หน้าเว็บ

วันอังคารที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2557

Wake Up Thailand

Wake Up Thailand 


 

Wake Up Thailand ประจำวันที่ 11 มีนาคม 2557 ตอนที่2
โผทหารรับนายกฯคนกลาง?
http://www.dailymotion.com/video/x1g513q_โผทหารร-บนายกฯคนกลาง 

Wake Up Thailand ประจำวันที่ 11 มีนาคม 2557 ตอนที่1
ใครขนอาวุธไม่สำคัญเท่าอาวุธเป็นของใคร 
http://www.dailymotion.com/video/x1g4rze_ใครขนอาว-ธไม-สำค-ญเท-าอาว-ธเป-นของใคร 

Wake Up Thailand ประจำวันที่ 10 มีนาคม 2557 ตอนที่2
จะให้จบที่ “เลือกตั้ง” หรือ “สงคราม” ?


Wake Up Thailand ประจำวันที่ 10 มีนาคม 2557 ตอนที่1  
ปลดระวางเลนส์สงครามเย็นได้แล้ว
http://www.dailymotion.com/video/x1fvpgo_ปลดระวางเลนส-สงครามเย-นได-แล- 

Wake Up Thailand ประจำวันที่ 7 มีนาคม 2557 ตอนที่2
เลือกตั้งให้เสร็จสมบูรณ์คือทางออก
http://www.dailymotion.com/video/x1f5n7u_เล-อกต-งให-เสร-จสมบ-รณ-ค-อทางออก 

Wake Up Thailand ประจำวันที่ 7 มีนาคม 2557 ตอนที่1
ทหารอยู่ข้างขบวนการยุติธรรม แต่ขบวนการยุติธรรมอยู่ข้างใคร
http://www.dailymotion.com/video/x1f54f5_ทหารอย-ข-างขบวนการย-ต-ธรรม-แต-ขบวนการย-ต-ธรรมอย-ข-า
  
Wake Up Thailand ประจำวันที่ 6 มีนาคม 2557 ตอนที่2
ถ้าไม่อยากถูกขัดขวางเลือกตั้งสส. พร้อมสว. ไปเลย
http://www.dailymotion.com/video/x1evwnr_ถ-าไม-อยากถ-กข-ดขวางเล-อกต-งสส-พร-อมสว-ไปเลย 
  
Wake Up Thailand ประจำวันที่ 6 มีนาคม 2557 ตอนที่1
ยังไม่เลิกคิดถึงนายกฯม.7 อีกหรือ ?
http://www.dailymotion.com/video/x1evuyy_ย-งไม-เล-กค-ดถ-งนายกฯม-7-อ-กหร- 
 
Wake Up Thailand ประจำวันที่ 5 มีนาคม 2557 ตอนที่ 2
ต่อลมหายใจชาวนา อีกเฮือก 
https://www.facebook.com/VoiceTVonline/posts/767340779944008?stream_ref=10 

Wake Up Thailand ประจำวันที่ 5 มีนาคม 2557 ตอนที่ 1
ตกลงตั้งบังเกอร์ ในกรุงเทพฯเพื่ออะไร 
http://www.dailymotion.com/video/x1eq9ej_ตกลงต-งบ-งเกอร-ในกร-งเทพฯเพ-ออะไร 
 
Wake Up Thailand ประจำวันที่ 4 มีนาคม 2557 ตอนที่ 2

ถามมาร์คประชาธิปไตย ตายด้วยมือใครกันแน่
http://www.dailymotion.com/video/x1ejr3j_ถามมาร-คประชาธ-ปไตย-ตายด-วยม-อใครก-นแน 
  Wake Up Thailand ประจำวันที่ 4 มีนาคม 2557 ตอนที่ 1
แยกดินแดน... การข่าวมั่ว หรือ อยากหาเรื่อง
http://www.dailymotion.com/video/x1ej01c_แยกด-นแดน-การข-าวม-ว-หร-อ-อยากหาเร-อ 

Wake Up Thailand ประจำวันที่ 3 มีนาคม 2557 ตอนที่ 2
ชัดนะ : นายกต้องเป็นส.ส.เท่านั้น 
http://www.dailymotion.com/video/x1eabsa_ช-ดนะ-นายกต-องเป-นส-ส-เท-าน-น 

