หน้าเว็บ

วันอังคารที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2557

กลุ่มดาวดินแต่งคนป่าฟ้องศาลปกครอง ยัน 'ผู้ตรวจการฯ' ไม่มีอำนาจยื่นเลือกตั้งโมฆะ

กลุ่มดาวดินแต่งคนป่าฟ้องศาลปกครอง ยัน 'ผู้ตรวจการฯ' ไม่มีอำนาจยื่นเลือกตั้งโมฆะ 
 
แต่งคนป่าล้อเลียน ศาล รธน.ตัดสินทำประชาธิปไตยไทยล้าหลัง ชี้ผู้ตรวจการแผ่นดินชงเรื่องเลือกตั้ง โมฆะกระทำโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย จวกเป็นการรัฐประหารจากองค์กรอิสระ พร้อมยันการเลือกตั้ง 2 ก.พ. 2557 ไม่เป็นโมฆะ เหตุศาล รธน.วินิจฉัยแค่การกำหนดวันเลือกตั้ง จี้ กกต.เร่งจัดการเลือกตั้งใน 28 เขตที่เหลือ

24 มี.ค. 2557 เมื่อเวลาประมาณ 13.30 น. ที่ศาลปกครองภาค 4 จังหวัดขอนแก่น กลุ่มเผยแพร่กฎหมายสิทธิมนุษยชนเพื่อสังคม (ดาวดิน) และเครือข่ายนักกิจกรรมชมรมนักศึกษา เพื่อการพัฒนา (ชนพ.) เกิดทางเข้ายื่นฟ้องผู้ตรวจการแผ่นดิน เรียกค่าเสียหายจากการกระทำโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย กรณีที่ผู้ตรวจการแผ่นดินเสนอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาให้การเลือกตั้งวันที่ 2 ก.พ.57 ไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญ ขอให้เพิกถอนการเลือกตั้งดังกล่าว (คลิกอ่านข่าวเก่า) ระบุผู้ตรวจการแผ่นดินไม่มีอำนาจหน้าที่ในการนำเรื่องเสนอให้ศาลรัฐธรรมนูญ วินิจฉัย และศาลรัฐธรรมนูญก็ไม่มีอำนาจในการรับพิจารณาในเรื่องดังกล่าวด้วยเช่นกัน

(อ่านต่อ)

Wake Up Thailand

Wake Up Thailand


 

Wake Up Thailand ประจำวันที่ 25 มีนาคม 2557 ตอนที่ 2 

ใครช่วยพาแก้วสรร ไปฉีดวัคซีนที
http://www.dailymotion.com/video/x1jkv5e_ใครช-วยพาแก-วสรร-ไปฉ-ดว-คซ-นท

Wake Up Thailand ประจำวันที่ 25 มีนาคม 2557 ตอนที่ 1
นายกฯคนกลางแน่จริงเข้ามาเลย
http://www.dailymotion.com/video/x1jkuqw_นายกฯ-คนกลางแน-จร-งเข-ามาเลย

Wake Up Thailand ประจำวันที่ 24 มีนาคม 2557 ตอนที่ 2
ศาลรัฐธรรมนูญต้องรับผิดชอบตัดสินทำลายการเลือกตั้ง
http://www.dailymotion.com/video/x1ja78o_ศาลร-ฐธรรมน-ญต-องร-บผ-ดชอบต-ดส-นทำลายการเล-อกต- 

Wake Up Thailand ประจำวันที่ 24 มีนาคม 2557 ตอนที่ 1
ตุลาการศาลรธน. 6 คนคือปัญหาของชาติ 
http://www.dailymotion.com/video/x1ja5dw_ต-ลาการศาลรธน-6-คนค-อป-ญหาของชาต 
 
Wake Up Thailand ประจำวันที่ 21 มีนาคม 2557 ตอนที่ 2
ประธาน วุฒิสภา ที่ยืนข้าง ประชาธิปไตย
http://www.dailymotion.com/video/x1im3n4_ประธาน-ว-ฒ-สภา-ท-ย-นข-าง-ประชาธ-ปไตย 
 
Wake Up Thailand ประจำวันที่ 21 มีนาคม 2557 ตอนที่ 1 
โอ้ว!!! หลักนิติธรรมค้ำจุนโลก 
http://www.dailymotion.com/video/x1im2h0_โอ-ว-หล-กน-ต-ธรรมค-จ-นโล 

Divas Cafe

Divas Cafe
Divas Cafe ประจำวันที่ 25 มีนาคม 2557 
สาดน้ำไม่สาดความเกลียดชัง
http://shows.voicetv.co.th/divas-cafe 

