หน้าเว็บ

วันอังคารที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2555

ลัทธิตุลาการนิยม

ลัทธิตุลาการนิยม

 

โดยใบตองแห้ง

ปฏิกิริยา สะท้อนกลับไปยังศาลรัฐธรรมนูญ ต่อการรับคำร้องให้วินิจฉัยการแก้ไขรัฐธรรมนูญของคณะรัฐมนตรี รัฐสภา พรรคเพื่อไทย พรรคชาติไทยพัฒนา ว่าเป็นการล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น ประมุข ตามมาตรา 68 หรือไม่ พร้อมทั้งยังสั่งระงับการลงมติรับร่างแก้ไขมาตรา 291 วาระที่ 3 นั้น
 
กล่าวได้ว่า เป็นไปอย่างรวดเร็วและร้อนแรงยิ่ง อย่างไม่เคยมีมาก่อน เปรียบเหมือนโดนสวนหมัดเข้าฉับพลัน เช่นเฟซบุคของ อ.พนัส ทัศนียานนท์ ที่ชี้ว่าศาลรัฐธรรมนูญละเมิดรัฐธรรมนูญ และเรียกร้องให้เข้าชื่อกันถอดถอน ขณะที่เฟซบุคของวีรพัฒน์ ปริยวงศ์ นักกฎหมายฮาวาร์ด ก็ชี้ว่ารัฐสภาสามารถลงมติวาระ 3 ได้เพราะศาลรัฐธรรมนูญสั่งในสิ่งที่ตัวเองไม่มีอำนาจ
 
ขณะที่ฝ่าย การเมือง อย่างจตุพร พรหมพันธุ์ ก็ขานรับด้วยการประกาศล่าชื่อมวลชนเสื้อแดงถอดถอน 8 ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญทันที และประธานรัฐสภาก็กำลังปรึกษาหารือฝ่ายกฎหมาย เพื่อจะไม่ทำตามคำสั่งศาลรัฐธรรมนูญ (ที่มีไปถึงเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ไม่ยักกล้าส่งไปให้ประธานรัฐสภาโดยตรง)
 
ศาลทับซ้อน
 
แน่นอนความ รวดเร็วของเทคโนโลยีเป็นสาเหตุหนึ่ง แต่คำวินิจฉัยที่ขัดตรรกะของกฎหมายอย่างเห็นได้ชัดเจน ด้วยสามัญสำนึกของคนธรรมดา ที่ไม่ต้องเป็นนักกฎหมาย ก็เป็นสาเหตุสำคัญ
 
รัฐสภากำลัง จะแก้ไขรัฐธรรมนูญทั้งฉบับ ด้วยการมี สสร.จากเลือกตั้ง แก้ไขเสร็จยังจะให้ประชาชนลงมติ มีตรงไหนที่ไม่เป็นไปตามระบอบประชาธิปไตย และจะล้มล้างระบอบประชาธิปไตย ศาลรัฐธรรมนูญมาแส่อะไรกับกระบวนการเหล่านี้
 
ยิ่งถ้ามองที่มาที่ไป รัฐสภาที่มาจากการเลือกตั้งกำลังจะแก้ไขรัฐธรรมนูญที่เป็นมรดกรัฐประหาร ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญชุดนี้ได้รับตำแหน่งจากกลไกที่รัฐประหารวางไว้ กระโดดเข้ามาขัดขวาง พวกท่านมีความชอบธรรมหรือไม่
 
บางคน เช่นจรัญ ภักดีธนากุล เป็นทั้งรองประธานกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ 2550 แล้วมาเป็นตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ เท่ากับทับซ้อน 2 เด้ง ท่านย่อมไม่ต้องการให้แก้ไขรัฐธรรมนูญอยู่แล้ว เพราะการแก้ไขรัฐธรรมนูญหากมีการเปลี่ยนแปลงสัดส่วนและที่มาของตุลาการศาล รัฐธรรมนูญ โดยประเพณีปฏิบัติก็ต้องให้ตุลาการเดิมพ้นตำแหน่งแล้วสรรหาใหม่
 
ฉะนั้น ท่านทำเช่นนี้ก็เลี่ยงไม่พ้นที่จะถูกวิจารณ์ว่า ปกป้องพื้นที่อาหาร อย่างน้อยตำแหน่งนี้ก็เงินเดือนเป็นแสน ตั้งใครก็ได้มาเป็นที่ปรึกษา เลขา คนขับรถ
 
