หน้าเว็บ

วันพุธที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2557

บทสรุป ชัตดาวน์ ชัยชนะ เชิง สัญลักษณ์ ของ สุเทพ กปปส.

บทสรุป ชัตดาวน์ ชัยชนะ เชิง สัญลักษณ์ ของ สุเทพ กปปส.

ถามว่าเวลา 7 วันของหมัดเด็ด "ชัตดาวน์" กรุงเทพมหานคร จากวันที่ 13-20 มกราคม ประสบความสำเร็จหรือไม่

ความสำเร็จนั้นหากประเมินจากเป้าหมายที่ประกาศ

1 ให้ น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร ลาออกจากการปฏิบัติหน้าที่นายกรัฐมนตรี 1 ให้ น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร เดินทางออกนอกประเทศ

แม้แกนนำหลายคนของ กปปส.ประกาศชัยชนะ

อย่าง สาทิตย์ วงศ์หนองเตย ก็ประกาศชัยชนะตั้งแต่ 3 วันแรก อย่าง นายสุเทพ เทือกสุบรรณ ก็ชื่นชมอย่างยิ่งกับความสำเร็จ

แต่ถามว่า สถานะของ น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร เป็นอย่างไร

แต่ถามว่า ความต้องการที่ให้มี "การเลื่อน" หรือถึงกระทั่ง "ยุบเลิก" การเลือกตั้งในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ ประสบความสำเร็จหรือไม่

ตอบได้ว่า ยัง

แม้จะมีความพยายามอย่างเต็มแรงจากศาลรัฐธรรมนูญ แม้จะมีความพยายามอย่างเต็มที่จากคณะกรรมการ ป.ป.ช. แต่ก็ยังไม่ระคายผิวของ น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร ตามความคาดหวัง

น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร ยังอยู่ การเลือกตั้งยังเดินหน้าต่อไป
ขณะเดียวกัน หากถามต่อไปอีกว่าสถานะในทางการเมืองของรัฐบาล น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร มั่นคงและมีความแข็งแกร่งหรือไม่

ตอบได้เลยว่า ไม่

ไม่เพียงแต่ง่อนแง่น โงนเงน อย่างยิ่ง หากแต่ยังร่อแร่ จะตายมิตายแหล่ ใกล้กับสภาวะอย่างที่เรียกว่าเป็ดง่อยเป็นลำดับ

กระนั้น ในความเป็นจริงอำนาจของ น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร ก็ไม่มั่นคงอยู่แล้ว

แม้จะได้รับเลือกมาจากประชาชนเป็นจำนวนมากถึง 265 คน เกินกว่ากึ่งหนึ่งถึง 15 คน ได้เป็นรัฐบาลจริง

แต่ก็เป็นรัฐบาลที่ทำอะไรไม่ได้

ถาม ว่าโครงการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 3.5 แสนล้านบาท ทำได้หรือไม่ ถามว่าแผนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่ง 2.2 ล้านล้านบาท เพื่อนำไปสู่ประเทศไทยใหม่ทำได้หรือไม่

ตอบได้เลยว่า ไม่ได้

แม้กระทั่งโครงการรับจำนำข้าวเพื่อช่วยเหลือชาวนาก็ต้องพังอย่างไม่เป็นท่าเมื่อปะเข้ากับคำวินิจฉัย ป.ป.ช.และหมัดเด็ดจาก กกต.

ปกครองไม่ได้ บริหารไม่ได้

รู้ทันการปฏิรูปของพวกปฏิกูลการเมือง

รู้ทันการปฏิรูปของพวกปฏิกูลการเมือง
 

 
โดย สมยศ พฤกษาเกษมสุข

การชุมนุมขับไล่รัฐบาลด้วยมาตรการปิดกรุงเทพ กดดันให้รัฐบาลรักษาการณ์ลาออก ล้มการเลือกตั้ง แล้วแต่งตั้งสภาประชาชนทำการปฏิรูปประเทศไทย ที่เชื่อกันเป็นวรรคเป็นเวรว่าประเทศไทยมันจะสะอาดสะอ้าน ปราศจากการทุจริตคอรัปชั่นโดยสิ้นเชิง ภายในเวลาไม่กี่เดือน การปฏิรูปกลายเป็นกระแสขยายวงอย่างกว้างขวาง แม้แต่พวกโจรปล้นชาติใส่สูท และพวกดอกเตอร์วิปริตยังออกมาชูคอโก่งเรียกร้องการปฏิรูปก่อนการเลือกตั้ง โดยที่สังคมส่วนใหญ่ไม่รู้เลยว่าจะมีใครบ้างเป็นผู้ทำการปฏิรูป จะปฏิรูปเรื่องอะไรกันแน่ และจะปฏิรูปกันอย่างไร