Wake Up Thailand ประจำวันที่ 3 มีนาคม 2557 ตอนที่ 1 
หยุดสร้างเรื่องแบ่งแยกดินแดน เพื่อทำลายประชาธิปไตย
http://www.dailymotion.com/video/x1eabqk_หย-ดสร-างเร-องแบ-งแยกด-นแดน-เพ-อทำลายประชาธ- 

ทางเลือก สุดท้าย ของ ปฏิวัติ ประชาชน เมื่อเอย ก็เมื่อนั้น

ทางเลือก สุดท้าย ของ ปฏิวัติ ประชาชน เมื่อเอย ก็เมื่อนั้น
ถามว่าการ "ถอย" จากเวทีอโศก จากเวทีปทุมวัน จากเวทีราชประสงค์ จากเวทีแยกศาลาแดง ไปรวมตัวอยู่ ณ สวนลุมพินี แห่งเดียว

สะท้อน "บทบาท" และ "ความหมาย" อะไร

สะท้อนว่า กปปส.ห่วงใยคน กทม. สะท้อนว่า กปปส.ไม่ต้องการสร้างปัญหาให้กับนักธุรกิจในย่านการค้าสำคัญของ กทม.อย่างที่ นายสุเทพ เทือกสุบรรณ อรรถาธิบายอย่างนั้นหรือ

อาจใช่

แต่ในภาวการณ์ "ถอย" อันแสดงออกผ่าน "การยุบ" เวทีก็ยืนยันด้วยว่า มาตรการชัตดาวน์ไม่ประสบความสำเร็จอย่างเป็นจริง

ไม่ว่าต่อ "กทม." ไม่ว่าต่อ "หน่วยราชการ"
เพราะเป้าหมายในการชัตดาวน์ คือ การป่าวหมู่เทวฤทธิ์ให้คน กทม.ออกมาห้อมล้อม กปปส.คือการป่าวหมู่เทวฤทธิ์ให้ข้าราชการหยุดงาน ไม่ให้ความร่วมมือกับรัฐบาล

ทำให้รัฐบาลเป็น "เป็ดง่อย" พิกลพิการ

เป้าหมายขั้นสูงสุดก็คือ ต้องการ "โค่น" รัฐบาลออกไป ต้องการ "ขับ" น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร ให้พ้นจากตำแหน่ง "นายกรัฐมนตรี"
เพื่อให้นำไปสู่ภาวะ "สุญญากาศ" ทางการเมือง
การยุบเลิกเวที การถอนตัวจากย่านธุรกิจไปชุมนุมและเปิดเวทีเพียงแห่งเดียว ณ สวนลุมพินีจึงเท่ากับเป็นการยอมรับในความไม่สำเร็จ

เพราะรัฐบาลและ น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร ยังอยู่

ที่สำคัญเป็นอย่างมากก็คือ ภาวะ "สุญญากาศ" ทางการเมืองอันจะเป็นเหมือนกระดานหกไปสู่การใช้มาตรา 3 และมาตรา 7 ของรัฐธรรมนูญยังไม่มีความเป็นไปได้

ขณะเดียวกัน การเพรียกหาการสนับสนุนจาก "กองทัพ" ก็หมดสิ้นหนทาง

แม้กองทัพจะแสดงความเอนเอียงโดยประกาศตัว "เป็นกลาง" อย่างชนิดเห็นอกเห็นใจต่อการชุมนุมของ กปปส.

ไม่ว่าด้วยการ "หลิ่วตา" ให้กำลังพลส่วนหนึ่งเข้าไปเป็น "การ์ด"

บทวิเคราะห์ : ทางตันตุลาการภิวัตน์

บทวิเคราะห์ : ทางตันตุลาการภิวัตน์


 
โดย ใบต้องแห้ง
 

กปปส.พ่ายแพ้ทางการเมือง ถอยเข้าสวนลุมพินี หวังรอองค์กรอิสระ ตุลาการภิวัตน์ ล้มรัฐบาล ล้มการเลือกตั้ง รอเก็บเกี่ยวผลจากการกระทำของตัวเอง แต่โยนบาปให้คนอื่น 
 