แน่นอน ถ้าการวินิจฉัยของพวกท่านมีหลักทางกฎหมายมั่นคง ชัดเจน ใครก็กล่าวหาไม่ได้ แต่นี่ พอพูดกันแง่กฎหมาย ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญผู้สูงส่ง กลับตีความอย่างที่แม้แต่นักศึกษานิติศาสตร์ปี 1 ยังจับได้ เพราะแม้แต่เด็กปี 1 ก็ยังเข้าใจว่า คำว่า “และ” “หรือ” ในตัวบทกฎหมายนั้นหมายความอย่างไร
 
“ในกรณีที่บุคคลหรือพรรคการเมืองใดกระทำการตามวรรคหนึ่ง ผู้ทราบการกระทำดังกล่าวย่อมมีสิทธิเสนอเรื่องให้อัยการสูงสุดตรวจสอบข้อเท็จจริงและยื่นคำร้องขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยสั่งการให้ยกเลิกการกระทำดังกล่าว.....” (มาตรา 68 วรรคสอง)
 
พวกท่านกลับตีความได้หน้าตาเฉยว่าให้มีสิทธิ 2 ประการ คือ

 

(อ่านต่อ) 

http://www.voicetv.co.th/blog/1037.html

ตุลาการวิบัติ Divas Cafe 04มิย55

ตุลาการวิบัติ Divas Cafe 04มิย55 

 

 

(คลิกฟัง)
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=0U38eL8Fw9I#!

"สมศักดิ์ เจียมฯ" เสนอรบ.-สภา "ชน" ศาลรธน. จี้พท.-นปช.ทบทวนยุทธศาสตร์การเมืองทั้งหมด

"สมศักดิ์ เจียมฯ" เสนอรบ.-สภา "ชน" ศาลรธน. จี้พท.-นปช.ทบทวนยุทธศาสตร์การเมืองทั้งหมด

 

 

นายสมศักดิ์ เจียมธีรสกุล อาจารย์ประจำภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้แสดงความเห็นถึงกรณีศาลรัฐธรรมนูญรับคำร้องว่าการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ มีผลเป็นการยกเลิกรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยทั้งฉบับ อันเป็นการกระทำเพื่อล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ ทรงเป็นประมุขหรือเพื่อให้ได้มาซึ่งอำนาจในการปกครองประเทศโดยวิธีการซึ่งมิ ได้เป็นไปตามวิถีทางที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญนี้หรือไม่ไว้พิจารณา พร้อมทั้งมีคำสั่งให้รัฐสภารอการดำเนินการเกี่ยวกับการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญไว้ก่อน ผ่านทางเฟซบุ๊กส่วนตัว มีเนื้อหาบางส่วนดังนี้ 

ขอเพิ่มเติม เป็นกระทู้ใหม่ ให้เห็นชัดๆ นะ ว่าทำไม ผมจึงเสนอว่า เพื่อไทย (รบ.-สภา) น่าจะ "ชน" ประเด็น ศาล รธน. ด้วยการ เดินหน้า เรียกประชุมสภา เพื่อลงมติ วาระ 3 แก้ รธน. (อาจจะวันที่ 12)

เพราะในทางการเมือง ผมเห็นว่า ประเด็นนี้ เพื่อไทย ได้เปรียบกว่าเยอะ เมื่อเทียบกับ พ.ร.บ.ปรองดอง คือ

(ก) ในแง่ข้อกฎหมายล้วนๆ เหตุผลที่ศาลรธน. ยกมาในการสั่ง "ระงับชั่วคราว" มันอ่อนมาก (จริงๆ เหตุผลที่จะรับเรื่องร้องเรียนแต่แรก ก็อ่อนมาก ไม่ควรรับเรื่องไว้ได้เลยด้วยซ้ำ)

(ข) เรื่องนี้ ไมใช่ออกมาในลักษณะ "นิรโทษกรรมช่วยทักษิณ" อะไรแบบ พ.ร.บ.ปรองดอง

จริงๆ แล้ว พันธมิตร จะสามารถเอาเรื่อง ศาล รธน. มาอ้าง ชุมนุม ได้หรือเปล่า ก็ยังมีปัญหา

แต่เรารู้กันว่า พันธมิตร ดันทุรัง ชุมนุม ทั้งๆ ที่ ไม่มีประเด็นที่มีน้ำหนักได้มาก่อน (เขาพระวิหาร) ดังนั้น ประเด็น ศาล รธน. ที่อ่อนทางการเมือง ตามเหตุผล 2 ข้อนี้ พวกเขา ก็ยังอาจจะดันทุรังนัดชุมนุม ก็ได้

