หน้าเว็บ

วันจันทร์ที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2554

เศรษฐศาสตร์สามัญสำนึก: ปรัชญาไม่เพียงพอ

"ทำไมชนชั้นนำที่สนับสนุนรัฐประหารจึงนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประชาสัมพันธ์เป็นยุทธศาสตร์การพัฒนา?
ดิฉันคิดว่าเพราะเขาหายุทธศาสตร์การพัฒนาแบบอื่นมาประชาสัมพันธ์ไม่ได้"

"ปรัชญาต่างจากเศรษฐศาสตร์อย่างไร?

ความแตกต่างระหว่างปรัชญาและเศรษฐศาสตร์อยู่ที่คณิตศาสตร์ ปรัชญานำเสนอตรรกะแต่ตรรกะจะสมเหตุสมผลหรือไม่ก็พิสูจน์ไม่ได้ถ้าไม่ใช้ คณิตศาสตร์ หัวใจของการจัดสรรทรัพยากรตามกระบวนการเศรษฐศาสตร์คือ Constrained optimization หรือการหาประโยชน์สูงสุดแบบมีข้อจำกัด เศรษฐศาสตร์ไม่สอนให้บริโภคแบบไม่บันยะบันยัง ข้อจำกัดพื้นฐานคืองบประมาณและเวลา ดังนั้นเศรษฐศาสตร์ร่วมสมัยไม่ใช่ลัทธิบริโภคนิยม ใครอยากบริโภคมากก็ต้องทำงานมาก ใครอยากบริโภคน้อยก็ทำงานน้อย ใครมีความสุขแบบไหนก็เลือกเอาเองตามใจชอบ รัฐอยากจัดสรรทรัพยากรอย่างไรก็ใช้ระบบภาษีเพื่อจูงใจหรือลงโทษได้

คณิตศาสตร์ทำให้นโยบายสาธารณะจับต้องได้และประเมินได้ ที่สำคัญคณิตศาสตร์คือภาษาสากลที่ทำให้คนนอกอาชีพเศรษฐศาสตร์ร่วมประเมิน นโยบายด้วยได้ นโยบายสาธารณะหลายอย่างต้องอาศัยวิชาชีพอื่นนอกเหนือจากเศรษฐศาสตร์ เพราะเศรษฐศาสตร์เป็นศาสตร์ด้านการตัดสินใจจัดสรรทรัพยากร ในระดับบุคคลคือการตัดสินใจบริโภคและแบ่งเวลาทำงาน ในระดับบริษัทคือการตัดสินใจผลิตและใช้ปัจจัยการผลิต ในระดับประเทศคือการตัดสินใจจัดสรรปัจจัยการผลิตและผลผลิต ถ้าไม่ใช้คณิตศาสตร์ก็ยากที่จะให้วิศวกร สถาปนิก นักวิทยาศาสตร์ และแพทย์เข้ามาร่วมวางแผนนโยบายร่วมกับนักเศรษฐศาสตร์ การก้าวพ้นปรัชญาจึงเป็นคุณสมบัติสำคัญของการนำเสนอนโยบายสาธารณะ"

อ่านต่อ....http://www.prachatai.com/journal/2011/10/37197

"คณาจารย์ต่อต้านรัฐประหาร" หนุนข้อเสนอ "นิติราษฎร์"

ชี้ข้อเสนอจาก "นิติราษฎร์" จะช่วยรักษาจุดด่างพร้อยจากรัฐประหาร 19 กันยา และสร้างกลไกป้องกันรัฐประหารในอนาคต พร้อมประณามการใส่ร้ายป้ายสี การบิดเบือนข้อเท็จจริง การขู่อาฆาตมาดร้าย และความพยายามใดๆ ที่มุ่งทำลายเสรีภาพทางวิชาการและบรรยากาศประชาธิปไตยทั้งในที่ลับและที่ แจ้ง

เว็บไซต์วิฬัจฉา ได้เผยแพร่ "แถลงการณ์กลุ่มคณาจารย์ต่อต้านรัฐประหาร ต่อกรณีข้อเสนอทางวิชาการของคณะนิติราษฎร์" ลงวันที่ 3 ต.ค. 54 ผู้ลงชื่อท้ายแถลงการณ์ประกอบด้วย กฤชวรรธน์ โล่ห์วัชรินทร์, อนุชา โสมาบุตร, อิศรา ก้านจักร, ศิริศักดิ์ เหล่าจันขาม, ปิยบุตร บุรีคำ, ประสงค์ สีหานาม และพงศาล มีคุณสมบัติ
โดยท้ายแถลงการณ์ ยังมีการเชิญชวนนักวิชาการลงชื่อสนับสนุนข้อเสนอของกลุ่มนิติราษฎร์ด้วยทาง anticoup@groups.facebook.com โดยมีรายละเอียดของแถลงการณ์ดังนี้

อ่านต่อ....http://www.prachatai.com/journal/2011/10/37207