หน้าเว็บ

วันพฤหัสบดีที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2556

แถลงการณ์สมัชชาปกป้องประชาธิปไตย (สปป.) ฉบับที่ ๓

แถลงการณ์สมัชชาปกป้องประชาธิปไตย (สปป.) ฉบับที่ ๓


 
 
เรื่อง การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการการเลือกตั้ง
และคณะรัฐมนตรีรักษาการในการจัดการการเลือกตั้ง


ตามที่คณะกรรมการเลือกตั้ง (กกต.) ได้ออกแถลงการณ์เมื่อวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๖ เสนอให้รัฐบาลเลื่อนการเลือกตั้งในวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ ออกไป จนกว่าจะหาข้อยุติระหว่างคู่ขัดแย้งร่วมกันได้นั้น สมัชชาปกป้องประชาธิปไตยเห็นว่า ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา กกต. ไม่ได้แสดงออกถึงความเลื่อมใสที่มีต่อการเลือกตั้ง ในฐานะที่เป็นกระบวนการแก้ไขความขัดแย้งทางการเมืองตามระบอบประชาธิปไตย ดังจะเห็นได้ว่า กกต.ไม่เคยพยายามชี้แจงยืนยันให้สังคมและคู่ขัดแย้งทางการเมืองยอมรับความสำคัญและความชอบธรรมของการเลือกตั้ง และสิทธิอันเท่าเทียมกันของประชาชนทุกหมู่เหล่าเลย

ยิ่งไปกว่านั้น กกต.บางท่านยังแสดงพฤติกรรมให้สาธารณชนเห็นว่าขาดเจตจำนงที่จะดำเนินการให้เกิดการเลือกตั้งขึ้นในวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ ทั้งนี้เนื่องจากนับตั้งแต่นายกรัฐมนตรีประกาศยุบสภาผู้แทนราษฎร กกต.บางท่านได้พยายามเสนอว่าอาจเลื่อนการเลือกตั้งได้ และแถลงเรียกร้องให้รัฐบาลไปเจรจากับฝ่ายผู้ชุมนุม ทั้งๆที่ไม่ใช่หน้าที่ของ กกต. เมื่อเกิดเหตุการณ์วุ่นวายจากการที่ผู้ชุมนุมพยายามขัดขวางการสมัครรับเลือกตั้ง กกต.ก็ไม่ได้พยายามแสวงหาช่องทางอื่นๆ เพื่อแก้ปัญหาดังกล่าว เช่น การเปลี่ยนสถานที่รับสมัครเลือกตั้ง การรับสมัครเลือกตั้งออนไลน์ หรือวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ แต่กลับยังยืนยันใช้สถานที่ที่กำหนดไว้เดิมและวิธีการในการสมัครรับเลือกตั้งแบบเดิ  

สภาวการณ์ที่กำลังดำเนินอยู่ในขณะนี้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งจากพฤติกรรมของ กกต. ทำให้เกิดความกังวลขึ้นทั่วไปในหมู่ของประชาชนผู้ทรงสิทธิเลือกตั้งว่าจะเกิดการเลือกตั้งทั่วไปขึ้นได้หรือไม่ เพื่อให้เกิดความมั่นใจได้ว่าการเลือกตั้งทั่วไปจะเกิดขึ้นได้จริง สมัชชาปกป้องประชาธิปไตย ในฐานะส่วนหนึ่งของผู้ทรงสิทธิเลือกตั้ง จึงขอเรียกร้องให้องค์กรที่เกี่ยวข้อง ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามรัฐธรรมและกฎหมายดังนี้ 

๑. เมื่อมีพระราชกฤษฎีกายุบสภาฯ เพื่อให้มีการเลือกตั้งใหม่ ประชาชนชาวไทยผู้มีสิทธิเลือกตั้งทุกคนย่อมมีความชอบธรรมในการที่จะแสดงออกซึ่งความเป็นเจ้าของอำนาจรัฐผ่านการแสดงเจตนาออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรตามที่กำหนดไว้ในพระราชกฤษฎีกายุบสภาฯ ดังนั้น การเลื่อนการเลือกตั้งออกไป ย่อมเป็นการล่วงละเมิดสิทธิของประชาชน ประชาชนผู้ทรงสิทธิเลือกตั้งย่อมสามารถดำเนินการด้วยวิถีทางใดๆ ตามกฎหมายเพื่อปกป้องสิทธิเลือกตั้งอันชอบธรรมของตนได้

