หน้าเว็บ

วันพฤหัสบดีที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2557

Divas Cafe

Divas Cafe
Divas Cafe ประจำวันที่ 20 มีนาคม 2557
ประชาธิปไตยตกถึงพื้น ไม่สามารถดึงคืนได้ กับ กบ ไมโคร 
http://www.dailymotion.com/video/x1ifoug_ประชาธ-ปไตยตกถ-งพ-น-ไม-สามารถด-งค-นได-ก-บ-กบ- 
 
Divas Cafe ประจำวันที่ 19 มีนาคม 2557
สตรี(ชาติ)นิยม : สังคมไทย 
http://www.dailymotion.com/video/x1i7ii9_สตร-ชาต-น-ยม-ส-งคมไทย 

Wake Up Thailand

Wake Up Thailand 


 

Wake Up Thailand ประจำวันที่ 20 มีนาคม 2557 ตอนที่ 2
ยกย่องฮีโร่ป๊อปคอร์น คือใบอนุญาตฆ่าคน 
http://www.dailymotion.com/video/x1if73q_ยกย-องฮ-โร-ป-อปคอร-นค-อใบอน-ญาตฆ-าคน 
 
Wake Up Thailand ประจำวันที่ 20 มีนาคม 2557 ตอนที่ 1
ถ้าโมฆะเลือกตั้ง เท่ากับว่าโมฆะเจ้าของประเทศ 
http://www.dailymotion.com/video/x1if6z9_ถ-าโมฆะเล-อกต-ง-เท-าก-บว-าโมฆะเจ-าของประเทศ 

Wake Up Thailand ประจำวันที่ 19 มีนาคม 2557 ตอนที่ 2
เอ็นฉีกเดี๋ยวก็หาย แต่ประชาธิปไตยต้องยืนให้ได้ 
http://shows.voicetv.co.th/wakeup-thailand/100403.htm 
 
Wake Up Thailand ประจำวันที่ 19 มีนาคม 2557 ตอนที่ 1
ล้มเลือกตั้งไม่ใช่แค่ทฤษฎี แต่ปฏิบัติจริงแล้ว 
http://www.dailymotion.com/video/x1i7igu_ล-มเล-อกต-งไม-ใช-แค-ทฤษฎ-แต-ปฏ-บ-ต-จร-งแล-  

ผลในทางกฎหมายถ้าการเลือกตั้ง ๒ ก.พ. เป็นโมฆะ?

ผลในทางกฎหมายถ้าการเลือกตั้ง ๒ ก.พ. เป็นโมฆะ?Photo 


สืบเนื่องมาจากก
ารรับคำร้องให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยการเลือกตั้ง ๒ ก.พ. เป็นโมฆะหรือไม่ และศาลนัดฟังคำวินิจฉัยในวันที่ ๒๑ มี.ค. เราจะไม่คาดการณ์เหตุผลในทางกฎหมายของศาลรัฐธรรมนูญ แต่เราจะพิจารณาถึง “ผลสืบเนื่อง” จากคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญกรณีวินิจฉัยให้การเลือกตั้งวันที่ ๒ ก.พ. เป็นโมฆะ จะส่งผลที่น่าพิจารณาอย่างน้อย ๒ ประการ ดังนี้


ประการที่ ๑. กรณีนี้จะกลายเป็
นบรรทัดฐานว่า หากผู้ที่ต่อต้านการเลือกตั้งรวมถึงผู้ขัดขวางการเลือกตั้ง (ปฎิรูป หรือ ปฏิวัติก่อนเลือกตั้ง)อันเป็นมาตรฐานขั้นต่ำของระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตยปรารถนาจะทำลายการเลือกตั้งให้กลายเป็นโมฆะ ก็กระทำได้อย่างง่ายดายโดยวิธีการได้ปิดกั้น "ขัดขวาง"มิให้ “ผู้ประสงค์จะสมัครรับเลือกตั้ง” เข้าไปสมัครรับเลือกตั้งกับทาง กกต. ในบางเขตได้ เพื่อเป็นเหตุให้ “เขตเลือกตั้ง” นั้นไม่มีผู้สมัครรับเลือกตั้ง ส่งผลให้เกิดเหตุบกพร่องในการจัดการเลือกตั้งทั่วไป และหาก กกต.จะจัดการเลือกตั้งโดยเปิดรับสมัครใหม่ในเขตเลือกตั้งที่บกพร่องนั้นให้แล้วเสร็จ ก็จะกลายเป็นข้ออ้างให้มีคนไปร้องผู้ตรวจการแผ่นดินหรือ ศาล รัฐธรรมนูญอีกว่า มีการจัดการเลือกตั้งมากกว่า ๑ วัน ส่งผลให้การเลือกตั้งทั้งประเทศเป็นโมฆะ ขัด รธน มาตรา ๑๐๘ เช่นนี้ สังคมนิติรัฐรัฐย่อมไม่อาจอยู่ร่วมกันได้โดยสงบ เพราะเมื่อใดที่ ผู้ต่อต้านประชาธิปไตยไปปิดล้อมสถานที่รับผู้สมัครรับเลือกตั้ง ส่งผลให้ กกต.ไม่อาจเปิดรับสมัครผู้สมัครฯได้ในบางเขตเลือกตั้ง ก็จะส่งผลให้การเลือกตั้งทั้งประเทศกลายเป็นโมฆะได้อย่างง่ายดาย เป็นการทำลายเจตจำนงของปวงชนชาวไทยทั้งประเทศด้วยวิธีการที่ผิดกฎหมาย (และละเมิดสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานที่ยอมรับโดยสากลโลก) ในบางเขตพื้นที่เท่านั้น (ตามข้อเท็จจริงปัจจุบันคือมีเพียง ๒๘ เขตเลือกตั้งที่มีปัญหา)