ม็อบปิดเมือง ขัดขวางเลือกตั้ง จนมีปัญหาสมัครไม่ได้ เลือกไม่ครบ ก็เอาไปร้องศาลว่าเลือกตั้งไม่พร้อมกันทำให้ไม่บริสุทธิ์ยุติธรรม ต้องฟ้องล้มการเลือกตั้งให้สมเจตนาไม่สุจริตของผู้ขัดขวาง

ม็อบจ้องล้มประชาธิปไตย มีกองกำลังติดอาวุธ แล้วยังมี “เส้น” ได้รับความคุ้มครองทางกฎหมาย ได้รับการคุ้มกันจากกองทัพ จนคนอีกขั้วเหลืออด บอกว่า 2 มาตรฐานอย่างนี้แยกประเทศกันดีกว่า (วะ) กองทัพก็ฉวยไปไล่ล่าเอาผิด

มองข้ามช็อต รัฐบาลอาจไปไม่รอด เพราะพลังอำนาจที่จ้องเล่นงานใหญ่โตมโหฬาร เด็กอมมือก็รู้ว่า “มีเบื้องหลัง” จนพูดกันล้อๆ ว่ามีประธาน กปปส.ที่ยังไม่เผยตัว แต่ทุกคนรู้ว่าเป็นใคร

ปัญหามีเพียง “ดาบสุดท้าย” จะใช้ที่ไหน ปปช.ชี้มูลยิ่งลักษณ์? วุฒิสภาถอดถอน? แล้วศาลรัฐธรรมนูญชี้ว่าคณะรัฐมนตรีพ้นไปทั้งคณะ? พร้อมเลือกตั้งเป็นโมฆะ อย่างนั้นหรือ

มันไม่ง่ายปานนั้น แม้ตุลาการภิวัตน์แถได้ทุกอย่าง แต่ก็ยังติดขั้นตอน ถูกจำกัดโดยตัวบทกฎหมาย โดยเฉพาะการเอารัฐบาลรักษาการออกไป ทำให้เกิดนายกฯ คนกลาง พลิกรัฐธรรมนูญอย่างไร ก็ไม่มีช่อง เว้นแต่จะวิบัติกันสุดๆ

ป.ป.ช.พึ่งได้จริงหรือ

การถอยทัพหัวซุกสวนลุมของ กปปส.เท่ากับพ่ายแพ้ทางการเมือง คือม็อบไม่สามารถล้มรัฐบาลได้ หลังจากชัตดาวน์กรุงเทพฯ เกือบ 2 เดือน ชุมนุมยืดเยื้อ 4 เดือน และยังไม่รู้จะชุมนุมถึงเมื่อไหร่ เผลอๆ กำนันจะต้องเล่นสงกรานต์สวนลุม กลับบ้านไม่ได้

ม็อบไม่ชนะทางการเมือง เพราะจาก “10 ล้าน” มวลมหาประชาชนเหลือแค่กระจุก ก่อนหดจู่เหลือจุดเดียว มีรายงานว่าที่อโศกบางคืนเหลือไม่ถึง 200 ไม่ใช่มวลมหาประชาชนเสื่อมถอย หมดศรัทธาในศีลธรรมอันดีงาม (ซึ่งทำให้เชื่อว่าตัวเองอยู่เหนือคนธรรมดา) แต่มันท้อแท้นะครับ ประกาศชัยชนะไม่รู้กี่รอบ “อีปู” ก็ยังด้านได้อยู่ ไม่เห็นรูไล่ทางไหน

ม็อบได้ชัยชนะในวิถีอันธพาล ขัดขวางเลือกตั้ง ปิดสถานที่ราชการ ซ้อมข้าราชการไม่ยอมหยุดงาน คุกคามบริษัทห้างร้าน การ์ดทำร้ายคนผ่านไปมา แต่เนื่องจากไม่อยู่ในสันติวิธี มีถุงป๊อปคอร์นเป็นที่พึ่ง เมื่อความรุนแรงถึงขีดสุด ตั้งแต่กรณีผ่านฟ้า มาถึงเด็กตาย 4 ศพ กระแสจึงไม่ตีกลับไปที่รัฐบาล แต่โดนด้วยกัน และ กปปส.ยังโดนมากกว่า

