หน้าเว็บ

วันอาทิตย์ที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2556

ชนชั้น

ชนชั้น 

 


 
ชนชั้นกรรมาชีพมีพลังซ่อนเร้นมหาศาล เพราะเป็นผู้ทำงานในใจกลางระบบทุนนิยม การนัดหยุดงานหรือการยึดสถานที่ทำงานโดยชนชั้นกรรมาชีพโดยประสานกันทั้ง ประเทศ อาจนำไปสู่การล้มอำนาจนายทุนและการสร้างสังคมใหม่ได้

โดย ลั่นทมขาว 

นักมาร์คซิสต์จำแนกชนชั้นตามความสำพันธ์กับระบบการผลิตเพราะระบบการผลิตเป็น สิ่งที่ทำให้มนุษย์ทุกคนดำรงชีวิตในโลกได้ และความสัมพันธ์กับระบบนี้ที่แตกต่างกัน นำไปสู่อำนาจที่แตกต่างกันของมนุษย์ในสังคมเสมอ ไม่ว่าจะยุคใดก็ตาม

อำนาจของชนชั้นปกครอง(หรือชนชั้นนายทุน)ในสมัยนี้มาจากอำนาจที่จะควบคุม ทรัพยากรและมูลค่าต่างๆที่คนธรรมดาผลิตในวันทำงาน มันเป็นอำนาจในการคุมระบบการผลิตกับชีวิตงาน และมันเลยไปถึงอำนาจในการคุมกองทัพและสื่อ และที่สำคัญคือนำไปสู่การควบคุมอำนาจรัฐอีกด้วย ส่วนคนทำงานธรรมดา ไม่ว่าจะในภาคเกษตรหรือภาคอุตสาหกรรมและการบริการ ได้แต่เป็นลูกจ้างของผู้มีอำนาจ หรือเป็นผู้ประกอบการรายย่อย

ความสัมพันธ์กับระบบการผลิตที่ต่างกันนี้ นำไปสู่ผลประโยชน์ที่แตกต่างกันอย่างชัดเจน เช่นนายจ้างต้องการกำไรมากที่สุด แต่ลูกจ้างต้องการเพิ่มค่าจ้างเพื่อชีวิตที่ดีเป็นต้น

ระบบทุนนิยมมีกลุ่มชนชั้นหลักสามกลุ่มดังนี้คือ

1.นายทุน ผู้ควบคุมหรือเป็นเจ้าของปัจจัยการผลิต เช่นโรงงาน บริษัท หรือรัฐวิสาหกิจ ในโลกสมัยใหม่อำนาจในการควบคุมปัจจัยการผลิตเป็นเรื่องหลัก เพราะนายทุนไม่จำเป็นต้องเป็น “เจ้าของ” ของทั้งบริษัทก็ได้ แค่ถือหุ้นส่วนใหญ่ก็พอ หรือในกรณีรัฐวิสาหกิจ “นายทุน” คือข้าราชการชั้นสูงและทหาร ที่ถือตำแหน่งในกรรมการบริหารของรัฐวิสาหกิจ โดยที่ไม่ได้เป็นเจ้าของเลย

นายทุนทั้งชนชั้นมีอำนาจมาก เพราะควบคุมเศรษฐกิจ และทุกอย่างที่ทำให้เราดำรงชีพได้ โดยไม่มีประชาธิปไตยหรือการเลือกตั้งแต่อย่างใด เขาสามารถตัดสินใจเรื่องการลงทุน การถอนทุน การจ้างงาน หรือการเลิกจ้างได้เสมอ นอกจากนี้ชนชั้นนายทุนคุมอำนาจรัฐในส่วนที่ไม่มีการเลือกตั้งอีกด้วย เช่นกองทัพ ตำรวจ สื่อ หรือศาล และใช้สถาบันเหล่านี้เพื่อประโยชน์ของตนตลอด แต่ชนชั้นนายทุนเป็นคนส่วนน้อยของสังคมและไม่ใช่คนที่ทำงาน และทั้งๆ ที่ประชาชนส่วนใหญ่อาจเลือกรัฐบาลได้ในวันเลือกตั้ง แต่การตั้งรัฐบาลไม่ใช่เรื่องเดียวกับการควบคุม “รัฐ” แต่อย่างใด