ประการที่ ๒. ตามแนวคิด ของ อาจารย์ พุฒิพงศ์ พงศ์เอนกกุล(อาจ
ารย์พิเศษ) ชี้ว่า หากการเลือกตั้ง ๒ ก.พ. เป็นโมฆะโดยผลของคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ ควรจับตาว่า กรณีจะซ้ำรอยคดี รศ ดร ไชยันต์ ไชยพร ซึ่งฉีกบัตรเลือกตั้ง ๒ เม.ย. ๔๙ อีกหรือไม่ คดีดังกล่าวเป็นขึ้นศาลจังหวัดพระโขนง ศาลพิพากษาว่า เนื่องจากศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยให้การเลือกตั้ง ๒ เม.ย.เป็นโมฆะ ฉะนั้น จำเลย (ไชยันต์ฯ) ไม่มีความผิดฐานฉีกบัตรเลือกตั้งไปด้วย (ถือไม่มีการเลือกตั้งเกิดขึ้น) แต่ศาลอุทธรณ์พิพากษากลับว่าจำเลยมีความผิด


นอกจากนี้เคยปรา
กฏข้อเท็จจริงลักษณะเดียวกันเหตุเกิดที่ภาคใต้ เป็นคดีขึ้นสู่ศาลฎีกา (คำพิพากษาฎีกาที่๑๑๘๕๐/๒๕๕๔) วางบรรทัดฐานว่า การฉีกบัตรเลือกตั้งเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมาย แม้ว่าผลการเลือกตั้งจะเป็นโมฆะก็ตาม บรรดาการกระทำผิดอันเกี่ยวกับการเลือกตั้งซึ่งเป็นการกระทำผิดตามกฎหมายนั้นหาถูกลบล้างไปด้วยไม่


จะเห็นได้ว่าสำห
รับคดีไชยันต์แม้ว่าต่อมาศาลอุทธรณ์จะพิพากษากลับว่า จำเลยมีความผิดก็ตาม และแม้ว่าจะเคยมีคำพิพากษาฎีกาวางบรรทัดฐานไว้แล้วดังกล่าวข้างต้น ก็น่าจับตาดูพฤติกรรมต่อเนื่องของ “ศาลยุติธรรม” ภายหลังจากคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญในวันที่ ๒๑ มี.ค. พ.ศ. ๒๕๕๗ นี้ว่า หากศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่าการเลือกตั้งเป็นโมฆะ แล้วศาลยุติธรรมจะนิรโทษกรรมให้ กปปส. (ที่ไปปิดคูหา ขวางการเลือกตั้ง ฯลฯ) โดยอ้างอิงผ่านคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่ให้เลือกตั้งเป็นโมฆะ เหมือนที่ศาลจังหวัดพระโขนงเคยทำ อีกหรือไม่? ถ้าเป็นเช่นนั้น ก็จะไม่มีใครมีความผิดใดๆในการล้มการเลือกตั้งทั่วไป อันเป็นอำนาจของประชาชนทุกคนที่บัญญัติรับรองไว้ในรัฐธรรมนูญ และ ประชาธิปไตยแบบไทยๆก็อาจไม่ต้องมีการเลือกตั้งก้ได้!