การใช้พลังมวลชนสุดขั้วสุดโต่ง เป่านกหวีดตามข้าพเจ้ามา โดยไม่ใส่ใจว่าใครจะเดือดร้อน พิสูจน์แล้วว่า ใช้ได้ถึงจุดหนึ่งก็ล้า แม้แต่มวลชนของตนก็ท้อ

ยิ่ง กปปส.ไม่มีการจัดตั้งเหนียวแน่นอย่างพันธมิตร สันติอโศก สหภาพรัฐวิสาหกิจ คปท.กปท.นปป. หรือแม้แต่ นปช.ซึ่งไม่เหนียวแน่นอะไรนัก แต่ธรรมชาติคนจนคนชนบท อดทนสูงกว่าสลิ่มเซเลบส์ไปถ่ายภาพลงอินสตาแกรม

เมื่อถอยทัพหัวซุกสวนลุม กปปส.ทำอะไรได้บ้าง ก็เห็นแต่เล่นเกมโจมตีตามสถานการณ์ เช่น เล่นลิเกเรื่อง สปป.ล้านนา “แบ่งแยกประเทศ” ประสานเสียงกองทัพบก เล่นเรื่องศาลปกครองสั่งคืนตำแหน่งถวิล เปลี่ยนศรี 1 ใน 58 แกนนำที่ต้องข้อหา “กบฏ” ล่าสุดมี M79 ลูกด้านลงบ้านเทือก คงเอามาโจมตีได้หลายวัน

ที่จริงประเด็น “แยกประเทศ” น่าสนใจว่ากองทัพจับมาเล่นเพื่ออะไร ถ้าอยากรัฐประหาร ก็คงทำไปแล้ว หรือเป็นแค่เกมต่อรองโผทหาร แต่ได้ไม่คุ้มเสีย เพราะผลทางการเมืองคือ กองทัพ “สองมาตรฐาน” ยิงหัวม็อบเสื้อแดง คุ้มครองกบฏนกหวีด แล้วยังไปไล่จับเสื้อแดงอีก

ตอนนี้ถ้าจะรัฐประหาร อันที่จริงพูดได้ว่ามีเงื่อนไข เพราะสังคมเหนื่อยหน่าย มองไม่เห็นทางออก อยากให้ความขัดแย้งจบเร็ว ๆ ตามนิสัยคนไทยมักง่าย แต่กองทัพที่เป็นหนังหน้าไฟ มองออกว่าไม่ง่ายปานนั้น

ความหวังของฝ่ายจ้องล้มประชาธิปไตย พูดให้เป็นรูปธรรมเหลือแค่ 2 ทางคือ หนึ่ง รอ ปปช.ชี้มูลนายกฯ สอง หวังศาลรัฐธรรมนูญล้มเลือกตั้ง และล้มรัฐบาลรักษาการ

รอ ป.ป.ช.ชี้มูลนายกฯ พูดในเงื่อนเวลา กว่าจะชี้มูล อย่างเร็วก็ปลายเดือน เพราะต้องรอนายกฯ ยื่นชี้แจงข้อกล่าวหาใน 15 วันคือวันที่ 14 มี.ค.โดยอาจขอเลื่อนได้อีก 15 วัน

ถ้า ป.ป.ช.ชี้มูล ก็มี 2 ทาง คือส่งศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง กับส่งให้วุฒิสภาถอดถอน

ถ้าส่งศาลก็นาน กว่าจะรู้ผล ถ้าส่งถอดถอน ก็มีคำถามว่า จะรอวุฒิเลือกตั้งชุดใหม่ หรือใช้ชุดเก่า

เปิดผังล้มรัฐบาล รุมทึ้ง"ยิ่งลักษณ์"

เปิดผังล้มรัฐบาล รุมทึ้ง"ยิ่งลักษณ์" 