แต่ว่า ขึ้นอยู่กับ ปชป. จะเอาด้วยไหม

ก็น่าจะให้รู้ไปว่า ปชป. ที่เป็นส่วนหนึ่งของสภาฯ เอง จะยอมยกอำนาจที่ผิด รธน. ให้ ศาล รธน.ไหม

แล้วค่อยมาว่ากันอีกที ถ้า ปชป. เกิดบ้าระห่ำ ทำแบบนั้นจริงๆ

นอกจากนั้น นักวิชาการผู้นี้ยังได้เสนอให้ พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร พรรคเพื่อไทย และนปช. ทบทวนยุทธศาสตร์ทางการเมืองของตนเอง รวมทั้งให้เร่งช่วยเหลือนักโทษการเมือง ซึ่งมีเนื้อหาดังต่อไปนี้
  
(อ่านต่อ)
http://www.matichon.co.th/news_detail.php?newsid=1338799299&grpid=&catid=02&subcatid=0202

ฝากถึงรัฐบาลเพื่อไทย

ฝากถึงรัฐบาลเพื่อไทย


 

เกษียร เตชะพีระ
ในฐานะที่รัฐสภาเป็นผู้แทนรับมอบอำนาจของเราไปจากเรา หน้าที่ของพวกท่านคือสู้ปกป้องอำนาจที่ประชาชนมอบให้ไป ประเด็นไม่ได้อยู่ที่แพ้หรือชนะ ประเด็นอยู่ที่ต้องสู้ เป็นหน้าที่ ไม่มีทางเลือก ต่อให้แพ้ก็ต้องสู้ แล้วมาเริ่มต้นสู้รอบใหม่อีก ไม่ต้องกลัว จิตรบอกจากในคุกว่า... เขาจึงสู้อยู่อย่างคนบนผืนดิน พิทักษ์ถิ่นไว้ด้วยเลือดอันเดือดไหม้ ตายก็ฝังยังก็อยู่สู้ต่อไป ให้ลือใจคนกล้าทั้งธาตรี.... นั่นในคุก ไม่มีอำนาจอะไรในมือเลย นอกจากปากกากับสมอง สภามีอำนาจในมือที่ประชาชนเลือกมาและมอบให้ ถ้าไม่สู้ก็อายหมามันครับ"


 

นปช.นัดรวมพล

นปช.นัดรวมพล
7 มิ.ย. เวลา 9.00 น. ตั้งโต๊ะถอดถอน ตุลาการศาล รธน. หน้าอาคารรัฐสภ

ฝันร้าย sotus

ฝันร้าย sotus

 

โดยใจ อึ๊งภากรณ์

 
ใน ตอนเย็นของวันทำงานธรรมดาๆ ที่จุฬาฯ วันหนึ่ง ผมเดินออกจากห้อง เพื่อไปขึ้นรถไฟกลับบ้าน แต่ปรากฏว่า มีเสียงโห่ร้อง อย่างน่ากลัวเกิดขึ้น จากตึกคณะเศรษฐศาสตร์
ตอน แรกผมไม่แน่ใจว่า เสียงนี้เป็นเสียงฝูงสัตว์ป่า หรือกลุ่มอันธพาลกันแน่ แต่พอยืนฟังสักพัก ก็รู้ว่าเป็นนิสิตจุฬาฯ เห่าหอนโห่ร้องว่า คณะของตน และมหาวิทยาลัยของตน ดีกว่าคนอื่น ฯลฯ ผมเดินต่อไปที่ตึกรัฐศาสตร์ ก็ปรากฏว่ามีเสียงประหลาดๆ แบบนี้เกิดขึ้นเช่นกัน แต่ออกมาจากห้อง ที่ประตูหน้าต่างปิดหมด 

สักพักหนึ่งผมเดินไปที่หน้าเสาธง ก็เห็นวัยรุ่นอันธพาลชาย 3 คนยืนปรามนิสิตหญิงปี 1 คนเดียว เขาใช้วิธีบังคับทารุณ ให้ผู้หญิงคนนั้น วิ่งไปวิ่งมา หรือนั่งลงแล้วยืนขึ้น ทั้งหมดกระทำไป เพื่อทำลายความเป็นปัจเจกความคิดสร้างสรรค์ และศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ของนิสิตคนนั้น เพราะการบังคับ ให้คนทำสิ่งที่ไร้สาระเพื่อ ''พิสูจน์'' ความจงรักภักดี 

