หน้าเว็บ

วันอังคารที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2555

หนังสือ 1984 ของ จอร์ช ออร์เวล กับสังคมไทย

หนังสือ 1984 ของ จอร์ช ออร์เวล กับสังคมไทยจอร์ช ออร์เวล เป็นนักเขียนสังคมนิยมอังกฤษ ในปี 1937 เขาอาสาไปรบในประเทศสเปน เพื่อยับยั้งการยึดอำนาจของทหารฟาสซิสต์ภายใต้นายพลฟรังโก ออร์เวลเข้าร่วมในกองทัพอาสาสมัครของพรรค POUM (พรรคแนวร่วมกรรมาชีพมาร์คซิสต์) พรรคนี้ร่วมกับองค์กรอนาธิปไตย CNT และ FAI ในการปฏิวัติลุกฮือของกรรมาชีพและเกษตรกรสเปน แต่ปรากฏว่าพรรคคอมมิวนิสต์สเปน ภายใต้อิทธิพลของ สตาลิน ในรัสเซีย พยายามสลายกระแสปฏิวัติเพื่อเอาใจอังกฤษกับฝรั่งเศส เพราะตะวันตกไม่ต้องการเห็นการปฏิวัติสังคมนิยมเกิดขึ้นในสเปน สตาลินมองว่าถ้าสามารถเอาใจมหาอำนาจตะวันตกได้ รัสเซียจะไม่ถูกโจมตี อย่างไรก็ตามการเอาใจตะวันตกแบบนี้นำไปสู่การเปลี่ยนสงครามปฏิวัติในสเปนไปสู่สงครามกระแสหลัก และนำไปสู่การทำลายความหวังของกรรมาชีพและเกษตรกรในการปลดแอกตนเอง ผลในที่สุดคือความพ่ายแพ้ของฝ่ายซ้ายและฝ่ายประชาธิปไตยสเปน

(คลิกอ่าน)
http://issuu.com/giles.ungpakorn/docs/1984tt
การแบ่งชนชั้นไม่ใช่ธรรมชาติของมนุษย์

การแบ่งชนชั้นไม่ใช่ธรรมชาติของมนุษย์

 

โดย C. H.

มนุษย์เริ่มต้นจากการวิวัฒนาการมาจากลิงในอัฟริกา เมื่อประมาณ 150,000 ปีมาแล้ว สังคมมนุษย์ในยุคบุพกาล เป็นสังคมของคนที่เก็บของป่าและล่าสัตว์ มนุษย์อยู่ในกลุ่มเล็กๆ ในลักษณะเครือญาติ ทรัพยากรทุกอย่างเป็นของกลางหมด มีการแบ่งกันอย่างเท่าเทียม มีการร่วมมือกันในกิจกรรมต่างๆ ในสังคมบุพกาลนี้ ชีวิตมนุษย์มีข้อดีตรงที่ไม่มีการแบ่งชนชั้น ไม่มีผู้ปกครอง และไม่มีการเลือกปฏิบัติระหว่างชายกับหญิง แต่ข้อเสียคือถ้าภูมิอากาศหรือธรรมชาติเปลี่ยนไป มนุษย์จะอยู่อย่างยากลำบาก เพราะไม่มีส่วนเกิน

มนุษย์อยู่กันทั่วโลกในสภาพแบบนี้ประมาณ 140,000 ปี คือ ประมาณ 90% ของประวัติศาสตร์มนุษย์ ข้อมูลนี้สำคัญ เพราะพวกที่สนับสนุนระบบชนชั้น การขูดรีด ความเหลื่อมล้ำ หรือทุนนิยม มักพยายามอ้างว่า “ธรรมชาติมนุษย์” เป็นธรรมชาติของการแย่งชิงและการแข่งขัน แต่ถ้า 90% ของประวัติศาสตร์เป็นยุคของความเท่าเทียมและการร่วมมือกันระหว่างมนุษย์ มันจะเป็นอย่างที่พวกนั้นอ้างไม่ได้