ปฏิรูปของยิ่งลักษณ์คือปฏิรูปโดยอำมาตย์

ปฏิรูปของยิ่งลักษณ์คือ ปฏิรูปโดยอำมาตย์


 
โดย ใจ อึ๊งภากรณ์


ข้อเสนอล่าสุดของยิ่งลักษณ์เรื่องกรรมการปฏิรูป เป็นการถอยหลังไปสู่ยุคมืด เพราะคณะกรรมการที่ยิ่งลักษณ์เสนอ ประกอบไปด้วย ทหาร นายทุน นายธนาคาร ข้าราชการ และอธิการบดีรักเผด็จการ มันเป็นคณะกรรมการอัปยศ 

ดูเหมือนยิ่งลักษณ์และสุเทพกำลังแข่งกันเสนอคณะกรรมการอัปยศประเทศไทย

“การปฏิรูป” ควรหมายถึงทำให้ดีขึ้น แต่คำนี้ใครๆ ทั้งรัฐบาล ทั้งโจรสุเทพ ทั้งพวกเลื้อยคลานทั้งหลายฯลฯ เอามาใช้เพื่อปกป้องผลประโยชน์ตนเองจนไม่มีความหมายเหลือ 

การปฏิรูปที่จะพัฒนาประชาธิปไตยและความเท่าเทียมในสังคมไทย ต้องลดอำนาจทหารและข้าราชการ ต้องลดอำนาจผูกขาดของนายทุนและนายธนาคาร และต้องเพิ่มอำนาจของคนธรรมดาที่ประกอบไปด้วยกรรมาชีพและเกษตรกร ดังนั้นต้องเพิ่มอำนาจให้สหภาพแรงงานและกลุ่มเกษตรกรและกลุ่มคนจนในชุมชนต่างๆ ต้องมีการยกเลิกกฏหมาย 112 และสร้างรัฐสวัสดการผ่านการเก็บภาษีสูงๆ จากคนรวยพร้อมกับตัดงบประมาณทหาร

การปฏิรูปของพวกเอ็นจีโอก็ไม่ดีกว่าของยิ่งลักษณ์ เพราะ กป.อพช. เสนอให้ม็อบสุเทพ/ประชาธิปัตย์มีกรรมการเท่ากับเพื่อไทยและ นปช. ทั้งๆ ที่ประชาธิปัตย์เป็นแค่ตัวแทนของประชาชน 1/3ของประเทศเท่านั้น แต่พวกเอ็นจีโอเชื่อมานานว่าชาวบ้านโง่และถูกหลอกให้ลงคะแนนให้เพื่อไทยหรือไทยรักไทย เขาเลยไม่ให้ความสำคัญตรงนี้ ยิ่งกว่านี้ กป.อพช. เสนอให้เอ็นจีโอ ที่อ้างว่าตัวเองเป็น “ภาคประชาชน” มีกรรมการเท่ากับ ประชาธิปัตย์และเพื่อไทย คือต้องการแต่งตั้งตนเองเข้าเป็นกรรมการเท่านั้น อย่าลืมว่าพวกนี้เป็นพวกที่สนับสนุนรัฐประหาร 19 กันยาในอดีต

คณะกรรมการปฏิรูปประเทศไทยควรจะประกอบไปด้วยคนที่ได้รับการเลือกตั้งและความไว้วางใจจากประชาชน คือให้ทุกเขตเลือกตั้งเลือกมาหนึ่งคน ถ้าใครมองว่ารูปแบบการสร้างกรรมการแบบนี้ไม่เหมาะสม ก็แสดงว่าไม่เคารพเสียงประชาชนและประชาธิปไตยนั้นเอง

ล่าสุดต้องฟันธงว่าสังคมไทยถึงจุดตกต่ำมืดมัว.... ม็อบสุเทพใช้อาวุธปืน ตำรวจตาย แต่สุเทพลอยนวล กกต.เสนอเลื่อนการเลือกตั้งตามข้อเรียกร้องม็อบ ปปช. (เกี่ยวอะไรกับมัน?) บอกว่าสส.ไม่สามารถแก้รัฐธรรมนูญทหารได้