อ.เอกชัย ไชยนุวัติ
สมัชชาปกป้องประ
ชาธิปไตย

รวบแล้ว ‘มือปืนป็อปคอร์น’ ที่สุราษฎร์ฯ คุมตัวสืบขยายผล

รวบแล้ว ‘มือปืนป็อปคอร์น’ ที่สุราษฎร์ฯ คุมตัวสืบขยายผลPhoto 

คลิป "มือปืนป๊อบคอร์น" เผยค่าจ้างวันละ 300 รับปืนพร้อมถุงจาก "นายเม่น"
https://www.youtube.com/watch?v=9lXpzEiDP78 

ชมคลิปมือปืนชุดดำเหนี่ยวไกผ่านถุงปุ๋ย ในเหตุปะทะบริเวณแยกหลักสี่
https://www.youtube.com/watch?v=bZ-lGuL54F0 

มือปืนป๊อปคอร์นแฉ หน.กลุ่มการ์ดองค์ดำแจ้งวัฒนะจัดปืนเอ็ม16ให้ ตะลึงญาติผู้ต้องหารายอื่นเชียร์ "สู้ๆ"

ผู้ช่วยผบ.ตร. เผยจับ ‘นิวัฒน์ ยอดประสิทธิ์’ หรือ ‘มือปืนป๊อปคอร์น’ ก่อเหตุแยกหลักสี่ ฐานร่วมกันพยายามฆ่าผู้อื่นได้แล้ว ที่ตลาดแห่งหนึ่งในตัวเมือง จ.สุราษฏร์ธานี เมื่อ 14.00 วันนี้ รับสารภาพคุมตัวสืบสวนขยายผลต่อ

(อ่านต่อ)

ทั่วโลกองค์กร “อิสระ” คือเครื่องมือเผด็จการ

ทั่วโลกองค์กร “อิสระ” คือเครื่องมือเผด็จการ 


 
โดย อ.ใจ อึ๊งภากรณ์

 
ขณะนี้องค์กรที่อ้างกันว่า “อิสระ” ไม่ว่าจะเป็นศาลรัฐธรรมนูญ ศาลปกครอง คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.)  คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน (คตง.) คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ หรือวุฒิสภาในส่วนที่มาจากการแต่งตั้ง ล้วนแต่หมดความชอบธรรมโดยสิ้นเชิงในสายตาประชาชนไทยส่วนใหญ่ สาเหตุก็อย่างที่เราเห็นกันอยู่คือ องค์กรเหล่านี้ ซึ่งในปัจจุบันงอกออกมาจากเผด็จการและรัฐประหาร ล้วนแต่ตั้งหน้าตั้งตาสร้างอุปสรรค์กับกระบวนการประชาธิปไตย และพร้อมที่จะทำลายสิทธิเสรีภาพในแง่ต่างๆ อย่างต่อเนื่อง

องค์กร เหล่านี้ไม่เคยจับผิดผู้ดำรงตำแหน่งในรัฐไทยที่เข่นฆ่าประชาชน ไม่ว่าจะเป็นการเรียกร้องประชาธิปไตยในกรุงเทพฯ หรือการเรียกร้องสิทธิเสรีภาพในปาตานี และพวกนี้ก็เพิกเฉยกับการฆ่าวิสามัญใน “สงครามยาเสพติด” ในยุคทักษิณอีกด้วย พวกนี้เพิกเฉยต่อการโกงกินทั้งบ้านทั้งเมือง ไม่ว่าจะเป็นผู้บัญชาการทหารที่รวยกว่าเงินเดือนปกติและกอบโกยทรัพย์สินจาก การทำรัฐประหารหรือการคุมสื่อและรัฐวิสาหกิจ หรือนายทุนที่โกงลูกจ้าง และถ้ามีการจับผิดนักการเมือง ก็แค่เป็นเพราะเป็น “ฝ่ายตรงข้าม” ไม่เคยมีการจับผิดพวกที่แต่งตั้งกันเองและชงเรื่องกันเองเพื่อประโยชน์ฝ่าย ตน ไม่เคยมีการออกมาประณามกฏหมายเผด็จการ 112 ที่ปิดปากและทำลายสิทธิเสรีภาพ ไม่เคยมีการวิจารณ์สองมาตรฐานของการที่คนอย่างคุณสมยศติดคุกเป็นสิบๆปี ในขณะที่นักการเมืองและทหารฆาตกรอย่างสุเทพ อภิสิทธิ์ ประยุทธ์ หรือทักษิณลอยนวล และไม่มีองค์กรอิสระใดที่วิจารณ์การที่ศาลลำเอียงปกป้องตนเองจากการถูก วิจารณ์ด้วยกฏหมาย “หมิ่นศาล”

พวกนักวิชาการที่เชิดชูแนวคิดเกี่ยวกับ “องค์กรอิสระ” โดยเฉพาะในช่วงที่ร่างรัฐธรรมนูญปี ๔๐ และหลังรัฐประหาร ๑๙ กันยา ไม่เคยสุจริตพอที่จะเปิดเผยว่าแนวคิด “เสรีนิยม” (liberalism) อันนี้ เป็นเพียงหนึ่งแนวคิดในหลายความคิดที่ตรงข้ามกันและนำไปสู่การถกเถียงเสมอในระดับสากล เขาพยายามพูดว่า “ทุกคนที่รักประชาธิปไตย” ย่อมเห็นด้วยกับการมีองค์กรอิสระ และพูดเหมือนกับว่ามันเป็นแค่ “เทคนิค” ในการบริหารประเทศที่ไม่เกี่ยวกับการเมือง

กองปราบออกหมายเรียก ‘อั้ม เนโกะ’ ฐานหมิ่นเบื้องสูง รับทราบข้อกล่าวหา 24 มี.ค.

