หน้าเว็บ

วันจันทร์ที่ 24 ตุลาคม พ.ศ. 2554

สิทธิธรรมสองประเภท


โดย นิธิ เอียวศรีวงศ์ 
 
อุทกภัยอาจทำให้มองไม่เห็นการช่วงชิงพื้นที่ทางการเมือง ระหว่างสิทธิธรรมสองประเภท เพราะความร่วมมือกันในการเผชิญอุทกภัยระหว่างรัฐบาลและกองทัพ เป็นไปอย่างแข็งขันและราบรื่น

สิทธิธรรมหนึ่งของฝ่ายรัฐบาลก็คือ คะแนนเสียงท่วมท้นที่ได้จากการเลือกตั้ง อีกสิทธิธรรมหนึ่งคืออำนาจตามประเพณี เช่นกองทัพมีความชอบธรรมที่จะแทรกแซงทางการเมือง หรือในทางกลับกัน กองทัพมีความชอบธรรมที่จะป้องกันมิให้ถูกการเมืองแทรกแซง

เมื่อเรา พูดถึงกองทัพ มิได้หมายความถึงอำนาจที่มาจากปากกระบอกปืนของกองทัพเพียงอย่างเดียว มีอำนาจอื่นๆ ที่สนับสนุนและอยู่เบื้องหลังกองทัพอีกมากมาย รวมทั้งประเพณีนิยมที่ประชาชนทั่วไปยอมรับด้วย ทั้งหมดเหล่านี้รวมกันย่อมเป็น "สิทธิธรรม" อย่างหนึ่งในสังคมไทยอย่างปฏิเสธไม่ได้(อ่านต่อ)
http://www.matichon.co.th/news_detail.php?newsid=1319445449&grpid=&catid=02&subcatid=0207