(ที่มา)
http://turnleftthai.blogspot.dk/2013/12/blog-post_26.html    

สภาวะการนำของนายกฯยิ่งลักษณ์สั่นคลอนอย่างถึงที่สุด

สภาวะการนำของนายกฯยิ่งลักษณ์สั่นคลอนอย่างถึงที่สุด


 
โดย อ.พิชิต ลิขิตกิจสมบูรณ์

เหตุการณ์รุนแรงในวันนี้ที่มีตำรวจบาดเจ็บและเสียชีวิต ประชาชนถูกทำร้าย โดยกองกำลังติดอาวุธของพวกขับไล่รัฐบาล ส่งผลสะเทือนอย่างร้ายแรงต่อสถานะของรัฐบาลและต่อสภาวะการนำของนายกฯยิ่งลักษณ์

แม้จะเป็นสไตล์ของนายกฯยิ่งลักษณ์ที่ ไม่ปะทะ ไม่ใช้มาตรการเด็ดขาด แต่ถอยให้ทุกเม็ด ยอมให้ทุกอย่าง เพราะท่านเป็นคนทะเลาะไม่เป็น หรือเพราะท่านเชื่อว่า วิธีนี้จะซื้อใจคนไทยส่วนข้างมากได้ ไม่ว่าจะเหตุผลใด อาจกล่าวได้ว่า ล้มเหลวโดยสิ้นเชิง เพราะการสั่งห้ามจนท.ตำรวจติดอาวุธและห้ามใช้กำลังกับม็อบที่ติดอาวุธ มาเพียบแบบนี้ ปล่อยให้จนท.ตำรวจถูกกระทืบ ถูกยิง ถูกแทง ถูกลากไปซ้อม ผลที่ตามมาคือ จนท.ตำรวจจะเอาใจออกห่าง เขารู้สึกว่า นายกฯยิ่งลักษณ์ไม่อินังขังขอบกับความเจ็บปวดและการสูญเสียของพวกเขา

ประชาชนทั่วไปที่ได้รับผลกระทบก็ไม่ได้ชื่นชมรัฐบาลแม้แต่น้อย ไม่ได้รู้สึกเลยว่า รัฐบาลมีมนุษยธรรมสูงส่งตรงไหนที่ไม่ใช้มาตรการทางการกฎหมาย พกวเขากลับตั้งคำถามกับรัฐบาลว่า ถ้าคุณรักษากฎหมายไม่ได้ ก็ออกไปซะ เหมือนตอนพวกเสื้อเหลืองยึดทำเนียบ ยึดสนามบินปี 2551 ซึ่งในที่สุด ผู้คนก็ทนไม่ไหวและกลับดีใจที่รัฐบาลพรรคพลังประชาชนถูกยุบไปด้วยซ้ำ เพราะคิดว่า "เรื่องจะได้จบ ๆ ซะที" ซึ่งก็คือสภาวะรัฐล้มเหลว

สภาวะการนำของนายกฯยิ่งลักษณ์สั่นคลอนอย่างถึงที่สุด ความเชื่อมั่นของจนท.ตำรวจและประชาชนทั่วไปที่มีต่อนายกฯยิ่งลักษณ์กำลังใกล้จะหมดสิ้นไป

ถ้านายกฯยิ่งลักษณ์ไม่ทำการตัดสินใจในสิ่งที่ยากและอาจฝืนต่อสไตล์เดิม ๆ ของตน ก็คงอยู่ต่อไปได้อีกไม่กี่วันหลังจากนี้ และไม่ใช่แค่นายกฯยิ่งลักษณ์ แต่จะเป็นตระกูลชินวัตรและพรรคเพื่อไทยทั้งหมด ถัดจากนั้นก็คือ ประชาชนที่ต่อสู้เพื่อประชาธิปไตย ที่จะได้รับผลกระทบอย่างใหญ่หลว

บางที คำถามคือ ภาระทางประวัติศาสตร์ ณ เบี้องหน้านี้อาจยิ่งใหญ่และหนักอึ้งเกินกว่านายกฯยิ่งลักษณ์ซึ่งไม่ได้เตรียมตัวมาอย่างเต็มที่จะแบกรับต่อไปได้?? นายกฯยิ่งลักษณ์คนเดียวที่จะตอบคำถามนี้ได้