Divas Cafe ประจำวันที่ 24 มีนาคม 2557
จากตุลาการณ์ภิวัฒน์สู่ Judicial coup กับ ปิยบุตร แสงกนกกุล
http://www.dailymotion.com/video/x1jbg8h_จากต-ลาการณ-ภ-ว-ฒน-ส-judicial-coup-ก-บ-ป-ยบ-ตร 
 
Divas Cafe ประจำวันที่ 21 มีนาคม 2557
คุยเฟื่องเรื่องจำนำข้าว กับนักวิชาการญี่ปุ่น : Toshiyuki Miyata
http://www.dailymotion.com/video/x1impwd_ค-ยเฟ-องเร-องจำนำข-าว-ก-บน-กว-ชาการญ-ป-น-toshiyuki- 

1 เมษา วันแจ้งความแห่งชาติ

1 เมษา วันแจ้งความแห่งชาติ


PhotoPhoto
Photo
Photo

ประชาชนต้านอำนาจนอกกติกา


ประชาชนจัดกิจกรรม แสดงพลังคัดค้านคำตัดสินของศาลรัฐธรรมนูญ ที่ให้การเลือกตั้งเป็นโมฆะ อย่างต่อเนื่องทั้งในพื้นที่กรุงเทพมหานครและต่างจังหวัด   

กลุ่ม "เที่ยงตรง เที่ยงธรรม นำสันติสุข" ซึ่งเป็น การรวมตัวกันของประชาชนทั่วกรุงเทพฯ ร่วมกันปล่อยลูกโป่งสีดำ บริเวณลานด้านหน้าสวนเบญจสิริ เพื่อไว้อาลัยให้กับคำตัดสินของศาลรัฐธรรมนูญ ที่ลงมติให้การเลือกตั้งเมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์เป็นโมฆะ

ไม่เอา นายก พระราชทาน ม 7 คน (ไม่) กลาง

ไม่เอา นายก  พระราชทาน ม 7 คน (ไม่) กลาง


PhotoPhoto 
Photo
Photo

ใครเป็นใคร? ใน 10 ว่าที่นายกรัฐมนตรีนอกระบบเลือกตั้ง จาก "โพยณัฐวุฒิ ใสยเกื้อ"
http://www.matichon.co.th/news_detail.php?newsid=1395727224&grpid=01&catid=&subcatid=

การเมือง ′ใหม่′ วิถี แย่งชิง อำนาจ เป้าหมาย ′เก่า′

การเมือง ′ใหม่′ วิถี แย่งชิง อำนาจ เป้าหมาย ′เก่า′


 

ทั้งๆ ที่ "คำวินิจฉัย" ของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญเมื่อวันศุกร์ที่ 21 มีนาคม ความหมายที่เข้าใจร่วมกันคือ

เลือกตั้งเมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ "โมฆะ"
โมฆะอันหนังสือ พจนานุกรม ฉบับ

มติชน นิยามไว้อย่างรวบรัดที่หน้า 695 สดมภ์ 2 บรรทัดที่ 17 นับจากล่าง

"เปล่า ว่าง ไม่มีประโยชน์ ไม่มีผล"
ขณะที่คำว่า โมฆกรรม อันเป็นคำนามนิยามว่า "นิติกรรมที่เสียเปล่า, ไม่มีผลบังคับตามกฎหมาย"
อันเท่ากับ 20 กว่าล้านเสียง "ไม่มีผล"

อันเท่ากับจำนวนเงินงบประมาณ 3,800 ล้านบาท เสียไปเปล่าๆ ไม่มีผล ไม่มีประโยชน์ ยิ่งกว่าตำน้ำพริกละลายแม่น้ำ

ปรากฏเสียง "โห่" อย่างปีติปราโมทย์ ดังมาจาก "สวนลุมพินี"
ไม่ว่า นายสุเทพ เทือกสุบรรณ  ไม่ว่า นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ ต่างออกมา "ขานรับ" กับคำวินิจฉัยของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญอย่างคึกคัก ลิงโลด

เป็นความลิงโลดภายในความว่างเปล่า
คําวินิจฉัยของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญครั้งนี้มีลักษณะประวัติศาสตร์ เช่นเดียวกับคำวินิจฉัยของตุลาการศาลรัฐธรรม

นูญเมื่อปี 2549

สะท้อน "รูปแบบ" แห่ง "ตุลาการภิวัฒน์"

