หน้าเว็บ

วันอังคารที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554

8 องค์กรสิทธินานาชาติร้องไทย ยกฟ้อง ‘สมยศ’ ระบุ ‘กม. หมิ่น’ ขัดหลักสิทธิสากล
องค์กรสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ 8 แห่ง ในเอเชีย ยุโรปและแคนาดา ออกแถลงการณ์เรียกร้องรบ. ไทยให้ยกเลิกข้อกล่าวหาต่อ ‘สมยศ พฤกษาเกษมสุข’ ย้ำ ต้องให้สิทธิในการประกันตัวและเสรีภาพในการแสดงออกแก่ประชาชน


เมื่อวันที่ 15 พ.ค. 54 องค์กรสิทธิมนุษยชนนานาชาติ 8 แห่ง จากเอเชีย ยุโรป และแคนาดา ออกแถลงการณ์เรียกร้องรัฐบาลไทยให้ยกเลิกข้อกล่าวหาต่อ สมยศ พฤกษาเกษมสุข นักเคลื่อนไหวด้านแรงงาน และแกนนำกลุ่ม 24 มิถุนา ที่ถูกจับกุมด้วยกฎหมายหมิ่นพระบรมเดชานุภาพ โดยระบุว่า กฎหมายดังกล่าวเป็นการละเมิดสิทธิของบุคคลในการการแสดงออก พร้อมทั้งเรียกร้องให้รัฐบาลไทยแก้ไขกฎหมายอาญามาตรา 112 ให้สอดคล้องกับหลักสิทธิสากลด้วย

แถลงการณ์ดังกล่าวระบุว่า การที่สมยศถูกปฏิเสธการประกันตัวมาแล้วถึง 4 ครั้ง โดยที่ไม่มีเหตุผลชัดเจนพอจากทางการว่าเป็นเพราะเหตุผลใด เป็นการละเมิดสิทธิในการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมที่เท่าเทียมและเป็นธรรม ทั้งๆ ที่คณะกรรมการอิสระตรวจสอบและค้นหาความจริงเพื่อการปรองดองแห่งชาติ (คอป.) ได้ระบุไว้ในรายงานฉบับที่สองว่า การประกันตัวเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานที่ผู้ต้องหาทุกคนพึงมี

อนึ่ง องค์กรสิทธิดังกล่าว เป็นองค์กรที่รณรงค์ทางด้านสิทธิมนุษยชน เสรีภาพในการแสดงออก และเสรีภาพสื่อที่ตั้งอยู่ในเอเชีย ยุโรป และแคนาดา ประกอบไปด้วย Front Line Defenders, Protection International, Asian Forum on Human Rights and Development (FORUM-ASIA), International Federation for Human Rights (FIDH), World Organisation against Torture (OMCT) , Lawyers' Rights Watch – Canada (LRWC) and Southeast Asia Press Alliance (SEAPA) และ Clean Clothes Campaign

(อ่านต่อ)
http://www.prachatai.com/journal/2011/11/37875