เมื่อ 10,000 ปีก่อนยุคปัจจุบัน มนุษย์เริ่มใช้ระบบเกษตรพื้นฐาน แต่ในไม่ช้าวิถีชิวิตแบบเก่าเริ่มยากลำบากมากขึ้นเนื่องจากการเปลี่ยนแปลง ทางภูมิอากาศ มนุษย์กลุ่มต่างๆ ต้องเลือกระหว่างการอยู่แบบเติมโดยใช้เกษตรพื้นฐานที่ไม่แน่นอน หรือเลือกเดินหน้าพัฒนาเทคโนโลจีต่างๆ กลุ่มที่เลือกพัฒนาเทคโนโลจีเริ่มใช้สัตว์ลากไถ และใช้ปุ๋ยจากขี้สัตว์ เพื่อเพิ่มผลผลิตแต่ผลพวงที่ตามมาคือสังคมชนชั้น
    
การเพิ่มผล ผลิตทำให้ชีวิตมีความมั่นคงมากขึ้น ความสลับสับซ้อนของสังคมและการแบ่งงานกันทำมีผลในการเปลี่ยนความสัมพันธ์ ระหว่างคนและมีคนประเภทหนึ่งปรากฏตัวขึ้นมา คือพวกที่มีหน้าที่ “ควบคุม” ระบบเก็บอาหารเพื่อความมั่นคงของสังคม และเมื่อประมาณ 5000 ปีมาแล้ว มีการเริ่มเขียนถึง “ทาส” มีความเหลื่อมล้ำเกิดระหว่างคน และมีการบังคับใช้ชาวบ้านเพื่อทำงานเป็นบางเวลา
    
คำถามที่สำคัญคือ “มนุษย์ที่เคยเท่าเทียมกันมาก่อนเป็นเวลาแสนปีทนสภาพเช่นนี้ได้อย่างไร?” คำตอบคือ กลุ่มต่างๆ ต้องเลือกเอาว่าจะเดินหน้าพัฒนาการผลิตในบริบทของสังคมยุคนั้น หรือจะถอยหลังไปอยู่อย่างยากลำบาก แต่เราไม่ควรลืมว่าการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวในสังคมเต็มไปด้วยความขัดแย้งทาง ชนชั้นเสมอ และในยุคปัจจุบันเราสามารถพูดได้ว่าเทคโนโลจีเจริญเติบโตพอที่จะยกเลิกระบบ ชนชั้นได้

(ที่มา) 

http://turnleftthai.blogspot.com/2012/03/blog-post_06.html 

03มีค55 ใบตองแห้งออนแอร์

03มีค55 ใบตองแห้งออนแอร์

 


(คลิกฟัง)
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=0RIDMzIcA9Y

ที่นี่ความจริง อ.ตุ้ม อ.หวาน 05/03/2555

ที่นี่ความจริง อ.ตุ้ม อ.หวาน 05/03/2555

 

 Thumbnail

(คลิกฟัง)
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=dBGmcY2qytM#!

ใบตองแห้ง 'วอยซ์ทีวี': ยุบศาลปกครองซะดีมั้ย

ใบตองแห้ง 'วอยซ์ทีวี': ยุบศาลปกครองซะดีมั้ย 

 


ที่มา: เว็บไซต์วอยซ์ทีวี http://www.voicetv.co.th/profile/Baitonghaeng


“ในคดีที่ กสท. ฟ้องร้อง หากไม่มีการฟ้องร้องโดย กสท. และให้การคุ้มครองชั่วคราวโดยศาลปกครอง สิ่งที่น่าจะเกิดขึ้นในความเห็นของผู้เขียนก็คือ

1.ประเทศไทยจะมีผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่เพิ่มขึ้นอีก 3 ราย แข่งขันกันให้บริการ 3G นอกเหนือจาก ทีโอที ซึ่งให้บริการอยู่แล้ว โดยการแข่งขันจะมีความเสมอภาค ซึ่งจะทำให้ประชาชนในฐานะผู้บริโภคได้รับประโยชน์สูงสุด

