หน้าเว็บ

วันพฤหัสบดีที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2557

คลิป จอม เพชรประดับ สัมภาษณ์ ดร.ธงชัย วินิจจะกูล"มาตรา112" บังคับให้ความจงรักภักดี-ประชาธิปไตยแบบคลั่งเจ้า

คลิป จอม เพชรประดับ สัมภาษณ์ ดร.ธงชัย วินิจจะกูล"มาตรา112" บังคับให้ความจงรักภักดี-ประชาธิปไตยแบบคลั่งเจ้า


 
"มาตรา112" บังคับให้ความจงรักภักดี-ประชาธิปไตยแบบคลั่งเจ้า  
https://www.youtube.com/watch?v=tSEkP-T3aww  

ดร.ธงชัย วินิจจะกูล อาจารย์ประจำสถาบันเอเชียศึกษา มหาวิทยาลัยวิสคอนซิน-เมดิสัน สหรัฐอเมริกา ให้สัมภาษณ์ Thaivoicemedia.com ถึงบทบาทสถาบันพระมหากษัตริย์กับการเมืองไทยรวมทั้ง การเปลี่ยนผ่านรัชกาลที่จะเกิดขึ้นในสังคม­ไทย ในระยะเวลาอันใกล้นี้ สังคมไทย ควรจะเตรียมรับมือกับสถาการณ์นี้อย่างไร รวมทั้ง การดำรงอยู่ของสถาบันกษัตริย์ในประเทศไทย ที่ถูกทำให้กลายเป็นแหล่งแสวงหาประโยชน์ขอ­งกลุ่มคนที่เรียกว่า Hyper Royalism ซึ่งคนกลุ่มนี้ใช้สถาบันกษัตริย์เพื่อแสวง­หา ประโยชน์ทั้งทางการเมือง เศรษฐกิจ และทางสังคม รวมทั้ง การบังคับกฎหมาย 112 อย่างเข้มงวดในทุกวันนี้ เป็นอันตรายต่อสังคมไทย และสถาบันกษัตริย์เอง อย่างไร

คลิป จอม เพชรประดับ สัมภาษณ์ ใจ อึ๊งภากรณ์ เรื่องปัญหาสถานการณ์การเมืองไทยระหว่างเผด็จการทหารไทยกับสถาบันกษัตรย์

คลิป จอม เพชรประดับ สัมภาษณ์ ใจ อึ๊งภากรณ์ เรื่องปัญหาสถานการณ์การเมืองไทยระหว่างเผด็จการทหารไทยกับสถาบันกษัตรย์


ใจ อึ้งภากรณ์ : กษัตริย์กับรัฐประหาร
https://www.youtube.com/watch?v=kvxMwW1Td9o&feature=share

คลิป จอม เพชรประดับ สัมภาษณ์ ใจ อึ๊งภากรณ์ เรื่องปัญหาสถานการณ์การเมืองไทยระหว่างเผด็จการทหารไทยกับสถาบันกษัตรย์ จากอดีตถึงปัจจุบันที่มีการบังคับใช้กฎหมายหมิ่นพระบรมเดชานุภาพ(มาตรา 112)เป็นเครื่องมือในการปิดปากและกดหัวประชาชน หรือเป็นการปกป้องสถาบันกษัตริย์ ในทางตรงกันข้ามสถาบันกษัตริย์ของภูมิพลมีอำนาจหรือไม่ในการควบคุมกองทัพ ไทย? ตามความเป็นจริงแล้วกองทัพมีอำนาจที่แท้จริง แต่ใช้สถาบันกษัตริย์ที่เป็นศูนย์รวมจิตใจประชาชนมาเป็นหุ่นเชิด เพื่อสร้างความชอบธรรมในการทำรัฐประหาร เพื่อผลประโยชน์ร่วมกันทั้งสองฝ่ายในลักษณะของน้ำพึ่งเรือเสือพึ่งป่า

รองศาสตราจารย์ ใจลส์ ใจ อึ๊งภากรณ์ เป็นนักเคลื่อนไหวทางวิชาการและการเมืองสัญชาติ ไทย-อังกฤษ อดีตเคยเป็นอาจารย์ประจำคณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปัจจุบันได้หลบหนีคดีหมิ่นพระบรมเดชานุภาพ อาศัยอยู่ในประเทศอังกฤษ

อาจารย์ ใจลส์ ให้สัมภาษณ์ จอม เพชรประดับ เกี่ยวกับสถานการณ์ทางการเมืองในประเทศไทย ยุคเผด็จการทหาร คสช. ที่มี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นนายกรัฐมนตรี โดยเฉพาะเรื่อง สถาบันพระมหากษัตริย์กับการเมืองไทย

การที่ คสช. และรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทรโอชา มีการบังคับใช้ ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 112 อย่างเข้มงวด จนนานาชาติ โดยเฉพาะ องค์กรด้านสิทธิมนุษยชน แสดงความเป็นห่วงปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษย
­ชนในประเทศไทย จากของการบังคับใช้กฎหมายฉบับนี้

นอกจากนั้น อ.ใจลส์ ยังพูดถึงสถาบันพระมหากษัตริย์ว่า มีส่วนเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับการเมืองไทยมา
­โดย ตลอด แม้ว่ารัฐบาลไทยจะปฎิเสธว่า สถาบันกษัตริย์ไทย ไม่เคยลงมายุ่งเกี่ยวหรือ ไม่เกี่ยวข้องกับการเมืองไทย หรือความขัดแย้งทางการเมืองในประเทศไทยเลย­ก็ตาม

นอกจากนั้น อ.ใจลส์ ยังวิเคราะห์ถึง การสืบทอดราชบัลลังค์ของกษัตริย์ไทยนับจาก
­สิ้นรัชกาล ที่ 9 ด้วยว่าจะส่งผลต่อการเมืองไทยอย่างไร

ไก่อู การันตี "กฏอัยการศึก"คือสิ่งที่ดีที่ พลเอกประยุทธ์เลือกแล้ว

ไก่อู การันตี "กฏอัยการศึก"คือสิ่งที่ดีที่ พลเอกประยุทธ์เลือกแล้ว 
ไก่อู การันตี "กฏอัยการศึก"คือสิ่งที่ดีที่ พลเอกประยุทธ์เลือกแล้ว
 

http://m.prachachat.net/news_detail.php?newsid=1419141831

คนชั่วโผล่ออกจากหน้ากาก!

คนชั่วโผล่ออกจากหน้ากาก!
Merry Christmas 2015

Merry Christmas 2015