หน้าเว็บ

วันพฤหัสบดีที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2556

พวกคนดี ของอำมาตย์ แต่เป็นคนอุบาทว์ของประชาชน

พวกคนดี ของอำมาตย์ แต่เป็นคนอุบาทว์ของประชาชน

เกษม จาติกวณิช และ อานันท์ ปัญญารชุน (พวกคนดี ของอำมาตย์ แต่เป็นคนอุบาทว์ของ ปชช. คือ คนขายชาติตัวจริง

อานันท์ ปัญญารชุน กับตำนาน เช็คใบเดียว ซื้อโรงกลั่นหมื่นล้าน

สิ่งที่ผู้ดีรัตนโกสินทร์ อย่างนายอานันท์ ปัญญารชุน จะต้องตอบคำถามต่อแผ่นดินไทย ก็คือ

1. เหลือเวลาอีกเพียง 9 ปี คือในปี 2544 สัญญาเช่าโรงกลั่นไทยออยล์ ก็จะสิ้นสุดลง และจะตกเป็นของรัฐ

เหตุใดจึงต้องรีบร้อนขายในราคาเพียง 8 พันกว่าล้านบาท

ที่ว่ารีบร้อน จนถึงขั้นร้อนรน ก็เพราะเช็คที่สั่งจ่าย เป็นเช็คส่วนบุคคล ไม่ใช่แคชเชียร์เช็คที่ยืนยันได้ว่ามีเงินแน่ ๆ ด้วยซ้ำไป

2. จุดประสงค์ใหญ่ของการขายโรงกลั่นไทยออยล์ในครั้งนี้ คือ การเข้าตลาดหลักทรัพย์

แถมยังเอาเปรียบรัฐ โดยสัญญาที่เขียนว่า เมื่อไทยออยล์เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ปตท.ต้องลดสัดส่วนการถือหุ้น ลง 25% ของหุ้นที่ถืออยู่ทั้งหมด คงไม่ต้องสาธยายกันให้มากความว่า นายอานันท์จะมีส่วนได้อย่างไรกับเรื่องนี้

ในเมื่อประธานกรรมการและกรรมการอำนวยการบริษัท คือ นายเกษม จาติกวณิช

“องค์กษัตริย์ไม่อาจถูกละเมิดได้” คืออะไร?

“องค์กษัตริย์ไม่อาจถูกละเมิดได้” คืออะไร?

 

โดย ปิยบุตร แสงกนกกุล

 

รัฐธรรมนูญได้มอบเอกสิทธ์และความคุ้มกันบางประการแก่ประมุขของรัฐในฐานะ ที่ประมุขของรัฐเป็นผู้แทนของรัฐ (Représentation de l’Etat) และเป็นสัญลักษณ์ของการประกันความต่อเนื่องของรัฐ (Continuité de l’Etat) เอกสิทธิ์เหล่านั้น ได้แก่ ความไม่ต้องรับผิด และความคุ้มกันไม่ถูกดำเนินคดีใด

ในกรณีที่ประมุขของรัฐเป็นประธานาธิบดี รัฐธรรมนูญจะใช้คำว่า “ประธานาธิบดีไม่ต้องรับผิดชอบ” เช่น รัฐธรรมนูญฝรั่งเศส ๑๙๕๘ มาตรา ๖๗ บัญญัติว่า “ประธานาธิบดีไม่ต้องรับผิดชอบจากการกระทำในการปฏิบัติหน้าที่...” หรือ รัฐธรรมนูญอิตาลี มาตรา มาตรา ๙๐ กำหนดให้ประธานาธิบดีไม่ต้องรับผิดในการปฏิบัติหน้าที่ เป็นต้น นอกจากนี้ ประธานาธิบดียังไม่อาจถูกดำเนินคดีใดๆได้ตลอดระยะเวลาดำรงตำแหน่ง

