หน้าเว็บ

วันจันทร์ที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2555

พวกเสรีนิยมTDRIในไทยตีความด้านเดียว ว่าในอนาคตเราจะมีคนชรา “มากเกินไป”

พวกเสรีนิยมTDRIในไทยตีความด้านเดียว ว่าในอนาคตเราจะมีคนชรา “มากเกินไป” ตรรกะเสรีนิยมที่อ้างว่านายทุนต้องมีแรงจูงใจ เพื่อการลงทุน ผ่านการตัดมาตรฐานชีวิตของคนส่วนใหญ่ที่ทำงานแต่แรก คือการเสนอว่าระบบเศรษฐกิจโลกอยู่ในมือโจรโลภมากทีต้องเอาใจเสมอ และ “ไม่มีทางเลือกอื่น”

โดย ใจ อึ๊งภากรณ์

เมื่อประมาณสิบห้าปีก่อน เมื่อผมเริ่มสอนหนังสือที่คณะรัฐศาสตร์จุฬาฯ ผมกับเพื่อนอาจารย์รุ่นพี่คนหนึ่ง พยายามพัฒนาการเรียนการสอน โดยส่งเสริมให้นิสิตเขียนรายงานทุกฉบับในเชิงโต้แย้ง ทั้งนี้เพื่อฝึกให้นิสิตเข้าใจข้อถกเถียงทางเศรษฐศาสตร์และการเมืองที่ดำรง อยู่ในโลกจริง แต่ปรากฏว่าเราได้รับการคัดค้านอย่างหนักจากอาจารย์คนอื่นในคณะ ดูเหมือนเขาพึงพอใจกับการให้นิสิตเขียนรายงานเชิงบรรยายที่ให้ความเห็นด้าน เดียว

นักวิชาการไทยมีประเพณีอันยาวนานในการตามแฟชั่นกระแสหลักของ ตะวันตก โดยไม่มีความซื่อสัตย์พอที่จะประกาศจุดยืนทางเศรษฐศาสตร์การเมืองของตน เองอย่างชัดเจน และไม่ยอมรับว่านโยบายสาธารณะเป็นเรื่องถกเถียงกันระหว่างสำนักคิดต่างๆ ที่สังกัดผลประโยชน์ทางชนชั้นที่ขัดแย้งกันเสมอ คือมักจะมีการเสนอความคิดฝ่ายขวาเหมือนกับว่ามันเป็นข้อมูลวิทยาศาสตร์ที่ โต้แย้งไม่ได้ ตัวอย่างล่าสุดคือการโกหกโดยนักวิชาการจากสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศ ไทย ว่าในอนาคตเราจะมีวิกฤตคนชราในประเทศไทย ความคิดนี้ลอกแบบมาจากสำนักเศรษฐศาสตร์การเมือง “เสรีนิยมใหม่” (Neoliberal) ในตะวันตก ที่รับใช้ผลประโยชน์ของนายทุน(อ่านต่อ)
http://turnleftthai.blogspot.com/2012/03/tdri.html?spref=fb