเตอร์ดัม ได้ยุติบทบาทในการทำหน้าที่เป็นทนายความให้แก่กลุ่มแนวร่วมประชาธิปไตยต่อ ต้านเผด็จการแห่งชาติ (นปช.) และพ.ต.ท.ทักษิณ โดยระบุว่า

มี ข่าวว่าอัมสเตอดัมขอเลิกการเป็นลอบบี้ยิสต์ให้ท่านทักษิณ ผมตรวจสอบข่าวแล้วเป็นเรื่องเท็จและเป็นนิยายอีกเรื่อง เพราะอัมสเตอดัมยังคงเป็นทนายให้ นปช ต่อไป

ท่าน ทักษิณไม่เคยจ้างบอบในการเป็นลอบบี้ยิสต์เลยครับ ดังนั้นจึงไม่จำเป็นต้องเลิกจ้างการเป็นลอบบี้ยิสต์ อัมสเตอดัมฟังข่าวนี้ตกใจว่าข่าวเกิดขึ้นได้อย่างไร และเขาไม่เคยมีปัญหาใดๆ กับ ท่านทักษิณเลย และเขายังมุ่งมั่นทำงานคดีเอาตัวผู้กระทำความผิดต่อศาลอาญาระหว่างประเทศต่อ ไปครับ

ส่วนการได้รับวีซ่าเข้าสหรัฐของพ.ต.ท.ทักษิณนั้น นายนพดลกล่าวว่า ตนไม่ทราบแน่ชัดว่าสหรัฐใช้เกณฑ์ถึงให้วีซ่า  แต่ขอยืนยันว่าไม่ได้เกิดจากการลอบบี้หน่วยงานความมั่นคงของสหรัฐฯ และไม่เกี่ยวข้องกับความต้องการขยายฐานอำนาจของสหรัฐฯ มายังอาเซียนผ่านประเทศไทยแต่อย่างใด
 
(ที่มา)

เสรีภาพอินเทอร์เน็ต ในฐานะนโยบายของพรรคการเมือง: ความเคลื่อนไหวระดับสากล

เสรีภาพอินเทอร์เน็ต ในฐานะนโยบายของพรรคการเมือง: ความเคลื่อนไหวระดับสากล

 โลโก้พรรคไพเรต

 


การสื่อสารทางดิจิทัลโดยเฉพาะทางอินเทอร์เน็ตได้เข้ามาปฏิวัติระบบการ สื่อสาร ทำให้ประชาชนทั่วไปสามารถติดต่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นได้อย่างกว้างขวางและ สะดวกรวดเร็ว ข้อมูลที่ไม่เคยเข้าถึงก็ค้นหาได้ง่ายกว่าแต่ก่อน โดยรวมแล้วน่าจะพูดได้ว่าอินเทอร์เน็ตทำให้ประชาชนมีประชาธิปไตยทางข้อมูล มากขึ้น ความก้าวหน้าแบบก้าวกระโดดของเทคโนโลยีนี้ทำให้หลายฝ่ายโดยเฉพาะรัฐเริ่ม กังวลและหันมาควบคุมการใช้และการแสดงความคิดเห็นบนอินเทอร์เน็ตด้วยเหตุผล ด้านความมั่นคงหรือการรักษาอำนาจ ตัวอย่างก็มีมากมายคงไม่ต้องยกมากล่าวกันอีกในที่นี้ ในขณะเดียวกันก็มีคนอีกกลุ่มหนึ่งที่เชื่อว่าสังคมปัจจุบันจะพัฒนาต่อไปได้ ก็ต่อเมื่อประชาชนมีเสรีภาพอินเทอร์เน็ตอย่างแท้จริง ทั้งการเข้าถึงข้อมูลและการแสดงความคิดเห็นได้อย่างเสรี สองแนวคิดที่แตกต่างนี้คือจุดเริ่มต้นของพลวัตระหว่างการเมืองกับเสรีภาพอิน เทอร์เน็ต

จากโลกออนไลน์มาสู่นโยบายทางการเมือง

ในที่นี้จะขอยกเรื่องราวของพรรคการเมืองพรรคหนึ่งซึ่งถือกำเนิดขึ้นมาท่าม กลางวัฒนธรรมอินเทอร์เน็ตที่กำลังเบ่งบานขึ้นมาเป็นกรณีศึกษา ชื่อว่าพรรคไพเรต (Pirate Party) ที่แปลว่าโจรสลัดนั่นเอง พรรคไพเรตก่อตั้งขึ้นที่ประเทศสวีเดน เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2006 [1] โดย ถือว่าตนเองเป็นตัวแทนของผู้คนในยุคสังคมสารสนเทศ (Information society) ชื่อพรรคได้แรงบันดาลใจมาจาก Piratbyrån องค์กรต่อต้านลิขสิทธิ์ของสวีเดน ผู้ก่อตั้งเว็บไซต์ เดอะไพเรตเบย์ (The Pirate Bay) ซึ่งเป็นเว็บไซต์ที่ให้บริการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างเครื่องคอมพิวเตอร์โดย ตรงผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ส่วนใหญ่จะนำมาใช้แลกเปลี่ยนข้อมูลต่างๆ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย เจ้าของธุรกิจดนตรีและภาพยนตร์จึงเรียกคนที่แบ่งปันและดาวน์โหลดข้อมูลเหล่า นี้ว่า “โจรสลัด” แล้วชื่อนี้ก็กลายมาเป็นคำเรียกเหมาโหลของใครก็ตามที่พยายามต่อสู้เพื่อ เสรีภาพในการแบ่งปันข้อมูล