อย่างไรก็ตาม เอกสิทธิ์และความคุ้มกันของประธานาธิบดีไม่สัมบูรณ์เด็ดขาด รัฐธรรมนูญอาจกำหนดข้อยกเว้นบางประการให้ประธานาธิบดีต้องรับผิดได้ เช่น รัฐธรรมนูญกำหนดว่าประธานาธิบดีไม่ต้องรับผิดชอบจากการกระทำในการปฏิบัติ หน้าที่ เว้นแต่การปฏิบัติหน้าที่ของประธานาธิบดีนั้นเป็นการทรยศต่อชาติ เป็นการละเมิดรัฐธรรมนูญ หรือเป็นการปฏิบัติหน้าที่ผิดพลาดบกพร่องอย่างร้ายแรง ซึ่งรัฐธรรมนูญก็จะกำหนดกระบวนกล่าวหาและพิจารณาคดีแตกต่างไปจากบุคคลทั่วไป อาจใช้วิธีการทางการเมืองแท้ๆ คือ ให้ รัฐสภาถอดถอนออกจากตำแหน่ง[1] หรือ วิธีการทางการเมืองและกฎหมายผสมกัน คือ ให้สมาชิกรัฐสภาเป็นผู้ริเริ่มกล่าวหา และศาลเป็นผู้พิจารณาคดี ซึ่งอาจเป็นศาลรัฐธรรมนูญ[2] ศาลฎีกา[3] ศาลพิเศษที่ตั้งขึ้นมาโดยเฉพาะ[4]

จะเห็นได้ว่าเอกสิทธิ์ที่รัฐธรรมนูญมอบให้แก่ประธานาธิบดีนั้น คุ้มครองเฉพาะการกระทำของประธานาธิบดีในการปฏิบัติหน้าที่เท่านั้น ในกรณีที่ประธานาธิบดีกระทำความผิดโดยการกระทำนั้นไม่ใช่การปฏิบัติหน้าที่ ประธานาธิบดีก็ยังคงต้องรับผิดชอบ อย่างไรก็ตาม ไม่สามารถดำเนินคดีกับประธานาธิบดีได้ เพราะ ประธานาธิบดีได้รับความคุ้มกันในการไม่ถูกดำเนินคดีใดๆในระหว่างดำรงตำแหน่ง หากต้องการดำเนินคดี ก็ต้องรอให้ประธานาธิบดีพ้นจากตำแหน่งไปก่อน หรือในบางประเทศ อาจกำหนดเป็นกรณีพิเศษว่า ดำเนินคดีประธานาธิบดีในระหว่างดำรงตำแหน่งได้แต่ต้องให้รัฐสภาอนุญาตก่อน ว่าจะให้ดำเนินคดีหรือไม่[5]

มาตรา 112: "แม้จริง ก็ยังหมิ่น...ยิ่งจริงยิ่งหมิ่น...เข้าใจเปล่า?"

มาตรา 112: "แม้จริง ก็ยังหมิ่น...ยิ่งจริงยิ่งหมิ่น...เข้าใจเปล่า?" 
คุก ศาล ทหาร ตำรวจไทยยังคงมีบทบาทกำจัดประชาชนในภาวะวิกฤตศรัทธาต่อแนวคิดชาตินิยม กษัตริย์นิยม จึงต้องใช้ก.ม.ปราบปราม กดขี่ประชาชนอย่างโจ่งแจ้งแบบนี้.....ขอประณามการตัดสินจำคุกเอกชัย หงส์กังวาน

"วันนี้ศาลไทยได้พิสูจน์อีกมุมที่อัปลักษณ์ของ มาตรา 112 ออกมาให้เห็นแล้ว ประเทศอื่นอาจมีกฎหมายปกป้องประมุข แต่จะมีประเทศประชาธิปไตยที่ไหนที่มีกฎหมายปกป้องประมุขจะถูกตีความว่า "ยิ่งจริงยิ่งหมิ่น" เหมือนกับของไทยอีก?" - Admin AC

ประวิตร โรจนพฤกษ์: บทสนทนาระหว่างผู้พิพากษาคดี ม.112 กับทนายอานนท์http://thaipolitionary.files.wordpress.com/2012/01/politionary-word-70.jpg

เสวนา "เมื่อความจริง(และนิยาย)โดนดำเนินคดีในประเทศไทยยุคกษัตริย์นิยมล้นเกิน" 
โดย ธงชัย วินิจจะกูล 

"นายใน" สมัยรัชกาลที่ ๖

"นายใน" สมัยรัชกาลที่ ๖รัชกาลที่ ๖ ชอบเพศเดียวกัน???

