หน้าเว็บ

วันจันทร์ที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2556

สรุปเพิ่มเติมงานเสวนาเรื่องทุนกับแรงงาน 24 ก.พ. ที่ประชาไทไม่รายงาน

สรุปเพิ่มเติมงานเสวนาเรื่องทุนกับแรงงาน 24 ก.พ. ที่ประชาไทม่รายงา 
โดย พัชณีย์ คำหนัก
โครงการรณรงค์เพื่อแรงงานไทย

 

ผู้เขียนได้รับเชิญเป็นวิทยากรในงานเสวนา หัวข้อ“ทำไมกลุ่มทุนบางกลุ่มถึงคัดค้านการปรับค่าจ้าง  300  บาททั่วประเทศ” ของสหพันธ์แรงงานอุตสาหกรรมสิ่งทอการตัดเย็บเสื้อผ้าและผลิตภัณฑ์หนังแห่ง ประเทศไทย เมื่อวันที่ 24 ก.พ. 56 ที่ห้องประชุม 14 ตุลา 19 ถ.ราชดำเนิน ส่วนประเด็นที่นำเสนอคือ สถานการณ์ปัญหาแรงงานปัจจุบันในบริบทความขัดแย้งทางการเมือง : การปรับตัวของชนชั้นนายทุนและผลกระทบต่อแรงงาน  คู่กับวิทยากรอีกท่านหนึ่งคือ อ.พิชิต ลิขิตกิจสมบูรณ์ ที่นำเสนอเกี่ยวกับกลุ่มทุน  แต่สำนักข่าวประชาไทไม่รายงานให้ครบองค์ประกอบของการเสวนาที่มีวิทยากร 2 คน โดยไม่ทราบเหตุผล

ผู้เขียนจึงขอสรุปด้วยตัวเองเพื่อเป็นข้อมูลสำหรับองค์กรแรงงานสำหรับวิจารณ์และแก้ไข ดังนี้
สถานการณ์แรงงานไทยปัจจุบันถูกนำเสนอออกเป็นสองช่วงคือ ช่วงวิกฤตน้ำท่วมปี 2554 และช่วงปี 2555-2556  มีวัตถุประสงค์เพื่อทบทวนปัญหาและสะท้อนนัยทางการเมือง เพื่อนำประเด็นที่สรุปไปแลกเปลี่ยนทัศนะกับสหภาพแรงงานในอนาคต

เราอยู่ในกระแสที่รัฐบาลที่นำโดยพรรคเพื่อไทยใช้นโยบายประชานิยมเพิ่มค่า จ้างขั้นต่ำคู่ขนานไปกับนโยบายเสรีนิยมเอาใจนักลงทุน ลดภาษีนิติบุคคลเพื่อให้สามารถแข่งขันได้ กอปรกับการดำรงนโยบายค่าจ้างราคาถูกสวัสดิการต่ำกับระบบการจ้างงานแบบ ยืดหยุ่นเพื่อเป็นเครื่องมือในการจูงใจนักลงทุนทั้งในและต่างประเทศ  พร้อมๆ กับการอยู่ท่ามกลางสถานการณ์การต่อสู้ทางการเมืองทั้งในเชิงสัญลักษณ์ ไปจนถึงการใช้ความรุนแรงโดยอ้างความมั่นคงของรัฐทำลายขบวนการเคลื่อนไหวทาง สังคม เช่น ขบวนการเสื้อแดง ภายใต้ความขัดแย้งทางการเมือ

ประเด็นปัญหาความไม่เป็นธรรมที่รัฐบาลชุดที่ผ่านมาและกลไกรัฐกระทำต่อขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคม ได้แก่


¡  ขบวนการต้านรัฐประหารปี 2549 ถูกกลั่นแกล้ง ทำลาย


¡  เสรีภาพในการรวมตัว ชุมนุม แสดงความเห็นที่แตกต่างกัน ถูกคุกคามด้วยกฎหมายหมิ่นพระบรมเดชานุภาพและกฎหมายว่าด้วยการกระทำความผิด ทางคอมพิวเตอร์ พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ พ.ร.บ.ความมั่นคงภายในฯ ที่ใช้โดยกลไกรัฐที่เข้มแข็งคือ คุก ศาล ทหาร ตำรวจ


¡  ผู้ต้องหา นักโทษทางการเมืองจากการถูกสลายการชุมนุมเมื่อเดือนพ.ค.53 ยังคงถูกกักขังอย่างไม่เป็นธรรมหลายคน

สารถึงผู้อ่าน - สัมมนา ศาลกับความยุติธรรมในสังคมไทย

สารถึงผู้อ่าน - สัมมนา ศาลกับความยุติธรรมในสังคมไทย

ศาลกับความยุติธรรมในสังคมไทย


วันอาทิตย์ที่ 17 มีนาคม 2556 
ณ หอประชุมศรีบูรพา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
 
13:00 – 13:15     กล่าวนำ / อ่านจดหมายโต้แย้งคำสั่งประธานรัฐสภา กรณีปฏิเสธไม่นำร่างแก้ไข                         เพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 112 เข้าสู่การพิจารณาของรัฐสภา
                         ชาญวิทย์ เกษตรศิริ 

13:15 – 15:00     ศาลกับ “ความยุติธรรม” ในคดีมาตรา 112
                         วาด รวี
                         สาวตรี สุขศรี
                         ปิยบุตร แสงกนกกุล
                         ยิ่งชีพ อัชฌานนท์ (รอการยืนยัน)
                         พวงทอง ภวัครพันธุ์ ดำเนินรายการ

15:00 – 15:40     งานแสดงศิลปวัฒนธรรม
                         กวีราษฎร์ และแสงสำนึก

15:40 – 16:50     ศาล ในฐานะกลไกของระบอบ... ?
                         นิธิ เอียวศรีวงศ์
                         วรเจตน์ ภาคีรัตน์ 

16:50 – 17:00     อ่านจดหมายเปิดผนึกถึงผู้พิพากษาและตุลาการ
                         สถิตย์ ไพเราะ อดีตรองประธานศาลฎีกา

ร่วมจัดงานโดย ครก 112 ปฏิญญาหน้าศาล กวีราษฎร์ แสงสำนึก กลุ่ม ๒๔ มิถุนา ประชาธิปไตย iLaw และคณะนิติราษฎร์

ใน งานมีการจำหน่ายเสื้อยืด ๔ แบบ (ราคาตัวละ ๒๕๐ บาท) และเสื้อคอปกโปโลของคณะนิติราษฎร์ (ราคาตัวละ ๓๐๐ บาท) ออกแบบโดย มุกหอม วงษ์เทศ และดำเนินการโดยสำนักพิมพ์อ่าน เพื่อนำรายได้มาใช้จ่ายค่าหอประชุมและการจัดงานครั้งนี้.

(ที่มา)
http://www.enlightened-jurists.com/blog/78