มันแย่ยิ่งกว่าการบังคับทาส หรือนักโทษให้ขุดคลอง ยิ่งกว่านั้น ขณะที่พวกรุ่นพี่กำลังบังคับให้นิสิตปี 1 วิ่งไปวิ่งมาอย่างไร้สาระ ก็มีการตะโกนด่า อย่างที่คุณพ่อคุณแม่ หรือครูของนิสิตคนนั้น คงไม่มีวันกระทำ เพราะมันเป็นพฤติกรรมแท้ของคน ที่ไม่มีอารยธรรม และนอกจากนี้ ทั้งหมดนี้ กระทำต่อหน้ากลุ่มนิสิตปี 1 เพื่อเป็น ''ตัวอย่าง'' ให้เขาเห็น

สรุป แล้วมันเป็นภาพของการทำลายศักดิ์ศรีซึ่งกันและกัระหว่างนิสิตรุ่นพี่ และรุ่นน้อง ทั้งผู้กระทำ และผู้ถูกกระทำกลายเป็นสัตว์ป่า เพราะผู้กระทำหลงเชื่อว่า ตนเองมีสิทธิที่จะกระทำแบบนั้นกับผู้อื่น

การตะโกน แบบหยาบๆ เพื่อบังคับให้คนภายใต้อำนาจเราทำสิ่งที่ไร้สาระ เรียนรู้โดยตรงจากการฝึกกองทหารในระบบทุนนิยม ถ้าดูภาพยนตร์เรื่องชีวิตการฝึกทหารก็จะเห็นวิธีการแบบนี้ เป้าหมายหลักคือ การฝึกให้พลทหารทำตามคำสั่งโดยไม่คิด และไม่เถียง เพราะพวกนายพลมองว่าเป็นการสร้าง “ประสิทธิภาพในการรบ” ขอเน้นอีกครั้งหนึ่งว่าวิธีการนี้ใช้เพื่อสร้างประเพณีบรรยากาศการทำตามคำสั่งโดยไม่คิดเอง

(อ่านต่อ)
http://redthaisocialist.com/2011-01-20-12-41-04/213--sotus.html  

 

คำผกาSOTUS ควรเลิกได้แล้ว

(คลิกฟัง)

http://www.youtube.com/watch?v=UtAOvJRKiFU&feature=related 

 

คำผกา:SOTUS เลิกได้แล้ว (ตอนจบ)

(คลิกฟัง)  

http://www.youtube.com/watch?v=VAgK9iyUxr8 

 

โซตัส: เมล็ดพันธุ์อุดมการณ์อำนาจนิยมที่ตกค้างในสังคมไทย

(คลิกอ่าน)

http://transform.in.th/2011/06/sotus/ 

กลุ่มต้าน SOTUS ทำกิจกรรมต่อเนื่อง พร้อมร้องผู้รับผิดชอบลงมาทำความเข้าใจ

กลุ่มต้าน SOTUS ทำกิจกรรมต่อเนื่อง พร้อมร้องผู้รับผิดชอบลงมาทำความเข้าใจ

 

คลิปเสียง จากพิธีรับน้อง มมส. 

(คลิปเสียง) กลุ่ม SOTUS WATCH GROUP เข้าพบอาจารย์ที่ดูแลกิจกรรมการรับน้องของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

http://www.youtube.com/watch?v=msYqhLgm11w&feature=player_embedded#! 

 

(5 มิ.ย.55) ผู้สื่อข่าวรายงานความคืบหน้าการทำกิจกรรมของกลุ่ม SOTUS WATCH GROUP (กลุ่มผู้จับตาดูการรับน้องแบบ SOTUS) ในมหาวิทยาลัยมหาสารคามว่า มีการทำกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง โดยเมื่อวันที่ 4 มิ.ย.ที่ผ่านมา สมาชิกกลุ่ม SOTUS WATCH GROUPได้เข้าไปถ่ายภาพเพื่อเก็บบรรยากาศในการรับน้อง แต่ถูกกลุ่มอาจารย์และรุ่นพี่ที่เป็นทีมทำกิจกรรมรับน้องเข้ามารุมล้อมเพื่อ ให้ยุติการถ่ายภาพดังกล่าว


นายภานุวัฒน์ เคาวฤก ฝ่ายสื่อของกลุ่ม SOTUS WATCH GROUP ให้ข้อมูลว่า ตนเองรับหน้าที่ในการบันทึกภาพกิจกรรม แต่ยังไม่ทันได้ถ่ายภาพก็มีคนในกลุ่ม Staff รับน้องเข้ามากระชากแขน เพื่อไม่ให้ถ่ายภาพและขอยึดกล้องเพื่อดูข้อมูลภาพในกล้อง แต่ตนเองไม่ยอม หลังจากนั้นก็มีทั้งคณะอาจารย์และ Staff รับน้องเข้ามารุมล้อมหลายสิบคนเพื่อให้ยุติการเก็บภาพเพื่อเผื่อแพร่พิธีการ รับน้อง จนเกิดการถกเถียงกันระหว่างนายวิทยา แสงปราชญ์ สมาชิกของกลุ่ม SOTUS WATCH GROUP กับคณะอาจารย์ของมหาวิทยาลัยที่เข้ามารุมล้อม