ชวนเชิญไปฟังเสวนาครับ
วันเสาร์ที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๖
สนพ.มติชน จัดเสวนาเรื่อง "นายใน" สมัยรัชกาลที่ ๖
ที่งานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์
เวลา ๑๕๐๐-๑๖.๐๐ น.
โดย อ.ธเนศ วงศ์ยานนาวา, ชานันท์ ยอดหงษ์ ดำเนินรายการโดย อรรถ บุนนาค

สวีเดนถอดศัพท์ใหม่ 'ungoogleable' ออก หลังกูเกิลจี้ให้เปลี่ยนนิยาม

สวีเดนถอดศัพท์ใหม่ 'ungoogleable' ออก หลังกูเกิลจี้ให้เปลี่ยนนิยาม

 

 

สวีเดนตัดสินใจลบคำว่า 'ungoogleable' ออกจากบัญญัติศัพท์ใหม่ ยุติสงครามภาษากับกูเกิล หลังบรรษัทอ้าง 'ลิขสิทธิ์' ขอเปลี่ยนนิยามใหม่ คณะกรรมการภาษาระบุว่า ลบออกไม่ได้หมายความว่าเลิกใช้ ชี้ภาษาเป็นเรื่องของผู้ใช้ ไม่ใช่บรรษัทข้ามชาติ

คำว่า  ungoogleable หรือ ogooglebar ในภาษาสวีเดน หมายถึง "ไม่สามารถค้นหาได้ผ่านเว็บค้นหา"

ทุกปี คณะกรรมการภาษาจะตีพิมพ์คำใหม่ 10 อันดับแรก ซึ่งเป็นที่นิยมในสวีเดน เพื่อแสดงให้ถึงความเปลี่ยนแปลงของสังคมและภาษา

Ann Cederberg ประธานคณะกรรมการภาษาของสวีเดน ระบุว่า คำดังกล่าวถูกบรรจุเป็นศัพท์ใหม่เมื่อเดือนธันวาคมปี 55 แต่ทันทีที่ลิสต์ศัพท์ใหม่นี้เผยแพร่ออกไป กูเกิลก็ส่งอีเมลมาถึงเธอ เรียกร้องให้เปลี่ยนคำจำกัดความใหม่ ให้หมายถึงเว็บกูเกิลเท่านั้น โดยอ้างถึงข้อสงวนสิทธิ์ว่า Google เป็นเครื่องหมายการค้า

จำคุก 2 ปี-รอลงอาญา คดีนักกิจกรรมปีนสภา ต้าน กม.สนช. ฐานชุมนุมมั่วสุม-บุกรุก-ใช้กำลังประทุษร้าย

จำคุก 2 ปี-รอลงอาญา คดีนักกิจกรรมปีนสภา ต้าน กม.สนช. ฐานชุมนุมมั่วสุม-บุกรุก-ใช้กำลังประทุษร้าย

 

 
สืบเนื่องจากการชุมนุมเมื่อวันที่ 12 ธ.ค. 50 ซึ่งมีประชาชนหลายร้อยคนชุมนุมหน้ารัฐสภา เรียกร้องให้ สนช. หยุดการออกกฎหมายแบบเร่งด่วน มีประชาชนกว่าร้อยคนปีนรั้วรัฐสภาเข้าไปนั่งหน้าห้องประชุม ต่อมา เอ็นจีโอ 10 คนถูกฟ้องฐานยุยงให้ประชาชนกระด้างกระเดื่อง มั่วสุมก่อความวุ่นวายในบ้านเมือง และบุกรุกโดยใช้กำลังประทุษร้าย

ล่าสุด 28 มี.ค.56  ศาลอาญา รัชดา ตัดสินว่าจำเลยมีความผิดฐานชุมนุมมั่วสุม บุกรุก ใช้กำลังประทุษร้าย ส่วนข้อหากบฏ ล้มล้างขัดขืนไม่ให้มีการออกกฎหมายนั้นให้ยกฟ้อง ตัดสินให้ลงโทษ  จำเลยที่ 1-4,7,8 ซึ่งถือเป็นผู้นำการชุมนุม จำคุก 2 ปี ปรับ 9,000 บาท จำเลยที่ 5,6,9,10 จำคุก 1 ปี ปรับ 9,000 บาท 
 
(อ่านต่อ)
http://www.prachatai.com/journal/2013/03/45996

จำคุก 5 ปี ปรับ 1 แสน คนขายซีดีข่าว ABC-วิกิลีกส์ ผิด 112

จำคุก 5 ปี ปรับ 1 แสน คนขายซีดีข่าว ABC-วิกิลีกส์ ผิด 112 

 
ศาลอาญา พิพากษา เอกชัย คนขายซีดีสำนักข่าว ABC ออสเตรเลีย และเอกสารวิกิลีกส์ ผิดตามกฎหมายอาญา มาตรา 112 จำคุก 5 ปี ไม่มีใบอนุญาตขายซีดีปรับ 100,000 บาท จำเลยนำสืบเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาคดี มีเหตุบรรเทาโทษ 1 ใน 3 เหลือโทษจำคุก 3 ปี 4 เดือน ปรับ 66,666 บาท