กองปราบออกหมายเรียก ‘อั้ม เนโกะ’ ฐานหมิ่นเบื้องสูง รับทราบข้อกล่าวหา 24 มี.ค.

(ร่วมเป็นกำลังใจให้ อั้ม เนโกะ) 


 
  
ความคืบหน้า หลัง ‘ฟ้า พรทิพา’ แจ้งความเอาผิด ‘อั้ม เนโกะ’ ในความผิดฐานหมิ่นเบื้องสูง ตามม.112 พนักงานสอบสวนเตรียมออกหมายเรียกมารับทราบข้อกล่าวหา  24 มี.ค.นี้

20 มี.ค. 2557 เว็บไซต์ข่าวทีนิวส์ รายงานความคืบหน้า กรณี น.ส.พรทิพา สุพัฒนุกุล หรือฟ้า อดีตเจ้าของรายการ “เบสต์ออฟยัวร์ไลฟ์” ออกอากาศทางช่อง 13 สยามไท เข้าแจ้งความพนักงานสอบสวน กองบังคับการปราบปรามการกระทำผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี (บก.ปอท.) ให้ดำเนินคดีกับอั้ม เนโกะ นักศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในความผิดฐานหมิ่นเบื้องสูง ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 112 เมื่อวันที่ 16 ก.ย. 2556 หลักจากทางพนักงานสอบสวน บก.ปอท.ได้พิจารณาแล้วส่งเรื่องกลับมาให้พนักงานสอบสวน กก.2 บก.ป.ดำเนินคดีต่อ

วันนี้ (20 มี.ค. 2557) น.ส.พรทิพา ได้นำตัวพยานที่อยู่ในเหตุการณ์จำนวน 3 ปากมาให้ปากคำเพิ่มเติมกับ ร.ต.อ.วิทวัส สายอ๋อง พนักงานสอบสวน กก.2 บก.ป.หลังจากก่อนหน้านี้ได้นำคลิปวีดีโอในวันเกิดเหตุมาให้ประกอบคดีแล้ว 

จากนั้นพนักงานสอบสวนพนักงานได้พิจารณาออกหมายเรียก อั้ม เนโกะ มารับทราบข้อกล่าวหาในวันที่ 24 มี.ค.นี้ เนื่องจากพิจารณาหลักฐานแล้วพบว่าคดีมีมูล อีกทั้งพยานหลักฐานที่เป็นคลิปก็สามารถเอาผิดกับ อั้ม เนโกะ ได้ ซึ่งหากออกหมายเรียกไปแล้ว 2 ครั้งเจ้าตัวยังไม่มาก็จะขออนุมัติศาลออกหมายจับต่อไป

ร.ต.อ.วิทวัส กล่าวว่า ทางเจ้าหน้าที่ต้องรอสอบปากคำอั้ม เนโกะ อีกครั้ง ให้เขาชี้แจงถ้อยคำที่พูด ว่ามีเหตุมีผลอย่างไรที่พูดออกไป ให้เขาชี้แจงให้หมด หากเข้าข่ายความผิดตามข้อกล่าวหาก็จะเสนอผู้บังคับบัญชาพิจารณาส่งอัยการ ฟ้องดำเนินคดีต่อไป

มาคุย “ปฏิรูป” กันเถิด

มาคุย “ปฏิรูป” กันเถิด


 
Photo
มาคุย “ปฏิรูป” กันเถิด (5) สร้างมาตรฐานสิทธิมนุษยชน 
http://turnleftthai.blogspot.dk/2014/01/5.html 

มาคุย “ปฏิรูป” กันเถิด (4) ลดบทบาททหารในสังคม 
http://turnleftthai.blogspot.dk/2014/01/4.html 

มาคุย “ปฏิรูป” กันเถิด (3) ยกเลิกองค์กรอิสระ 
http://turnleftthai.blogspot.dk/2014/01/3.html 

มาคุย “ปฏิรูป” กันเถิด (2) ยกเลิกกฏหมาย 112 
http://turnleftthai.blogspot.dk/2014/01/2-112.htm

มาคุย “ปฏิรูป” กันเถิด (1) แก้ความเหลื่อมล้ำ 
http://turnleftthai.blogspot.dk/2014/01/1_22.html