“หนูต้องมีจิตวิญญาณที่มองอะไรที่มันลุ่มลึกให้มันเกิดประโยชน์ในแนว สร้างสรรค์ ถ้าหนูเป็นสายเลือดของความเป็นมหาสารคามเพราะฉะนั้นจะต้องทำอะไรให้มันเป็น สิ่งดีงานสำหรับสารคาม นี่คือสิ่งที่อาจารย์อยากจะเห็นมากกว่า” อาจารย์มหาลัยมหาสารคามกล่าว

(อ่านต่อ)
http://www.prachatai.com/journal/2012/06/40851

โวย "ม.สารคาม" เลือกปฏิบัติ สั่งปลดป้ายรณรงค์ "ต้าน SOTUS"

โวย "ม.สารคาม" เลือกปฏิบัติ สั่งปลดป้ายรณรงค์ "ต้าน SOTUS"

 

นักกิจกรรม-นิสิต ตั้ง กลุ่ม SOTUS WATCH GROUP จับตาการรับน้อง มมส.ทำกิจกรรมตั้งป้าย-แจกเอกสาร แบบสอบถามในมหาวิทยาลัย แต่ถูกสั่งห้าม-ยกป้ายเก็บ ตั้งคำถามถูกเลือกปฏิบัติ-ปิดกั้นข้อมูล

 
 
 
เผด็จการพบได้ในที่แห่งนี้
 
คำ ประโยค แห่งเสรีถูกกล่าวเกลื่อน
แต่... มือ มาร เถื่อน หยิบย้ายบิดเบือนหนี
ความมืดมิด ใบ้บอด ตลอดปฐพี
ไหนชีวีประชา จะได้ลืมตาอ้าปา
ปัญญาชนแดนอีสานที่ใฝ่รู้
จะต่อสู้ความขมขื่นอย่างร่วมมือ
ทั้งติดตามเปิดโปงโหมกระพือ
ว่านี่คือประเพณีกดขี่คน
                           (ชอบสูญ สัญญา 2555)
           
ณ มหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งในภาคอีสาน ได้มีกลุ่มกิจกรรม รวมตัวกันในนามกลุ่มจับตาการรับน้องแบบ SOTUS (SOTUS WATCH GROUP) เพื่อต่อต้านระบบการกดขี่ หรือ ปิดบัง สิทธิ เสรีภาพและความเสมอภาคเอาไว้ภายใต้ระบบ SOTUS นักศึกษาปัญญาชนเหล่านี้ เห็นว่า ระบบการรับน้องแบบ SOTUS ได้รับใช้สังคมจารีต ที่ไม่ต้องการการเปลี่ยนแปลง โดยเฉพาะสังคมไทยที่ยังคงความไม่เสมอภาคอย่างหนาแน่น และวิธีคิดเช่นนี้ได้ขัดกับอุดมการณ์ของกลุ่ม ทำให้จิตสำนึกทางการเมือง หรือ ความคิดต่อต้านกับความไม่เป็นธรรม ได้เร่งเร้าพวกเขาให้วางแผนเปิดโปงข้อเท็จจริงของหน่ออ่อนเผด็จการในทันที
 
ค่ำคืนของวันที่ 2 พฤษภาคม 2555 สมาชิกของกลุ่มประมาณ 10 คน ได้ติดป้ายรณรงค์ถึงความสำคัญของสิทธิ เสรีภาพ และความเสมอภาค รวมถึงการรณรงค์เพื่อให้นักศึกษาใหม่ได้รับรู้ถึงระบบ SOTUS ในพื้นที่มหาวิทยาลัย และด้วยถ้อยคำภาษาที่ปะทะกับหน่อความคิดแบบเผด็จการ ทำให้ป้ายรณรงค์ของพวกเขาได้หายไปหลายผืน จึงมีคำกล่าวขึ้นมาในทันที “ว่าแล้วเชียว” “สังคมเผด็จการยังมีอยู่” และหลายคนรู้สึกว่าเปล่าประโยชน์ “อุตส่าห์ลงขันกันซื้อป้าย” เพื่องานรณรงค์ในครั้งนี้
 
