หน้าเว็บ

วันพฤหัสบดีที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2556

"Free Somyot"

"Free Somyot"


ตุลาไม่คืนธรรม // นสพ.เลี้ยวซ้าย ปีที่ 9 ฉบับที่ 5 ตุลาคม 56

ตุลาไม่คืนธรรม // นสพ.เลี้ยวซ้าย ปีที่ 9 ฉบับที่ 5 ตุลาคม 56 


คลิกดาวน์โหลดที่นี่

ใครทำลายสิ่งแวดล้อมและธรรมชาติมากที่สุด

ใครทำลายสิ่งแวดล้อมและธรรมชาติมากที่สุด


 
สิ่งที่ทำลายทรัพยากรและใช้ทรัพยากรที่ฟุ่มเฟือย คือกลไกตลาด ระบบกลไกตลาดยินดีที่จะนำสัตว์เลี้ยงไปทิ้งทะเล หรือปล่อยให้เน่าเสีย เพียงเพื่อต้องการรักษาระดับราคาไม่ให้ตกต่ำ หรือระบบกลไกตลาดยินดีที่จะปล่อยให้เกิดบ้านร้าง ถ้าไม่มีคนชื้อ ทั้งๆ ยังมีผู้ไร้ที่อยู่อาศัยเป็นจำนวนมาก

โดย วัฒนะ วรรณ

จากปรากฏการณ์กระแสรณรงค์ต่อต้านการสร้างเขื่อนแม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์ เมื่อเร็วๆนี้ ได้ปรากฏแนวคิดบางด้าน ที่เสนอว่า คนชั้นกลางในเมืองคือผู้ทำลายสิ่งแวดล้อม เป็นผู้ใช้ทรัพยากรจำนวนมาก และอีกแนวตรงข้ามก็กล่าวหาคนชั้นกลางในเมือง โลกสวย ต้องการอนุรักษ์ธรรมชาติโดยไม่สนใจความเดือดร้อนของคนชนบท ที่ต้องเผชิญกับน้ำท่วม น้ำแล้งมาตลอดหลายปี

คนชั้นกลางในเมือง จึงถูกกล่าวหาจากทั้งสองฝั่งสองฝ่าย ทั้งฝ่ายที่คัดค้านการสร้างเขื่อนและฝ่ายที่สนับสนุนการสร้างเขื่อน คนชั้นกลางในเมือง ที่ถูกกล่าวหานั้น เป็นการพูดถึงแบบกว้างๆ เบลอๆ ไม่มีนิยามตายตัว แต่พอจะคาดเดาได้บ้างว่าน่าจะหมายถึง คนที่อาศัยอยู่ในเมือง มีรายได้ระดับหนึ่งอาจจะสองหมื่นบาทขึ้นไป ที่สามารถใช้ชีวิตในห้างสรรพสินค้า ในร้านอาหาร ในสถานบันเทิง สถานบริการต่างๆ เป็นปกติ แต่การนิยามและการกล่าวหาเช่นนี้ไม่ช่วยทำให้เรามองภาพได้ว่า แท้จริงแล้วใครคือผู้ที่ทำลายสิ่งแวดล้อมและธรรมชาติมากที่สุด

ถ้าจะเข้าใจว่าใครทำลานธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมากที่สุด ต้องใช้แนวคิดการแบ่งชนชั้นตามแนวคิดนักมาร์คซิสต์ โดยใช้ความสัมพันธ์การผลิตในการแบ่ง นักมาร์คซิสมองว่าในระบบทุนนิยม มีเพียงชนชั้นสองกลุ่มหลักๆ เท่านั้น คือกรรมาชีพ และนายทุน กรรมาชีพคือผู้ที่ไร้ปัจจัยการผลิต ไม่ได้ครอบครอบทรัพยากร เป็นแรงงานรับจ้าง ทำงานในโรงงาน ในสำนักงาน เป็นคนส่วนใหญ่ ส่วนชนชั้นนายทุน เป็นคนส่วนน้อย แต่ครอบครองปัจจัยการผลิต ที่ดิน โรงงาน เครื่องจักร วัตถุดิบ รวมถึงทรัพยากรธรรมชาติ ที่ใช้ในการผลิต ส่วนชนชั้นกลาง จัดว่าเป็นกลุ่มชนชั้น ที่ภายในชนชั้น มีหลายระดับ โดยส่วนมากเป็นผู้ประกอบการรายย่อย ทำการผลิตเอง แต่ยังไม่สามรถพัฒนาตนเองเป็นนายทุน ที่มีลูกจ้างขนาดใหญ่ได้

Wake Up Thailand

Wake Up Thailand  

Wake Up Thailand ประจำวันที่ 10 ตุลาคม 2556 ตอนที่ 2 
ปฏิรูปการศึกษาให้เด็กสอบเพื่อวัดผลครู 
http://www.dailymotion.com/video/x15rbus_ปฏ-ร-ปการศ-กษาให-เด-กสอบเพ- 
  
Wake Up Thailand ประจำวันที่ 10 ตุลาคม 2556 ตอนที่  1
พ.ร.บ.มั่นคงไม่ใช่ยาสามัญประจำบ้าน 
http://www.dailymotion.com/video/x15rag5_พ-ร-บ-ม-นคงไม-ใช-ยาสาม

Wake Up Thailand ประจำวันที่ 9 ตุลาคม 2556 ตอนที่ 2   
Chat เพื่อเสริมคุณค่าชีวิต
http://www.dailymotion.com/video/x15pvqr_chat-เพ-อเสร-มค-ณค- 