ทางตันหรือทางโล่ง?! เปิดโรดแมป "นายกฯม.7"

ทางตันหรือทางโล่ง?! เปิดโรดแมป "นายกฯม.7"
หลายกลุ่มการเมืองที่ซุ่มผลักดัน "นายกรัฐมนตรีคนกลาง" ตามรัฐธรรมนูญมาตรา 7 เริ่มออกมาส่งเสียงดังกันอีกครั้ง เมื่อศาลรัฐธรรมนูญประกาศิตให้การเลือกตั้ง 2 ก.พ. เป็นโมฆะ

ท่ามกลางเสียงทักท้วงของนักวิชาการ

กระแสข่าว "สุญญากาศ" และนายกฯคนกลาง ที่จะโผล่ขึ้นจากสุญญากาศ เริ่มเห็นเค้าชัดเจนมากขึ้น 

โดยเฉพาะก่อนหน้านี้ นิคม ไวยรัชพานิช อดีตประธานวุฒิสภา ถูกคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) 

ชี้มูลความผิดกรณีการแก้ไขร่างรัฐธรรมนูญเกี่ยวกับที่มาของ ส.ว.

ทำให้ "นิคม" ต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่ ในเก้าอี้รักษาการประธานวุฒิสภา และจะต้องเข้าสู่กระบวนการถอดถอนออกจากตำแหน่งต่อไป 

เปิดทางให้ สุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย รองประธานวุฒิสภาคนที่ 1 ต้องทำหน้าที่รักษาการประธานวุฒิสภา 

เรียกว่าพยายามเดินตามต้นแบบ เพื่อให้เกิดนายกฯในสถานการณ์พิเศษ หรือ "โมเดล 14 ตุลาฯ 2516" เพราะหลัง 14 ตุลาฯ 2516 เมื่อ จอมพลถนอม กิตติขจร นายกฯ ขณะนั้น บินหนีไปแล้ว 

ตำแหน่งนายกฯที่ว่างลง เกิดขึ้นโดย ทวี แรงขำ รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ในฐานะปฏิบัติหน้าที่แทน พล.ต.ศิริ ศิริจินดา ประธานสภาขณะนั้น ทำหน้าที่นำชื่อนายกฯขึ้นทูลเกล้าฯ และเป็นผู้รับสนองพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งนายสัญญา ธรรมศักดิ์ เป็นนายกรัฐมนตรี 

เป็นต้นแบบการแต่งตั้งนายกฯ ที่ฝ่ายผลักดันนายกฯมาตรา 7 พยายามจะนำมาใช้ หากนายกฯยิ่งลักษณ์พ้นจากรักษาการนายกฯ โดยให้ถือว่าเป็น "ประเพณีการปกครองแบบประชาธิปไตย" ที่เคยเกิดขึ้นจริงมาแล้ว

แก้ผ้าในตระลาการสากลรู้

แก้ผ้าในตระลาการสากลรู้Photo Photo 
สรุปคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ เลือกตั้ง 2 ก.พ. ไม่ชอบ รธน.
http://www.prachatai.com/journal/2014/03/52441 

ปิยบุตร แสงกนกกุล: 'อ่าน' คำวินิจฉัยจากใบแถลงข่าว
http://prachatai.com/journal/2014/03/52444


 

ประหลาดใจไยหนอไม่นุ่งผ้า 
ไม่อับอายไม่ขายหน้าไม่บ้าใบ้ 
ล้วนยกตนคนดีกว่าคนใด
แก้ผ้าในตระลาการสากลรู้

