หน้าเว็บ

วันพุธที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2556

เล่าข่าวนอกกระแส: ประจำสัปดาห์ 26 สิงหาคม 2556

เล่าข่าวนอกกระแส: ประจำสัปดาห์ 26 สิงหาคม 2556
 
 
- กล่มติดตามน้ำมัน ปตท.รั่ว เตรียมยื่น 3 หมื่นชื่อ ร้องรัฐฯ ตั้ง คกก.อิสระสอบข้อเท็จจริง
- ภารกิจเพื่อชาติ เพื่อ Humanity ของจำกัด พลางกูร
- เตรียมจัดละครเวที 'เพื่อชาติ เพื่อ Humanity'
- ปฏิทินกิจกรรม

กรณีบอย โกสิยพงษ์ เรื่องสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์

กรณีบอย โกสิยพงษ์ เรื่องสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ราชาธิปไตย
http://www.youtube.com/watch?v=n7_LrwGs79g 
รายชื่อเครื่องบินพระที่นั่งในพระบรมวงศานุวงศ์ไทย
http://bit.ly/11OOLJn
ความจริงเกี่ยวกับสยามพารากอน กับสถาบันกษัตริย์นักลงทุน 
รวมงบประมาณ 2552 - ส่วนราชการไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง
http://www.bb.go.th/budget/bu/blue52/25000.pdf  
งบประมาณสำนักราชวัง
http://www.bb.go.th/budget/bu/blue52/25002.pdf 
งบสำนักราชเลขา
http://www.bb.go.th/budget/bu/blue52/25001.pdf 


'จะ เห็นได้ว่า "ผู้มีอำนาจที่แท้จริง" ในการควบคุมการจัดการและใช้สอย "ทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์" (และไม่ต้องเสียภาษี) ก็คือ กษัตริย์ นั่นเอง ทั้งนี้ ตามพระราชบัญญัตจัดระเบียบทรัพย์สินฝ่ายพระมหากษัตริย์'

(คลิกอ่าน)
http://blogazine.in.th/blogs/phuttipong/post/4315

มติ 344 ต่อ 140 สภาฯ ผ่าน มาตรา 3 ส.ว.มาจากการเลือกตั้ง

มติ 344 ต่อ 140 สภาฯ ผ่าน มาตรา 3 ส.ว.มาจากการเลือกตั้ง

 

 

“อภิสิทธิ์”เสนอ เลือกตั้ง ส.ว.แบบแบ่งกลุ่มเขตละ 5 คน ปธ.กรรมาธิการ แจงเลือกแบบแบ่งกลุ่มเขต พื้นที่คนน้อยกว่าเสียเปรียบ สุดท้ายมติ 344 ต่อ 140 สภาฯ ผ่าน มาตรา.3 ส.ว.มาจากการเลือกตั้ง

28 ส.ค.56 ที่รัฐสภา มีการประชุมร่วมกันของรัฐสภา เป็นพิเศษ มีนายนิคม ไวยรัชพานิช ประธานวุฒิสภา ในฐานะรองประธานรัฐสภา ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม เพื่อพิจารณาร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญเกี่ยวกับที่มา ส.ว. ที่คณะกรรมาธิการฯพิจารณาเสร็จแล้ว ในวาระที่ 2 เป็นวันที่ 5 โดยยังคงพิจารณาอยู่ที่ มาตรา 3 ซึ่งเป็นการแก้ไขมาตรา 111 เพื่อให้ ส.ว. มาจากการเลือกตั้ง 200 คน และแก้ไขมาตรา 112 ว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา โดยการเลือกตั้ง และให้ใช้เขตจังหวัดเป็นเขตเลือกตั้ง และหากในจังหวัดใดที่มี ส.ว.ได้มากกว่า 1 คน ให้ผู้ที่ลงเลือกตั้งซึ่งได้คะแนนสูงสุด เรียงตามลำดับจนครบจำนวน

ล่าสุดเมื่อเวลาประมาณ 22.00 น. ได้มีการลงมติ โดยที่ประชุมมีมติเห็นชอบตามร่างของคณะกรรมาธิการ ด้วยคะแนนเสียง 344 ต่อ 140  งดออกเสียง 32 ไม่ลงคะแนน 2 เสียง

(อ่านต่อ)
http://www.prachatai.com/journal/2013/08/48450