ภาพ : การติดป้ายผ้ารณรงค์ในมหาวิทยาลัย
 
ปรากฏการณ์ดังกล่าว ได้สะท้อนให้เห็นวัฒนธรรมแบบเผด็จการอำนาจนิยมที่ใช้อำนาจในการกำจัดความ เห็นต่าง ทางกลุ่มจับตาการรับน้องแบบ SOTUS จึงได้ประณามการกระทำเยี่ยงนี้ว่าเป็นการกระทำที่ขัดต่อหลักประชาธิปไตยโดย ไม่คำนึงถึงสิทธิเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น และเป็นการเหยียบย่ำศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ที่พึ่งมีไว้ในสังคม
 
อย่างไรก็ตาม พวกเขาไม่สามารถหาผู้กระทำการรื้อป้ายได้ อีกทั้งยังไม่มีวี่แววว่าจะได้รับป้ายผ้าคืน พวกเขาจึงได้แต่หวังว่าการต่อสู้อย่างต่อเนื่องจะทำให้เผด็จการหายไปจาก สังคมนี้เสียที
 
โดย SOTUS WATCH GROUP
 
 

รับน้องมมส2(ฉบับเต็ม)

http://www.youtube.com/watch?v=3cP55TxPnLw&feature=player_embedded#! 
 
 
(4 มิ.ย.55) นายประภัสชัย กองศักดิ์ ผู้ประสานงานกลุ่ม SOTUS WATCH GROUP (กลุ่มผู้จับตาดูการรับน้องแบบ SOTUS) อันเกิดจากการรวมกลุ่มของนักกิจกรรม นิสิต นักศึกษา ประกอบด้วย กลุ่มเถียงนาประชาคม กลุ่มปุกฮัก และกลุ่มแสงเสรี ให้ข้อมูลว่า เมื่อช่วงเวลาประมาณ 23.15 น.ของวันที่ 2 มิ.ย.ที่ผ่านมา ทางกลุ่มได้ทำกิจกรรมโดยการติดป้ายผ้ารณรงค์เรื่อง SOTUS ในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (มมส.) ซึ่งจะมีการจัดกิจกรรมรับน้องในระหว่างวันที่ 4-10 มิ.ย.55 แต่เมื่อทางกลุ่มเข้าไปทำการรนรงค์ในช่วงเช้าวันต่อมากลับไม่พบป้ายดังกล่าว คาดว่าจะมีการขนย้ายโดยเจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัย
 
(อ่านต่อ) 
http://www.prachatai.com/node/40838

แถลงการณ์พรรคเพื่อไทย ปฏิเสธคำสั่งศาล รธน. และเรียกร้อง ทบทวนการใช้อำนาจ

แถลงการณ์พรรคเพื่อไทย ปฏิเสธคำสั่งศาล รธน. และเรียกร้อง ทบทวนการใช้อำนาจ

 


5 มิ.ย. 2555 พรรคเพื่อไทยแถลงปฏิเสธคำสั่งศาลรัฐธรรมนูญ ชี้กระบวนการพิจารณาไม่ชอบและไม่มีอำนาจในการสั่งคุ้มครองชั่วคราว พร้อมเรียกร้อง ศาลรัฐธรรมนูญต้องทบทวนการใช้อำนาจหน้าที่ของศาลในกรณีนี้ และรัฐสภาควรดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ของตนต่อไป
รายละเอียดดังนี้ 

(อ่านต่อ)http://www.prachatai.com/journal/2012/06/40854
  

ศาลรธน.ขู่พท.ดึงดันเดินหน้าโหวตรธน.อาจเจอยุบพรรค

 (คลิกอ่าน)
http://bit.ly/L1MXq3

The Daily Dose

The Daily Dose

 

 

The Daily Dose 05มิย55

(คลิกฟัง)

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=CDC-V3RaoKY 

 

The Daily Dose 04มิย55

(คลิกฟัง)
http://www.youtube.com/watch?v=zzgozuDDyGs

Wake Up Thailand

Wake Up Thailand

 

 

 

Wake Up Thailand 05มิย55

(คลิกฟัง)

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=GiaVDIXhS_M#!