Wake Up Thailand ประจำวันที่ 9 ตุลาคม 2556 ตอนที่ 1
อนุรักษ์วัฒนธรรมไทย โดยไม่บังคับ 
http://www.dailymotion.com/video/x15pvqm_อน-ร-กษ-ว-ฒนธรรมไทย-         
Wake Up Thailand ประจำวันที่ 8 ตุลาคม 2556 ตอนที่ 2
ห้ามรถเก่าเข้ากรุง ห้ามคนจนเข้าเมือง
http://www.dailymotion.com/video/x15o9su_ห-ามรถเก-าเข-ากร-ง-ห-ามคนจนเข-าเม
 
Wake Up Thailand ประจำวันที่ 8 ตุลาคม 2556 ตอนที่ 1
อลงกรณ์ จากนักปฏิรูป จวนเจียนจะกลายเป็น 'งูเห่า' 

http://www.dailymotion.com/playlist/x2uza3_VoiceTV_wake-up-thailand/1#video=x15o8qx 
 
Wake Up Thailand ประจำวันที่ 7 ตุลาคม 2556 ตอนที่ 2 
ไล่ยิงลักษณ์ไม่ได้ เลยหาเรื่องไล่คนอื่นแทน
http://www.dailymotion.com/playlist/x2uza3_VoiceTV_wake-up-thailand/1#video=x15mwj4 

Wake Up Thailand ประจำวันที่ 7 ตุลาคม 2556 ตอนที่ 1
ถามหาความยุติธรรมเพื่อ 'นักศึกษาคอมมิวนิสต์' และ 'ผู้ก่อการร้ายเสื้อแดง'

Divas Cafe

Divas Cafe
 Divas Cafe ประจำวันที่ 10 ตุลาคม 2556 
วัฒนธรรมไทยโปรดใช้วิจารณญาน 
http://www.dailymotion.com/user/VoiceTV/1#video=x15re1k 


Divas Cafe ประจำวันที่ 9 ตุลาคม 2556
'ละเมียด บุญมาก' ชีวิตหลังชีวิตแรกที่เสียไปใน14ตุลา 
http://www.youtube.com/watch?v=qE4pId5A1DY 

Divas Cafe ประจำวันที่ 8 ตุลาคม 2556 
สมคิด, ชะโด, หงษ์ 
http://www.dailymotion.com/user/VoiceTV/2#video=x15odc4 
   
Divas Cafe ประจำวันที่ 7 ตุลาคม 2556 
'วีโต้' ปราบประชาธิปไตย
http://www.youtube.com/watch?v=656LcJCq2cs 

อย่าใช้อำนาจรัฐกำกับวัฒนธรรม

อย่าใช้อำนาจรัฐกำกับวัฒนธรรม 
 
ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ พ.ศ.
http://www.culture.go.th/subculture4/attachments/article/67/Draft%20Law.pdf

โดย ยุกติ มุกดาวิจิตร
 
หลาย คำถามว่าด้วยเรื่อง พรบ.ว่าด้วยมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ อาทิ "ทุกวันนี้สถาบันกษัตริย์ ศาสนา และความมั่นคงของประเทศ ยังได้รับการคุ้มครองไม่เพียงพออีกหรืออย่างไร จึงต้องเอาการคุ้มครองวัฒนธรรมเข้าไปผูกพ่วงด้วย" 

(อ่านต่อ)
http://blogazine.in.th/blogs/yukti-mukdawijitra/post/4390 

ศาลสั่งพิจารณาลับ คดี 112 คนขายหนังสือกงจักรปีศาจ

ศาลสั่งพิจารณาลับ คดี 112 คนขายหนังสือกงจักรปีศาจ

 


เมื่อวันที่ 7 ต.ค. 56 ศาลนัดพร้อม นัดสอบคำให้การ และนัดตรวจพยานหลักฐาน คดีที่นาย อ. (จำเลยขอสงวนชื่อและนามสกุล) ถูกฟ้องในคดีหมิ่นประมาทกษัตริย์ ตามมาตรา 112 ของประมวลกฎหมายอาญา เบื้องต้นจำเลยให้การปฏิเสธต่อศาล โดยให้การว่าหนังสือที่ขายนั้นมีคนมาฝากขาย และจำเลยไม่เคยอ่านข้อความในหนังสือ

ศาลนัดสืบพยานในวันที่ 11, 12, 13 กุมภาพันธ์ 2557 โดยพนักงานอัยการโจทก์ยื่นบัญชีพยาน 7 ปาก ทนายความจำเลยยื่นบัญชีพยาน 4 ปาก และศาลยังมีคำสั่งให้พิจารณาคดีนี้เป็นการลับด้วย ซึ่งผู้ไม่มีความเกี่ยวข้องกับคดีไม่สามารถเข้าฟังการพิจารณาคดีได้

เว็บไซต์ฐานข้อมูลกฎหมายและคดีเสรีภาพโดย ไอลอว์ ระบุรายละเอียดด้วยว่า ในวันนัดดังกล่าวศาลได้ขอให้ทนายจำเลยรับคำให้การของพยานที่จะมาให้การ เรื่องการตีความเนื้อหาของข้อความที่ถูกฟ้อง แต่ทนายความยืนยันจะต่อสู้ในประเด็นเนื้อหา เนื่องจากเห็นว่าข้อความทั้ง 6 ข้อความตามฟ้องนั้นเป็นการตัดตอนมาจากหนังสือ การตีความข้อความว่าเป็นความผิดหรือไม่ต้องดูจากหนังสือทั้งเล่ม ซึ่งเนื้อหาในหนังสือเป็นการกล่าวถึงทฤษฎีซึ่งไม่มีการยืนยันข้อเท็จจริง จึงไม่ใช่เนื้อหาที่มีลักษณะหมิ่นประมาท ดูหมิ่น หรือแสดงความอาฆาตมาดร้าย