การปฏิรูป (Reformation) หมายถึงการปรับปรุงให้เหมาะสม ให้ดีขึ้น เป็นการเปลี่ยนแปลงแบบค่อยเป็นค่อยไป การปฏิรูปเป็นได้ทั้งในแง่...หนึ่ง การนำภูมิปัญญา หรือความรู้ในอดีตมาฟื้นฟูปรับใช้อย่างเหมาะสมกับยุคสมัยปัจจุบัน ดังเช่น กลุ่มองค์กรพัฒนาเอกชน นำความรู้เรื่องเกษตรผสมผสาน เกษตรทางเลือก เป็นแนวทางการปฏิรูปภาคเกษตรกรรมระหว่างปี 2525 – 2535 เป็นต้น สอง...เป็นการนำวิทยาการความรู้สมัยใหม่จากโลกภายนอก มาปรับใช้ในสังคมไทย ทั้งในด้านเทคโนโลยี วิถีชีวิต สิทธิเสรีภาพ ดังเช่น การผลักดันให้มีคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ บรรจุในรัฐธรรมนูญ 2540 เป็นต้น

การปฏิรูปเป็นการเปลี่ยนแปลงแบบทีละส่วน ทีละจุด อาจเริ่มจากการปฏิรูป เศรษฐกิจ สังคม และการเมืองซึ่งตรงกันข้ามกับการปฏิวัติ (Revolution) เป็นการเปลี่ยนแปลงอย่างฉับพลัน มุ่งเปลี่ยนแปลงโครงสร้างพื้นฐานของสังคมทั้งหมด แล้วสถาปนาสังคมใหม่ หรือระบอบการปกครองแบบใหม่ เช่น เปลี่ยนเป็นระบอบสาธารณรัฐ (Republic) หรือ เป็นแบบสังคมนิยมเข้ามาแทนที่ระบอบการปกครองแบบเก่า ดังเช่น การเปลี่ยนแปลงระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชมาเป็นประชาธิปไตย เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2475

ส่วนการปฏิรูปเป็นความยินดีและเป็นการเห็นพ้องต้องกันของ

ฝ่ายอนุรักษ์นิยมจ้องล้มเลือกตั้งทุกวิถีทาง

ฝ่ายอนุรักษ์นิยมจ้องล้มเลือกตั้งทุกวิถีทาง 

2 1 57 ข่าวค่ำDNN พัชรี ระบุ อนุรักษ์นิยมจ้องล้มเลือกตั้งทุกวิถีทาง
http://www.youtube.com/watch?v=ykoZ5r5Tru0 

สปป.ค้านใช้พ.ร.ก.ฉุกเฉิน ประณามก่อการร้ายต่อผู้ชุมนุม ค้านการเคลื่อนไหว กปปส.

สปป.ค้านใช้พ.ร.ก.ฉุกเฉิน ประณามก่อการร้ายต่อผู้ชุมนุม ค้านการเคลื่อนไหว กปปส.

 

 


แถลงการณ์สมัชชาปกป้องประชาธิปไตย
กรณีรัฐบาลประกาศใช้ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน

จากกรณีที่รัฐบาล น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร ประกาศใช้พระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน (พ.ร.ก.ฉุกเฉิน) ในพื้นที่กรุงเทพฯและปริมณฑลนั้น สปป. มีจุดยืนดังต่อไปนี้