Wake Up Thailand 04มิย55

(คลิกฟัง)

http://www.youtube.com/watch?v=2aT4N0LkzUA

เครือข่ายนักศึกษา “ปฏิบัติการหน้าศาลฎีกา” หนุนชาวบ้าน “คดีที่ดินลำพูน”

 
 

 

สนนท.ร่วม เครือข่ายนักศึกษา ชูป้ายหน้าศาลฎีกากรณีคดีที่ดินลำพูน ระบุกระบวนการยุติธรรมต้องไม่รับใช้นายทุน คนจนต้องมีสิทธิเท่าเทียมคนรวยในชั้นศาล ก่อนการตัดสินฎีกา 6 มิ.ย.นี้

"ปมความขัดแย้ง กรณีเกษตรไร้ที่ดินเข้าไปใช้ประโยชน์ในที่ดินที่ถูกทิ้งร้างมีมายาวนาน และส่งผลให้ชาวบ้านในหลายๆ พื้นที่ของ จ.ลำพูน ถูกฟ้องร้องและดำเนินคดี ตัดสินจำคุกไปแล้วเป็นจำนวน 22 ราย ได้แก่ ชาวบ้านบ้านท่าหลุก ต.หนองล่อง กิ่ง อ.เวียงหนองล่อง จ.ลำพูน จำนวน 20 ราย ในจำนวนนี้เสียชีวิตไปแล้ว 2 ราย โดยเสียชีวิตในคุกจำนวน 1 ราย  และเสียชีวิตนอกคุก 1 ราย  และที่บ้านดงขี้เหล็ก ต.ศรีเตี้ย อ.บ้านโฮ่ง จ.ลำพูนจำนวน 2 ราย  ทั้งหมดได้รับการอภัยโทษเมื่อวันที่ 5 ธ.ค.53"

 

(อ่านต่อ)http://www.prachatai.com/journal/2012/06/40846

ล้านคำบรรยาย การ์ตูนเซีย 05/06/55 ตลก..ระบอบประชาธิปไตยแบบไทยๆ

ล้านคำบรรยาย การ์ตูนเซีย 05/06/55 ตลก..ระบอบประชาธิปไตยแบบไทยๆ 

 

Posted Imageเห็นภาพ..พวกตลกร้าย ทำลายบ้าน
เติมสามานย์ ด้วยระยำ ทำฉิบหาย

ความหุนหัน มันอาจจบ พบวอดวาย

ไร้ยางอาย แหลกเหลว เลวสิ้นดี....


นี่ระบอบ ประชาธิปไตย แบบไทยแท้

ควรตีแผ่ คนต่ำช้า หน้าบัดสี

ลุกลี้ลุกลน อคติ ริย่ำยี

เผยทาสแท้ แค่อัปรีย์ กาลีชน....


ลืมครรลอง ถูกผิด คิดยื้อแย่ง

ถ้อยแถลง มารยา พาสับสน

หวังแค่คิด ผูกขาด อำนาจตน

จึงสัปดน อวดโอ้ โชว์ประจาน....


มีอำนาจ ล้นฟ้า จึงท้ารบ

หวังประจบ เลียแข้งขา มาหักหาญ

แค่กลเกม แก๊งค์ชั่วช้า วิชามาร

ใช้สันดาน เลี่ยงหลบ บัดซบจริง....


มันคิด..ปฏิวัติเงียบ หวังเหยียบมิด

แสร้งจริต เลวระยำ ทำทุกสิ่ง

ใหญ่คับฟ้า กลิ้งกลอก หลอกเหมือนลิง

นานวันยิ่ง โชว์โง่..โธ่ทร้วยส์แลนด์....

 
๓ บลา / ๕ มิ.ย.๕๕
http://3blabla.blogspot.com

เสวนา ‘ปฏิญญาหน้าศาล’ ชำแหละ ศาล รธน. ทำตัวเป็น รธน.

เสวนา ‘ปฏิญญาหน้าศาล’ ชำแหละ ศาล รธน. ทำตัวเป็น รธน.


เสวนา ‘ปฏิญญาหน้าศาล’ ชำแหละ ศาล รธน. ทำตัวเป็น รธน.


ปิยะบุตร นิติราษฎร์กับบทบาท ตลก.รธน. 

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=0ykKdFf8dFk


ปิยบุตร เผยนิติราษฎร์เตรียมเสนอสูตรนิรโทษกรรมแบบไม่เหมากลางเดือนนี้ คาดแรงต้านน้อยกว่า ชี้คำสั่ง ตลก.รธน. ระงับสภาแก้ รธน. คือรัฐประหารโดยรัฐธรรมนูญ

13.30 น. บริเวณหน้าศาลอาญา รัชดา กลุ่มปฎิญญาหน้าศาล จัดเสวนาเรื่อง "ล้มศาลเตี้ยของชนชั้นสูง ผิดตรงไหนที่รัฐบาลประชาธิปไตย จะลบล้าง คตส.ที่มาจากเผด็จการ" โดยมี ปิยบุตร แสงกนกกุล คณะนิติราษฎร์และอาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ ธรรมศาสตร์ และสุดา รังกุพันธ์ เป็นวิทยากร โดยมีผู้เข้าร่วมเสวนากว่า 80 คน