28 มี.ค.56 (เบื้องต้น) ศาลอาญา รัชดา พิพากษาเอกชัย อายุ 35 ปี คนขายซีดีสำนักข่าว ABC ออสเตรเลีย และเอกสารวิกิลีกส์ ผิดตามกฎหมายอาญา มาตรา 112 จำคุก 5 ปี ไม่มีใบอนุญาตขายซีดีปรับ 100,000 บาท ทางนำสืบของจำเลยเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาคดี มีเหตุบรรเทาโทษ 1 ใน 3 เหลือโทษจำคุก 3 ปี 4 เดือน ปรับ 66,666 บาท

หลังทราบคำพิพากษา เอกชัยกล่าวว่า เขารู้สึกผิดหวังที่ศาลตัดสินลงโทษเขาและไม่เข้าใจเจตนาของเขาที่ต้องการเผย แพร่ข่าวสารที่เป็นกลาง ผู้สื่อข่าวต่างประเทศถามว่ามีอะไรจะฝากถึงสำนักข่าว ABC ไหม เอกชัยตอบว่า ไม่มี แต่ก็ขอบคุณที่ผลิตสารคดีการเมืองไทยที่ดีๆ ออกมา

"มันเป็นสารคดีที่ดีมาก" เขากล่าว

ด้านทนายความและบิดาวัย 80 กว่าปีของเขากำลังทำเรื่องประกันตัวซึ่งน่าจะทราบผลภายในเย็นนี้

ก่อนหน้านี้ เจ้าหน้าที่ตำรวจได้จับกุมนายเอกชัย ในวันที่ 10 มี.ค.54  บริเวณอนุสาวรีย์ทหารอาสาข้างสนามหลวง โดยทำการล่อซื้อวีซีดีที่เขาขายแผ่นละ 20 บาท แล้วแจ้งข้อหาคดีความผิดตามกฎหมายอาญา มาตรา 112  และคดีจำหน่ายวีดิทัศน์โดยได้รับประโยชน์ตอบแทนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากนาย ทะเบียน พร้อมด้วยของกลางเป็นวีซีดีกว่า 100 แผ่น เครื่องไรท์ซีดี 1 เครื่อง พร้อมด้วยเอกสารของวิกิลีกส์จำนวน 10 ฉบับ ภายหลังจากนั้น บิดาของนายเอกชัยได้นำหลักทรัพย์เป็นเงินสดจำนวน 500,000 บาทยื่นประกันตัวต่อศาล และศาลได้ปล่อยตัวชั่วคราวในเวลาต่อมา


แจ้งความทั่วประเทศ คดีหมิ่น 112 มีคนเริ่มแล้ว ตามคำแนะนำ ผบ.ตร ?

แจ้งความทั่วประเทศ คดีหมิ่น 112 มีคนเริ่มแล้ว ตามคำแนะนำ ผบ.ตร ?

 

27-3-56 ข่าวเที่ยงDNN แจ้งความดำเนินคดีผู้บริหารTPBS หมิ่นสถาบันฯ
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=MDLFGJ9VKvg

ไม่เห็นด้วย กับการแจ้งความ ม .112 แต่ถ้าเพื่อต้องการเอาเคสนี้ ไปเทียบเคียงกับกรณีของ คุณสมยศ ก็เห็นด้วย เพราะในเมื่อเขาเล่นกันอย่างนี้ก่อน พวกเราก็ต้องเล่นย้อนคืนบ้าง หนามยอกมันก็ต้องเอาหนามบ่ง

นายแน่มาก วันที่ 26 มีนาคม 2556
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=SlTaX7Pfiqs#! 


อยากเห็นความเท่าเทียมกัน ในทั้งสองคดีเนื่องจากเป็นคดี ที่มีอัตราโทษสูง เป็นภัยต่อความมั่นคงของชาติศาลต้องไม่ให้ประกัน  
 
เมื่อมีผู้แจ้งความกันหลายๆ จังหวัด จะต้องส่งผู้ต้องหาใส่คอกรถกระบะร้อนตับแตก ตะเวนไปพิจารณา คดีให้ทั่วประเทศเช่นกัน ดังที่คุณสมยศได้รับ ต้องตะเวนไป สงขลา สระแก้วนครสวรรค์ โดยรถควบคุมผู้ต้องหา ซึ่งเป็นรถกระบะ กั้นเป็นคอกคล้ายขังสัตว์ อยากให้คนแจ้งความตามแบบคลิปข่าวข้างบน กันทั่วประเทศจริงๆ อะไรก็เกิดขึ้นได้ ในตอแหลแลนด์ประเทศ นี้