เปิดผังโค่นรัฐบาล กับคดีที่กองอยู่ในองค์กรอิสระ ที่จ่อเอาผิด "รัฐนาวา"
ไม่ ว่าจะเป็นคำร้องคัดค้านร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) ให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขน ส่งของประเทศ พ.ศ. ... วงเงิน 2 ล้านล้านบาท ที่ได้ผ่านความเห็นชอบจากรัฐสภาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว แต่เมื่อมีผู้ร้องไปยังศาลรัฐธรรมนูญว่า พ.ร.บ.ดังกล่าว มีข้อความขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญมาตรา 169 วรรคหนึ่ง และมาตรา 170 หรือตราขึ้นโดยไม่ถูกต้องตามรัฐธรรมนูญหรือไม่นั้น ศาลรัฐธรรมนูญ นัดอ่านคำวินิจฉัย ในวันที่ 12 มีนาคมนี้ที่น่าสนใจคดีนี้ ประสาร มฤคพิทักษ์ ส.ว.สรรหา กลุ่ม 40 ส.ว. ประกาศในที่ประชุมวุฒิสภา เมื่อวันที่ "19 มีนาคม 2556" ว่า พ.ร.บ.นี้สุ่มเสี่ยงต่อการขัดรัฐธรรมนูญตามมาตรา 169 วรรคหนึ่ง หากมีผู้ร้อง ดังนั้น จึงไม่รู้ว่าคำทำนายของ "ประสาร" จะแม่นเหมือนตาเห็น ขนาดทำนายข้ามปีได้เลยหรือไม่

และ ในกาลนั้น ผู้ร้องหวังให้มีการชะลอการนำร่าง พ.ร.บ.ขึ้นทูลเกล้าฯ เพื่อทรงลงพระปรมาภิไธย ก่อนประกาศลงราชกิจจานุเบกษา การร้องดังกล่าวจึงต้องการระงับยับยั้งกระบวนการทั้งหมด และเพื่อหวังที่จะให้รัฐธรรมนูญคว่ำร่าง หรือตีตกร่าง พ.ร.บ.กู้เงิน 2 ล้านล้านบาท

หากศาลรัฐธรรมนูญตีตกจริงในห้วงเวลาที่มีการร้องแรกๆ จะมีการบีบให้รัฐบาลรับผิดชอบด้วยการลาออก เนื่องจากออกกฎหมายสำคัญ ไม่สำเร็จ

 
เมื่อ มาถึงวันนี้ รัฐบาลเป็นเพียงรัฐบาลรักษาการ หากศาลวินิจฉัย ให้ พ.ร.บ.กู้เงินตกไป เพราะขัดกับรัฐธรรมนูญ มาตรา 169-170 จึงไม่มีผลใดกับรัฐบาล เพราะจะให้ลาออกอีกก็คงจะกระทำมิได้ เนื่องจากรัฐธรรมนูญ มาตรา 181 ระบุว่า คณะรัฐมนตรีที่พ้นจากตำแหน่ง ต้องอยู่ในตำแหน่งเพื่อปฏิบัติหน้าที่ต่อไป จนกว่าคณะรัฐมนตรีที่ตั้งขึ้นใหม่จะเข้ารับหน้าที่ ดังนั้น คณะรัฐมนตรีและรัฐมนตรีจะปฏิบัติหน้าที่ได้เท่าที่จำเป็น ภายใต้เงื่อนไขที่กำหนด

อีกคดีที่สำคัญไม่แพ้กันคือ ที่คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ชุดใหญ่ ซึ่งเป็นองค์คณะไต่สวนเต็มคณะ มีมติเอกฉันท์แจ้งข้อกล่าวหา ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร ปฏิบัติหน้าที่นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ในคดีทุจริตโครงการรับจำนำข้าว ซึ่งเดิม ป.ป.ช.มีมติ แจ้งข้อกล่าวหา บุญทรง เตริยาภิรมย์ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ และ ภูมิ สาระผล อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ และพวกร่วม 15 คน รับทราบข้อกล่าวหาทุจริตโครงการรับจำนำข้าว แต่คดีนี้กลับเงียบหายไป เพราะเป้าใหญ่ไปตกอยู่ที่ "ยิ่งลักษณ์" มากกว่า

ภาย หลัง ป.ป.ช.ได้แจ้งข้อกล่าวหา "นายกรัฐมนตรี" ฐาน "มีเจตนา" ส่อไปในทางละเลย-ละเว้นตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 157 ไม่ระงับยับยั้งโครงการรับจำนำข้าวที่ก่อให้เกิดความเสียหาย