โดยปิยบุตร แสงกนกกุล แจ้งในวงเสวนาว่า กลางเดือนนี้ ทางคณะนิติราษฎร์จะเสนอสูตรนิรโทษกรรม เป็นทางเลือกให้กับสังคมนอกจาก 4 สูตรที่มีอยู่ โดยใช้การทำเป็นรัฐธรรมนูญ ล่ารายชื่อ 50,000 ชื่อยื่นสภา ซึ่งจะแยกเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มเกี่ยวกับการชุมนุม เรียก "นิรโทษกรรมปรองดองขจัดความขัดแย้ง" กับ กลุ่มเกี่ยวกับ คตส. เช่น กรณีคดีคุณทักษิณ ชินวัตร ก็รวมอยู่ด้วย เรียก "ล้มล้างผลพวงรัฐประหาร" ซึ่งทางคณะนิติราษฎร์เคยเสนอไว้ คาดว่าแยกแบบไม่เหมาเข่งนี้ แรงต้านจะน้อยลง คนเห็นด้วยจะมากขึ้น ย้ำการเขียนกฏหมายไม่คำนึงหน้าคน ไม่ว่าจะพันธมิตรหรือทักษิณ แต่ยึดหลักการ โดยรวมตั้งแต่ 19 ก.ย.49 เป็นต้นมา ส่วนเรื่องกรณีเกี่ยวกับ 3 จังหวัดชายแดนใต้ ยังไม่ได้พิจารณา แต่รับปากกับผู้ร่วมเสวนาว่าจะนำเข้าสู่ที่ประชุมของคณะนิติราษฎร์ด้วย

ปิยบุตร แสงกนกกุล มองว่า “ตอนนี้ปัญหาที่สำคัญคือเรื่องการปรองดองการนิรโทษกรรมมันเอามาสับสนปนเปกัน ไปหมด ทั้งเรื่องคุณทักษิณ ทั้งเรื่องคดีบรรดาอดีตรัฐมตรีต่างๆ ที่โดนคดีจาก คตส. ทั้งเรื่องผลพวงรัฐประหาร ทั้งเรื่องคดี 112 ทั้งเรื่องคดีที่โดนจากการสลายการชุมนุม พรก.ฉุกเฉินต่างๆ แล้วก็กำลังมีความคิดในลักษณะที่ว่าพยายามทำให้มันง่ายที่สุด คือว่านิรโทษกรรมแบบเหมาเข่ง เอาทุกเรื่องมารวมให้หมดแล้วนิรโทษกรรม พอทำแบบเหมาเข่ง ในทางการเมืองก็จะเกิดอย่างที่ท่านเห็น จะมีคนที่ไม่เอากับคุณทักษิณก็ไม่ยอมในวิธีแบบนี้ ในทางกฎหมายในทางหลักการผมว่ามันก็ไม่ถูกต้องด้วย ที่ไม่แยกแยะการกระทำเอาไปปะปนกันหมดแล้วนิรโทษกรรมในลักษณะที่ว่าให้ลืมๆ เบลิกแล้วต่อกันกันให้หมดในทางหลักการก็ไม่ถูกอีก”

ปิยบุตร แสงกนกกุล ยังได้ชี้แจงหลักพื้นฐานการนิรโทษกรรมที่นิติราษฎร์เสนอว่า ประกอบด้วย

(อ่านต่อ)
http://www.prachatai.com/journal/2012/06/40842

ใครหลอกใช้ใคร??

ใครหลอกใช้ใคร??
 
ดูภาพใหญ่
เรื่องจากปก จากหนังสือพิมพ์ โลกวันนี้ วันสุข ปีที่ 7 ฉบับที่ 362 ประจำวัน จันทร์ ที่ 4 มิถุนายน 2012
(คลิกฟัง)http://www.dailyworldtoday.com/newsblank.php?news_id=14891 

นักกฎหมายอิสระVSแถหลุดโลกของรสนา คมชัดลึก 04มิย55

นักกฎหมายอิสระVSแถหลุดโลกของรสนา คมชัดลึก 04มิย55 

 


รายการคมชัดลึก นักกฎหมายอิสระVSแถหลุดโลกของรสนา
ประจำวันที่ 4 มิถุนายน 2555

  
(คลิกฟัง) 
http://www.youtube.com/watch?v=DkQ1jmVChSU&feature=youtu.be