• สปป. ไม่เห็นด้วยกับการประกาศใช้พ.ร.ก.ฉุกเฉิน เพราะเป็นกฎหมายที่เพิ่มอำนาจให้กับเจ้าหน้าที่รัฐมากขึ้น จนสุ่มเสี่ยงกับการที่เจ้าหน้าที่รัฐจะใช้อำนาจเกินกว่าเหตุละเมิดสิทธิ เสรีภาพขั้นพื้นฐานของประชาชน แม้ว่า สปป. จะตระหนักว่าฝ่ายรัฐบาลจำเป็นต้องฟื้นฟูความสงบเรียบร้อยให้กลับคืนสู่สังคม ตลอดจนปกป้องสิทธิของผู้เลือกตั้งและกระบวนการเลือกตั้งจากการคุกคามของผู้ ชุมนุม กปปส. กระนั้นก็ตาม สปป.ขอย้ำเตือนว่าการใช้อำนาจของเจ้าหน้าที่รัฐภายใต้ พ.ร.ก.ฉุกเฉินจะต้องอยู่บนหลักการเคารพในสิทธิเสรีภาพขั้นพื้นฐานของประชาชน เหมาะสมกับเหตุ (the principle of proportionality) เป็นไปตามหลักการสากล และหลีกเลี่ยงการปราบปรามที่จะส่งผลให้เกิดการสูญเสียชีวิตของประชาชนอย่าง สุดความสามารถ

• ขณะเดียวกัน สปป.ขอประณามการก่อการร้ายทางการเมืองต่อผู้ชุมนุม กปปส. ไม่ว่าจะด้วยฝีมือของฝ่ายใดก็ตาม และสปป. ยังคัดค้านกับการกระทำหลายประการของฝ่ายผู้ชุมนุม กปปส. ที่บุกรุกสถานที่ราชการ ละเมิดสิทธิของประชาชนที่ต้องการการเลือกตั้ง ขัดขวางและข่มขู่การทำงานของข้าราชการที่เกิดขึ้นอย่างกว้างขวางทั้งใน กรุงเทพฯและต่างจังหวัด ราวกับบ้านเมืองไม่มีขื่อมีแปใดๆ เป็นการทำลายทั้งระบอบนิติรัฐและประชาธิปไตยของสังคมด้วยความคึกคะนอง

ฉะนั้น สปป. จึงขอเรียกร้องให้ทุกฝ่ายยุติการกระทำที่ทำลายพื้นที่สิทธิเสรีภาพในสังคม ที่หดแคบลงทุกขณะ ขอให้ทุกฝ่ายเคารพในระบอบนิติรัฐ สิทธิเสรีภาพ และความปลอดภัยในชีวิตของประชาชนอย่างเคร่งครัด

22 มกราคม 2557 

Exclusive สุณัย ผาสุข: ม็อบละเมิดสิทธิมนุษยชนคนอยากเลือกตั้ง รัฐต้องคุ้มครองสาธารณชน แต่ไม่ใช่ด้วย พ.ร.ก.ฉุกเฉิน

Exclusive สุณัย ผาสุข: ม็อบละเมิดสิทธิมนุษยชนคนอยากเลือกตั้ง รัฐต้องคุ้มครองสาธารณชน แต่ไม่ใช่ด้วย พ.ร.ก.ฉุกเฉิน


 
Exclusive 'สุณัย ผาสุข' ม็อบละเมิดสิทธิคนอยากเลือกตั้ง


สุณัย ผาสุข นักวิจัยอาวุโส องค์กรฮิวแมนไรท์วอทช์ ให้สัมภาษณ์ประชาไท ต่อประเด็นความขัดแย้งทางการเมือง โดยชี้ว่า ขณะนี้ความรุนแรงเกิดจากทุกฝ่าย ระบุรัฐบาลทำถูกแล้วที่หลีกเลี่ยงการเผชิญหน้ากับผู้ชุมนุมแต่ก็ต้องบังคับ ใช้กฎหมายเพื่อคุ้มครองสาธารณชนทั่วไป ขณะที่ฝ่ายต่อต้านรัฐบาลได้ข้ามเส้นการแสดงออกทางการเมืองมาสู่การละเมิด สิทธิมนุษยชนของประชาชนที่อยากเลือกตั้ง อย่างไรก็ตาม การที่รัฐบาลประกาศใช้ พ.ร.ก.ฉุกเฉินไม่ใช่แนวทางที่ดีในการจัดการกับสถานการณ์ขณะนี้ ชี้ระวังซ้ำรอย 2553 เปิดทางให้ทหารเข้ามาจัดการ แล้วเจ้าหน้าที่ไม่ต้องรับผิดต่อความสูญเสียที่เกิดขึ้นจนกระทั่งบัดนี้

(อ่านต่อ)