เหตุปะทะล่าสุดฝั่งตำรวจ ถูกยิงตาย 1 สาหัส 10 เจ็บ

เหตุปะทะล่าสุดฝั่งตำรวจ ถูกยิงตาย 1 สาหัส 10 เจ็บView image on Twitter 
ม็อบคปท.หน้าไทย-ญี่ปุ่น


26 ธ.ค.2556 เมื่อเวลา 16.37 น. เฟซบุ๊กแฟนเพจ ทีมโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เผยผลสรุป ข้อมูลเจ้าหน้าที่ตำรวจได้รับบาดเจ็บ และเสียชีิวิต จากสถานการณ์การชุมนุม ณ เวลา 16.00 น.  จำนวนทั้งสิ้น 25 ราย บาดเจ็บสาหัส 10 ราย บาดเจ็บ 14 ราย เสียชีิิวิต 1 ราย ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้

(อ่านต่อ)

Wake Up Thailand

Wake Up Thailand


 
Wake Up Thailand ประจำวันที่ 26 ธันวาคม 2556 ตอนที่ 2
กกต.เพิ่งตื่นกระชับอำนาจเดินหน้าเลือกตั้ง
http://www.dailymotion.com/video/x18uskj_กกต-เพ-งต-นกระช-บอำนาจเด-นหน-าเล-อกต 

Wake Up Thailand ประจำวันที่ 26 ธันวาคม 2556 ตอนที่ 1 
กปปส.ปฏิรูปในความฝันพร้อมม็อบ
http://www.dailymotion.com/video/x18urmt_กปปส-ปฏ-ร-ปในความฝ-นพร-อมม

Wake Up Thailand ประจำวันที่ 25 ธันวาคม 2556 ตอนที่ 2 
เลิกอ้างปฏิรูปเพื่อล้มเลือกตั้งได้แล้ว
http://www.dailymotion.com/video/x18tmzl_เล-กอ-างปฏ-ร-ปเพ-อล-มเล-อกต-งได 

Wake Up Thailand ประจำวันที่ 25 ธันวาคม 2556 ตอนที่ 1
ให้ผู้แทนนั้นแหล่ะปฏิรูปประเทศ!
http://www.dailymotion.com/video/x18tlz7_ให-ผ-แทนน-นแหล-ะปฏ-ร-  

Divas Cafe

Divas Cafe 
 Divas Cafe ประจำวันที่ 26 ธันวาคม 2556
เลือกตั้งเพื่อชาติ
http://www.dailymotion.com/video/x18uvyu_เล-อกต-งเพ-อชาต_ 
 
Divas Cafe ประจำวันที่ 25 ธันวาคม 2556
ประชาธิปไตยภายใต้ความกลัว 
http://www.dailymotion.com/video/x18tp67_ประชาธ-ปไตยภายใต-ความกล- 

เราจะหาทางออกจากความขัดแย้งนี้อย่างไร ? (สถานการณ์ทางการเมืองในขณะนี้)

เราจะหาทางออกจากความขัดแย้งนี้อย่างไร ? (สถานการณ์ทางการเมืองในขณะนี้) 


 

ถาม : เราจะหาทางออกจากความขัดแย้งนี้อย่างไร ? (สถานการณ์ทางการเมืองในขณะนี้) 

ตอบ : “คนที่ถามคำถามนี้ จะเริ่มต้นด้วยประหนึ่งว่า 2 ฝ่ายเท่าเทียมกัน ซึ่งผมว่า 2 ฝ่ายมันไม่เท่าเทียมกัน ...ไม่เท่าเทียมกันในแง่ของความชอบธรรม เพราะฉะนั้นเวลาถามว่าเราจะหา ทางออกกันอย่างไร เราไม่ควรปฏิบัติกับ 2 ฝ่ายอย่างเท่าเทียมกัน เข้าใจไหมฮะ เพราะฉะนั้นในทัศนะผม ถ้าคุณจะหาทางออก คุณต้องกอดกฎหมายให้แน่น อย่าให้ฝ่ายที่ไม่มีความชอบธรรมทางการเมืองมีอำนาจต่อรองเท่าเทียมกับฝ่ายที่มีความชอบธรรม”  

เตรียมตัวรับสถานการณ์เลวร้ายที่สุดของประเทศเอาไว้ได้แล้วครับ ที่เหลือก็แค่เรื่องของเวลา

