หน้าเว็บ

วันพฤหัสบดีที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2556

ตอบโจทย์ฯ : นิธิ เอียวศรีวงศ์

ตอบโจทย์ฯ : นิธิ เอียวศรีวงศ์ 

 
Photo: "..เพราะไอ้ความไม่ศักดิ์สิทธิ์เนี่ย 
มันทำร้ายสังคมน้อยกว่าความศักดิ์สิทธิ์ไง..."
ที่มา :
http://www.youtube.com/watch?v=HADgcV6QuCI
(นาทีที่ 38.30) 
รายการตอบโจทย์ วันที่ 23 มกราคม 2556 

ทสัมภาษณ์ที่ตรงไปตรงมาระหว่าง ภิญโญ ไตรสุริยธรรมา กับ นิธิ เอียวศรีวงศ์ เมื่อวันพุธที่ 23 มกราคม 2556 ทางไทยพีบีเอส

http://www.youtube.com/watch?v=HADgcV6QuCI&feature=youtu.be

"เวทีในการพูดคุยเรื่องสถาบันกษัตริย์"

"เวทีในการพูดคุยเรื่องสถาบันกษัตริย์"
ในประเทศที่สถาบันกษัตริย์สามารถปรับตัวให้เข้ากับประชาธิปไตยได้แล้วอย่างอังกฤษ ประชาชนผู้เป็นเจ้าของประเทศสามารถพูดคุยเรื่องสถาบันฯได้อย่างเปิดเผย ตัวอย่างเช่น รายการ The Big Questions ของ BBC ซึ่งเป็นรายการสดและถ่ายทอดไปทั่วประเทศ ในการจัดรายการในวันที่ 14 มิถุนายน 2009 ได้มีการถามผู้มาร่วมรายการว่า "สถาบันกษัตริย์ของอังกฤษควรหมดไปพร้อมกับรัชสมัยของราชินีองค์ปัจจุบันหรือไม่?" ซึ่งก็ได้มีการถ่ายทอดสดโดยไม่ต้องมีการเซ็นเซอร์ มีทั้งคนเห็นด้วยและไม่เห็นด้วย และมีการถกเถียงกันอย่างเต็มที่ [1]

จะเห็นว่าในประเทศไทยแม้เราจะเรียกตัวเองเป็นประเทศประชาธิปไตย แต่เราก็ไม่เคยมีเวทีที่ถกเถียงเรื่องสถาบันฯอย่างเต็มที่และรอบด้านอย่างในประเทศประชาธิปไตยอื่นๆ เพราะความเห็นต่างในประเด็นนี้อาจทำให้ผู้พูดต้องติดคุก 3-15 ปีได้ ราวกับว่าในประเทศไทยคุกนี่เองที่ทำหน้าที่เสมือน เวทีในการพูดคุยเรื่องสถาบันฯ ซึ่งเป็นเรื่องที่น่าเศร้ามาก


[1] http://www.bbc.co.uk/programmes/b00l7vc6

สัมภาษณ์ ดร.ปวิน ชัชวาลพงศ์พันธ์ : กรณีคำพิพากษา สมยศ ]

สัมภาษณ์ ดร.ปวิน ชัชวาลพงศ์พันธ์ : กรณีคำพิพากษา สมยศ
 
[ตอน1]
http://www.youtube.com/watch?v=wJPmK-WDFtU

[ตอน2]
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=w_ddUgV2M2g