2.กรรมาชีพ ผู้ที่เป็นลูกจ้าง ไม่ว่าจะเป็นกรรมกรในโรงงาน พนักงานในออฟฟิศ ข้าราชการชั้นผู้น้อย แรงงานรับจ้างในภาคเกษตร พยาบาล ครู อาจารย์ และรวมทั้งทนายหรือหมอที่เป็นลูกจ้างอีกด้วย กรรมาชีพคือลูกจ้าง ไม่ว่าจะหน้าดำหน้าขาวหรือแต่งตัวอย่างไร และไม่ว่าจะมีระดับการศึกษาใดหรือรสนิยมแบบไหนชนชั้นกรรมาชีพอาจไม่มีอำนาจ ในการคุมปัจจัยการผลิต บริษัทหรือรัฐวิสาหกิจ แต่มีพลังต่อรองสูงถ้ารวมตัวกันตั้งสหภาพแรงงาน คือสามารถทวงคืนมูลค่าที่ตนเองผลิตจากนายทุนได้ในระดับต่างๆ ซึ่งขึ้นอยู่กับอำนาจต่อรองและการจัดตั้งเราจึงเห็นการนัดหยุดงานเพื่อเพิ่ม ค่าจ้าง

ชนชั้นกรรมาชีพมีพลังซ่อนเร้นมหาศาล เพราะเป็นผู้ทำงานในใจกลางระบบทุนนิยม การนัดหยุดงานหรือการยึดสถานที่ทำงานโดยชนชั้นกรรมาชีพโดยประสานกันทั้ง ประเทศ อาจนำไปสู่การล้มอำนาจนายทุนและการสร้างสังคมใหม่ได้ แต่กรรมาชีพต้องพัฒนาจิตสำนึกทางการเมืองและมีพรรคเป็นองค์กรจัดตั้งของตน เอง ถึงจะล้มนายทุนได้ ที่สำคัญคือในสังคมไทยทุกวันนี้ชนชั้นกรรมาชีพเป็นคนส่วนใหญ่ของสังคม

3. ชนชั้นกลาง ชนชั้นกลางในสังคมสมัยใหม่ เป็น “กลุ่มชนชั้น” มีความหลากหลายและกระจัดกระจาย เป็นคนที่ไม่ใช่นายทุน และไม่ใช่ลูกจ้างระดับธรรมดา เช่นเกษตรกรผู้ผลิตเองรายย่อย พ่อค้าแม่ค้ารายย่อย ผู้ประกอบการเองที่มีลูกจ้างสองสามคน หรืออาจเป็นหัวหน้างานและผู้บริหารที่เป็นทั้งลูกจ้างของนายทุนแต่มีอำนาจ ให้คุณให้โทษแทนนายทุน ชนชั้นกลางเป็นกลุ่มชนชั้นที่ไม่มั่นคงทางเศรษฐกิจ บางส่วนขยายจำนวน บางส่วนเริ่มมีน้อยลงเพราะล้มละลาย และชนชั้นนี้มีปัญหาในการรวมตัวกันเสมอ เพราะไม่เป็นปึกเป็นแผ่น มีผลประโยชน์ต่างกัน และอาจเป็นคู่แข่งกันด้วย

ดังนั้นบ่อยครั้งชนชั้นกลางต้องไปเกาะติดกับชนชั้นที่มีอำนาจมากกว่า เช่นชนชั้นนายทุน หรือบางครั้งอาจเกาะติดกับชนชั้นกรรมาชีพเมื่อมีการต่อสู้ จุดยืนทางการเมืองของชนชั้นกลางจึงไม่คงที่ ชนชั้นกลางมีจำนวนน้อยกว่ากรรมาชีพในสังคมไทยปัจจุบัน เพราะเกษตรกรรายย่อยกำลังล้มละลาย และคนส่วนใหญ่เป็นลูกจ้าง

นักมาร์คซิสต์ให้ความสำคัญกับกรรมาชีพเป็นพิเศษเนื่องจากมีอำนาจซ่อนเร้นทาง เศรษฐกิจ และการต่อสู้ของกรรมาชีพจะเน้นการรวมตัวกันเพื่อประโยชน์ของคนจำนวนมาก เพราะกรรมาชีพในสถานที่ทำงานถูกบังคับโดยสถานการณ์ให้ต่อสู้แบบรวมหมู่เพื่อ ประโยชน์ส่วนรวม ถ้าสู้แบบปัจเจกจะต่อรองกับนายจ้างไม่ได้ แต่กรรมาชีพไทยในเมืองยังต้องจับมือสร้างแนวร่วมกับคนจนในชนบทอีกด้วย เช่นลูกจ้างภาคเกษตรและเกษตรกรรายย่อย เพราะคนเหล่านี้มีจำนวนมากพอสมควร