สุจิตต์ วงษ์เทศ  

'สัญญาณ' อันต่อเนื่อง "อำมหิต" จากอำมาตย์

'สัญญาณ' อันต่อเนื่อง "อำมหิต" จากอำมาตย์
 

Photo
โดย จักรภพ เพ็ญแข

สัญญาณอันต่อเนื่องลงมาว่า ให้ทำลายล้างรัฐบาลและผู้สนับสนุนฝ่ายประชาธิปไตยให้สิ้นซาก และไม่ต้องห่วงการรักษาภาพลักษณ์อีกต่อไป เพราะตั้งใจไว้แล้วอย่างเด็ดขาดว่าตนจะเขียนบทสุดท้ายของไตรภูมิพระร่วงภาคนรกภูมิ โดยไม่มีตัวแทนของฝ่ายประชาธิปไตยมายืนมองหรือร่วมห้องอยู่ เรียกอย่างทหารได้ว่าเป็นตัวผู้บัญชาการ (the commander) ในขณะที่สาวกทั้งหลายในชั้นล่างพยายามผลักตัวเองขึ้นมาเป็นเสนาธิการ (chief of staff) หรือหัวหน้าลูกน้อง หรืออย่างน้อยก็มีบทบาทในฐานะนายทหารยุทธการ ที่จะนำคำสั่งของผู้บัญชาการ ที่ตีความให้ละเอียดขึ้นโดยเสนาธิการ ไปปฏิบัติให้เป็นผล รูปแบบการเมือง-กองทัพอย่างนี้ยังดำรงอยู่ในรัฐไทยในขณะนี้ เพียงแต่ความศักดิ์สิทธิ์และประสิทธิภาพค่อยๆ ลดน้อยลงทุกขณะ จนถึงจุดที่ไม่รู้แล้วว่าฝ่ายใดจะได้รับชัยชนะขั้นสูงสุดในบั้นปลาย ซึ่งอาจหมายถึงการปฏิวัติประชาธิปไตยกึ่งสมบูรณ์หรืออาจได้แค่ปฏิรูประบอบอำมาตย์ศักดินาไปอีกขั้นหนึ่งก็ได้ ไม่ต้องสงสัยเลยครับว่า ทำไมรัฐไทยทุกวันนี้จึงเหมือนกลั้นใจอยู่ใต้น้ำ และคนในรัฐก็ไม่รู้จะคิดอย่างไรหรือรู้สึกอะไร คล้ายมึนชาไปครึ่งสมอง เหตุผลก็เพราะมาถึงทางสองแพร่งอย่างแท้จริงเป็นครั้งแรกๆ ในประวัติศาสตร์ โดยไม่มีเทวดาที่ไหนมาคอยผลักทางใดๆ อีกต่อไปแล้วนั่นเอง ความรู้สึกนี้อาจมีความเหงาเปล่าเปลี่ยวเจือปนอยู่ แต่ก็เป็นส่วนหนึ่งของคนที่กำลังเติบโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่ ณ จุดจบของความเป็นเด็กที่ถูกยัดเยียดมานาน (an end of innocence)

สิ่งสำคัญก็คือ ฝ่ายเขาส่งเทียบ
เชิญมาเจรจาความเมืองกันอีกแล้ว ผมหวังว่า ครั้งนี้ฝ่ายประชาธิปไตยเราจะทำในสิ่งที่ถูกต้องคือ ปฏิเสธกลับให้ชัดเจน และเตรียมขบวนต่อสู้เพื่อกรรมสิทธิ์แห่งรัฐ โดยไม่มีความสงสัยหรือลังเลใดๆ อีกเลย.

พรุ่งนี้ ศาลอุทธรณ์พิพากษา คดี 112 ‘สุรภักดิ์’

พรุ่งนี้ ศาลอุทธรณ์พิพากษา คดี 112 ‘สุรภักดิ์’ 


ผู้ สื่อข่าวรายงานว่าในวันพรุ่งนี้ (26 มี.ค.2557) ที่ศาลอาญา รัชดาฯ เวลา 9.00 น. ศาลนัดฟังคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ คดีที่สุรภักดิ์ (สงวนนามสกุล) ตกเป็นจำเลยในความผิดตามมาตรา 112 ตามประมวลกฎหมายอาญา และ พ.ร.บ.ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550 กรณีถูกกล่าวหาว่าเป็นผู้โพสต์ข้อความ 5 ข้อความในเฟซบุ๊กแฟนเพจอันหนึ่ง

ทั้ง นี้ สุรภักดิ์ โปรแกรมเมอร์วัย 41 ปี ถูกกล่าวหาว่าเป็นเจ้าของเพจ 'เราจะครองแผ่นดินโดยxxxx' ในเฟซบุ๊คและโพสต์ข้อความเข้าข่ายความผิด 5 ข้อความเมื่อราวกลางปี 2554 เขาถูกจับกุมในวันที่ 2 ก.ย.2554 ไม่ได้รับอนุญาตให้ประกันตัวออกมาสู้คดีและถูกคุมขังอยู่ในเรือนจำ รวมระยะเวลา 1 ปีกับอีกเกือบ 1 เดือน ต่อมาวันที่ 31 ต.ค.55 ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้อง โดยให้เหตุผลว่าพยานหลักฐานที่โจทก์นำสืบยังมีความสงสัยว่าจำเลยกระทำความ ผิดตามฟ้องหรือไม่ ยกประโยชน์แห่งความสงสัยให้จำเลย ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 227 วรรค 2 

(ที่มา)