2.รัฐจะได้ค่าประมูลคลื่นความถี่ไม่ต่ำกว่า 3.9 หมื่นล้านบาท จากการออกใบอนุญาต 3 ใบ ใบละไม่ต่ำกว่า 1.3 หมื่นล้านบาท ซึ่งจะทำให้สามารถลดภาระภาษีที่รัฐต้องจัดเก็บจากประชาชน หรือสามารถเพิ่มบริการสาธารณะต่างๆ เช่น การศึกษา หรือสวัสดิการแก่ประชาชนได้ ซึ่งจะทำให้ประชาชนในฐานะผู้เสียภาษีได้รับประโยชน์สูงสุด ทั้งนี้ ค่าใบอนุญาตคลื่นความถี่ดังกล่าวจะไม่ทำให้ค่าบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่สูง ขึ้น เพราะเป็นเงินที่ถูกเก็บมาจากกำไรส่วนเกินของผู้ประกอบการ ไม่ใช่ส่วนที่ไปเพิ่มต้นทุน อย่างที่มักมีความเข้าใจผิดกัน

3.ระบบใบอนุญาตโดยหน่วยงานกำกับดูแลอิสระคือ กสทช. เป็นระบบมีความโปร่งใสมากกว่าและไม่เลือกปฏิบัติ จะมาทดแทนระบบสัมปทานของรัฐวิสาหกิจที่เต็มไปด้วยความไม่โปร่งใส และการแสวงหาผลประโยชน์ของฝ่ายการเมือง ซึ่งทำให้เกิด “อภิมหาเศรษฐี” ขึ้นมาในระบบเศรษฐกิจไทย ซึ่งภายหลังก้าวเข้าสู่การเมือง และเป็นส่วนหนึ่งของความขัดแย้งในสังคมในปัจจุบัน ระบบใหม่นี้จะมีผลในการลด “ธนกิจการเมือง” (money politics) และทำให้ประชาธิปไตยของไทยตอบสนองความต้องการของประชาชนในฐานะพลเมืองมาก ขึ้น”

(อ่านต่อ)
http://www.prachatai.com/journal/2012/03/39526

ขุนเขาบอก : เทวาตกสวรรค์ ชนชั้นอลเวง........

ขุนเขาบอก :  เทวาตกสวรรค์ ชนชั้นอลเวง........ 


ขุนเขาบอก :

เทวาตกสวรรค์ ชนชั้นอลเวง........

เปรียบเสาต้นใหญ่ ปักกลางไท“มั่นคง”
ชะลูดระหง “มั่นคง”ดั่งหินผา
แรงกระทำไดๆ เสาใหญ่ไม่นำพา
ปกปักรักษา ค้ำฟ้าประชาไท

อยู่ยงคงไท หลายสมัยสถาน
ยืนหยัดคู่กาล ไม่สะท้านหวั่นไหว
เป็นที่สักกา มหาชนชาวไท
พิลาสพิไล เทพไท้เทวา

ด้วยแรงกิริยา นำพาสมดุล
น้ำหนักเยื้องศูนย์ จุดหมุนมีปัญหา
เสาใหญ่ไหวเอน เมื่อโมเมนต์นำพา
คนสรวมชฎา ถูกนำมาอ้างอิง

ทุกสรรพสิ่ง อ้างอิงเสาหลัก
เข่นฆ่าปรปักษ์ อ้างเสาหลักเข้าสิง
รังเกลียดเหยียดใคร อ้างเสาใหญ่จริงๆ
เสาใหญ่ไหวติง คนแอบอิงเทวา

เป็นเยี่ยงนี้หนา มาชั่วกัปชั่วกัลป์
แบ่งชนแบ่งชั้น สาระพันปัญหา
ใส่แอกแยกไท คลั่งไคร้เทวดา
ใครคิดต่างข้า นำมาประชาทัณฑ์

เสาใหญ่ใต้ฟ้า ถึงคราอวสาน
มิอาจต้านทาน ถึงกาลอาสัญ
ถูกแอบอ้างหนัก เสาหลักหักพลัน
เทวาตกสวรรค์ ชนชั้นอลเวง........