เตรียมตัวรับสถานการณ์เลวร้ายที่สุดของประเทศเอาไว้ได้แล้วครับ ที่เหลือก็แค่เรื่องของเวลาThai fascist using machete to attack police
"นิติธร" เคลื่อนรถขยายเสียง ประกาศปิดถนนวิภาวดี ปิดกรุงเทพคืนนี้

 สุชาติ นาคบางไทร คนดีนะเว้ย's photo. 
อัญชลี พามวลชนล้อมบ้านนายก คาดอาจค้างคืน
คุยว่าเป็นการลับลวงพราง เพื่อให้ คปท.บุกสนามไทยญี่ปุ่น5 กกต.เสนอ รบ.เลื่อนเลือกตั้ง พร้อมเป็นคนกลาง
http://www.prachatai.com/journal/2013/12/50676

กทม.เล็งยกเลิกให้ใช้กีฬาเวสน์ ชี้ผิดข้อตกลงร่วมกัน เหตุกระทำรุนแรงเกินไป


วีรพัฒน์ ปริยวงศ์ 
วีรพัฒน์ ปริยวงศ์

สงสัย กกต. กำลังจับสลากหมายเลข 157 ให้ตัวเอง ?

กกต. เป็นเพียงองค์กรอิสระ 'ตาม'รัฐธรรมนูญ หาใช่องค์กรอิสระ 'จาก' รัฐธรรมนูญ

กกต. มีความรู้สึกห่วงใยการเมืองได้ แต่ไม่อาจนำความรู้สึกมาอ้างเหนือรัฐธรรมนูญ

การที่ กกต. มาแถลงให้เลื่อนการเลือกตั้งทั้งที่ตนไม่มีอำนาจ รั้นแต่จะทำให้ชาติแตกแยกไม่เป็นปึกแผ่น เพราะแทนที่จะสำนึกในหน้าที่ของตัวเอง กลับเอาใจตัวเป็นใหญ่

ถ้าวันนี้เรายอมให้คนไทยทำต่อกันได้เช่นนี้ ต่อไปนี้ผู้วางระเบิดภาคใต้ก็คงจะบังคับให้คนไทยเลื่อนวันเลือกตั้ง และขู่เข็ญให้งดใช้รัฐธรรมนูญได้ด้วยกระมัง ?Sirote Klampaiboon (ศิโรตม์ คล้ามไพบูลย์) 
ศิโรตม์ คล้ามไพบูลย์
 
จับตารัฐประหารรูปแบบใหม่ (1)  
http://www.youtube.com/watch?v=zbLeJyE2hbQ 

จับตารัฐประหารรูปแบบใหม่ (2) 
http://www.tcijthai.com/tcijthai/view.php?idใบตองแห้ง ประชาไท 

ใบตองแห้ง ประชาไท
บางส่วนบางตอน กกต.แถลงการณ์เลื่อนการเลือกตั้ง2กุมภา57
http://www.youtube.com/watch?v=e2MwRqg9VWg 

แทนที่จะประณามม็อบถ่อยขัดขวางการเลือกตั้ง กกต.กลับหันมาโทษรัฐบาล "ความรุนแรงที่เกิดขึ้น เป็นสิ่งที่ กกต.เคยส่งสัญญาณต่อผู้มีส่วนรับผิดชอบแล้วว่าเป็นสิ่งที่จะเกิดขึ้นได้ และยิ่งจะทวีความรุนแรงหากเดินหน้าจัดการเลือกตั้งต่อไป"

โจรปล้นโทษเจ้าบ้านทั้งที่ตัวเองมีหน้าที่จัดการ ถามหน่อยทำไม กกต.ถึงตะบี้ตะบันนัดจับสลากที่สนามไทย-ญี่ปุ่น ดินแดง ทั้งที่รู้ว่าม็อบจะล้อม ทำไมไม่้ย้ายที่ ทำไมไม่นัดกันลับๆ

กกต.มีอำนาจทุกอย่าง แจกใบเหลืองใบแดงได้ ทำไมแค่เปลี่ยนวิธีรับสมัคร ย้ายที่จับสลาก ถึงทำไม่ได้ ก็แบะท่ามาแต่ต้น อยากให้เลื่อนเลือกตั้ง อยากเลื่อนก็ออกประกาศเองสิครับ บอกจะเป็นตัวกลางเจรจา กลางอะไร จะเจรจาบีบนายกฯ ลาออก แล้วเอานายกฯ คนกลางละสิ