คนเสื้อแดงส่วนใหญ่เป็นกรรมาชีพหรือเป็นเกษตรกรรายย่อยถึงระดับกลาง ประเด็นที่น่าสนใจคือคนเสื้อแดงส่วนใหญ่ชื่นชมนายทุนอย่างทักษิณและพรรค เพื่อไทยซึ่งทำให้ต่อสู้เพื่อผลประโยชน์คนส่วนใหญ่ในลักษณะอิสระไม่ได้ จึงต้องจำยอมเดินตามก้นรัฐบาลเพื่อไทยที่จับมือกับทหาร นี่คือสาเหตุที่นักมาร์คซิสต์พยายามจัดตั้งพรรคของคนทำงาน ที่พยายามเสนอแนวคิดที่เป็นประโยชน์กับคนส่วนใหญ่อย่างอิสระ 

(ที่มา)
http://turnleftthai.blogspot.dk/2013/08/blog-post_193.html 

ดีออก เมื่อไม่มีรัฐธรรมนูญ ทำให้ไม่ต้องมี “ศาลรัฐธรรมนูญ”

ดีออก เมื่อไม่มีรัฐธรรมนูญ ทำให้ไม่ต้องมี “ศาลรัฐธรรมนูญ”


 


มีคนเสนอว่า นักการเมืองไทยควรเอาอย่างอังกฤษ ครับ งั้นต้องเริ่มจากฉีกรัฐธรรมนูญไทยทิ้งก่อน เพราะอังกฤษไม่มีรัฐธรรมนูญ (codified constitution) ไม่เคยมีกฎหมายที่ผ่านความเห็นชอบของรัฐสภาอังกฤษฉบับไหนที่ถือว่าไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญ (เช่นเดียวกับอิสราเอลและนิวซีแลนด์)

ดีออก เมื่อไม่มีรัฐธรรมนูญ ทำให้ไม่ต้องมี “ศาลรัฐธรรมนูญ” มาตีความให้วุ่นวาย ไม่งั้นเหมือนเมืองไทยทั้ง ๆ ที่กฎหมายผ่านความเห็นชอบของตัวแทนปวงชนมาแล้ว ยังต้องมา “แท้ง” เพราะตุลาการศาลไม่กี่คน หรือทั้ง ๆ ที่เป็นคำสั่งโดยชอบของฝ่ายบริหาร ก็ถูกศาลตีความเข้ารกเข้าพง แถมยังเปิดพจนานุกรมตีความมั่วจนนายกฯ ต้องหลุดจากตำแหน่ง

ที่แย่กว่านั้นคือการอ้างว่าต้องมีการลงพระปรมาภิไธยก่อนจึงถือว่าเป็นกฎหมายที่มีผลบังคับใช้ แสดงถึง “พระราชอำนาจ” ทั้ง ๆ ที่ธรรมเนียมปฏิบัติอันนี้เรี ยกว่าการให้ “royal assent” (จะเห็นว่าเขาไม่ใช้คำว่า “consent” แต่เป็น “assent”) เป็นเพียง “พิธีกรรม” (formality) อย่างหนึ่ง และที่ผ่านมาเป็นร้อยปีไม่เคยปรากฏเลยว่ามีพระมหาษัตริย์อังกฤษที่ไม่ยอมให้ “royal assent” ไม่ว่าในกรณีใด ๆ ต่อกฎหมายที่ผ่านรัฐสภาโดยชอบแล้ว

และจะให้ดีกว่านั้นต้องย้อนกลับไปที่ Magna Carta ของอังกฤษเลยนะครับ เลิกเลยครับ พวกที่อ้าง “พระราชอำนาจ” เพราะสาเหตุสำคัญของการจัดทำ “กฎบัตรใหญ่” ฉบับนี้คือการลดอำนาจของกษัตริย์ “กฎบัตรใหญ่” จึงมีชื่อเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า “The Great Charter of the Liberties of England” เพราะพูดถึงอิสรภาพของบุคคล เป็นที่มาของหลักสิทธิมนุษยชนสมัยใหม่

