หน้าเว็บ

วันพฤหัสบดีที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2554

นายกฯหญิงออสเตรเลีย ไม่ใส่หมวก ไม่ถอนสายบัวให้ราชินี เกิดอะไรขึ้น!!??