หน้าเว็บ

วันพุธที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2555

สมบูรณาญาสิทธิราชในรัฐธรรมนูญ ๒๕๔๐


สมบูรณาญาสิทธิราชในรัฐธรรมนูญ ๒๕๔๐


 


ผู้ที่สนใจรายละเอียด เกี่ยวกับการแก้หมวดกษัตริย์ในรัฐธรรมนูญครั้งหลังสุด ตามที่เขียนในสไลด์ คือ แก้ให้การกำหนดกษัตริย์องค์ต่อไป เป็นอำนาจของกษัตริย์ล้วนๆ สภาเพียงแต่ "รับทราบ" ไม่ต้อง ให้การเห็นชอบ) และ กำหนดให้อำนาจในการเปลี่ยนแปลงแก้ไข กฎมณเฑียรบาล เป็นของกษัตริย์ล้วนๆ ทั้งๆที่ ตามหลักการ อำนาจนิติบัญญัติ เป็นของสภา

ดูบทความที่ผมเขียนไว้หลายปีก่อน เรื่อง "สมบูรณาญาสิทธิราชในรัฐธรรมนูญ ๒๕๔๐" ได้ที่นี่ http://somsakwork.blogspot.com/2007/07/blog-post.html

ในบทความนี้ ผมพูดถึงรัฐธรรมนูญปี 2540 แต่หมวดกษัตริย์ ในรัฐธรรมนูญ 2540 แท้จริงแล้วเป็นการ ลอกมาชนิดคำต่อคำ รัฐธรรมนูญ รสช. ปี 2534 ซึงเป็นครั้งแรกที่ให้อำนาจแบบ "สมบูรณาญาสิทธิราช" แก่กษัตริย์ใน 2 ประเด็นข้างต้น