พูดอีกอย่างกษัตริย์ไม่ใช่เป็น “เจ้าชีวิต” คิดจะลงโทษ ริบทรัพย์ หรือฆ่าใครโดยพลการไม่ได้ ต้องมีการไต่สวนคดีจากประชาชนด้วยกันเองก่อน หรือต้องเป็นไปตามที่กฎหมายบัญญัติไว้ เรียกว่าไม่ว่าเจ้าหรือไพร่ต่างไม่มีใครอยู่เหนือกฎหมายทั้งนั้น

“39. No freemen shall be taken or imprisoned or disseised or exiled or in any way destroyed, nor will we go upon him nor send upon him, except by the lawful judgment of his peers or by the law of the land.”


(ที่มา)
http://historion.net/history-england/chapter-ix-english-democracy
http://www.constitution.org/eng/magnacar.htm
http://en.wikipedia.org/wiki/Magna_Carta
http://www.independent.co.uk/news/uk/politics/the-big-question-why-doesnt-the-uk-have-a-written-constitution-and-does-it-matter-781975.html

Wake Up Thailand

Wake Up Thailand 
 Wake Up Thailand ประจำวันที่ 23 สิงหาคม 2556 ตอนที่ 2
จุดเปลี่ยนสนธิ - จำลอง จุดเปลี่ยนประเทศไทย
http://www.dailymotion.com/video/x13imlk_จ-ดเปล-ยนสนธ-จำลอง-จ-ดเปล 

Wake Up Thailand ประจำวันที่ 23 สิงหาคม 2556 ตอนที่ 1
เสียงข้างน้อยต้องเจอเสียงพี่หนุ่ย (ส.ว.สรรหาเลือกเหอะ)
http://www.dailymotion.com/video/x13il33_เส-ยงข-างน-อยต-องเจอเส-ยงพ-หน-ย-ส-ว-สรรหาเล- 
  
Wake Up Thailand ประจำวันที่ 22 สิงหาคม 2556 ตอนที่ 2 
ประชุมสภาผ่าน line จะได้ไม่ต้องโหยหวน 
http://www.dailymotion.com/video/x13gk1l_ประช-มสภาผ-าน-line-จะได-ไม 


Wake Up Thailand ประจำวันที่ 22 สิงหาคม 2556 ตอนที่ 1
สภาว้าวุ่น ดีกว่าไม่มีสภา 
http://www.dailymotion.com/video/x13gi1k_สภาว-าว-น-ด-กว-าไม-ม-สภ 

Divas Cafe

Divas Cafe

 
 
 
Divas Cafe ประจำวันที่ 23 สิงหาค ม 2556
นินทาอย่างไรไม่ไร้สมอง
http://www.dailymotion.com/video/x13iqjj_น-นทาอย-างไรไม-ไร-สมอ 
 
Divas Cafe ประจำวันที่ 22 สิงหาคม 2556 

เดอะการ์เดียน เผย NSA วางเงินหลายล้านให้บริษัทไอทีร่วมมือโครงการสอดแนม

เดอะการ์เดียน เผย NSA วางเงินหลายล้านให้บริษัทไอทีร่วมมือโครงการสอดแนม

 

PRISM: 'really freaky'. 
 
จากเอกสารลับล่าสุดของสโนว์เดน เปิดเผยว่า NSA ได้จัดงบประมาณหลายล้านดอลลาร์ในการเตรียมชดเชยแก่บริษัทไอทียักษ์ใหญ่ซึ่ง ร่วมมือกับโครงการสอดแนม ขณะที่บริษัทยักษ์ใหญ่บางส่วนบอกว่าพวกเขาไม่ได้เงินชดเชยหรือไม่ได้ร่วมมือ กับโครงการ

เมื่อวันที่ 23 ส.ค. 2013 สำนักข่าว เดอะ การ์เดียน เปิดเผยข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องโครงการสอดแนมโดยบอกว่าสภาความมั่นคงของสหรัฐฯ (NSA) ใช้เงินหลายล้านดอลลาร์เพื่อให้บริษัทอินเทอร์เน็ตยักษ์ใหญ่เข้าร่วมกับ โครงการสอดแนมที่ชื่อ Prism หลังจากที่ศาลตัดสินว่าพฤติกรรมบางอย่างขององค์กรความมั่นคงเข้าข่ายผิดรัฐ ธรรมนูญ