จุดหมายหนึ่งที่พรรคนี้จงใจนำคำว่าโจรสลัดมาใช้เป็นชื่อพรรคก็เพื่อที่จะ กระตุ้นให้คนในสังคมหันกลับมาคิดและตรึกตรองเรื่องการละเมิดลิขสิทธิ์และการ ผูกขาดทรัพย์สินทางปัญญา [2] แต่เดิมอุดมการณ์ของพรรคมีพื้นฐานมาจากหลักจริยธรรมของแฮกเกอร์ (hacker ethic) ที่เชื่อในหลักของการแลกเปลี่ยนข้อมูลโดยเสรีและเรื่องความรู้และไอเดียเป็น สมบัติสาธารณะ

นโยบายหลักของพรรคไพเรตสวีเดนในตอนที่ก่อตั้งคือการปฏิรูปกฎหมายเกี่ยว กับลิขสิทธิ์และสิทธิบัตร การปกป้องสิทธิความเป็นส่วนตัว (privacy) ทั้งในโลกไซเบอร์และในชีวิตประจำวัน รวมถึงความโปร่งใสของระบบบริหารราชการ [3] จำนวนสมาชิกพรรคสะท้อนเหตุการณ์ทางสังคมของสวีเดนในช่วงปี 2006-2009 ได้ดีมากๆ ต้นปี 2006 สมาชิกพรรคมีจำนวน 2,000-3,000 คน ช่วงกลางปี 2006 ตำรวจได้บุกเข้ายึด server ของไพเรตเบย์ ถัดมาไม่กี่วันพรรคไพเรตสวีเดนได้จัดการประท้วงต่อต้านการจับกุมขึ้นและ เมื่อผู้สื่อข่าวรายงานเรื่องนี้ออกไปทำให้พรรคไพเรตเป็นที่รู้จักในวงที่ กว้างขึ้นและปัญหาเรื่องกฎหมายลิขสิทธิ์กลายเป็นประเด็นสังคมในสวีเดน [4] จำนวนสมาชิกพรรคตอนนั้นก็เพิ่มขึ้นเป็นหลักหมื่น

เมื่อศาลตัดสินคดีนี้ในปี 2009 จำนวนสมาชิกพรรคเพิ่มเป็น 50,000 คน [5] ถือเป็นพรรคใหญ่อันดับสามของสวีเดนถ้านับตามจำนวนสมาชิก ในปีเดียวกันนั้นเองพรรคไพเรตสวีเดนได้รับคะแนนเสียง 7.1% จากการเลือกตั้งสมาชิกสภาสหภาพยุโรป (European Parliament) ได้เก้าอี้สมาชิกสภาสหภาพยุโรปมาหนึ่งที่นั่ง [4]

(อ่านต่อ)
http://www.prachatai.com/journal/2012/08/41838

Wake Up Thailand 01สค55

Wake Up Thailand 01สค55

 

(คลิกฟัง)
http://www.youtube.com/watch?v=1-fdpCdZ6eU&feature=plcp

The Daily Dose 01สค55

The Daily Dose 01สค55 

 

(คลิกฟัง)
http://www.youtube.com/watch?v=-7jWt3lMnMc&feature=player_embedded

พรบ.คอมพิวเตอร์มีไว้ปกป้องสิทธิ์หรือริดรอนสิทธิ์ Divas Café 01สิงหาคม55

พรบ.คอมพิวเตอร์มีไว้ปกป้องสิทธิ์หรือริดรอนสิทธิ์ Divas Café 01สิงหาคม55


แดงโห่ ปชป เฮ นักวิชาการซัด กระแสตีกลับเพื่อไทย Divas Cafe 13มิย55
http://youtu.be/vTCbQdANN1k

 
พรบ คอมพิวเตอร์มีไว้ปกป้องสิทธิ์หรือริดรอนสิทธิ์ 01สค55 http://www.youtube.com/watch?v=mwVZa8eZs50&feature=player_embedded

รายการ Divas cafe 31 กรกฎาคม 2555
http://shows.voicetv.co.th/divas-cafe/46200.html 

รายการ Divas cafe ประจำวันที่  30 กรกฎาคม 2555
http://shows.voicetv.co.th/divas-cafe/46099.html 

ถอดรหัสลับ4ฤดู และการปฏิบัติตนของชาวอาทิตย์อุทัย Divas Cafe 27กค55