เดอะ การ์เดียน อ้างอิงจากเอกสารลับ ซึ่งเป็นจดหมายข่าวเดือน ธ.ค. 2012 ของ NSA ระบุว่าการมีการใช้จ่ายเงินจำนวนมากในการดำเนินการร่วมกับบริษัทอินเทอร์ เน็ตยักษ์ใหญ่ได้แก่ กูเกิล ยาฮู ไมโครซอฟท์ และเฟซบุ๊ก เพื่อให้การดำเนินการสอดแนมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

โดยค่าใช้จ่ายต่างๆ อยู่ภายใต้การดำเนินการของหน่วยปฏิบัติการแหล่งข้อมูลพิเศษ (Special Source Operations) ที่เอ็ดเวิร์ด สโนว์เดน เคยกล่าวว่าเป็นทีมระดับสูงของ NSA ที่มีหน้าที่ในการจัดการกับโครงการสอดแนมทั้งหมดรวมถึง Prism ซึ่งต้องอาศัยความร่วมมือจากบรรษัทต่างๆ ในการเข้าถึงข้อมูล

เดอะ การ์เดียน ระบุว่า การเปิดเผยเรื่องการใช้เงินภาษีของประชาชนไปเป็นค่าใช้จ่ายสร้างความร่วมมือ กับบริษัทต่างๆ ทำให้เกิดคำถามใหม่ว่ากลุ่มบรรษัทไอทีกับ NSA มีความสัมพันธ์กันอย่างไร โดยหลังจากการเปิดโปงเรื่องโครงการสอดแนมเป็นครั้งแรกเมื่อเดือน มิ.ย. กลุ่มบรรษัทไอทียักษ์ใหญ่ก็ปฏิเสธว่าไม่ได้มีส่วนร่วมและบอกว่าพวกเขาให้ ข้อมูลแก่เจ้าหน้าที่ทางการเมื่อมีการทำเรื่องร้องขอข้อมูลเท่านั้น

(อ่านต่อ)  

ราคาที่คนไทยต้องจ่ายเพื่อค้ำจุนราชบัลลังก์...กษัตริย์ที่รวยที่สุดในโลก!!!

ราคาที่คนไทยต้องจ่ายเพื่อค้ำจุนราชบัลลังก์...กษัตริย์ที่รวยที่สุดในโลก!!!


PAD protester 
13,869,660,200 baht
http://thaipoliticalprisoners.wordpress.com/2013/08/21/13869660200-baht/ 


Thai's tax payers cost to upholding the Richest Monarch in the World, ten times higher than what the British monarchy receives from the UK government, and that ... unlike the British Monarch, the Thai Monarch doesn't even have to produce any report to the public.

ราคาที่คนไทยต้องจ่ายเพื่อค้ำจุนราชบัลลังก์...กษัตริย์ที่รวยที่สุดในโลก สูงกว่าราคาที่คนอังกฤษต้องจ่ายเพื่อราชวงศ์อังกฤษถึง 10 เท่า!!!

ในขณะที่ราชวงศ์อังกฤษต้องทำรายงานต่อสาธารณะเรื่องการใช้จ่ายเงินทั้งที่ได้จากรัฐบาลและส่วนตัว ...

วังไทยไม่เคยเปิดเผยรายงานการใช้จ่ายเงินต่อสาธารณะเลย ...หรือแม้แต่รัฐบาลเอง ก็ไม่ทราบว่าจะได้รับรายงานการใช้จ่ายเหล่านี้อย่างละเอียดจากสำนัก พระราชวังหรือไม่?เครือข่ายนักศึกษา-ประชาสังคมใต้ค้านรัฐประหาร-สังหารหมู่ในอียิปต์

เครือข่ายนักศึกษา-ประชาสังคมใต้ค้านรัฐประหาร-สังหารหมู่ในอียิปต์

 


 

เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2556 เวลา 9.00 น. บริเวณหน้ามัสยิดกลาง จ.ยะลา เครือข่ายนักศึกษา องค์กรมุสลิมและองค์กรภาคประชาสังคมจังหวัดชายแดนภาคใต้ 150 คน รวมตัวกันอ่านแถลงการณ์เรื่อง “คัดค้านการรัฐประหารการสังหารหมู่ประชาชนในประเทศอียิปต์” นำโดยนายด้นยาย อับดุลเลาะห์ นักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี (ม.อ.ปัตตานี) อ่านแถลงการณ์

(อ่านต่อ)

Last Birthdag

Last Birthdag

 
  
ทำไมรัฐบาลพรรคเพื่อไทยจูบปากกับทหาร?
http://redthaisocialist.com/2011-01-20-12-41-04/266-2011-09-19-19-51-33.html 

 

สัตว์นรกอเวจีหนีมาเกิด
ห่มคลุมความประเสริฐสีสดใส
กิเลสรุมรุ่มร้อนซ่อนภายใน
อำมหิตทั้งจิตใจไร้คุณธรรม

ทั้งโสมมจมปลักลักเพศ
เพลิงกิเลสลากถูสู่เบื้องต่ำ  

ทั้งชีวิตคิดแต่เรื่องเลวระยำ
คู่กับความมืดดำแลดักดาน
 

วาสนาพาเป็นใหญ่ในเขตขันธ์
เกิดทะลึ่งดึงดันแลหน้าด้าน
ทรยศทวยราษฎร์รวมหมู่มาร  
แล้วคิดการครองอำนาจประกาศ
 
สัตว์นรกอเวจีหนีมาเกิด
ห่มแพรพรรณพราวเพริศพิสุทธิ์ใส
มิอาจพบสบตากับผู้ใด
อยู่กับความจังไร...ในแผ่นดิน         

เสวนาโต๊ะกลม “ขบวนการกรรมกรกับ 14 ตุลา 2516 และอนาคตประชาธิปไตยไทย”

เสวนาโต๊ะกลม “ขบวนการกรรมกรกับ 14 ตุลา 2516 และอนาคตประชาธิปไตยไทย”


เสวนาโต๊ะกลม “ขบวนการกรรมกรกับ 14 ตุลา 2516 และอนาคตประชาธิปไตยไทย”

วันอาทิตย์ที่ 25สิงหาคม 2556 เวลา 12:30 – 16:30
ห้องสีดา โรงแรมรัตนโกสินทร์ ถ.ราชดำเนิน กรุงเทพฯ


องค์กรร่วมจัดงาน
คณะกรรมการ 14 ตุลา เพื่อประชาธิปไตยสมบูรณ์ และ มูลนิธินิคม จันทรวิทุร


วัตถุประสงค์
1. ส่งเสริมการเรียนรู้ประวัติศาสตร์การเมืองไทย และสภาพสังคมรวมทั้งปัจจัยและเงื่อนไขต่างๆ ที่กรรมกรมีส่วนร่วม และนำไปสู่การพัฒนาให้กรรมกรมีส่วนร่วมทางการเมืองอย่างในอดีตได้อย่างไร
2. ส่งเสริมให้เกิดแลกเปลี่ยนความคิดและให้ได้แนวทางการพัฒนาความก้าวหน้าในทางการเมืองและระบอบประชาธิปไตยของประเทศที่มีสหภาพแรงงานมีบทบาทสำคัญ

กำหนดการ
12.30 น.-13.00 น. ลงทะเบียน ผู้เข้าร่วม
13.00น.-13.30 น. ตัวแทนองค์กรร่วมจัดงาน กล่าวเปิดงาน
13.30 น.-16.30น. เสวนาโต๊ะกลม หัวข้อ “ขบวนการกรรมกรกับ 14 ตุลา 2516 และบทเรียนเพื่ออนาคตการเมืองและระบอประชาธิปไตยของประเทศ”

ขอเชิญร่วมฟังการเสวนา สถานการณ์ในอียิปต์ "ประชาชาติ ประชาชนปฏิวัติได้อะไรจากรัฐประหารอียิปต์"

ขอเชิญร่วมฟังการเสวนา สถานการณ์ในอียิปต์ "ประชาชาติ ประชาชนปฏิวัติได้อะไรจากรัฐประหารอียิปต์" 
12.00 ลงทะเบียน ตึกกิจกรรมนักศึกษา ม.รามคำแหง ชั้น 2 ห้อง 207
13.00 เริ่มวงเสวนา ประชาชาติประชาชนปฏิวัติใด้อะไรจากรัฐประหารอียิปต์

ตึกกิจกรรมชั้น 2 ม.รามคำแหง ห้อง207 หัวหมาก บางกะปิ